eToro – anmeldelse af handelsplatformen

Udgivet : 01 May 2018

Vi anmeldte første gang handelsplatformen eToro i oktober 2015, og har nu her halvandet år efter foretaget en opdateret anmeldelse af platformen. I efteråret 2015 indførte eToro en helt ny platform på tværs af devices, som siden hen løbende er blevet tilpasset og ændret. Overordnet set har platformen fornyet sig til det bedre ikke mindst på grafsiden, som har fået et løft opad ligesom informationsniveauet omkring copy trading-funktionerne er gjort endnu mere overskuelige og informative.

MiFID sikrer EU-harmoniserede regler for de omfattede finansielle virksomheder, der udbyder investeringsservice herunder fx at stille en handelsplatform til rådighed. Reglerne sikrer et vist niveau af gennemsigtighed på finansmarkederne, hos de enkelte udbydere og sikrer ikke mindst et højt niveau af investorbeskyttelse især for de private investorer.

Handelsplatformen eToro er verdens største platform inden for social trading og såkaldt copy trading og praler med at have ikke mindre end 6 millioner brugere fordelt over 170 lande. Handelsplatformens historie går tilbage til 2006, hvor selskabet blev stiftet i Israel. eToro udbyder alene handel baseret på CFD´er, men man har også mere eksotiske produkter såsom kryptovaluta (for tiden ether, bitcoin, bitcoin cash, ripple, dash, litecoin og stellar).

Handelsplatformen udbydes af selskabet eToro (Europe) Ltd. (brokeren), som er hjemmehørende i Cypern, og derfor er godkendt til at udføre investeringservices (brokervirksomhed) af den cypriotiske tilsynsmyndighed, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Det forhold at brokeren, som driver eToro, er underlagt cypriotisk tilsyn og lovgivning bevirker, at denne er underlagt den generelle EU-baserede finansielle lovgivning, herunder de vigtige minimumsbeskyttelsesregler, som gælder for detailinvestorer. Brokeren har endvidere været registreret siden 2012 hos det danske Finanstilsyn med hensyn til at kunne udbyde investeringsservice i Danmark efter MiFID reglernes “pas-ordning”.

Læs også artiklen : Kan jeg stole på min handelsplatform?

Hvilken tradertype er handelsplatformen egnet til?

eToro er især bygget op omkring social trading og copy trading konceptet, hvor platformen klart er førende på markedet. Man kan dog sagtens anvende platformen og dens glimrende grafpakke til almindelig CFD-trading. Produktudbuddet er ikke det største blandt konkurrenterne, men opfylder formentlig de flestes behov og man skal se sig lidt for i forhold til spreadet på enkelte produkter samt nogle ublu hævegebyrer.

Udover at man selv helt automatisk – og på en meget informativ og gennemskuelig måde – selv kan kopiere andre dygtige tradere, har man, hvis man selv er en dygtig trader, mulighed for selv at tjene en ekstra skilling på at andre kopierer en.

Vi anbefaler handelsplatformen Markets til trading og kortsigtet investeringSe mere

Måden man handler på hos eToro adskiller sig lidt fra mange af de konkurrerende handelsplatforme. I den enkelte handel investerer man et nærmere bestemt beløb, hvorefter man vælger et gearingsniveau fra ingen gearing og opefter alt afhængig af hvilket produkt, der er tale om.

Det er ikke muligt at åbne en konto i DKK og alt foregår på engelsk. Når man åbner en konto, får man automatisk en virtuel konto, hvor man kan øve sig og se handelsplatformen næmere an, herunder se hvordan copy trading funktionen fungerer. Ønsker man senere at åbne en rigtig konto, skal man som minimum indsætte 200 USD (det anbefales at åbne kontoen i USD, jf. nærmere nedenfor). Det er samtidig betryggende at vide, at det ikke er muligt at tabe flere penge end man har stående på sin konto, hvilket som bekendt ikke altid er tilfældet i denne branche.

 

Design og handelsplatforme

eToro tilbyder handel via en webbaseret platform samt mobil og ipad platforme. Som nævnt blev det seneste platforms-design rullet ud i efteråret 2015, og det er siden løbende blevet justeret og udvidet. Overordnet set er platformene opbygget på en ensartet måde, så det er gjort nemt at gå fra den ene enhed til den anden. Det er desværre ikke muligt at vælge dansk som sprog, men det er faktisk heller ikke nødvendigvis en fordel på en handelsplatform, idet oversættelsen af de enkelte ord og begreber ofte kan give anledning til misforståelser.

Designet af eToros webplatform er både enkelt og lettilgængeligt.

Når man første gang logger ind på sin eToro-konto mødes man med et tydeligt og let forståeligt design, som er holdt i grå nuancer. Man har med samme login adgang til sin rigtige konto og til en virtuel konto, som man kan bruge til at teste platformen af med, herunder copy trading-funktionaliteterne. Alle vigtige navigationspunkter findes i en vertikal bar til venstre i platformen og herfra kan man nemt finde frem til kurslister, ens portefølje, newsfeeds, markeder, andre tradere man kan følge eller kopiere, support osv. Som udgangspunkt vises listen My Watchlist, som indeholder kurser for udvalgte produkter. Denne kan tilpasses efter eget ønske ligesom man kan oprette flere specifikke lister. Listen kan også vises i form af bokse med de enkelte produkter.

Det er muligt at oprette simple kursalarmer (alerts) for de enkelte produkter, så man f.eks. på sin mobiltelefon modtager push-besked om, hvornår givne kursniveauer gennembrydes. Det gøres ved at vælge det lille værktøjhjul ude til højre på en kursliste og klikke på Set Price Alerts. Det er også samme sted man tilpasser den enkelte kursliste, hvis man ønsker at flytte rundt på produkterne eller slette dem. Ønsker man at tilføje produkter foregår det f.eks. ved at vælge Trade Markets, finde de relevante produkter og derefter tilføje til den ønskede liste.

Hos eToro er hvert enkelt produkt markeret med et tydeligt symbol, så alle – amatører som professionelle – forstår, hvad det handler om. For eksempel er olie markeret med to dråber olie, og hvert valutakryds er markeret med flag for de lande, som krydset dækker over. I forhold til aktier, så har eToro valgt at vise de enkelte aktier med såvel aktiens børsrelaterede kortnavn som hele selskabsnavnet foruden selskabets grafiske logo. Det betyder, at f.eks. Appleaktier også fremvises med det berømte æblelogo. Det bliver ikke meget mere pædagogisk, og det kunne mange andre platforme lære noget af. Mange platforme angiver ofte aktienavnene så indviklet, at selv vante tradere af og til har svært ved at finde lige den aktie, de ønsker at handle.

Ud for symbolet for de enkelte produkter har man desuden mulighed for at gå direkte til produktets graf, information om det enkelte produkt, research, newsfeed, købe og sælge samt se andre investorers interesser i produkter. Sidstnævnte, der benævnes Sentiment, viser hvor mange af eToros kunder, som er hhv. kort eller lang i det pågældende produkt, hvilket angives i %. Om man reelt kan bruge denne type oplysning til noget, er nok en helt anden historie. I newsfeedet vises forskellige traderes kommentarer om markederne, deres porteføljer osv. Det er nemt at klikke sig videre til de omtalte markeder og de enkelte tradere. Man kan ude i højre side sortere på almindeligt newsfeed, på Popular Investors samt vælge, at man f.eks. kun vil se engelsksprogede kommentarer. Det hele er overskueligt og smart, men ofte vil disse nyheder kun have en lille relevans i forhold til en her-og-nu-handel.

eToro har bl.a. på Youtube publiceret forskellige videoer om deres handelsplatform. Eksempelvis denne 5 min video, hvor platformen demonstreres på engelsk.

 

Mobilplatformen

Mobilplatformen, som findes til Android og Apple IOS, er designmæssigt opbygget på samme måde som den webbaserede platform, og man har adgang til stort set de samme funktionaliteter. Det er nemt at indlægge handler, kopiere andre tradere, se sin portefølje, hæve penge osv. Alt sammen med dejligt store og tydeligere knapper, hvilket er ret nødvendigt på en mobil, men bestemt ikke noget der praktiseres alle steder. Grafvisningen fungerer også fint særligt på lidt større mobiler. og man kan snildt handle direkte fra grafen og tilpasse denne med diverse indikatorer. Det er ligeledes nemt at følge med i social trading-delen og læse indlæg osv. Alt i alt en mobilapp over det gennemsnitlige sammenlignet med konkurrenterne, som kan det den skal, når man ikke lige er i nærheden af en computer.

Vi anbefaler handelsplatformen Markets til trading og kortsigtet investeringSe mere

Grafdelen

Vælger man at trykke direkte på grafsymbolet under de enkelte produkter f.eks. i My Watchlist åbnes i et selvstændigt vindue en kursgraf med en lynhurtigt brugerflade, hvor grafen kan flyttes og udvides på et splitsekund, jf. ovenstående grafeksempel. Det er muligt at vælge imellem omkring 70 tekniske indikatorer, der også giver plads til de mere eksotiske redskaber såsom Gopalakrishnan Range Index eller Donchian Channels. Den grafiske fremstilling af selve kursen kan sågar slås om i for eksempel Heiken-Ashi eller Renko mv. Man kan endvidere lægge Fibonacci tal på sin graf, tegne streger, måle mv. Det er en ren fryd at finde så mange muligheder for teknisk analyse i en handelsplatform, der ellers som udgangspunkt ikke henvender sig til topprofessionelle tradere.

Ovenstående graf viser kursudviklingen for olie. Det er muligt at handle det enkelte instrument direkte fra grafen, men åbne positioner vises ikke på selve grafen. Herudover er der rigeligt med tilpasningsmuligheder, så man kan foretage grundige analyser.

Udover at man kan åbne et utal af vinduer med grafer er det også muligt at vælge en grafopsætning, som viser f.eks. 4 eller 6 forskellige grafer ad gangen i samme vindue. For at man rigtig skal have noget ud af det, kræver det en skærm af en vis størrelse, men det fungerer rigtig fint.

Grafpakken, som eToro kalder Procharts, er blevet lanceret for nyligt og er fortsat i beta, så den er endnu ikke helt færdigudviklet, men fungerer allerede temmelig godt. Visse steder på webplatformen skal man specifikt vælge Procharts for at være sikker på at få adgang til alle mulighederne.

 

Handel

Man skal være opmærksom på, at såfremt man har åbnet sin konto i USD så handles og afregnes alt i USD. Dvs. den indsats man vælger ganget med gearingsniveauet udgør ens samlede eksponering i den enkelte handel i USD uanset hvilken valuta det underliggende indeks handles i, jf. nærmere i nedenstående ordreboks. Som en rigtig smart feature er det muligt at vælge gearingsniveau for den enkelte handel i forbindelse med at man foretager en handel. Som det også kan ses i nedenstående ordreboks, som viser det tyske G30 (DAX) indeks, er det muligt at vælge hhv. 1, 2, 5, 10, 25, 50 eller 100 gange gearing. Den første ordreboks nedenfor viser gearing 100 (X100) mens den nederste viser en gearing på 1 (X1). At man kan vælge helt ned til en gearing på en faktor 1 betyder i realiteten, at man slet ikke gearer sin position, hvilket kan være rigtig godt både for de forsigtige tradere og ikke mindst for nystartede tradere, som er bekymrede for at miste sine penge hurtigt som følge af det heftige gearingselement, der oftest er indbygget i CFD-handel.

Vælger man for DAX en gearing på 1 er minimumsindsatsen 5.000 USD, hvilket så samtidig udgør ens eksponering og margin. Gearer man med en faktor 100 er minimumsindsatsen 200 USD, hvilket svarer til en eksponering på 20.000 USD og en margin på 200 USD. Så gearingsfaktoren har altså betydning for ens minimumsindsats. eToro gør brug af et selvopfundet begreb units. Antal units beregnes som det “investerede beløb (Amount)” * “gearingsfaktor (Leverage)” / “instrumentets lukkekurs dagen før”. Årsagen til dette er, at det skal være muligt at handle mindre fraktioner af de enkelte instrumenter som følge af handelsplatformens copy trading funktion, hvor man faktisk kan have positioner helt ned til 1 USD. I det daglige behøver man dog ikke bekymre sig om antal units i forbindelse med indlæggelse af en handel, men derimod beløbets størrelse samt naturligvis gearingsfaktoren, så man har helt styr på sin eksponering.

Ordreboks for køb for 200 USD i DAX (GER30) med en gearing på faktor 100 svarende til en eksponering på 20.000 USD. Klikker man på TRADE øverst til højre kan man i stedet indlægge en ordre.

Man justerer sin indsats via feltet Amount. Den indsats man vælger geares med den valgte gearingsfaktor, som er markeret med X nedenfor den angivne indsats. I ovenstående eksempel med en gearing på faktor 100 i DAX indekset betyder det, at en indsats (Amount) på 200 USD resulterer i en eksponering (Exposure) på 20.000 USD. De 200 USD er som nævnt mindsteindsatsen ved en gearing på 100, hvilket resulterer i en margin (sikkerhedsstillelse) på 1% af eksponeringen. Vælger man en lavere gearingsfaktor vil mindsteindsatsen være højere. Det er ikke muligt i DAX at foretage en mindsteeksponering på mindre end 5.000 USD. Sammenlignet med at DAX for nærværende handles i ca. 12.600 EUR svarende til ca. 94.000 DKK kan man altså hos eToro nøjes med at eksponere sig for ca. 35.000 DKK ad gangen.

Af ovenstående ordreboks kan man endvidere se handlens indsats i forhold til sin Equity (dvs. ens nettobalance). I dette tilfælde udgør indsatsen 0,19% af Equity, som, da ordreboksen blev åbnet, udgjorde ca. 100.000 USD (hvilket er det fiktive beløb man får indsat på sin virtuelle demokonto). Derimod udgør eksponeringen på grund af den valgte gearingsfaktor på 100 i stedet 20.000 USD, hvilket er ca. 20% af Equity. Dette forhold skal man lige være opmærksom på, idet man jo i det angivne eksempel påtager sig en reel risiko på 20% af ens samlede balance.

Af øvrige interessante informationer fremgår endvidere de renteomkostninger (Overnight Fee) man skal betale, hvis man beholder sin position natten over. Det koster for nærværende 1,58 USD at holde sin position til en værdi af 20.000 USD pr dag svarende til en rente på ca. 2,8% (1,58/20000*360), hvilket må siges at være en rimelig finansieringsrente. Beholder man sin position over en weekend koster det tre rentedage (som beregnes hvis man er i positionen onsdag aften kl. 22 på grund af et 2 dags valørprincip på samme måde som ofte er tilfældet på aktiemarkedet).

Ordreboks for køb for 5000 USD, som er det mindste beløb man kan sætte på spil, når man ikke gør brug af gearing (X1). Det medfører, at marginkravet og eksponeringen netop udgør 5000 USD.

Gør man ikke brug af gearing udgør ens eksponering og marginkrav det samme. Desværre slipper man ikke altid for at betale renter, hvis man vælger at beholde positionen natten over. Af ovenstående ordreboks ses, at det koster 0,39 USD pr dag af holde en position i DAX natten over. Det svarer som beregnet ovenfor til en rente på ca. 2,8%. Er man lang i enkeltaktier, betaler man dog ingen overnight fees.

I forbindelse med indlæggelse af handler foreslås et niveau i USD for hhv. stop loss og take profit set i forhold til det initiale investerede beløb (Amount). Man kan nemt redigere disse niveauer, så det afspejler ens strategi og risikoniveau. Det er muligt at fastsætte niveauerne ud fra et givent kursniveau (Rate) eller det investerede beløb (Amount). Klikker man på Stop loss knappen er det endvidere muligt at vælge et såkaldt trailing stop loss, som indebærer, at man lader sin position løbe i profittens retning, hvorefter handlen automatisk lukkes, når profitten falder det valgte niveau tilbage fra det højeste niveau.

Det er desuden muligt på instrumentniveau at fastlægge et prædefineret investeringsbeløb med tilhørende fast gearing og givne stop loss/take profit niveauer, som så huskes fra gang til gang for det enkelte instrument, hvilket er rigtig god feature. Samtidig er det muligt, at slå “ét klik handel” til på disse instrumenter, hvilket gør, at man ganske hurtigt kan igangsætte en handel. I starten bør man være lidt påpasselig med dette, idet man lidt for nemt kan komme til at åbne positioner man måske ikke lige havde tænkt sig. Heldigvis er de pågældende markeret med gråt i ens kurslister, så det er muligt at se, om funktionen er slået til eller fra. Featuren kan bl.a. håndteres ved at vælge Settings til venstre på webplatformen og dernæst trykke på Trading. Herefter ses en oversigt over de pågældende instrumenter, som allerede er oprettet og som man kan redigere i eller slette. Det er også muligt at tilføje nye instrumenter til listen. Alt i alt en yderst brugbar feature, især hvis man er i stand til holde styr på ét kliks funktionen…

Ønsker man i stedet at indlægge ordre om at handle, når kursen når et givent niveau, er dette muligt at gøre i samme boks som vist ovenfor, idet man blot klikker på TRADE feltet øverst til højre og vælger ORDER i stedet. Det er muligt både at indlægge købs- og salgsordrer over og under det aktuelle kursniveau.

Vi anbefaler handelsplatformen Markets til trading og kortsigtet investeringSe mere

 

Markeder, produkter og priser

eToro tilbyder for nærværende CFD-handel i over 1000 forskellige produkter fordelt på 12 aktieindeks, 7 råvarer, 53 ETF´er, 49 valutakryds samt et varierende antal enkeltaktier fra de større børser. Det samlede produktudbud er således ikke overvældende stort sammenlignet med de fleste konkurrenter, men det er dog muligt at handle de mest populære produkter, herunder også f.eks. Bitcoins og Ethereum (som er den næststørste cryptocurrency på markedet og som hos eToro kan handles hele ugen inkl. lørdag og søndag), hvis man er til den slags. På handelsplatformen kan man nemt overskue alle produkterne ved at vælge Trade Markets ude i venstre side og dernæst de enkelte produktkategorier. Alle eToros spreads mv. kan iøvrigt findes her.

Det er nemt at søge og finde de produkter man kan handle hos eToro.

Som nævnt ovenfor skal man være opmærksom på, at alle produkter handles i USD, hvis man har åbnet sin konto i denne valuta, og den indsats man vælger sammenholdt med gearingsniveauet udgør ens samlede eksponering i den enkelte handel i USD, uanset hvilken valuta det underliggende indeks handles i. Det er muligt at vælge gearingsniveau for den enkelte handel i forbindelse med at man foretager en handel, hvilket er ret smart. Afhængigt af hvilket produkt, der er tale om, kan man vælge gearingsniveauer fra 1 og helt op til 400. Et gearingsniveau på 1 betyder, at man skal stille 100% i margin mens 400 betyder, at man kan nøjes med stille 0,25% i margin. Sidstnævnte gearingsniveau er ud fra en risikobetragtning vanvittigt højt, og kan bestemt ikke anbefales. En investering på bare 1.000 USD resulterer således i en påtagen eksponering på ikke mindre end 400.000 USD.

At man kan vælge helt ned til en gearing på en faktor 1 betyder, at man slet ikke gearer sin position, hvilket kan være rigtig godt for den forsigtige trader og ikke mindst nystartede tradere, som er bekymrede for at miste sine penge hurtigt som følge af det heftige gearingselement, der oftest er indbygget i CFD-handel. For de fleste instrumenter skal man dog alligevel betale rente af de positioner man holder over flere dage.

Det faktum at man i de enkelte handler kan vælge gearingsniveau er naturligvis fikst, men hvis man vælger forskellige gearingsniveauer fra handel til handel kan man nemt miste overblikket i forhold til sin samlede eksponering, da man desværre ikke kan se dette beløb for hele sin portefølje.

I forhold til åbningstiderne for de enkelte markeder varierer dette. Aktier kan typisk handles når den enkelte børs har åbent, mens f.eks. det tyske dax indeks kan handles fra kl 8 – 22. En samlet oversigt over åbningstiderne kan findes her.

 

Aktieindeks

Som nævnt er det muligt at handle 12 forskellige aktieindeks fra de største børser i verden, herunder f.eks. Autstralien og Kina. Samlet set er antallet af indeks dog i den lave ende og man savner eksempelvis de skandinaviske indeks.

For de fleste af de større indeks, herunder fx det tyske G30 (DAX) er det muligt at vælge hhv. 1, 2, 5, 10, 25, 50 eller 100 gange gearing. Vælger man en gearing på 1 skal man ved handel i indeks mindst handle for 5.000 USD, hvilket så udgør ens mindsteeksponering. Gearer man med en faktor 100 er minimumsindsatsen 200 USD, hvilket svarer til en eksponering på 20.000 USD. Så gearingsfaktoren har altså betydning for ens minimumsindsats.

Spreadmæssigt er der stor variation i de enkelte produkter. Eksempelvis kan man typisk handle DAX(G30) og FTSE (UK100) til 2 point, mens Dow Jones (US30) handles til hele 6 point, hvilket er temmelig højt sammenlignet med andre brokere. Det japanske indeks kan handles til 10 point. Det kan nævnes, at man som udgangspunkt kan handle DAX til 2 point i hele tidsrummet fra kl. 8-22. Hos mange af de konkurrerende brokere er spreadet typisk højere uden for de underliggende børsers åbningstider, som for DAX er fra kl. 9-17.30.

 

Skat på handel med valuta

Valutakryds

Det er muligt at handle knap 50 valutakryds, hvilket formentlig dækker de flestes behov. For de større valutakryds såsom GBPUSD og EURUSD er det muligt at geare fra 1 og helt op til 400 gange. Handler man uden gearing, skal man typisk mindst handle for 5000 USD, mens man med en gearing på faktor 400 kan nøjes med 25 USD svarende til en eksponering på 10.000 USD. Med en gearing på faktor 400 skal man i den grad passe på sine penge, og det må kraftigt frarådes, at man gør brug af de høje gearingsniveaer, medmindre man er helt bevidst om risikoen og om hvad man gør. I modsat fald gør man det ofte ikke ret længe.

Spreadmæssigt kan man handle USDYEN til 2 pips, GBPUSD til 4 pips mens EURUSD kan handles til 3 pips. I forhold til valuta er eToro dermed ikke blandt de billigste på markedet.

 

Råvarer

Udbuddet af råvarer er begrænset til 7 forskellige typer nemlig guld, sølv, naturgas, kobber, olie, palladium og platin. Samlet set ikke det største råvareudbud på markedet, men de væsentligste råvarer kan dog handles. Råvarerne kan typisk geares fra 1 til 100. Handler man uden gearing skal man minimum handle for 2.500 USD mens man med en gearing på faktor 100 skal handle for minimum 25 USD svarende til 2500 USD i eksponering.

Guld handles typisk til et spread på 0,45 mens olie handles på 0,05.

 

Aktier

Det er muligt at handle ca. 1000 større likvide CFD-baserede aktier fra børserne i USA, Tyskland, England, Frankrig, Spanien, Italien samt Schweiz. Eksempelvis er det muligt at handle 515 aktier fra New York Stock Exchange, 194 aktier fra Nasdaq samt 27 aktier fra den tyske børs i Frankfurt. Du kan se en samlet liste over de pågældende aktier her.

Når man handler CFD baserede aktier hos eToro betaler man ikke kurtage. som man gør når man handler med de underliggende børsnoterede aktier. Til gengæld betaler man et højere spread, end man kan handle til ved handel direkte over børsen. På et tilfældigt valgt tidspunkt på børsen i den tyske bilaktie BMW i april 2017 var bud-udbud 83,55 á 83,57, dvs. et spread på 0,02 point. Samtidig var bud-udbud hos eToro 83,45 á 83,67 dvs. 0,22 point eller ca. 10 gange så højt som ved handel på børsen. Selvom spreadet i hvert fald på det givne tidspunkt var relativt højt hos eToro, kan det meget vel være billigere i sidste ende at handle de pågældende aktier som CFD især hvis man handler mindre portioner ad gangen. Det skyldes, at man ved traditionel aktiehandel hos f.eks. banker især ved udenlandske aktier ofte opkræves høje kurtager, depotgebyrer ol., som man slipper for hos eToro.

Enkeltaktier kan typisk geares fra faktor 1 til 10, hvilket betyder at man skal stille mellem 10% – 100% i margin. Køber man med faktor 1 svarer det fuldstændig til at købe den underliggende aktie rent eksponeringsmæssigt. Den eneste forskel i forhold til almindelige aktier bliver således skatteberegningen, idet CFD´er behandles som finansielle kontrakter og dermed kapitalindkomst mens almindelige aktier beskattes som aktieindkomst. I den henseende kan man faktisk til en vis grad optimere lidt i forhold til skattesatsen, hvis man i forvejen har aktieindkomst i et niveau så man betaler 42% i skat. Læs evt. mere om hvordan præcist her.

 

Kryptovaluta

Det er muligt at handle en lang række kryptovalutaer som for tiden udgør ether, bitcoin, bitcoin cash, ripple, dash, litecoin og stellar. Det er kun muligt at købe de nævnte kryptovalutaer uden gearing, hvilket betyder, at man ikke betaler overnight renter. Man handler således ægte coins, når man køber (går lang). Sælger man (dvs. shorter) i stedet, gør man det via en CFD kontrakt, hvilket udløser en overnight rente, som dog ikke er voldsomt høj (knap 2% p.a.). Det er heller ikke ved shorting muligt at geare. Bitcoin handles typisk med et spread på 150 point dvs. for nærværende ca. 1,5% mens Ether handles med et spread på ca. 18 point eller ca 1,9%. På grund af spreadets størrelse skal man passe på ikke at handle for meget. De forholdsvis høje spreads skal naturligvis ses i forhold til de voldsomme kursudsving, der dagligt finder sted i kryptovalutaerne. Handler man sin kryptovaluta hos eToro slipper man for at have en wallet til opbevaring. Det er heller ikke muligt at overføre coins hverken til eller fra sin konto hos eToro. Det er muligt at handle ned til 200 USD ad gangen i de forskellige valutaer, hvilket så samtidig udgør ens eksponering.

Læs eventuelt nærmere om de specifikke regler om kryptohandel hos eToro her.

Øvrige omkostninger

Det er væsentligt at være opmærksom på, at hos eToro koster det ikke mindre end 25 USD at hæve fra 500 USD og opefter. Det er helt uhørt og – heldigvis – ikke noget man ser hos ret mange af konkurrenterne. Udover dette ublu gebyr skal man være opmærksom på valutavekslingsomkostninger, når man f.eks. overfører DKK med et visakort til eToro, idet eToro kræver at modtage alle beløb i USD. Har man oprettet sin konto i EUR vil man blive belastet af yderligere vekselsomkostninger fra eToros side (og en gang til, når man ønsker at hæve sine penge). Et godt råd vil derfor formentlig være, at holde sin konto i USD (og så bare være klar over, at man løber en ekstra valutakursrisiko ved det) og at man ikke bør hæve penge i tide og utide.

Endvidere opkræves man et inaktivitetsgebyr på 5 USD pr. måned, hvis man ikke logger ind på sin konto i løbet af en periode på 12 måneder. Man opkræves kun gebyret, hvis man har penge stående på sin konto.

De renteomkostninger (over night fees) man opkræves ved at holde en position over natten varierer efter renteniveauet og er afhængigt af det enkelte instrument man handler. Aktuelle renteomkostninger kan ses på nedenstående link, hvor det måles i forhold til antal units. Det er nemmere at se finansieringsrenten i ordreboksen i forbindelse med indlæggelse af handler, hvor det præcise fee for den pågældende position vises. For handel med DAX var renten da denne anmeldelse blev skrevet ca. 2,8%, hvilket ikke er et helt urimeligt niveau sammenlignet med en del af konkurrenterne. Ofte er renteniveauet lavere ved korte positioner, mens renten for enkelte instrumenter kan være ret høj, så det kan under alle omstændigheder være fornuftigt at holde øje med renteniveauet over længere tid.

Nærmere forklaring på ovenstående og de samlede omkostninger fremgår her.

Vi anbefaler handelsplatformen Markets til trading og kortsigtet investeringSe mere

Alt i alt skal eToro dog have den ros, at de klart og tydeligt fortæller om spreads, hævegebyrer og overnight renter. Især det sidste er noget, som mange konkurrerende platforme har det med at skjule en smule. Det fremgår også tydeligt, at det koster en del at hæve penge, men at det står skrevet tydeligt hjælper dog ikke meget på humøret. Det er simpelthen en frækhed at tage så stort et gebyr for så simpel en handling som at tilbageføre et beløb til brugerens konto.

Det skal endvidere nævnes, at bl.a. de spreads man betaler kan blive reduceret betydeligt, hvis man som trader formår at få andre tradere på eToro til at kopiere ens handler. I så fald indgår man i eToros ”Popular Investor Program”, og det kan betyde reduktion i spread og ligefrem også en månedlig check fra eToro. Se mere om dette under ”Social trading og Copy Trading” nedenfor i denne anmeldelse. Dette er en spændende mulighed især for den dygtige trader.

 

Uddannelse

eToro har et såkaldt Trading Academy, der består af tre sektioner, nemlig Live Webinars, eCourse og Trading Videos. Der var ikke umiddelbart planlagt afholdelse af Live Webinars i den periode, hvor denne anmeldelse blev skrevet og man kunne heller ikke se, at der umiddelbart havde været nogen afholdt i nyere tid. Den lille håndfuld tradingvideoer, der bliver præsenteret, er meget basale, selv når de kaldes ”avancerede”, men til gengæld er de pædagogiske og nemme at gå til, så de kan fint fungere som en god begyndelse for novicen eller som en udmærket genopfriskning til den mere øvede trader. Alt i alt tilbyder eToros Trading Academy dog intet ekstraordinært.

På Youtube findes bl.a. denne video på ca. 37 min., som går mere i dybden med hvordan man bruger handelsplatformen.

 

Social trading og Copy trading

eToro er fra bunden bygget som en social tradingplatform, og det er i det sociale, at platformen for alvor skal finde sin værdi og hvor den i den grad adskiller sig fra de fleste andre platforme. Alle tradere med konto hos eToro har som udgangspunkt en social profil og et newsfeed, som man også kender fra Facebook. Her kan man like, kommentere og dele hinandens opslag, og man kan se hinandens porteføljer samt en masse statistik for, hvordan den pågældende person har klaret sig over kortere og længere tidsperioder (det er dog også muligt at slå denne funktion fra, hvis man ønsker at være anonym). eToro beregner endvidere mål for påtagen risici, hvilket kan hjælpe til at frasortere de tradere, som måske bare har været heldige i en periode hvor de har samtidig har løbet en stor risiko, jf. nærmere nedenfor. Indlæg og kommentarer i newsfeed kan være med til at give inspiration til egne handler, men man har også mulighed for simpelthen at kopiere udvalgte traderes handler helt automatisk. Funktionaliteten kaldes Copy trading, og det er netop den funktion, der tiltrækker mange tradere til eToro. De enkelte tradere kan findes ude i venstre side under Copy People. De fleste amatører har nok en drøm at kunne handle præcis som en professionel og succesfuld trader, og med Copy trading-funktionen er dette som udgangspunkt muligt hos eToro.

Det er nemt lede efter potentielle tradere, der er værd at følge ud fra parametre som tid, afkast, risiko, marked mv.

Copy Trading funktionen fungerer rigtig godt. Når man har fundet en person, som man ønsker at kopiere, trykker man simpelthen bare på knappen ”Copy” under personens profil, og så kopierer handelsplatformen personens eventuelle åbne handler helt automatisk. Efterfølgende kopieres personens nye handler på tilsvarende vis. Man vælger selv den andel af ens kontante midler, man vil allokere til dette formål. Den andel man har valgt at allokere afspejler den pågældende persons portefølje, hvorfor man kan komme til at handle i fraktioner af positioner, hvis man f.eks. kun afsætter et mindre beløb. Det er muligt at investere ned til 100 USD i hver enkelt trader. I forbindelse med den indledende kopiering bliver man bedt om at tage stilling til bl.a. et fast stop loss, så hvis f.eks. personen pludselig mister 50% af sin investerede kapital, så lukkes alle ens åbne positioner automatisk. Det er også muligt at lukke enkelte positioner, hvis man ikke ønsker disse.

Vi anbefaler handelsplatformen Markets til trading og kortsigtet investeringSe mere

Det lyder næsten for godt til at være sandt, og det er det også, hvis man ikke passer meget på. Statistik kan nemlig læses på mange måder, og det kan være en kunst i sig selv rent faktisk at vurdere, hvem af de mange tusinde eToro-tradere, der er gode, og hvem der er dårlige især over en længere periode. For at finde en succesfuld trader, vil de fleste mennesker rent intuitivt søge efter, hvor profitable de enkelte tradere har været over en given periode. Men den opnåede profit siger ikke meget om risikoen andet end at høj profit typisk afspejler høj risiko. Ofte er det sådan, at de tradere, der tager den højeste risiko, også er de tradere, der i en periode scorer den højeste profit. Det er dog de samme tradere, der måneden efter kan risikere at tabe hele gevinsten og mere til igen. Heldigvis opererer eToro også med et mål for den påtagne risiko i den afkastperiode man kigger på. Derved kan man tage højde for risikoniveaet og frasortere de mest risikovillige tradere.

eToro tilbyder udemærket statistik på de enkelte tradere, så det bliver nemmere at finde ud af, hvem man ønsker at kopiere. Man skal dog sætte sig grundigt ind i de mange tal, idet statistik nemt kan være misvisende, hvis man ikke tænker sig om. Desuden skal man altid huske at historisk afkast ikke garanterer fremtidigt afkast, som eToro så ganske rigtigt gør en opmærksom på.

CopyFunds

eToro har endvidere for nyligt lanceret to nye typer såkaldt Copyfunds hhv. “Top Trader CopyFunds” og “Market CopyFunds”. Førstnævnte indeholder efter forskellige kriterier de forventeligt bedst performende tradere hos eToro mens sidstnævnte bundler CFD baserede aktier, råvarer eller ETF efter en i forvejen valgt markedsstrategi. Man skal som minimum indskyde 5.000 USD i hver enkelt fond. Du kan læse mere om de forskellige fonde her og under Invest in Copyfunds på webplatformen. De forskellige fonde kan endvidere overføres til en watchliste ligesom man via sin virtuelle konto kan investere i disse.

 

Kundeservice

eToro har 24 timers kundeservice fra mandag til fredag, men support sker først og fremmest ved hjælp af det interne mailingsystem, ved at bruge Live Chat eller ved generelle spørgsmål at skrive i CustomerService’s newsfeed. En test viser, at man får svar inden for mellem 1 og 4 dage. Der er ikke noget telefonnummer på Broker Service Center, alene et faxnummer. Det er et klart minus, at man tilsyneladende ikke kan kontakte Broker Service direkte, hvis man nu skulle få brug for dette.

 

Sikkerhed for indestående

eToro opbevarer kundernes midler adskilt fra egne midler i henhold til EU’s finansforordninger og MiFID via såkaldt segregerede kundekonti. Det betyder, at den enkeltes konto holdes separat adskilt fra brokerens egne midler i en evt. konkurssituation.

Herudover er privatkunders midler i tilfælde af eToros konkurs og uregelmæssigheder forsikret med op til 20.000 EUR pr. kunde efter cypriotisk lovgivning, som igen er EU baseret.

Eftersom eToro er underlagt relativ strenge minimumskrav fra EU vedrørende udbud af finansielle tjenesteydelser adskiller selskabet sig ikke nævneværdigt fra de øvrige udbydere på markedet, hvad angår ovenstående. Visse lande i EU fx England har dog endnu bedre kundebeskyttelsesregler f.eks. i form af en højere økonomisk beskyttelse af den enkelte kunde.

 

Konklusion

eToro har et overskueligt og brugervenligt design, og platformen har overraskende mange tekniske værktøjer, hvis man vil analysere en kursgraf. Samtidig kan utrænede tradere nok finde stor inspiration i det sociale element, hvis de er i stand til finde frem til de bedste tradere og med succes kan kopiere disses handler automatisk. Hvis man selv er en dygtig trader kan eToros Popular Investor Program også være en god mulighed for at handle billigere og samtidig skabe sig en social profil, der på sigt kan give en ekstra indtægt, hvis man er i stand til at levere et vist afkast.

Et andet område som får ros herfra er de gode muligheder for i de enkelte handler at vælge netop den gearingsfaktor, som passer til ens risikovillighed og temperament.

På negativsiden er klart, at enkelte produkter udbydes med nogle uforholdsmæssige store spreads, men det er, som det fremgår ovenfor, ikke altid tilfældet. Man bør dog kigge sig godt for. Og bliver man selv kopieret af bare én anden trader får man efter to måneder 20% spread rabat, hvis man ansøger om at blive en del af eToros Popular Investor program. Udbuddet af markeder og produkter er ikke helt på linje med en del andre udbydere på markedet og eksempelvis savner man det skandinaviske islæt. Et andet irritationsmoment er de ublu priser man bliver opkrævet for at hæve sine penge.

Har man sin handelskonto denomineret i USD eller anden udenlandsk valuta skal man være opmærksom på de ulemper dette indebærer. Ulempen er klart i forhold til beregning af skat af ens nettoresultat, som skal omregnes til DKK samt at det alt andet lige er nemmere at gennemskue margin, eksponering osv i danske kroner frem for at skulle omregne hele tiden. Det sidste kan selvfølgelig være en smagssag, men hvorom alting er, så vil man hurtigt vende sig til den fremmede valuta og eftersom både investering, margin og eksponering hele tiden holdes i samme valuta, så undgår man i det mindste vekslingomkostninger af den løbende handel, hvis man f.eks. handler instrumenter, der afregnes i EUR eller GBP. Herudover løber man naturligvis en valutakursrisiko på ens kontoindestående i forhold til udviklingen i USD kontra DKK , og når man trækker sine penge ud igen, rammes man så af vekslingomkostninger til DKK.

En anden væsentlig fordel er, at eToro garanteret at man ikke kan tabe mere end sit kontoindestående.

Når man åbner en konto hos eToro får man automatisk en virtuel konto. Ønsker man også at åbne en live konto kan man nemt gøre det fra samme sted og man kan tilgå dem med samme login Vi anbefaler, at man starter med at prøve den virtuelle konto af ved at klikke på nedenstående link.

>>>>>>>>>>>>>>> PRØV ETORO HER

————————————————–

Oversigt over artikler om kryptovaluta:

>>> Handelsplatform til at handle kryptovaluta
>>> Daytrader.dk's foretrukne kryptovaluta
>>> Bitcoin eller Ethereum?
>>> Køb Ripple (XRP)
>>> Køb Ethereum (ether)
>>> Køb NEO
>>> Forstå bitcoin på 5 minutter
>>> Invester i kryptovaluta via profitable tradere
>>> Køb bitcoin - sådan gør du
>>> Køb Stellar Lumens
>>> Køb Bitcoin Cash
>>> Køb Ethereum Classic (ETC)
>>> Køb Cardano ADA
>>> Køb EOS
>>> Køb DASH
>>> Kryptotrader viser vejen: 330% aflast i kryptovaluta


Daytrader.dk modtager kommission og/eller betaling for annoncering fra eToro og andre af de handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Daytrader.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering er med til at sikre, at vi også fremover kan levere de bedste guides og det bedste indhold om daytrading. Gearede produkter er ikke egnede for enhver. Det gælder også copyfunds. Kryptovalutaer i særdeleshed har stærke kursudsving og er derfor ikke egnede for alle investorer.  Handlen med kryptovalutaer er ikke underlagt EU-regelsæt. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Handelshistorikken, der vises er mindre en 5 år og er måske ikke tilstrækkelig som grundlag for en investeringsbeslutning. Risiko for tab af kapital. 


 

image_pdfimage_print

Komentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE