MACD-strategier

Udgivet: 21. juni 2019

MACD-indikatoren kan være et yderst effektivt værktøj til at identificere handelsmuligheder på tværs af de finansielle markeder. Det er dog afgørende at forstå, hvordan indikatoren bruges, og derfor kigger vi her nærmere på tre almindelige og effektive MACD-strategier. Følgende tre strategier er leveret af handelsplatformen IG, hvor man kan handle alle tre strategier.

Hvad er MACD?

MACD står for ”Moving average convergence divergence”, og er faktisk en af de mest brugte tekniske indikatorer på markedet. Selve indikatoren er en momentumindikator, hvilket betyder, at den ser på et aktivs momentum for at fastslå, om trenden er bullish/opadgående eller bearish/nedadgående, og som sådan kan indikatoren bruges til at levere handelssignaler og identificere handelsmuligheder.

MACD-indikatoren som den fremstår på handelsplatformen IG, hvor den også kan handles.

MACD-indikatoren består af tre komponenter, herunder to glidende gennemsnit og et histogram. De to linjer inde i indikatoren kan se ud som simple glidende gennemsnit (SMA), men de er faktisk eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Den vigtigste og langsommere linje er signal-linjen, mens den hurtigere linje er MACD-linjen.

Hvis de to glidende gennemsnit flytter sig ind mod hinanden, siges de at være ‘konvergerende’, og hvis de bevæger sig væk fra hinanden, er de ‘divergerende’. Forskellen mellem de to linjer er repræsenteret ved histogrammet. Hvis MACD-linjen befinder sig over nullinjen, vil den bekræfte en uptrend, omvendt vil MACD-linjen bekræfte en downtrend, hvis den handles under nullinjen.

Tre MACD trading strategier

Der er en række MACD-strategier, der kan benyttes til at finde handelsmuligheder på markedet. Tre af de mest populære strategier hedder Crossovers, Histogram reversals og Zero crosses. Vi vil i følgende tage et kig på hver og en af strategierne.

1. Crossovers

Crossover-strategien går grundlæggende ud på at udnytte krydsningerne mellem MACD-linjen og signallinjen, der genererer købs- og salgssignaler. Som med de fleste crossover-strategier kommer et købssignal, når den kortere, mere reaktive linje – i dette tilfælde MACD-linjen – krydser over den langsommere linje. Omvendt, når MACD-linjen krydser under signallinjen, giver den et bearish salgssignal.

I forbindelse med denne strategi er det vigtigt at vide, hvornår der opstår et falskt signal, hvor man altså ikke skal se det genererede signal som pålideligt. Grundlæggende vil de falske signaler fremstå, når signalet fremkommer i et marked med svag markedstrend. Dette skyldes, at prisen ofte vil nå et vendepunkt, når et signal genereres i et marked med svag trend. Det er derfor værd at bemærke, at strategier, der kombinerer såkaldt price action til bekræftelse af et signal, ofte betragtes som mere pålidelige.

Crossover som den fremstår hos handelsplatformen IG, hvor den også kan handles.

2. Histogram reversals

Histogrammet er uden tvivl den mest nyttige del af MACD-indikatoren, hvor søjlerne repræsenterer forskellen mellem MACD- og signallinjen. Histogrammet vil stige i højden, når markedsprisen bevæger sig stærkt i en retning. Omvendt vil det være et tegn på, at markedet bevæger sig langsommere, når histogrammet bliver mindre.

Ovenstående betyder ligeledes, at når histogrammet bevæger sig længere væk fra nul, så flytter MACD- og signallinjen sig længere væk fra hinanden. Når først den oprindelige separationsfase er forbi, vil der sandsynligvis opstå en pukkel formation i histogrammet. Dette er et signal om, at MACD- og signallinjen vil bevæge sig mod hinanden igen, hvilket kan være et tidligt tegn på, at en crossover er i gang.

I modsætning til crossover-strategien, der er nævnt ovenfor, går Histogram reversals ud på at bruge kendte tendenser som grundlag for placering af handler. Dette betyder, at strategien kan udføres før markedsbevægelsen rent faktisk finder sted.

Grafen nedenfor fremhæver potentialet for at udnytte MACD histogrammet, som et handelsværktøj. Samtidig er det vigtigt at pointere, at det mindsker chancen for at være et falskt signal, hvis der opstår to modtrendsbevægelser i histogrammet. Dertil bør strategien bruges i retningen af trenden, hvilket fremsættes i nedenstående graf, hvor der ville være fremkommet tre vindende signaler og et tabende signal.

Histogram reversal som den fremstår hos handelsplatformen IG, hvor den også kan handles.

3. Zero crosses

Zero crosses-strategien er baseret på MACD-linjens krydsning af nullinjen. Hvis MACD-linjen krydser nullinjen nedefra, er det et signal om, at en ny uptrend er på vej, hvorfor man bør købe eller lukke sin kort position. Omvendt vil en krydsning oppefra, være et signal om en ny downtrend, hvorfor man bør sælge eller lukke sin lang position.

Selve strategien skal bruges forsigtigt, da den forsinkede natur, som MACD er bygget på, betyder, at signalet ofte vil blive genereret for sent i volatile markeder.

Grafen nedenfor fremhæver tre tidligere signaler ved AUD/USD. Hver af disse ville have vist sig at være rentable, hvis traderen havde åbnet og lukket sine positioner som følge af strategiens signaler.

Zero Cross som den fremstår hos handelsplatformen IG, hvor den også kan handles.

Al trading indeholder risiko. Handl kun med kapital, som du har råd til at tabe. Historisk afkast garanterer ikke fremtidige afkast. Indholdet på websitet har et uddannelsesmæssigt sigte og skal ikke betragtes som investeringsråd. Handel med eksempelvis kryptovalutaer kan fluktuere kraftigt i pris og er ikke egnede for alle. Ovenstående artikel om MACD-strategier er sponsoreret af handelsplatformen IG. Vi tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier og deres annoncører.

Del denne artikel