skat

Skat – bitcoin og anden kryptovaluta. Sådan gør du.

Skat – bitcoin og anden kryptovaluta. Sådan gør du.

Den skattemæssige behandling af kryptovaluta adskiller sig en del fra de mere velkendte investeringstyper på markedet. For privatpersoner kan de nuværende regler i princippet resultere i alt fra 0% til højeste marginalskat på i gennemsnit ca. 53%, alt efter hvordan man investerer i kryptovaluta, samt hvad man har til hensigt…
Fortsæt med at læse

Generelt om skat for tradere

Generelt om skat for tradere

Mange tradere har utvivlsomt en oplevelse af, at det noget sjovere at trade end at lave skatteregnskaber. Men bruger man et øjeblik eller to på at sætte sig ind i, hvordan man skal registrere sine tab og gevinster, kan det hurtigt vise sig at være de letteste penge, man i…
Fortsæt med at læse

Skat – Exchange Traded Funds (ETF)

Skat – Exchange Traded Funds (ETF)

En ETF er en udenlandsk forvaltet fond (investeringsforening), der handles offentligt på en børs på samme måde som aktier og investeringsbeviser. En ETF vil oftest passivt afspejle et underliggende aktieindeks eller andre aktiver. Blackrocks Ishares og Deutsche Banks X-trackers er eksempler på udbydere af sådanne fonde. Der findes også ETF´er,…
Fortsæt med at læse

Forstå skat for tradere på 5 minutter

Forstå skat for tradere på 5 minutter

Handler du aktier eller finansielle kontrakter såsom CFD, spread betting og andet?  Så er det værd at bruge 5 minutter på at forstå de overordnede regler ved at læse denne skatteartikel. Ønsker du et samlet billede af skattereglerne på området, er du dog nødt til at afsætte mere tid. Det er…
Fortsæt med at læse

Skat – investeringsforeninger

Skat – investeringsforeninger

Beskatning af investeringsbeviser eller mere præcist andele i investeringsforeninger beskattes til en vis grad på samme måde som aktier efter realisationsprincippet medmindre der er tale om akkumulerende investeringsforeninger, som i stedet beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Fra og med 2020 vil en del af sidstnævnte formentlig i stedet skulle beskattes…
Fortsæt med at læse

Skat – certifikater/ETN

Skat – certifikater/ETN

Certifikater (Exhange Traded Notes – ETN) er et børsnoteret investeringsprodukt, hvis værdi følger udviklingen i et andet aktiv fx enkeltaktier, aktieindeks, råvarer, valuta eller andet. Et certifikat kan have en tidsbegrænset løbetid eller være uendelig. Undertiden anvendes også betegnelsen ETC, Exchange Traded Commodities, som er råvarer samt samlebetegnelsen ETP, Exchange…
Fortsæt med at læse

Skat – Optioner og Futures

Skat – Optioner og Futures

En option er et finansielt instrument, som giver køberen ret til på et givent tidspunkt og til en given pris, at købe eller sælge de underliggende aktiver, mens en future på et givent tidspunkt og til en given pris indeholder en pligt til at købe eller sælge de underliggende aktiver.…
Fortsæt med at læse

Skat – valutahandel

Skat – valutahandel

Beskatning af privatpersoner Beskatning af valutahandel afhænger for privatpersoner af, om man handler valuta spot eller handler valuta som et finansielt produkt. Den type kontrakter, der typisk handles via handelsplatforme med gearing, kan afsluttes med en differenceafregning, og er derfor en finansiel kontrakt. Ofte handles valutaen i form af en…
Fortsæt med at læse

Skattegrænser for tradere for 2018/2019

Skattegrænser for tradere for 2018/2019

I nedenstående tabel vises de relevante skattegrænser for tradere. Grænserne reguleres årligt.   Skattegrænser 2018-2019 2019 2018 Aktieindkomst (progressionsgrænse) 54.000 kr. 52.900 kr. Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 27/42 % 27/42 % Arbejdsmarkedsbidrag 8 % 8 % Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) 37.200 kr. 34.300 kr. Beskæftigelsesfradrag (procent) 10,10 % 9,50 % Bundfradrag i…
Fortsæt med at læse

FAQ om skat for tradere

FAQ om skat for tradere

Her en række ofte stillede spørgsmål, som relaterer sig til skat for de aktiviteter, man typisk vil have som trader: 1. Hvad er lagerprincippet? 2. Hvad er en finansiel kontrakt? 3. Hvilke investeringsprodukter beskattes som kapitalindkomst? 4. Hvilken skattesats beskattes CFD-handel med? 5. Kan gevinst på CFD-handel eller finansielle kontrakter…
Fortsæt med at læse

Skat – obligationer

Skat – obligationer

Beskatningsreglerne for handel direkte i obligationer er i hovedtræk gennemgået nedenfor.   Beskatning for privatpersoner Gevinst og tab på obligationer (uanset valuta) medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, dog kun såfremt årets nettogevinst eller nettotab (sammenlagt med nettogevinst og nettotab på obligationsbaserede investeringsforeninger) overstiger den såkaldte bagatelgrænse på 2.000 kr.…
Fortsæt med at læse

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2017

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2017

Så er det tid til at få styr på din skat i forbindelse med sidste års handel med finansielle kontrakter! SKAT har nu åbnet op for adgang til, at man kan ændre og godkende sin årsopgørelse for 2017, og her kan det godt betale sig at få styr på sin…
Fortsæt med at læse

Skat – bitcoin og anden kryptovaluta

Skat – bitcoin og anden kryptovaluta

Den skattemæssige behandling af kryptovaluta adskiller sig en del fra de mere velkendte investeringstyper på markedet. For privatpersoner kan de nuværende regler i princippet resultere i alt fra 0% til højeste marginalskat på i gennemsnit ca. 53%, alt efter hvordan man investerer i kryptovaluta, samt hvad man har til hensigt…
Fortsæt med at læse

Skattegrænser for tradere for 2016 og 2017

Skattegrænser for tradere for 2016 og 2017

Relevante skattegrænser for tradere kan ses i denne tabel:                           Du kan finde flere skattesatser på dette link til SKAT.  

Mulig skattelettelse på vej til tradere

Mulig skattelettelse på vej til tradere

Opdatering: Venstre-regeringens 2025-plan er trukket tilbage. Den nye regering vil fremsætte ny plan i løbet af foråret 2017. I disse dage fylder regeringens 2025-plan voldsomt i den politiske debat. Det endelige udfald af planen er fortsat usikkert, men på visse punkter rummer udspillet godt nyt for tradere. Venstre foreslår nemlig…
Fortsæt med at læse