BRUG KUNSTIG INTELLIGENS (AI) SOM TRADER basic ELLER TRADER PRO-MEDLEM--

Som medlem af daytrader.dk kan du nu kombinere kunstig intelligens med erfaring. Modtag læring og datadrevne rapporter, der peger på aktier med potentiale.

BEDST TIL PRISEN

TRADER PRO

  • Ugentlig rapport fra AI Alpha Lab
  • S&P 500 High Concentration Strategy *
  • Fuld adgang til kursusforløbet "Lynkursus i daytrading" incl. strategier
  • Gratis eksemplar af e-bogen "Forstå daytrading på 20 minutter" med en let forståelig introduktion til trading.

* Hver uge vælger AI Alpha Labs probabilistiske AI-model de 5 aktier fra S&P 500-indekset, som den forudser vil have den højeste sandsynlighed for at klare sig bedre i løbet af den kommende uge. Du får adgang til oversigten via en praktisk PDF. Strategien allokerer 20 % af kapitalen til hver af aktierne, og for at styre risikoen anvender strategien en stop-loss-grænse på 5 % på alle positioner. Ugerapporten er investeringsanalyse og udgør således ikke investeringsrådgivning, da AI Alpha Lab ikke har mulighed for at foretage en vurdering af og tilpasning til det enkelte medlems individuelle forhold

TRADER PRO

Se eksempel på en TRADER PRO rapport her

TRADER basic

  • Månedlig rapport fra AI Alpha Lab
  • S&P 500 Long/Short-strategy *
  • Fuld adgang til kursusforløbet "Lynkursus i daytrading"

* Hver måned vælger AI Alpha Labs probabilistiske AI-model de 5 aktier fra S&P 500-indekset, som den forudsiger vil have den højeste sandsynlighed for at klare sig bedre i løbet af den kommende måned. Du får adgang til oversigten via en praktisk PDF. Strategien allokerer 10 % af kapitalen til hver af aktierne, og går samtidig short i S&P 500-indeks ved at placere de resterende 50 % af kapitalen i en bear ETF. Dette gøres for at fjerne markedsbeta og opnå så ren eksponering for AI-modellens aktievalg som muligt. Månedsrapporten er investeringsanalyse og udgør således ikke investeringsrådgivning, da AI Alpha Lab ikke har mulighed for at foretage en vurdering af og tilpasning til det enkelte medlems individuelle forhold.

TRADER basic

Se eksempel på en TRADER basic rapport her

HVORFOR TRADER-MEDLEM?

Som medlem hos daytrader.dk modtager du avancerede trading-rapporter samt fuld adgang til nogle af vores populære online tradingkurser. I øjeblikket bliver de særlige rapporter leveret af AI Alpha Lab. AI Alpha Lab har udviklet en unik AI-model baseret på sandsynligheder og big data, som hver uge og hver måned udvælger de aktier, den mener, vil give det bedste afkast over tid.

RAPPORTER HVER UGE ELLER MÅNED

Som medlem af daytrader.dk får du et særligt login, hvor du kan logge ind og se dine trading-rapporter. Her finder du også adgangen til vores automatiske tradingforløb. Se eksempel.

SE DE UDVALGTE, STÆRKE AKTIER

Dine rapporter vil indeholde en oversigt over de aktier, der pt. ser stærke ud i forhold til de AI-modeller, der bruges.

BESTEM SELV, OM DU VIL HANDLE

Rapporterne og træningsvideoerne skal ses som inspiration. Du bestemmer naturligvis selv, om du vil handle, hvor og hvornår.

Om AI Alpha Lab:

En sandsynlighedsmodel kan hjælpe investorer til bedre afkast

Udviklingen inden for kunstig intelligens eksploderer i disse år, og de smarte algoritmer finder i høj grad også vej til aktiemarkedet. Nu kan du få direkte adgang til en dansk, datadrevet AI-model udviklet af virksomheden AI Alpha Lab. En ugentlig eller månedlig investeringsanalyse rapport baseret på AI-modellen er nemlig en del af pakken, hvis du bliver medlem af daytrader.dk.

AI Alpha Labs AI-model beregner enorme mængder aktiedata og giver dernæst dens bud på, hvordan hver aktie kommer til at udvikle sig i fremtiden. AI-modellen laver herefter et estimat for, hvad hver enkelt aktie skal stige eller falde med i de kommende dage og uger. Som noget helt unikt angiver AI-modellen imidlertid også usikkerheden for hvert af sine estimater. Det er nyskabende, og giver en langt bedre mulighed for at udvælge de bedste aktier.

Ovenstående performance er baseret på simulerede afkast for S&P 500 Long/Short-strategien i perioden 01.01.2020 - 30.04.2023 i dollar. Performance er inklusive 20 bps i transaktionsomkostninger på alle handler. Gebyrer afholdt af investor, såsom administrations- og depotgebyrer, er ikke inkluderet. De viste afkast er simulerede og udgør derfor ikke afkast fra en faktisk investering i perioden. Det understreges, at historiske afkast - hvad enten de er faktiske eller simulerede - ikke er en garanti for fremtidige afkast, og afkast kan variere som følge af valutaudsving.

BLIV MEDLEM

INDHOLD

Ud over rapporterne fra AI Lab modtager du også adgang til vores særdeles populære kurser i trading. Disse kurser kører automatisk og indeholder en lang række videoer samt e-bøger, der hjælper dig i gang med trading.

Lynkursus i daytrading

Som TRADER basic og TRADER PRO-medlem får du adgang til hele online kurset "Lynkursus i daytrading".

Forstå daytrading

Som TRADER PRO-medlem får du også adgang til e-bogen "Forstå daytrading på 20 minutter".

Rapporter fra AI Alpha Lab

AI Alpha Labs probabilistiske AI-model peger på aktier, der - ifølge modellen - vil have den højeste sandsynlighed for at klare sig bedre.