Det betyder de nye ESMA regler fra august 2018

Udgivet: 30. august 2018

De europæiske børsmyndigheder (European Securities and Markets Authority – ESMA) indførte primo august 2018 nye regler, som især berører private investorer – de såkaldte detailinvestorer – som handler med gearede produkter såsom CFD´er hos brokere, der har tilladelse til at drive handelsplatforme i EU-området. Ændringerne medfører forskellige tiltag til beskyttelse af detailinvestorerne, herunder bl.a. en betydelig stramning af muligheden for at geare visse produkter, når man er kunde hos en af disse brokere.

Prøv vores gratis handelssignaler i aktier og valuta - LIVE Via Messenger-app

Oversigt over de nye regler:

  1. Begrænsning af gearingsniveauer på produktniveau
  2. Indførelse af regler om “margin close-out” på kontoniveau på 50% af minimumsmarginkravet
  3. Negativ saldobeskyttelse på kontoniveau
  4. Begrænsning af incitamenterne til at handle med CFD´er
  5. En standardiseret risikoadvarsel og angivelse af en tabsprocent for detailinvestorer hos den enkelte CFD-udbyder
  6. Forbud mod binære optioner

ESMA skal fremover hvert kvartal tage stilling til om ovennævnte regler fortsat skal gælde. Årsagen til stramningerne bunder i beskyttelse af detailinvestorerne. ESMA har igennem en del år advaret detailinvestorer mod brug af gearede instrumenter såsom CFD´er og man må da også erkende, at når visse brokere har udbudt gearing på op til 100, 200, 400 gange, er det ikke så underligt, at mange nye tradere har tabt penge. De offentliggjorte tabsprocenter hos de enkelte udbydere, som typisk ligger mellem 65-85%, bevidner da også dette. En del brokere benyttede også tidligere hidsige bonusordninger, hvor den enkelte trader mere eller mindre blev lokket til at overtrade og dermed nemmere kunne risikere at miste sine penge, men det er – heldigvis – slut nu.

Se pressemeddelelse fra ESMA om de nye regler her (dansk oversættelse kan findes i bunden). Du kan også læse mere detaljeret om formålet og indholdet i ESMAs regler her.

Hvad betyder det for dig som investor?

Det mest positive i de nye regler er kravet om den negative saldobeskyttelse, som betyder, at man ikke kan ende ud i en situation, hvor man kommer til at skylde brokeren penge. Man risikerer således højest at miste sit kontoindestående, hvis man rammes af pludselige voldsomme markedsbevægelser. Eksempler på disse kunne være Brexit eller schweizerfrankens frigørelse fra euroen i 2015 og lignende events. Herudover er transparans altid godt, hvorfor f.eks. de standardiserede risikoadvarsler og offentliggørelsen af de enkelte brokeres detailinvestorers tabsprocenter, kan være nyttig viden. Endelig er det bestemt positivt, at binære optioner er blevet forbudt. Man kunne have håbet på yderligere krav om at brokeren f.eks. skulle tydeliggøre ens eksponering og afgive mere specifikke og detaljerede risikooplysninger om ens positioner og samlede portefølje, hvilket alle brokere bestemt ikke viser lige tydeligt.

 

Indførelsen af en margin close-out regel

Indførelsen af en generel og objektiv margin close-out regel på 50% på kontoniveau bevirker, at man som investor nøjagtigt ved hvornår ens broker er forpligtet til at lukke ens positioner ned, hvis markedet skulle udvikle sig tilstrækkeligt meget i den forkerte retning. Reglen betyder, at hvis ens kontoværdi falder til under 50% af det samlede marginkrav, skal brokeren begynde at lukke ens positioner ned. I realiteten betyder det, at man udover den margin man stiller ved åbning af positioner (initialmargin) til en hver tid ligeledes skal have halvdelen af dette beløb tilbage på ens konto (såkaldt vedligeholdelsesmargin). Har man 5.000 DKK stående på sin handelskonto og en åben position, som har udløst et marginkrav på 5.000 DKK (hvis man f.eks. har åbnet en position på et større aktieindeks med en eksponering på 100.000 DKK med 5% marginkrav), vil brokeren tvangslukke positionen, hvis positionens værdi falder med mere end 2.500 DKK, idet kontoens værdi vil være faldet til under 50% af marginkravet.

 

Stramning af mulighederne for gearing

Den vel nok væsentligste ændring af reglerne må siges at være, at man ikke længere har mulighed for at geare i samme grad som man tidligere havde. Dette kan både være positivt og negativt. Det er positivt for nye tradere, som ikke forstår hvad gearing indebærer og derfor i reglen slet ikke burde handle denne slags produkter. Men forstår man, hvad gearing drejer sig om og ønsker mulighed for en vis eksponering, kan det være en stor hæmsko, idet man ikke længere kommer særlig langt eksponeringsmæssigt for f.eks. et indskud på 5.000 DKK på en handelskonto. Man er derfor nødt til enten at tilføje sin konto flere midler eller nedsætte sin eksponering.

Vi anbefaler handelsplatformen Markets til effektiv trading: Klik her

Hvis man før august f.eks. handlede 1 lot i DAX indekset til 12500 EUR (dvs. 1 EUR pr. point og en eksponering på ca. 93.000 DKK) var marginkravet, hvis man handlede hos en broker som tilbød gearing op til 100 gange, 125 EUR eller ca. 900 DKK. Efter august må brokeren nu maksimalt tilbyde detailinvestorer 20 gange gearing i de større aktieindeks, hvilket resulterer i et marginkrav på 5% af eksponeringen. Det udgør 625 EUR dvs. ca. 4.700 DKK eller 5 gange så meget som tidligere. I kategorien større aktieindeks findes, udover DAX, de tre store amerikanske indeks – SP500, DJ30 og NASDAQ100, det japanske Nikkei225, det australske ASX200, det engelske FTSE100, det franske CAC40 samt det europæiske EURO50. Alle andre aktieindeks såsom det danske, spanske mv. må maksimalt geares op til 10 gange.

Handler man valutakryds, har man måske tidligere været vant til endnu højere gearingsniveauer typisk op til 200 gange eller højere. Fremover kan valutakryds nu maksimalt geares 30 gange, hvis der er tale om de større valutakryds. De større valutakryds er kryds hvor 2 af følgende valutaer er indeholdt: USD, EUR, YEN, GBP, canadiske dollars og schweiserfrank. Alle øvrige valutakryds kan maksimalt geares 20 gange efter de nye regler.

Enkeltaktier kan geares op til 5 gange, kryptovaluta 2 gange, mens guld kan geares op til 20 gange og øvrige råvarer kan maksimalt geares 10 gange.

Se nedenstående tabel for en samlet oversigt over gearingslofterne med tilhørende marginkrav samt hvad en eksponering på 100.000 DKK bevirker i marginkrav for de enkelte produkttyper:

Tabellen viser ESMAs maksimale gearingsniveauer med tilhørende marginkrav. Samtidig vises marginkrav i DKK, hvis man eksponerer sig for 100.000 DKK i den enkelte produkttype.

Hvad kan man gøre som trader?

Hvis man fortsat ønsker at handle med samme eksponering som tidligere, skal man principielt indsætte f.eks. 5 gange det beløb man tidligere havde på kontoen (dvs. brugte til margin) eller mere, alt efter hvilken produkttype man handlede. Og i realiteten bør man indsætte endnu mere, så man også har en vis buffer i forhold til føromtalte margin close out regel på 50%. Alternativt er man nødt til at handle med mindre eksponering. De enkelte brokere har forskellige muligheder, hvad eksponeringens størrelse angår. Hos brokeren eToro er det muligt at handle for relativt små forudbestemte beløb f.eks. 200 USD, hvorved man opnår en eksponering i et givent indeks på dette beløb. Hos andre brokere f.eks. hos AvaTrade.com er det muligt at handle fraktioner ned til 10% af værdi af udvalgte aktieindeks. Man kan hos bl.a. AvaTrade.com ligeledes handle de instrumenter, som handles i lavest mulige markedsværdi pr enhed, f.eks. aktier, som man kan nøjes med at købe en enkelt af ad gangen uden at skulle betale kurtage.

 

Er der ellers noget man kan gøre?

Hvis man opfylder kravene til at blive godkendt som professionel investor i EU-regi, kan man fortsat geare som tidligere, idet de nye ESMA-regler alene gælder detailinvestorer. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at man i mindre omfang nyder samme grad af investorbeskyttelse som man gør som detailinvestor, herunder især, at ens konto ikke nødvendigvis er segregeret fra brokerens egne midler, og at man ikke nødvendigvis er omfattet af diverse compensation schemes. Derudover kan det være vanskeligt overhovedet at blive godkendt som professionel investor, idet man skal kunne opfylde bestemte krav f.eks. om ens likvide formue, som skal være på min. 500.000 EUR., kunne opfylde krav om et bestemt tidligere handelsniveau eller man skal kunne påvise, at man har eller har haft relevant ansættelse i den finansielle sektor.

Andre muligheder er at finde en broker, som ikke tilbyder sine services i EU-området og som derfor ikke er omfattet af ESMAs regler. Problemet ved dette er dog, at man så netop mister de investorbeskyttelsesregler, som EU har fastsat. Man skal derfor være meget bevidst om risikoen, hvis man åbner konti hos brokere fra tredjelande med usikker regulering. Man kan således risikere at miste sit indestående eller have begrænsede muligheder for at klage, hvorfor brug af brokere fra ikke regulerede tredjelande bestemt ikke kan anbefales.

Vi anbefaler handelsplatformen Markets til effektiv trading: Klik her
image_pdfimage_print
Del denne artikel