CFD-handel – s√•dan g√łr du og s√•dan foreg√•r det!

Udgivet: 1. juni 2023

Er man aktiv daytrader eller swingtrader er det svært at komme uden om handel med CFD produkter, hvilket der er flere årsager til.

Når man handler aktivt og kortsigtet har man især brug for smidighed, lave handelsomkostninger og alt efter ens risikopræferencer, lånemuligheder, hvilket vil sige gearing. Netop disse forhold er kendetegnende for en CFD, som er en forkortelse for Contract For Difference. På dansk en differencekontrakt. Det er dog ikke altid, der er gearing involveret i en CFD. Det er helt op til den enkelte broker at fastsætte dette.

En CFD defineres som et finansielt instrument, som afspejler prisudviklingen p√• et givent underliggende finansielt aktiv. Det kan f.eks. v√¶re en enkeltaktie, et aktieindeks, r√•varer, kryptovaluta mv. Det essentielle ved en CFD er, at man ikke ejer det underliggende aktiv, men derimod en ret til at f√• del i den kursvikling, som aktivet underg√•r i den periode man ejer CFD¬īen. N√•r man handler CFD’er indg√•r man en aftale direkte med den handelsplatform, hvor man er kunde, idet CFD¬īerne ikke er b√łrsnoterede. Handelsplatformen er alts√• modpart i de enkelte handler. Nedenfor gennemg√•s mere detaljeret, hvad der kendetegner en CFD.

Ved CFD-handel opn√•r man f.eks. smidighed ved, at man b√•de kan spekulere i om markedet skal op eller ned i en periode. Har man en forventning om at markedet skal op, k√łber man en CFD, dvs. man g√•r lang i markedet p√• samme m√•de, som man ville k√łbe en aktie, man har en forventning om vil stige fremadrettet. Hvis man derimod har en forventning om at markedet skal ned, s√• s√¶lger man en CFD i stedet, dvs. man g√•r kort i markedet. S√¶rlig sidstn√¶vnte mulighed adskiller sig fra den traditionelle langsigtede investering, som man over tid forventer vil stige.

Muligheden for at kunne g√• kort betyder, at man kan spekulere i f.eks. kortsigtede gevinster i faldende markeder. Tror man f.eks., at Danske Bank st√•r foran en urolig tid, vil salg af en CFD baseret p√• Danske Bank v√¶re en god m√•de at tjene penge, hvis kursen p√• Danske Bank rent faktisk falder efterf√łlgende.

Man kan ogs√• bruge kortpositioner til at hedge, dvs. fjerne en del af den risiko man har i sin portef√łlje. Hvis man eksempelvis forventer, at markedet som helhed befinder sig i en usikkerhed tid – det kunne v√¶re en truende coruna krise, s√• kan man naturligvis s√¶lge ud af sin portef√łlje for at nedbringe sin risiko. Dette kan udover kurtageomkostninger dog ogs√• udl√łse un√łdig skat.

Har man f.eks. investeret i et antal amerikanske enkeltaktier, kan man i stedet g√• kort i det brede amerikanske SP500 indeks i en periode. Hermed udligner man en del af risikoen p√• sin portef√łlje, idet v√¶rdien af den korte SP500 position vil stige, hvis markedet falder mens de aktier man ejer typisk vil falde. Man skal naturligvis ogs√• betale nogle handelsomkostninger ved en s√•dan man√łvre, s√• det samlede regnestykke bliver lidt mere indviklet.

Lave handelsomkostninger er is√¶r for aktive tradere naturligvis meget v√¶sentlige. Handler man ofte betyder h√łje omkostninger alt andet lige et lavere nettoresultat. Man kan selvf√łlgelig fors√łge at begr√¶nse antallet af handler ligesom man kan s√łrge for at handle hos de mest konkurrencedygtigege brokere.

Som f√łlge af den h√•rde konkurrence, der er p√• CFD-markedet, er omkostningerne generelt relativt lave, men man b√łr se sig for og unders√łge de forskellige brokere i dybden. Typisk findes der ikke en enkelt broker, som er bedst for en i alle tilf√¶lde. Det kan derfor ofte betale sig at shoppe lidt rundt. L√¶ngere nede i denne artikel findes henvisninger til anmeldelser til et antal konkurrencedygtige brokere, hvor der netop ogs√• ses n√¶rmere p√• alle de omkostninger, der evt. opkr√¶ves.

Typisk betaler man hverken kurtage eller depotomkostninger, n√•r man handler CFD¬īer. Enkelte brokere opkr√¶ver dog kurtage, f.eks. hvis man handler enkeltaktier via s√•kaldt DMA (Direct Market Access) dvs. til samme spreads (forskellen mellem bud og udbudskursen), som man kan handle til p√• den b√łrs, som aktien handles p√•. Det er f.eks. tilf√¶ldet, hvis man handler CFD¬īer baseret p√• enkeltaktier hos Saxo Bank, hvilket man kan l√¶se mere om her. Hos andre brokere betaler man ikke kurtage, men i stedet et till√¶g til det spread, som aktien handles til p√• b√łrsen. Men selvom man betaler dette till√¶g, kan det f.eks. stadig v√¶re billigere at handle CFD¬īen, specielt hvis man handler mindre portioner.

Pr√łv vores gratis handelssignaler - LIVE Via Telegram-app

Handler man i stedet CFD’er baseret p√• aktieindeks, r√•varer eller andet, vil man typisk alene skulle betale et spread. Handler man f.eks. US500 CFD, som var til det amerikanske SP500 aktieindeks tilbyder brokeren AvaTrade et spread p√• ca. 0,5 point svarende til ca. 0,01% dvs. ca. 10 DKK, hvis man handler for 100.000 DKK. Typisk vil ikke engang de mest handlede amerikanske enkelteaktier kunne handles til et s√• lavt spread direkte p√• b√łrsen.

Andre instrumenter kan naturligvis v√¶re dyrere at handle, dvs. at de handles med st√łrre spreads, hvorfor det som n√¶vnt tilr√•des at unders√łge dette grundigt forinden man v√¶lger sin foretrukne handelsplatform og de handler man foretager sig.

Udover spreadet skal man v√¶re opm√¶rksom p√• eventuelle valutavekslingsgebyrer, som man typisk kan undg√•, hvis man √•bner en valutakonto denominieret i den valuta, som det aktiv, der ligger til grund for CFD’en, er baseret p√•.

Endelig vil man som f√łlge af l√•neelementet blive p√•lagt finansieringsomkostninger hver dag man holder en gearet CFD-position √•ben. Handler man alene intradag, dvs. man lukker sin position samme dag man √•bner den, vil man ikke blive p√•lagt disse omkostninger.

Som f√łlge af det stigende renteniveau, som har v√¶ret kendetegnende p√• markedet de seneste √•r, vil disse omkostninger, som pr. dag ikke fylder s√• meget, naturligvis hurtigt l√łbe op over l√¶ngere tidshorisonter. Hos AvaTrade er renteniveauet for en CFD baseret p√• US500-indekset for n√¶rv√¶rende pt 9,6% pa. for lange positioner og 0,2% for korte positioner. Derfor holder man typisk kun sine CFD-positioner i kortere perioder, i hvert fald hvis man er lang i markedet. Man b√łr naturligvis ogs√• s√¶tte sig ind i dette forhold forinden man handler, idet renteniveauet kan variere fra produkt til produkt og fra udbyder til udbyder.

De l√•nemuligheder, som CFD-handel oftest indeb√¶rer, er som regel ogs√• afg√łrende for en aktiv trader. Typisk n√•r man handler en CFD, vil man skulle deponere et mindre bel√łb af det man egentlig √łnsker at handle for (positionens eksponering) til sikkerhed for handlen.

Denne deponering kaldes ogs√• marginstillelse og kan i princippet sammenlignes med, at man ved et ejendomsk√łb erl√¶gger en udbetaling p√• m√•ske 10% af ejendommes v√¶rdi, hvorefter man l√•ner resten af bel√łbet af banken eller et realkreditinstitut. Har man lagt 10% udbetaling l√•ner man de sidste 90%, hvilket svarer til en gearing p√• 1:10 gange. Gearingsfaktoren er alts√• i dette tilf√¶lde 10.

Hvis ejendommens handelsv√¶rdi falder 10% har man s√•ledes tabt sin udbetaling (dvs. sin friv√¶rdi eller egenkapital), men s√• l√¶nge man kan servicere l√•net, er det jo ikke n√łdvendigvis et problem. Men falder huset voldsomt i v√¶rdi og bliver man tvunget til at s√¶lge, s√• kan man hurtigt ende op med at skylde l√•ngiveren penge. Det samme er principielt tilf√¶ldet, hvis man handler gearede CFD’er. Lovgivningen sikrer dog, at detailinvestorer ikke kan komme til at skylde brokeren penge selvom ens positioner skulle falde i voldsom grad. I den forbindelse kan det ogs√• bem√¶rkes, at det langt fra altid er at en given CFD er gearet. Det afh√¶nger fuldst√¶ndig af den m√•de den enkelte broker har udformet CFD’en.

Ved hjælp af gearing kan man populært sagt komme længere for færre midler end man ellers havde kunnet. Gearingselementet bevirker altså, at man har mulighed for at mangedoble sin gevinst, men samtidig også sit tab i tilfælde af at markedet går den modsatte vej af, hvad man forventede.

Man kan til dels modvirke risikoen for tab ved at g√łre brug af nogle af de p√• handelsplatformen indbyggede stopklodser. For eksempel kan man fasts√¶tter et stop loss for sin position, som bevirker, at ens position enten automatisk eller manuelt lukkes, hvis tabet n√•r en vis st√łrrelse. De indbyggede stopklodser kan du l√¶se mere om nedenfor eller du kan l√¶se en l√¶ngere artikel om risikoen ved brug af gearing her.

Man skal v√¶re klar over, at det typisk netop er gearingselementet, som bevirker, at s√• mange nye kunder hos CFD brokerne taber penge det f√łrste √•r. Alle brokere der tilbyder CFD skal periodevis offentligg√łre dette tal for egne kunder, som typisk ligger p√• mellem 60 og 80%, hvilket m√• siges at v√¶re skr√¶mmende h√łjt.

Hvad kan man handle?
Der findes CFD-kontrakter, der d√¶kker stort set alle finansielle aktiver man kan handle p√• markedet. Det drejer sig eksempelvis om enkeltaktier, obligationer, ETF¬īer, aktieindeks, bitcoins, dollarindeks, valutakryds og forskellige former for r√•varer lige fra prisen p√• guld, olie, soyab√łnner og s√•gar sukker, m√¶lk, slagtekv√¶g og grise. Hvad du pr√¶cis kan handle, afh√¶nger af, hvad din brokers handelsplatform tilbyder. Typisk vil man kunne l√¶se om produktudbuddet og de tilh√łrende omkostninger p√• den enkelte brokers hjemmeside.

Alternative produkter til CFD’er
Udover CFD¬īer findes ogs√• alternative investeringsprodukter med st√łrre eller mindre gearingsgrad indbygget for eksempel b√łrsnoterede certifikater eller standardiserede futures og optioner. Handel med certifikater kan v√¶re et udm√¶rket alternativ til CFD’er i visse tilf√¶lde. Certifikater udstedes typisk af st√łrre banker, men selvom de er b√łrsnoterede, s√• l√łber man alligevel en emmitentrisiko p√• udstederen af certifikatet. Certifikater udstedes typisk som enten et bull certifikat (dvs. man forventer en stigning) eller et bear certifikat (man forventer et fald) med en given gearingsfaktor indbygget i det enkelte certifikat.

Man skal upfront betale for hele investeringen og der handles s√•ledes ikke med marginstillelse som ved CFD. I stedet betaler man en rente alt efter gearingsniveau og et noget h√łjere handelsspread typisk p√• ca. 0,5%, hvilket er v√¶sentligt h√łjere end de 0,008%, som var tilf√¶ldet i SP500¬† eksemplet omtalt ovenfor. N√•r man handler en CFD p√• et instrument er der typisk ogs√• en noget bedre transparens, idet man handler til nogenlunde samme kursniveau som det underliggende aktiv, hvorfor det er langt nemmere at f√łlge med i kursudviklingen. Skattem√¶ssigt behandles certifikater og CFD’er i √łvrigt ens.

Vi anbefaler handelsplatformen Markets til effektiv trading: Klik her

Handler man futures direkte p√• den b√łrs, hvor disse er noteret, vil man ofte skulle betale kurtage for sin handel. Ikke sj√¶ldent vil det spread man handler disse til v√¶re h√łjere end de spreads, man kan handle CFD¬īer til, men det afh√¶nger meget af likviditet mv. Den helt store fordel ved at anvende CFD kontrakter frem for f.eks. futures er is√¶r, at det er muligt at handle med en langt mindre eksponering i den enkelte position. I forhold til DAX for eksempel er man n√łdt til mindst at handle, hvad der svarer til 100 lots eller kontrakter, dvs. 100 gange indekset nominelle v√¶rdi alts√• 100 DAX CFD kontrakter.

K√łb af call og put optioner er ogs√• en mulighed, men kr√¶ver som udgangspunkt lidt mere tidsforbrug i forhold til vurdering af prisniveauer osv. ligesom handelsomkostningerne ogs√• skal granskes n√¶rmere. Man kender p√• forh√•nd sit maksimale tab nemlig den betalte pr√¶mie (og de tilh√łrende handelsomkostninger) man betaler, hvilket kan ses som en fordel i forhold til en CFD, hvor man er afh√¶ngig af stop loss niveauer mv.

√ėnsker man eksponering i udvalgte enkeltaktier, kan man sagtens daytrade eller swingtrade direkte i de p√•g√¶ldende b√łrsnoterede aktier. Det vil typisk kr√¶ve et st√łrre initialt investeringsbel√łb alt efter hvor meget man √łnsker at s√¶tte p√• spil ad gangen, men denne del er naturligvis meget individuel.

Man kan sige, at hvis man har de n√łdvendige midler til at handle for det man √łnsker at eksponere sig for, og handler man hos en konkurrencedygtig broker, kan det muligvis v√¶re en billigere m√•de at handle aktivt p√•. I hvert fald vil man kunne undg√• at betale finansieringsomkostninger, hvis alternativet er at handle gearede CFD¬īer. Samtidig kan skattereglerne ogs√• spille ind, idet man som privatperson beskattes p√• forskellig vis af f.eks. enkeltaktier og CFD’er. I de fleste tilf√¶lde er skatten lavere af enkeltaktier, mens det omvendte ogs√• kan v√¶re tilf√¶ldet. L√¶s mere om optimering af skatten i forhold til investeringsprodukter her.

S√•dan g√łr du i praksis
Hvis du √łnsker at handle med CFD¬īer, og allerede besidder i hvert fald en vis kendskab til denne produkttype, er f√łrste trin, at du skal √•bne en konto hos en udbyder, der har CFD’er p√• produkthylden. Det kan f.eks. g√łres hos AvaTrade, Markets.com, eToro eller nogle af de andre platforme, som n√¶vnes her p√• siden. Daytrader.dk har foretaget grundige anmeldelser af en lang r√¶kke handelsplatforme, herunder ogs√• disse tre platforme, som kan l√¶ses ved at klikke p√• de respektive links.

I forbindelse med √•bningen af kontoen skal du indsende forskellige former for dokumentation for dit navn og din adresse f.eks. kopi af pas eller k√łrekort, og ofte ogs√• f.eks. et kontoudtog fra din bank, som dokumenterer din bop√¶l.

Dern√¶st skal du overf√łre et bel√łb, som du kan bruge til at handle for i form af marginstillelse, som anf√łrt ovenfor.

Læs mere her om hvordan du i praksis opretter dig.

Ovenstående dagsgraf viser kursudviklingen i US 30 CFD hos AvaTrade, som er en afspejling af kursudviklingen i det amerikanske Dow Jones indeks.


Hvad kendetegner en CFD?
Mere pr√¶cist defineret udg√łr en CFD en aftale mellem to parter om at afregne forskellen mellem en aftalekurs og en fremtidig markedskurs baseret p√• det underliggende aktiv. N√•r man handler en CFD p√• en given handelsplatform, er den juridiske modpart udbyderen af selve handelsplatformen f.eks. en bank eller en broker. Man l√łber derfor en emittent risiko p√• brokeren og er i princippet afh√¶ngig af at denne kan levere som lovet.

Brokeren l√łber naturligvis den modsatte markedsrisiko end dig, og har prim√¶rt sikkerhed i den margin, som er blevet dedikeret til handlen. Efter man har handlet en CFD kan brokeren v√¶lge selv at d√¶kke sig af i markedet eller selv at tage risikoen p√• egen bog. Typisk vil en broker have kunder, som b√•de har k√łbt og solgt de samme kontrakter, hvilket eventuelt udligner noget af risikoen.

Rent juridisk er en CFD en simpel fordring i mods√¶tning til f.eks. en aktie, hvor man ejer en andel af den virksomhed, som har udstedt aktien. I et eventuelt konkurstilf√¶lde hos udbyderen af CFD’en, vil man l√łbe en √łkonomisk risiko p√• denne, hvorimod man, hvis man har aktier liggende i et depot, typisk vil f√• disse udleveret uden om konkursboet. Handler man igennem en udbyder, som er godkendt efter de europ√¶iske finansielle regler, nyder man som detailinvestor godt af bl.a. investorbeskyttelsesreglerne. Udbydere som Avatrade, eToro og Saxobank er alle omfattet af beskyttelsesreglerne.

De enkelte brokere skal udarbejde et såkaldt Key Information Document (KID, på dansk central investorinformation) om de enkelte produkttyper. På dette link kan du læse om de CFD-produkttyper, som Avatrade udbyder.

 

Eksempel på hvad det koster at handle en aktieindeks CFD
√ėnsker man at k√łbe 1 US30 (Dow Jones) CFD-kontrakt kan man, jf. omst√•ende handelsvindue fra AvaTrades’ handelsplatform, se, at k√łb af √©n kontrakt i US30 har en p√•lydende v√¶rdi af 34970 USD, hvilket svarer til knap 243.000 DKK.

Det er dette bel√łb, som udg√łr den samlede eksponering, og dermed i princippet den risiko man p√•tager sig ved k√łb af √©n kontrakt. Det tilh√łrende marginkrav er for handel med US30 5%, hvilket udg√łr ca. 1749 USD svarende til knap 12.000 DKK. De 5% margin svarer til at man gearer sin initialinvestering (marginen) p√• ca. 1749 USD med en faktor 20 (leverage) via denne CFD hos AvaTrade.

Billedet af handelsvinduet for k√łb af US30, som i ovenst√•ende eksempel kan handles med et bid-ask p√• 34967 √° 34970, svarer til et spread p√• 3 point.

√ėnsker man en lavere eksponering kan man hos AvaTrade n√łjes med at handle ned til 0,1 kontrak (lot)t af US30 svarende til 10% af hele kontraktens v√¶rdi dvs. 3497 USD eller 24.300 DKK. Marginstillelsen vil i s√• fald v√¶re knap 175 USD. P√• handelsplatformen eToro har man mulighed for selv at indstille gearingsniveauet inden for de rammer som de europ√¶iske b√łrsmyndigheder, ESMA, har opstillet for detailinvestorer. L√¶s eventuelt mere om ESMA reglerne her.

Det samlede bel√łb man er eksponeret for, er ligeledes beskyttet af en r√¶kke stopklodser, s√• selvom det er vigtigt at kende sin fulde risiko, b√łr bel√łbet ikke f√• dig til at g√• i panik, hvis du √łnsker at handle med gearing. F√łrste stopklods er dit eget ‚ÄĚstop‚ÄĚ – ben√¶vnt stop loss, der kan l√¶gges, s√• du kun risikerer nogle f√• USD. Hos AvaTrade klikker man f.eks. p√• More Options forbindelse med ordreindl√¶ggelsen og dern√¶st i boksen Stop Loss og angiver niveau f.eks. antal USD via point eller en procentsats.

Det andet ‚ÄĚstop‚ÄĚ er den margin, som handelsplatformen har opkr√¶vet. I dette eksempel udg√łr marginen ca. 1749 USD (alternativt ned til 10% af dette). Hvis ens kontoniveau falder til et niveau p√• 50% af den opkr√¶vede margin, vil brokeren automatisk tvangslukke ens positioner for at forhindre yderligere tab. I dette tilf√¶lde alts√• ved ca. 875 USD, hvilket i tilf√¶lde af, at man ikke har andre √•bne positioner og mere indest√•ende p√• sin konto, udg√łr lukkeniveauet. √Örsagen til dette er de regler de europ√¶iske b√łrsmyndigheder, ESMA har indf√łrt for at sikre detailinvestorerne mod for store tab – den s√•kaldte margin close out regel p√• 50%.

For at undg√• tvangslukning af ens positioner, er det derfor v√¶sentligt, at man sikrer sig, at der til enhver tid er en vis buffer i forhold til den kapital man har indsat p√• sin konto og ens eksponering. Man skal som absolut minimum have mere end den beregnede vedligeholdelsesmargin for at undg√• tvangslukning i de tilf√¶lde kursen skulle g√• imod en, og man som f√łlge heraf kommer under gr√¶nsen.

Har man f.eks. kun indsat 500 USD p√• sin konto og v√¶lger man at k√łbe en US30 kontrakt, skal denne s√•ledes blot falde ca. (500/34970*100) = 1,4 % f√łr ens indest√•ende er helt v√¶k. Dog vil brokeren helt automatisk s√łrge for at ens position lukkes allerede, n√•r positionens v√¶rdi er faldet med ca. 0,7% alts√• det halve. I dette tilf√¶lde har man alts√• strammet buen alt for h√•rdt, og man risikerer p√• uhensigtsm√¶ssig vis hurtigt at blive stoppet ud. V√¶lger man i stedet at handle ned til 0,1 lot, har man sikret sig noget mere buffer. Hos AvaTrade og hos √łvrige EU-godkendte brokere kan man som detailinvestor i √łvrigt IKKE risikere at miste mere end sit kontoindest√•ende.

S√•dan shorter du aktier eller hele markedet med CFD’er
Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du kan benytte CFD’er til at tjene penge i et faldende marked, kan du se den f√łlgende video om, hvordan man g√łr det i praksis p√• handelsplatformen AvaTrade:

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forl√łb. Online kurser i trading

Ofte stillede sp√łrgsm√•l

Hvad er en CFD?

CFD er engelsk forkortelse for Contracts for Difference, som på dansk betyder differencekontrakt. Det er et finansielt instrument, hvor man handler en kursudvikling på et underliggende aktiv uden at eje dette direkte.

Hvad kan man handle som CFD?

Man kan handle stort set alle finansielle aktiver i form af CFD¬īer, herunder ogs√• en lang r√¶kke kryptovalutaer og enkeltaktier. Man kan eksempelvis handle CFD¬īer p√• handelsplatformen AvaTrade.

Hvad koster det at handle CFD¬īer

Typisk betaler man alene et spread, dvs. forskellen mellem den k√łbs- og salgskurs, som den broker man handler hos kvoterer. I visse tilf√¶lde betaler man ogs√• en kurtage hvis CFD¬īen fx er baseret p√• aktier. Beholder man en position natten over, vil man ligeledes skulle betale nogle finansieringsomkostninger, idet man jo reelt l√•ner til sin investering.

Hvad er eksponering?

Eksponeringen er den fulde risiko man l√łber, n√•r man har √•bnet en position. Det er s√•ledes markedsv√¶rdien af positionen og det man vil miste, hvis det underliggende aktiv falder til 0, og man er lang i positionen.

Kan man shorte CFD¬īer?

Ja, p√• handelsplatformen AvaTrade kan man shorte en lang r√¶kke CFD¬īer s√• man kan tjene penge, hvis de underliggende aktiver skulle falde i v√¶rdi.

image_pdfimage_print
Del denne artikel