Kopier Mads Christiansens portefølje

Ja tak, jeg vil gerne kopiere Mads Christiansens portefølje

Sæt  mig i gang

Tilmeldingen er ikke bindende

©2020 daytrader.dk. All rights reserved. Privacy Policy |

Hvem er Mads Christiansen?

Mads Christiansen er en af Danmarks mest omtalte private investorer. Han er fast medlem af Millionærklubben på Euroinvestor, hvor han er kendt for at vælge vækstaktier med stor præcision. Mads har blandt andet præsteret et afkast på over 200% i 2020 ved hjælp af ugearede aktier. En bemærkelsesværdig præstation. Når du kopierer, skal du naturligvis være klar over, at historisk afkast ikke er garanti for fremtidig afkast.

Mads' speciale er aktier inden for såkaldt "new retail" og gaming, og han finder ofte aktie-perler der er relativt ukendte for den almindelige danske investor. Nu giver daytrader.dk dig en unik mulighed for at kunne kopiere Mads' portefølje 1:1, hvis du skriver dig op via ovenstående formular. Vi anbefaler mindst 2500 euro indsat på kontoen til kopiering, hvis man vil være i stand til at tage alle de handler Mads foretager.

Sådan kopierer du Mads Christiansen

Udfyld ovenstående formular, så modtager du en udførlig guide til, hvordan du nemt kopierer Mads Christiansens portefølje. Processen er beskrevet herunder. Vi anbefaler mindst 2500 euro indsat på kontoen til kopiering, hvis man vil være i stand til at tage alle handlerne.

Udfyld formular

Indtast navn og email i vores formular, så bliver du guidet igennem processen.

Underskriv erklæring

Du bliver bedt om at underskrive en erklæring, hvor du accepterer copytrading

Opret konto

Du opretter konto hos handelsplatformen Markets og forbinder den med Pelican Trading og MT4. Du bliver guidet.

Kopier

Du kan nu indsætte penge og kopierer Mads Christiansens handler 1:1, og kan følge med via MT4 og Pelican Trading.

Hvad er copytrading?

Copytrading er din mulighed for at kopiere andre private investorer, der har historisk succes med deres portefølje og valg af aktier. Al investering er naturligvis forbundet med risiko, men når du vælger at kopiere en god investor, har du i hvert fald sikkerhed for, at han eller hun har klaret sig godt historisk.

Du vælger selv, hvilket beløb, du investerer i en privat trader.

Som almindelig privat investor kan det være svært selv at holde sig opdateret om børsmarkedet og de enkelte selskaber, men med copytrading kan du kopiere en investor, der bruger meget mere tid ,end du selv, til at sætte sig ind i børsmarkedet.

Mads Christiansen har i skrivende stund skabt et afkast på omkring 200% i 2020 ved hjælp af ugearede enkeltaktier.

Sæt mig i gang med processen 

Hvilke aktier har Mads haft succes med?

Mads Christiansen har med utrolig præcision ramt en række vækst-aktier i 2020. Blandt andet tyske Delivery Hero, sydkoreanske Gravity Co og Sea Ltd. fra Singapore.

Disse særlige aktier har sammen med et håndfuld andre foreløbig skabt et afkast på ca. 200% i Mads' offentlige portefølje, der følges af titusindvis af danskere via Millionærklubben på Euroinvestor.

Mads har en forbløffende evne til at finde guldkorn på børsen, som de fleste danske investorer endnu ikke har hørt om.

Hvilke vilkår kan man kopiere under (FAQ)?

Hvilken software kræves?

Når du skriver dig op til ønsket om at kopiere Mads, vil du snarest modtage en guide. Det er enkelt at komme i gang, men du skal lige underskrive et par erklæringer, og sættes op hos brokeren Markets. Det er Markets i kombination med applikationen Pelican Trading og MT4, der muliggør automatisk kopiering.

Daytrader.dk formidler alene kontakten. Det er brokeren Markets og Pelican Trading, der har ansvaret for den egentlige kopiering og står for supporten.

Får jeg samme afkast som Mads?

Du kopierer Mads' portefølje 1:1, også hans køb og salg undervejs. Vi anbefaler mindst 2500 euro indsat på kontoen til kopiering, hvis du vil være i stand til at kopiere alle de handler Mads foretager.  Du skal naturligvis være klar over, at du først begynder at kopiere Mads' portefølje i det øjeblik, du er sat op til det. Du vil altså IKKE få glæde af det bagudrettede afkast, men alene det afkast som Mads formår at lave fra det øjeblik, du går i gang med at kopiere ham.

Hvad koster det at kopiere Mads?

Når man kopierer Mads Christiansen vil der være tale om en form for aktiv forvaltet portefølje. Der betales 1,5% af Assets Under Management per år (AUM), og 15% performance fee efter High Water Mark-metoden. High Water Mark betyder, at en eventuel negativ performance i tidligere år først skal indhentes, før der igen skal betales resultat-honorar. Der betales i tillæg et mindre spread, når der foretages en ny handel.

Hvilke produkter køber du, når du kopierer Mads?

Når du kopierer Mads' portefølje sker det via ikke gearede såkaldte differencekontrakter (CFD´er). At CFD´erne ikke er gearede betyder, at de afspejler de underliggende aktier 1:1 på samme måde, som havde man købt aktierne direkte. Eftersom kopieringen foregår via CFD´er, vil det være muligt både at handle for mindre beløb og for runde beløb, idet man kan handle fraktioner af de enkelte aktier. Når man køber CFD´er kommer man ikke til at eje selve aktierne, men derimod en ret til at få del i afkastet af de underliggende aktier, herunder også eventuelt udbytte. Brokeren er altid modpart i de enkelte handler. Læs evt. mere om CFD’ er her.

Hvilken sikkerhed har jeg for min investering?

Brokeren er modpart i de enkelte CFD´er, og man ejer derfor ikke de enkelte aktier, men derimod et krav på værdien af kontrakterne hos brokeren. Brokeren bag Markets.com (Safecap ltd.) er omfattet af EU´s investorbeskyttelsesregler f.eks. i forhold til klagemuligheder, adskillelse af kundemidler mv. Som detailinvestor er man sikret del i Investor Compensation Fund (I.C.F.), der dækker ens indestående/CFD positioner op til 20.000 EUR i tilfælde af at brokeren f.eks. kommer i økonomiske vanskeligheder. Brokeren (Safecap ltd.) er hjemmehørende i EU-landet Cypern. Se de nærmere omstændigheder på det angivne link.

Hvor mange penge, skal man bruge for at være med?

Du bestemmer selv, hvor mange penge, du vil bruge for at kopiere Mads. Der vil dog være et miniumsbeløb på nogle få tusinde kroner.

Hvordan bliver jeg som privatperson med skattepligt i Danmark beskattet?

Nettoafkast fra CFD kontrakter beskattes som finansielle instrumenter i form af kapitalindkomst, hvorfor de medregnes i den personlige indkomst. Den endelige skat afhænger derfor af ens øvrige indkomstforhold og bopælskommune. Man skal til Skat indberette et årligt nettoresultat fra ens investering i Mads´ portefølje beregnet efter lagerprincippet (dvs. af både realiseret og urealiseret nettoresultat af alle ens positioner). Har man et positivt nettoresultat beskattes man af dette som kapitalindkomst.

Har man et negativt nettoresultat fra finansielle kontrakter eksisterer en vis tabsbegrænsning. I visse tilfælde kan man fratrække et tab direkte i den øvrige kapitalindkomst, hvis man i tidligere år har haft positive nettoresultater fra finansielle kontrakter, som man er blevet beskattet af og årets negative nettoresultat kan rummes i disse. Man kan endvidere modregne tab på finansielle kontrakter, hvis disse er baserede på børsnoterede aktier, i samme års realiserede nettogevinst på almindelige, børsnoterede aktier. Læs mere her om de samlede regler her.

Daytrader.dk modtager betaling fra brokere, der er omtalt på siden. På den måde finansieres indholdet. Enhver brug af oplysninger på denne side – eksempelvis konkrete investeringer eller handler som følge af indholdet på siden eller i vores uddannelsesforløb er på egen risiko. Daytrader.dk fralægger sig ethvert ansvar for de resultater, der kan være forårsaget af, at en læser eller bruger på forskellige måde anvender den information, som præsenteres her. Al trading indeholder risiko. Handl kun med kapital, som du har råd til at tabe. Historisk afkast garanterer ikke fremtidige afkast. Indholdet på websitet har et uddannelsesmæssigt sigte og skal ikke betragtes som investeringsråd. Handel med eksempelvis kryptovalutaer kan fluktuere kraftigt i pris og er ikke egnede for alle. Handel med kryptovalutaer er ikke omfattet af EU-regulering. Din kapital er i fare. Helt generelt er gearede handelsprodukter, som er beskrevet på dette website, er ikke egnede for enhver. Det er muligt, at tab kan overstige din kontobalance. CFD’er er komplekse instrumenter og heraf følger en høj risiko for at miste sine penge hurtigt på grund af høj gearing. Mellem 74-89% af private investorer taber penge, når de handler CFD’er. Dette tal henviser dog til gearede CFD. Du handler IKKE med gearede CFD'er, når du kopierer Mads. Men du skal altid overveje, om du har råd til indgå i handler, hvor der er høj risiko for at miste dine penge. Historisk afkast garanterer aldrig fremtidige afkast. Daytrader.dk kan i visse tilfælde modtage kommission og/eller betaling og/eller fordele for annoncering fra de handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Daytrader.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier. I alle artikler tages forbehold for fejl og ændringer.