Binance – anmeldelse – læs den før du handler

Udgivet: 19. januar 2018

Binance er blandt de mest kendte kryptobørser, og platformen er under konstant udvikling og oplever for tiden enorm vækst på grund af nye brugere. Det er muligt at handle rigtig mange forskellige kryptovalutaer hos Binance, og der kommer løbende nye til. Binance tilbyder endvidere hjælp til nynotering af kryptovalutaer og har ligeledes lanceret deres egen kryptovaluta, BNB.

Binance blev stiftet i juli 2017 af nogle iværksættere under ledelse af kineseren Changpeng Zhao (se f.eks. interview i Bloomberg). Oprindeligt havde Binance primært opholdssted i Kina, men efter Kina pålagde restriktioner for handel med kryptovaluta flyttede ledelsen til bl.a. Hong kong og Tokyo. Binance er ligeledes tilstede i mange andre lande, og har kunder fra mere end 180 lande.

Binance er ikke en traditionel reguleret børs/handelsplatform, hvilket er vigtigt at holde sig for øje, idet man ikke nyder samme niveau af investorbeskyttelse, som hvis man f.eks. handlede via en traditionel handelsplatform eller en bank underlagt de stramme EU-regler. Læs mere nedenfor vedrørende dette væsentlige forhold. Du kan også læse vores egen FAQ, som beskriver nogle af de forskelle, der er mellem de uregulerede børser og de regulerede CFD-platforme, som i et mindre omfang også tilbyder handel med kryptovaluta om end udbuddet er noget mindre.

Måden man handler på hos Binance adskiller sig bl.a. fra andre børser ved, at det ikke er muligt at overføre kontanter til brug for handel. I stedet skal man overføre fx Bitcoins (BTC) eller Ether (ETH), som man allerede besidder i en wallet, som herefter bliver indsat på din konto hos Binance. Her er det væsentligt at påpege, at de overførte coins ikke længere er at finde i en personlig wallet med en private key, men derimod hos Binance. Årsagen til dette, som er gældende for alle kryptobørser, er, at det med en børs netop er hensigten, at man skal kunne handle hurtigt, hvorfor man ikke kan vente på langsomme transaktioner, som skal godkendes med private keys osv. De coins, man overfører bruger man så som betaling for handel med andre kryptovalutaer. Dvs. man reelt handler de enkelte kryptovalutaer på samme måde som handel med almindelige valutakryds fx EUR/USD. Ønsker man fx at handle Ripple kan man handle denne som XRP/BTC eller XRP/ETH. Ens beholdning af de enkelte kryptovalutaer kan efterfølgende ses i en oversigt, hvor man samtidig kan handle dem fra.

Besidder man endnu ikke en wallet indeholdende f.eks. bitcoins eller ether, anbefaler Daytrader, at man åbner en konto f.eks. hos amerikanske Coinbase og overfører kontanter hertil, som kan veksles til ether. Vi anbefaler ether frem for bitcoin på grund af at transaktionshastigheden er højere med førstnævnte. Disse ether, som så opbevares på en wallet hos Coinbase, kan man siden overføre til sin konto hos Binance. Overførslen fra Coinbase til Binance klares nemt, når man først har registreret sig hos Binance. Vi har lavet en udførlig vejledning til hvordan man opretter sig som kunde hos Binance og overfører kryptovaluta hertil.

 

Design og platforme

Binance tilbyder to forskellige webbaserede handelsplatforme – en Basic og en Advanced udgave. De to platforme tilgås under Exchange øverst i menuen på hjemmesiden. Udover de to webaserede platforme tilbyder Binance handelsapps til Apple IoS og Android samt en Windowsudgave, som kan installeres på en PC.

Nedenfor vises et screenshot af Basic platformen, som fremtræder i et fastlåst format. I venstre side ses det krypto-par, som man er i færd med at handle – i dette tilfælde BNB/BTC. BNB er Binances egen kryptovaluta, som her handles overfor Bitcoins. I venstre side ses ordrebogen for det valgte kryptopar – salgsordrer foroven og købsordrer forneden. I midten ses en dagsgraf for kursudviklingen for det valgte kryptopar. Af grafen fremgår ligeledes volumen samt en MACD indikator, som viser hvorvidt kryptovalutaen er overkøbt eller oversolgt. Købs- og salgsordrer indlægges under kursgrafen, hvor man kan angive hhv. kurs samt det beløb (Amount) man ønsker at handle for. Ude til højre ses kursudviklingen på forskellige andre kryptopar samt en oversigt over de seneste handler i det valgte kryptopar. Åbne ordrer vises nederst på skærmen.

Billedet viser Basic handelsplatformen, der har et fastlåst setup. Klik på billedet for at forstørre det.

 

Den avancerede webplatform, som kan ses nedenfor, vises med sort baggrund og gør det muligt, at påføre diverse tekniske indikatorer såsom Bollinger, RSI, EMA mv. på grafen. Herudover kan man få dybden vist grafisk, se volumen mv.

Den avancerede platform giver mulighed for visning af en række tekniske indikatorer, tegne trendlinjer mv. Klik på billedet for at forstørre det.

 

Om man foretrækker den ene eller den anden webbaserede handelsplatform er nok individuelt, men ønsker man at gøre brug af forskellige tekniske indikatorer, trendlinjer og den slags, er man nødt til at bruge den avancerede platform. Umiddelbart virker denne platform mere arbejdsvenlig, men dybest set adskiller de to sig ikke voldsomt fra hinanden. Ordreindlæggelsen foregår eksempelvis på samme måde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til smartphonen bliver det hurtigt lidt småt, hvis ikke man har en vis størrelse skærm. Men det er muligt at se kursudvikling, følge med i sine positioner, handle, overføre coins og gøre det man nu skal med en smartphoneudgave, som naturligvis er bydende nødvendig i en verden, hvor kurserne bevæger sig helt ekstremt på meget kort tid.

 

 

Indlæggelse af ordrer

Det er muligt at indlægge købs- og salgsordrer med Limit eller til markedskurs i en ordrebog for de enkelte kryptopar. Handel i en ordrebog foregår på samme måde som med handel med almindelige aktier direkte på børsen. I modsætning til eksempelvis en CFD platformsudbyder, er Binance ikke modpart i den enkelte handel. Det er derimod andre kunder hos Binance, hvorfor de enkelte ordrer først skal matches i ordrebogen før en handel er effektueret. I eksemplet overfor ses en limitordre, hvor der ønskes at købe 10 ETH (Amount) mod betaling af ca. 0,085 BTC svarende til ca. 830 USD med den aktuelle USD kurs. Såfremt ordren resulterer i en handel opkræves et trading fee på 0,1%. I dette tilfælde, hvad der svarer til ca. 83 cent. Det er muligt at halvere dette fee, jf. nedenfor under beskrivelsen af Binances prisstruktur. I stedet for angivelse af beløb (Amount) er det muligt at angive, hvilket procentandel af sine BTC man ønsker at bruge på at købe ETH – 25, 50, 75 eller 100 pct.

Ordreindlæggelse foregår på samme måde uanset om man anvender Basic eller Advanced platformen. For nyligt er det ligeledes blevet muligt at indlægge en såkaldt Stop-Limit ordre, hvilket er en ordre, som vil blive eksekveret til en fastsat pris (eller bedre) efter at en given stop-pris er nået. Når den givne stop-pris er nået bliver den indlagte stop-limit ordre til en limitordre, som angiver, at der skal købes eller sælges på limit eller bedre. Læs evt. mere her.

Umiddelbart kan det virke lidt forvirrende, at man er nødt til at handle de enkelte kryptovalutaer mod f.eks. BTC eller ETH. Heldigvis angives handelsværdien i ordrebilledet også i USD, hvilket kan hjælpe lidt på overblikket. I hvert fald er det noget, som kræver en del tilvænning. Endvidere skal man gøre sig klar over, at både prisen på købs- og salgsvalutaen kan ændre sig, hvilket kan mudre billedet, især hvis man er nybegynder. Herudover har kursudviklingen i mange kryptovalutaer en tendens til at samvariere, men det er naturligvis ikke altid tilfældet.

Produktudbud

Binance udmærker sig især ved at udbuddet af kryptovaluter er stort, hvilket betyder, at det også er muligt at handle mange af de mindre og nyere valutaer. Som nævnt handler man de enkelte kryptovalutaer overfor enten BTC, ETH eller Binances egen kryptovaluta BNB. Endvidere kan man handle udvalgte valutaer overfor USDT (Tether). Nedenfor i tabellen vises en lang række af de kryptovalutaer man kan handle, herunder fx Ripple (XRP), Cardano (ADA), NEO (NEO), MIOTA, (IOTA), Zcash (ZEC) osv. Den tredje kolonne i tabellen angiver kursudviklingen inden for de sidste 24 timer og her ses volatiliten tydeligt. For mange valutaer er udviklingen tocifret, hvilket man i den grad skal holde sig for øje, hvis man ønsker at handle denne type instrumenter.

Ovenstående tabel viser en uddrag af de kryptovalutaer man kan handle mod BTC. Klik på tabellen for at forstørre den.

 

Priser

Binance opkræver et trading fee i forbindelse med udførte handler på 0,1% af handlens værdi. Såfremt man er i besiddelse af Binances egen kryptovaluta, BNB, kan man få rabat på dette fee på op til 50% inden for det første år  – se nærmere her.

Det koster ikke noget at overføre coins fra sin wallet til Binance. Når man ønsker at overføre coins tilbage til sin wallet opkræves et fee. Se den samlede oversigt over fees her.

 

Indsættelse og hævning af midler

Som nævnt ovenfor er man nødt til først at overføre f.eks. Bitcoins til Binance for at kunne handle de udbudte produkter. Selve overførslen er let og er beskrevet nærmere i denne vejledning til hvordan man opretter sig som kunde hos Binance og overfører kryptovaluta.

Hævning sker let enten f.eks. til Coinbase eller en anden angivet Wallet, som systemet husker fra gang til gang. Her er det naturligvis væsentligt, at man er helt sikker på at de adresser, der overføres til er korrekte, idet man ellers risikerer at ens coins kan forsvinde. Igen – dette skyldes ikke Binance – men i stedet den måde kryptohandel med coins fungerer på.

 

Kundeservice

Binance har engelsk support døgnet rundt. Det er muligt at komme i kontakt med Binance ved at indsende en besked (Submit request), chatte online eller sende en email. Se mere om hvordan her.

Binance har udgivet en omfattende FAQ, hvor man kan få svar på mange spørgsmål og bl.a. læse en masse om sikkerhed, herunder hvad man selv kan gøre for at sikre sig mest muligt.

 

Sikkerhed

Som allerede pointeret er det meget væsentligt at nævne, at ønsker man at handle kryptovaluta på en ureguleret børs såsom Binance (hvilket ligeledes gælder for andre tilsvarende konkurrenter på markedet), skal man kunne forlige sig med den usikkerhed dette medfører. Usikkerheden drejer sig især om, hvorvidt man kan have tillid til de personer som står bag børsen, herunder eksempelvis risikoen for hackerangreb, samt at man ikke har mulighed for at få hjælp fra myndighederne, hvis noget går galt.

Daytrader.dk har ikke kendskab til, at Binance skulle have været udsat for hackerangreb, som har bevirket at kunder har mistet dele eller hele deres indestående. Dermed ikke sagt, at det ikke kan ske. En lang række andre kryptobørser har netop været udsat for diverse hackerangreb gennem tiden. Et godt råd er derfor at sørge for at sprede sine coins rundt til forskellige wallets/kryptobørser, og ikke have for meget stående de enkelte steder. En anden måde at undgå denne risiko eller i det mindste at minimere denne risiko, er ved at handle de forskellige coins som finansielle kontrakter, hvilket kan gøres hos forskellige EU-regulerede handelsplatforme såsom Markets. Læs evt. mere om de regulerede handelsplatforme her. Det er dog typisk kun muligt at handle de allerstørste kryptovalutaer på denne måde.

 

Skat

Den skattemæssige behandling af kryptovaluta er mildest talt en anelse mudret. Skatterådet har i en afgørelse fra 2014 vedrørende Bitcoins fastslået, at en bitcoin i skattemæssig forstand ikke skal betragtes som en valuta og er derfor ikke omfattet af reglerne i kursgevinstloven. Såfremt man investerer i Bitcoins med det formål at anvende det som betalingsmiddel, skal man umiddelbart ikke betale skat af en eventuel gevinst og man får så heller fradrag for eventuelt tab. Men investerer man med henblik på at opnå en gevinst, vil investeringen blive betragtet på linje med investering i f.eks. køb af guldbarer og dermed skal der beskattes som personlig indkomst med op til ca 53% i skat. Tab vil alene være fradragsberettiget som et ligningsmæssigt fradrag med ca 28% skatteværdi. Det vil i sidste ende være tale om et skøn for, hvornår der er tale om det eller det andet. Ens handelsomfang vil givetvis være med til at afgøre dette skøn.

 

Konklusion

Kan man leve med den risiko, som nødvendigvis følger med, når man vælger at handle med kryptovaluta på ikke-regulerede børser, er Binance et udmærket udgangspunkt. Ikke mindst på grund af det store udbud af kryptovalutaer. Det kræver lidt tilvænning, at man er nødt til at handle de enkelte valutaer mod f.eks. bitcoins, men det fungerer. Overførsel af coins og hævning igen fungerer let og smidigt. Alligevel må man konstatere, at Binance er relativt indviklet, hvis du blot hurtigt ønsker at handle de største kryptovalutaer såsom bitcoin og ethereum. Her foregår det mere smidigt med kontrakter via handelplatforme Markets. Men ønsker man at nørde de helt små “rigtige coins”, så er Binance stedet.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Åbn konto hos Binance


Daytrader.dk modtager kommission og/eller betaling for annoncering fra Binance og andre af de handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Daytrader.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering er med til at sikre, at vi også fremover kan levere de bedste guides og det bedste indhold om daytrading. Binance er en ureguleret børs, og der er derfor ingen investorbeskyttelse. Daytrader.dk anbefaler generelt kun handel på regulerede børser.

 

Preview af Binance:

image_pdfimage_print
Del denne artikel