skat

Skat på handel med kryptovaluta – bitcoin m.m.

Skat på handel med kryptovaluta – bitcoin m.m.

Der gælder særlige skatteregler for handel med kryptovaluta såsom bitcoin, ethereum, litecoin, ripple etc. Følgende video forklarer nogle af skattereglerne. Det er vigtig at forstå at skat og skatteregler på kryptovaluta stadig er nye. Derfor kan der hele tiden ske ændringer. Videoen er lavet i juni 2018. Video-guiden er ikke…
Fortsæt med at læse

Skattegrænser for tradere for 2017 og 2018

Skattegrænser for tradere for 2017 og 2018

I nedenstående tabel kan du se de relevante skattegrænser for tradere. Som du kan se ændrer disse skattegrænser sig fra år til år. Du kan se ændringen fra 2017 til 2018.   Skattegrænser 2017-2018 2018 2017 Aktieindkomst (progressionsgrænse) 52.900 kr. 51.700 kr. Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 27/42 % 27/42 %…
Fortsæt med at læse

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2017

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2017

Så er det tid til at få styr på din skat i forbindelse med sidste års handel med finansielle kontrakter! SKAT har nu åbnet op for adgang til, at man kan ændre og godkende sin årsopgørelse for 2017, og her kan det godt betale sig at få styr på sin…
Fortsæt med at læse

Skat på bitcoin og anden kryptovaluta

Skat på bitcoin og anden kryptovaluta

I de seneste måneder er tusindvis af danskere begyndt at købe kryptovaluta, men den skattemæssige behandling af kryptovaluta er desværre ikke helt ligetil. For privatpersoner kan de nuværende regler i princippet resultere i alt fra 0% til højeste marginalskat på i gennemsnit ca. 53%, alt efter hvordan man investerer i…
Fortsæt med at læse

Forstå skat for tradere på 5 minutter

Forstå skat for tradere på 5 minutter

Handler du aktier eller finansielle kontrakter såsom CFD, spread betting og andet?  Så er det værd at bruge 5 minutter på at forstå de overordnede regler ved at læse denne skatteartikel. Ønsker du et samlet billede af skattereglerne på området, er du dog nødt til at afsætte mere tid. Det er…
Fortsæt med at læse

Generelt om skat for tradere

Generelt om skat for tradere

Mange tradere har utvivlsomt en oplevelse af, at det noget sjovere at trade end at lave skatteregnskaber. Men bruger man et øjeblik eller to på at sætte sig ind i, hvordan man skal registrere sine tab og gevinster, kan det hurtigt vise sig at være de letteste penge, man i…
Fortsæt med at læse

FAQ om skat for tradere

FAQ om skat for tradere

Her en række ofte stillede spørgsmål, som relaterer sig til skat for de aktiviteter, man typisk vil have som trader: 1. Hvad er lagerprincippet? 2. Hvad er en finansiel kontrakt? 3. Hvilke investeringsprodukter beskattes som kapitalindkomst? 4. Hvilken skattesats beskattes CFD-handel med? 5. Kan gevinst på CFD-handel eller finansielle kontrakter…
Fortsæt med at læse

Skat – valutahandel

Skat – valutahandel

Beskatning af privatpersoner Beskatning af valutahandel afhænger af, hvordan produktet er sammensat. Den type kontrakter, der typisk handles via platforme med gearing, kan afsluttes med en differenceafregning og er derfor en finansiel kontrakt. Ofte handles valutaen i form af en CFD-kontrakt, jf. mere i afsnittet herunder. Beskatning af valutakonti mv. Er…
Fortsæt med at læse

Skat – certifikater/ETN

Skat – certifikater/ETN

Certifikater (Exhange Traded Notes – ETN) er et børsnoteret investeringsprodukt, hvis værdi følger udviklingen i et andet aktiv fx enkeltaktier, aktieindeks, råvarer, valuta eller andet. Et certifikat kan have en tidsbegrænset løbetid eller være uendelig. Skattemæssigt behandles certifikater som en finansiel kontrakt efter kursgevinstlovens regler.   Beskatning for privatpersoner Certifikater…
Fortsæt med at læse

Skat – obligationer

Skat – obligationer

Beskatningsreglerne for handel direkte i obligationer er i hovedtræk gennemgået nedenfor.   Beskatning for privatpersoner Gevinst og tab på obligationer (uanset valuta) medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, dog kun såfremt årets nettogevinst eller nettotab (sammenlagt med nettogevinst og nettotab på obligationsbaserede investeringsforeninger) overstiger den såkaldte bagatelgrænse på 2.000 kr.…
Fortsæt med at læse

Skat – Exchange Traded Funds (ETF)

Skat – Exchange Traded Funds (ETF)

En ETF er en passivt forvaltet investeringsforening, der handles offentligt på børsen på samme måde som aktier og investeringsbeviser. En ETF vil passivt afspejle et underliggende indeks eller lignende. Blackrocks Ishares og Deutsche Banks X-trackers er eksempler på udbydere af sådanne fonde. Der findes også ETF´er, der gør brug af…
Fortsæt med at læse

Skat – investeringsbeviser

Skat – investeringsbeviser

Beskatning af investeringsbeviser eller mere præcist andele i investeringsforeninger beskattes til en vis grad på samme måde som aktier efter realisationsprincippet medmindre der er tale om akkumulerende investeringsforeninger, som i stedet beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet.   Beskatning for privatpersoner Beskatningen af investeringsbeviser dvs. andele i investeringsforeninger afhænger af, om…
Fortsæt med at læse

Skattegrænser for tradere for 2016 og 2017

Skattegrænser for tradere for 2016 og 2017

Relevante skattegrænser for tradere kan ses i denne tabel:                           Du kan finde flere skattesatser på dette link til SKAT.  

Mulig skattelettelse på vej til tradere

Mulig skattelettelse på vej til tradere

Opdatering: Venstre-regeringens 2025-plan er trukket tilbage. Den nye regering vil fremsætte ny plan i løbet af foråret 2017. I disse dage fylder regeringens 2025-plan voldsomt i den politiske debat. Det endelige udfald af planen er fortsat usikkert, men på visse punkter rummer udspillet godt nyt for tradere. Venstre foreslår nemlig…
Fortsæt med at læse

Skat – Optioner og Futures

Skat – Optioner og Futures

En option er et finansielt instrument, som giver køberen ret til på et givent tidspunkt og til en given pris, at købe eller sælge de underliggende aktiver, mens en future på et givent tidspunkt og til en given pris indeholder en pligt til at købe eller sælge de underliggende aktiver.…
Fortsæt med at læse