Skat – CFD’er og spreadbetting-kontrakter

Udgivet : 09 December 2019

En CFD (Contract for difference) er et investeringsprodukt, hvis værdi følger udviklingen i et underliggende aktiv fx en aktie, et aktieindeks, råvarer eller andet. CFD’er betragtes skattemæssigt som en finansiel kontrakt underlagt kursgevinstloven. CFD´er handles på margin, hvilket betyder, at man i større eller mindre omfang gearer sin investering alt efter, hvad den enkelte udbyder af produktet har fastsat. Produktet er ikke børsnoteret og handles derfor Over the Counter – OTC med udbyderen som modpart, hvorfor man løber en emittentrisiko på denne.

Investering i spread betting-kontrakter minder meget om investering i CFD-kontrakter og skattemæssigt behandles de på samme måde.

 

Beskatning af privatpersoner
CFD- og spread betting-kontrakter betragtes som en finansiel kontrakt og beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst. Nettogevinsten skal medregnes i kapitalindkomsten og indtastes i rubrik 346 på selvangivelsen.

Tab kan modregnes eller trækkes fra efter særlige regler. Der sondres mellem hhv. aktie- og aktieindeksbaserede kontrakter, hvor der eksisterer en udvidet mulighed for tabsfradrag, og andre typer af kontrakter baseret på fx valuta, råvarer og andet, hvor der alene er en begrænset mulighed for at udnytte tab.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Som udgangspunkt skal tab modregnes i årets gevinster på andre finansielle kontrakter.

Tab ud over dette kan dog trækkes fra direkte i kapitalindkomsten, hvis tabet ikke overstiger tidligere års skattepligtige nettogevinster på CFD’er og andre finansielle kontrakter. Gevinster fra indkomstår, der ligger forud for 2002 er ikke omfattet. Fradrag efter denne såkaldte carry-back regel foretages i det indkomstår tabet vedrører, hvorfor der ikke skal foretages en regulering af indkomstopgørelsen for tidligere indkomstår. Et tab til fradrag direkte i kapitalindkomsten skal oplyses i rubrik 346 på årsopgørelsen og angives med et minus.

Angående CFD- og spread betting-kontrakter, som er baseret på aktie- og aktieindeks, kan yderligere tab modregnes i årets realiserede nettogevinster på børsnoterede aktier og investeringsbeviser, som beskattes som aktieindkomst. Det er valgfrit for investoren, om der ønskes modregning i realiserede nettogevinster. Ligeledes kan investor selv vælge, hvor meget af et tab, der eventuelt skal modregnes i realiserede nettogevinster.

Har man fx realiseret en gevinst på Novo Nordisk aktier på 60.000 kr., hvorved man kommer til at betale 42% marginalskat, og man samtidig har haft tab på aktiebaserede CFD kontrakter på 20.000 kr., kan man fx vælge at modregne 10.000 kr. i gevinsten på aktierne, hvorved man kun skal betale 27% i marginalskat. Det resterende tab på 10.000 kr. kan man så fremføre til modregning i kommende års gevinster. Eller også kan man vælge at fratrække hele tabet på 20.000 kr., så man kun skal beskattes af en gevinst på 40.000 kr.

Er der fortsat et uudnyttet tab, kan tabet benyttes til modregning i senere indkomstår – først i gevinst på finansielle kontrakter og derefter i gevinst på børsnoterede aktier.

Er man gift, har man endvidere mulighed for at kunne fratrække tabet i sin ægtefælles eventuelle gevinster på finansielle kontrakter på tilsvarende vis.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Opgørelse af gevinst og tab
Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet, hvilket betyder, at man også bliver beskattet selvom man ikke har solgt sine kontrakter. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker altså en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår.

Det er kun det samlede nettoresultat af alle realiserede og urealiserede finansielle kontrakter, der skal oplyses til SKAT i rubrik 346 på selvangivelsen. Har man haft omkostninger i forbindelse med købet af sine finansielle kontrakter, skal man lægge omkostningerne til købssummen. Eventuelle omkostninger i forbindelse med salget trækkes fra i salgssummen, herunder for eksempel de finansieringsomkostninger, der opstår ved at beholde en kontrakt ”over natten”.

Har man oparbejdet et tab, skal man i selvangivelsen opdele tabet. Tab på aktiebaserede kontrakter tastes ind i rubrik 86, og tab på andre kontrakter fx valuta og råvarer i rubrik 85. Ud over det skal man i rubrik 87 og 88 tage stilling til hvordan og i hvilket omfang, man vil benytte tabet. SKAT har udarbejdet en fin vejledning til udfyldelse af rubrik 85-88, og om hvordan man oplyser sine gevinster og tab på finansielle kontrakter. Vejledningen indeholder desuden eksempler på, hvordan man holder regnskab med sin saldo for overført tab.

 

Indberetning til SKAT
Handler man med finansielle kontrakter via en dansk finansiel institution, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skat om indberetning, har denne pligt til at indberette ens handel.

Har man handlet via en udenlandsk finansiel institution, bliver ens handel typisk ikke indberettet. Man skal i den forbindelse endvidere udfylde et oplysningsskema i tilknytning til årsopgørelsen, hvor den udenlandske indkomst og kontoindestående skal indberettes.

I begge tilfælde skal man selv sørge for at beregne og indberette et samlet nettoresultat. Indberetter man ikke et tab (opstået via en udenlandsk broker) til fremførsel i rette tid, dvs. inden udløbet af fristen for at selvangive for det pågældende år, mister man retten til at kunne udnytte tabet i eventuel fremtidig gevinst.

Læs mere om indberetning til Skat i artiklen Generelt om skat for tradere.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

 

Beskatning af selskaber
Gevinst på CFD’er medregnes i selskabsindkomsten. Tab fratrækkes som udgangspunkt i selskabsindkomsten.

Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet, hvorved der sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker altså en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår.

 

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat -
Futures og optioner

>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsbeviser
>>> Skat - Udenlandske fonde, herunder Exchange Traded Funds (ETF)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere


Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført december 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

image_pdfimage_print
Del denne artikel
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

Kommentarer

 • Relateret
 • Seneste
 • POPULÆRE