Sådan kan du trade effektivt, også efter de nye ESMA regler

Udgivet : 30 August 2018

I august 2018 indførte ESMA nye regler, der betyder, at man som privat trader (såkaldt detailinvestor) ikke længere kan geare sine investeringer i samme grad som tidligere. Lavere gearing medfører i sagens natur højere marginkrav, hvilket igen udfordrer ens nødvendige kontoindestående. I denne artikel beskriver vi hvilke produkter, der stadig kan handles og geares uden alt for mange penge på kontoen. Du kan også læse meget mere om de nye regler i denne tilbundsgående artikel.

Nedenstående tabel viser en oversigt over de indførte gearingslofter med tilhørende marginkrav, samt hvad en eksponering på 100.000 DKK bevirker i marginkrav for de enkelte produkttyper:

Tabellen viser ESMAs maksimale gearingsniveauer med tilhørende marginkrav. Samtidig vises marginkrav i DKK, hvis man eksponerer sig for 100.000 DKK i den enkelte produkttype.

 

Hvad kan man gøre som trader, der fortsat ønsker at handle effektivt?

Hvis man fortsat ønsker at handle med samme eksponering som før de nye regler trådte i kraft, skal man principielt indsætte f.eks. 5-10 gange det beløb man tidligere havde på kontoen (dvs. brugte til margin) eller mere, alt efter hvilken produkttype man handler. Og i realiteten bør man indsætte endnu mere, idet man fremover også bør have en vis buffer i forhold til den nye objektive Margin close out regel på 50%. Du kan læse mere om denne regel og læse mere om de nye gearingsniveauer her.  Alternativt er man nødt til at handle med mindre eksponering, hvilket alt andet lige betyder, at ens profit (og evt. tab) bliver relativt mindre.

De enkelte brokere har forskellige muligheder, hvad eksponeringens størrelse angår. Hos brokeren eToro er det f.eks. muligt at handle i fraktioner af givne nominelle størrelser, dvs. man kan handle en mindre andel af et indeks eller af en aktie. Hos andre brokere f.eks. hos Markets.com må man i stedet gå efter de instrumenter, som handles i lavest mulige markedsværdi pr. enhed, f.eks. aktier, som man kan nøjes med at købe en enkelt af ad gangen uden at skulle betale kurtage. Hos ETX Capital anvendes spread betting, hvilket betyder, at man på en lang række produkter kan nøjes med at satse et lav beløb pr. point, hvilket automatisk medfører, at man kan handle med lave minimumseksponeringer.

Nedenfor gennemgås muligheder for at handle med lave eksponeringer hos disse tre brokere.

 

Eksempler på mindsteeksponeringer hos eToro:

Af ovenstående tabel ses bl.a., at det f.eks. er muligt at handle minimumseksponeringer for ca. 13.000 DKK i de anførte aktieindeks, uanset hvad det underliggende aktieindeks handles til i markedsværdi. Den tilhørende margin udgør ifølge tabellen 10%, idet der er valgt en gearingsfaktor på 10. Dvs. for ca. 1.300 DKK (200 USD) kan man blive eksponeret for ca. 13.000 DKK i de forskellige indeks. Det er også muligt at geare de større indeks med en faktor 20, men eftersom mindsteindsatsen (dvs. marginen) for aktieindeks hos eToro ikke kan udgøre mindre end 200 USD, vil en gearing på faktor 20 medføre en eksponering på knap 26.000 DKK i stedet, men med et marginkrav på 5% i stedet, hvilket ligeledes svarer til 1.300 DKK (200 USD).

For så vidt angår enkeltaktier kan disse handles uden kurtage, men til højere spreads end man kan handle aktien til direkte på børsen. Enkeltaktier handles i minimumseksponeringer på ca. 3.200 DKK. Er man lang i aktien handler man aktien som en rigtig aktie (evt. en fraktion af denne), mens hvis man shorter eller gearer handler aktien i form af en CFD kontrakt. Olie og guld kan handles i minimumseksponeringer på ca. 13.000 DKK, bitcoin og Ethereum ned til ca 1.600 DKK mens valutakryds kan handles til ca. 26.000 DKK.

Læs evt. mere om eToro i vores anmeldelse her. I anmeldelsen kan man også læse en nærmere forklaring på hvordan man handler hos denne broker, som hvad dette angår adskiller sig fra de øvrige brokere på markedet.

 

Eksempler på mindsteeksponeringer hos Markets:

Af ovenstående tabel, som bl.a. viser mindsteeksponeringer i udvalgte instrumenter hos Markets, kan det ses, at det er muligt at handle f.eks. Nikkei 225 ned til ca. 14.000 DKK og det svenske S30 indeks ned til ca. 1.100 DKK i eksponering med hhv. knap 700 DKK og 115 DKK i margin. Herudover kan man handle f.eks. en enkelt Novo Nordisk aktie til en markedsværdi på 318 DKK pr aktie, hvilket i margin udgør 64 DKK. Man betaler ikke kurtage ved handel med enkelte aktier, i stedet er spreadet højere end ved handel direkte på børsen. Råvarer kan ligeledes handles i mindre eksponeringsværdier. Olie kan f.eks. handles til ca. 4.500 DKK mens guld kan handles i ca. 7800 DKK i minimumseksponering, hvilket giver en margin på hhv. knap 500 DKK og 400 DKK. Bitcoins kan handles ned til ca. 400 DKK ad gangen med en tilsvarende margin, idet det ikke er muligt at geare bitcoins hos Markets.

Læs evt. mere i vores fyldestgørende anmeldelse af Markets.com her.

 

Eksempler på minimumseksponeringer hos ETX Capital

En anden mulighed er, at man kan forsøge sig med spread betting hos f.eks. ETX Capital, hvor mindsteindsatsen pr. point er helt ned til 0,50 DKK pr point i en lang række instrumenter. Denne mulighed har man naturligvis hele tiden haft, men har man ikke handlet med spread betting før kunne dette bestemt være en mulighed, hvis man vil gå efter lavest mulige eksponering i de enkelte positioner.

Nedenstående tabel viser mindsteeksponeringer, spreads, mindste indsats pr. kontrakt (pr. bet), marginkrav mv.:


 

Af ovenstående tabel, som bl.a. viser mindsteeksponeringer i udvalgte instrumenter hos ETX Capital, kan det ses, at det som følge af spread betting princippet er muligt at placere et bet pr. point helt ned til 50 øre pr. bet, hvilket betyder, at man ved positioner i de anførte aktieindeks kan handle med minimumseksponeringer helt ned ca 4.000 DKK med tilhørende marginkrav på ca. 200 DKK. Eksempelvis er det muligt at handle DAX med en minimumseksponering på bare 6.250 DKK, med 313 DKK i marginkrav. Selve indekset handles for nærværende i ca. 93.000 DKK, så man kan altså nøjes med at handle knap 7% af indeksets værdi ad gangen. 

For så vidt angår enkeltaktier er det ikke helt entydigt, hvilke minimumseksponeringer man kan handle med hos ETX. Som det fremgår af tabellen kan Novo Nordisk f.eks. handles til ca. 16.000 DKK i minimumseksponering med et tilhørende marginkrav på ca 3.200 DKK mens BMW kan handles ned til ca. 830 DKK med 166 i marginkrav. Det fremgår nærmere af ETX´s handelsplatform, TraderPRO, hvad det mindste bet pr. kontrakt udgør i de forskellige instrumenter. Man skal være opmærksom på, at man ved handel med enkeltaktier i form af CFD´er handler til et større spread, end hvis man handler direkte på den pågældende børs, hvor aktien er noteret. Til gengæld skal man ikke betale kurtage i den enkelte handel, hvilket gør små positionsstørrelser mere attraktive. Dog skal man naturligvis ikke glemme at indregne renteelementet, hvis man beholder positioner over længere tid.

Bitcoin kan handles ned til 70 DKK ad gangen med en margin på 35 DKK. Guld kan handles i minimumseksponering på 1200 DKK med 60 DKK i margin, mens olie kan handles på 700 DKK med 70 DKK i margin.

De store valutakryds kan handles i minimumseksponeringer på ca. 3.000 DKK med ca. 100 DKK i marginkrav.

Ønsker man mest mulig “smæk for skillingen” har ETX som følge af stramningen på gearingsniveauerne introduceret nogle nye instrumenter, som følger visse underliggende indeks, valutakryds mv., som benævnes Delta One. Instrumenterne indeholder optionselementer uden som sådan at være en option og bevirker principielt, at man kan opnå en lidt højere gearing end de indførte gearingslofter. Instrumentet, som må karakteriseres som lidt mere kompliceret i den tekniske udformning end almindelige CFD´er, kan dog ikke anbefales for alle, og kræver, at man sætter sig ordentlig ind i risikoen og at man særskilt godkendes af ETX til at kunne handle denne slags instrumenter. Delta One er et instrument, som så at sige tager noget af værdien af det underliggende aktiv og samtidig gør, at man alligevel kan følge aktivets fulde udvikling med en gearing som for aktieindeks er ca. 2,5 gange større end de 20 gange man kan geare det almindelige aktieindeks. Hvis DAX eksempelvis handles i ca. 12.500 EUR vil en Delta one DAX samtidig handle i ca. 5.046 EUR, dvs. ca. 40% lavere nominel værdi. Når DAX så bevæger sig 1% vil Delta One instrumentet følge denne bevægelse, men når kursbevægelsen udtrykkes i EUR i en lavere nominel værdi, vil stigningen relativt set være højere på Delta One instrumentet. Så ønsker man hvad der svarer til en eksponering på en lot i DAX på ca. 12.500 EUR, kan man i stedet for at skulle stille 625 EUR eller ca. 4.700 DKK i margin nøjes med at skulle stille ca. 252 EUR eller knap 1900 DKK, hvis man vælger Delta One instrumentet i stedet for det underliggende instrument. Det betyder således, at man skal stille 2% margin i stedet for 5% margin.

Delta produkterne udbydes med underliggende værdier fra aktieindeks, valutakryds og råvarer. Man kan bl.a. læse mere hos ETX om Delta One på CFD aktieindeks instrumentet her.

 

 

image_pdfimage_print
Spread the love
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Kommentarer

 • Relateret
 • Seneste
 • POPULÆRE