DEGIRO – anmeldelse

Udgivet : 12 May 2016

Handelsplatformen DEGIRO blev grundlagt i Holland i 2008, som en platform for professionelle investorer. Først i september 2013 lancerede platformen også onlinehandel for private kunder. Det skete på hjemmemarkedet i Holland, og det største salgsargumentet var ”lavere priser end konkurrenterne”. Siden har DEGIRO bredt sig til det meste af Europa, og i begyndelsen af 2015 blev det så det danske markeds tur. Det primære salgsargument var det samme: DEGIRO hævder at være ”Op til 80% billigere end konkurrenterne”. Vi ser i denne anmeldelse nærmere på, om der er hold i den påstand, og om hvordan platformen fungerer.

DEGIRO henvender sig både til investorer, der primært ønsker almindelig værdipapirhandel på diverse børser, og til en vis grad også til de mere aktive og avancerede investorer, der søger et bredt udbud af investeringsprodukter. DEGIRO tilbyder således et relativt bredt udvalg af gearede produkter i form af futures og optioner, CFD mv.  Den lave kurtage drager alle kunder fordel af uanset handelsomfang.

Kundetyper
DEGIRO opererer med tre kundeprofiler – Basic, Active og Trader. Når man bliver oprettet som kunde, får man altid en Basic konto som standard og man kan derfor ikke handle derivater, shorte aktier udføre marginhandel eller bruge værdipapirer som sikkerhedsstillelse. Ønsker man at handle disse mere risikobetonede produkter, skal man oprette enten en Active eller Trader konto, hvoraf sidstnævnte giver de bedste muligheder i forhold til margin og kredithandel.

DEGIRO differentierer ikke sine priser efter handelsaktivitet, så kunder med få handler får samme fordele og priser som kunder med stort handelsomfang.

Forsiden efter login hos DEGIRO Webtrader
Forsiden efter login hos DEGIRO WebTrader

Design og platform
DEGIROs handelsplatform hedder WebTrader og tilgås via DEGIROs hjemmeside. Sammenlignet med andre platforme er den relativ simpel og minder i opbygning mest om de standardiserede platforme, der ofte tilbydes af almindelige banker. Dog er brugervenligheden generelt set højere hos DEGIRO.

Det er f.eks nemt og hurtigt at lægge en ordre ind ved brug af Quick Order knappen, hvor man samtidig kan se den aktuelle kurs (realtidskurser på OMX Nordic børserne er gratis). En smart og enkel feature er, at man kan handle i et samlet beløb i stedet for antal, hvorved man slipper for at omregne en kurs til beløb, inden man handler. Hvad angår ordretyper afhænger dette af de enkelte markeder, men det er typisk muligt at indlægge ordrer som limit ordrer, markedsordrer, stop loss og stop limit.

DEGIRO på mobilen
DEGIRO på mobilen

Platformen har en god søgefunktion, der søger på tværs af markederne og produkttyperne. De mange muligheder for at handle især udenlandske produkter, kan til at starte med virke lidt forvirrende. Det er ikke altid helt entydigt, hvilket konkret produkt, der er tale om og hvilke egenskaber produktet har. Men produkterne er der – og der er heldigvis mange.

Via fanen ”Markedsoversigt”, som er blevet lanceret for nyligt, er det muligt at følge kursudviklingen på de internationale markeder og se dagens vindere og tabere. Der er endnu ikke adgang til nyheder om de finansielle markeder, men platformen er under stadig udvikling, og DEGIRO har bl.a. meldt ud, at der skulle være nyhedsfeeds på vej. Således har man endnu heller ikke adgang til f.eks. regnskabsmæssige oplysninger, datoer for generalforsamlinger ol.

Man har mulighed for at se interaktive grafer på de enkelte instrumenter og f.eks tilføje tekniske analyseværktøjer såsom glidende gennemsnit, forskellige indikatorer, RSI og andre. DEGIROs løsning er dog relativt enkelt, men muligheden er der i hvert fald, og grafisk tager det sig godt ud.

I forhold til porteføljestyring og dannelse af rapporter mv. mangler platformen en del. Man har adgang til at se sin konto og sin portefølje, hvor man kan få oplyst den daglige ændring eller den samlede ændring tilbage fra, da man åbnede sin konto. Man har f.eks ikke mulighed for at se ens resultat år til dato, hvilket jo ellers er interessant. Det er heller ikke er muligt at trække historiske performancerapporter ud. Man kan se en oversigt over ens historiske handler vist som en samlet sum for hvert instrument, men denne oversigt går som udgangspunkt tilbage fra da man åbnede sin konto, så det er ikke muligt at se historiske handler for et specifikt år.

I sin porteføljeoversigt kan man se sine åbne positioner, men man kan kun se ens urealiserede resultat for den enkelte position, hvis man ikke tidligere har handlet i positionen, idet systemet akkumulerer tidligere realiserede gevinster og tab i den pågældende position – også fra året før. Man kan heller ikke se købskursen på de enkelte positioner.

Forhåbentlig vil DEGIRO i fremtiden også forbedre platformen, hvad angår rapporter og udtræk.

DEGIRO har også udviklet en mobiludgave af handelsplatformen, som er endnu mere simpel end webudgaven, men det er dog muligt at se sin portefølje og handle de forskellige produkter.

Markeder og produkter
DEGIRO giver mulighed for at handle på rigtig mange børser verden over, og tilbyder handel med et stort udvalg af investeringsprodukter. DEGIRO har udarbejdet en overordnet oversigt over markeder og produkter: https://www.DEGIRO.dk/produkter-og-borser.html

Vær dog opmærksom på, at du først skal være oprettet som kunde, hvis du vil gå i dybden med, hvilke produkter du kan handle. Det ses ikke tydeligt på ovenstående link.

I forhold til de mere spekulative investeringsprodukter såsom CFD, futures og optioner, shorthandel mv. er dette også muligt, hvis man har tilvalgt det. Man kan f.eks. shorte aktier både intra-day og overnight på de fleste børser.

Priser hos DEGIRO
Priser hos DEGIRO

Belåningsmulighederne og marginhandlen bygger bl.a. på de aktiver, man anvender som sikkerhedsstillelse, og i sin porteføljeoversigt kan man til enhver tid se ens belåningsmuligheder. Det kan nævnes, at aktier f.eks typisk kan belånes med 70%.

I forhold til CFD-handel er det f.eks. enkeltaktier fra London Stock Exchange og Euronext Paris, som alle handles via den paneuropæiske CHI-X Europe, der er en konkurrerende markedsplads/børs til de etablerede børser (www.batstrading.co.uk). Her tilbydes endvidere gratis realtidskurser. Ønsker man at handle indeks eller råvarer, kan man gøre det via andre investeringsprodukter.

CFD-handel er dog ikke DEGIROs spidskompetence, så ønsker man specifik at handle sådanne produkter med størst mulig fleksibilitet, skal man lede andre steder.

Ønsker man den lavest mulige rente, er kreditfacilitetsprocessen en smule omstændelig. Man skal således indenfor de kreditrammer man har, ved slutningen af hver måned pr email anmode om et bestemt beløb, man gerne vil have dedikeret som kreditfacilitet for den følgende måned. Det betyder samtidig, at man belastes lånerenter af hele beløbet i perioden, uanset om man anvender den konkrete kreditfacilitet eller ej. Man kan godt handle på kredit uden denne proces, men så er renten noget højere (4% p.a. mod ca 2-3% p.a. afhængig af valuta).

Produkter hos DEGIRO per 2016
Produkter hos DEGIRO per 2016

Priser
Som nævnt hævder DEGIRO, at være op til 80% billigere end konkurrenterne. Og DEGIRO er ganske rigtigt også markant billigere på stort set alle markeder, med få undtagelser. Prissammenligning er som udgangspunkt ikke nemt, da det i høj grad afhænger af den enkeltes handelsaktivitet, konkrete markeder samt de specifikke produkter, man ønsker at handle. DEGIROs prisstruktur er også sammensat lidt anderledes, end hvad man ellers ser på det danske marked.

Kurtagen for danske aktier er 12 kr. i grundbeløb plus 0,02 promille, dvs. en minimumskurtage på 14 kr. ved køb af aktier for fx 10.000 kr. Til sammenligning koster det 29 kr. i minimumskurtage (0,1 promille) hos de to umiddelbare konkurrenter, Nordnet og Saxobank, hvis man er kunde med lavt aktivitetsniveau. Prisfordelen ændrer sig dog noget for det danske marked, hvis man er meget aktivt handlende, f.eks. hos Saxobank. Men her er typisk tale om ganske små prisforskelle.

DEGIRO er generelt langt billigere ved handel på andre markeder, herunder især de amerikanske markeder. Man betaler fx 0,5 euro + 0,004 USD pr amerikansknoteret aktie, hvilket betyder, at det klart bedst kan betale sig at købe aktier, som handles til en høj kurs pr aktie. Denne prisstruktur gør det ekstremt billigt at handle en aktie som fx Google. Af DEGIROs egne beregninger fremgår det, at handel for 50.000 DKK vil koste lidt over 4 kr. mod f.eks. 76 og 88 kr hos hhv. Nordnet og Saxobank. Som udgangspunkt foregår afregningen via Auto FX trader i danske kroner og der beregnes et gebyr på 0,10% af handelssummen, som reguleres i valutakursen. Handler man meget har man som alternativ mulighed for at oprette en valutakonto bl.a. i USD og EUR. En veksling via manuel transaktion koster her 10 euro + 0,02%.

Handel med futures og optioner er ligeledes markant billigere hos DEGIRO.

Er man medlem af Dansk Aktionærforening får man yderligere 10% rabat på kurtagen ved handel med danske værdipapirer. Rabatten udbetales kvartalsvist bagud.

DEGIRO tilbyder endvidere kurtagefri handel i over 700 Exchange Traded Funds – ETF’er, dvs. børsnoterede fonde, der passivt tracker et underliggende aktiv, f.eks. et indeks. DEGIRO tilbyder således sine danske kunder én kurtagefri transaktion (dvs. et køb eller et salg) pr. måned i hver enkelt af de omfattede ETF´er.

Se mere her: https://www.DEGIRO.dk/priser/etf.html

DEGIRO opkræver på linje med Nordnet og Saxobank ikke VP-depotgebyrer, som resten af de etablerede danske banker gør. Ydermere får man som standard gratis level 1 realtidskurser fra OMX Nordic dvs. Danmark, Sverige og Finland.

Når man foretager handel på andre børser end OMX Copenhagen, opkræver DEGIRO et årligt gebyr for ”oprettelse af handelsmulighed” på op til 2,5 euro pr børs. Man betaler gebyret såfremt man i et kalenderår foretager en handel på en given børs eller besidder en position i løbet af året. Det kan naturligvis løbe op, hvis man er aktiv på mange forskellige børser.

Alt i alt må man sige, at det er markant billigere at handle hos DEGIRO end hos sammenlignelige konkurrenter. Eneste undtagelse kan som nævnt være danske aktier, hvis man har et stort handelsomfang.

Se den samlede prisliste her: https://www.DEGIRO.dk/data/pdf/dk/DK_Gebyroversigt.pdf
Og DEGIROs egen prissammenligning med konkurrenterne her: https://www.DEGIRO.dk/priser/

Kundeservice og åbning af konto
DEGIROs kundeservice besvarer spørgsmål mandag – fredag fra kl. 8 – 22 og det er muligt at komme i kontakt med dem via et dansk telefonnummer. Efter kl. 17:35 bliver man betjent af en engelsktalende person. Det er vores erfaring, at DEGIROs kundeservice er velfungerende med hurtige svar på spørgsmål.

DEGIRO har en smidig proces til åbning af en konto på ”10 minutter”, som det fremgår af deres hjemmeside. Man skal bl.a. indsende en kopi af gyldigt ID samt bevis for ejerskab af en såkaldt tilknyttet bankkonto, som man skal bruge til som minimum at overføre 0,01 kr. fra til sin nye konto i DEGIRO. Enten i form af en almindelig bankoverførsel, hvorved ens penge vil være registreret i løbet af 1-3 bankdage eller ved at foretage en overførsel med NemID via internettjenesten Trustly. Ind- og udbetalinger koster ikke noget, da DEGIRO anvender en dansk bank i forhold til danske kunder.

Det kan bemærkes, at DEGIRO ikke kan håndtere pensionsordninger.

Det juridske setup

DEGIROs juridiske setup adskiller sig fra måden danske pengeinstitutter typisk er indrettet. DEGIRO er ikke en bank. I stedet har DEGIRO licens som et paneuropæisk investeringsselskab (børshandler) hos den hollandske centralbank og er under tilsyn af AFM – den hollandske tilsynsmyndighed for finansmarkederne. I Danmark er DEGIRO hos Finanstilsynet registreret med en licens som udenlandsk investeringsselskab under MiFID-direktivet.

Kundernes positioner opbevares i en selvstændig juridisk enhed (en separat depotenhed) med det formål at fjerne konkursrisikoelementet for kunden i det tilfælde DEGIRO skulle komme i vanskeligheder. Det giver sikkerhed for kunden, idet kundens aktiver i tilfælde af DEGIROs konkurs vil kunne udleveres direkte til kunden. Dette element er i øvrigt ikke anderledes end de samlekonti, som danske pengeinstitutter typisk benytter sig af til opbevaring af kundernes udenlandske værdipapirer. Danske værdipapirer opbevares dog på en særskilt konto i værdipapircentralen, hvorved sikkerheden er endnu større, når der blot er sket korrekt registrering.

Sådan så det ud, da DEGIRO blev introduceret på Euronext stock exchange i Amsterdam.
Sådan så det ud, da DEGIRO blev introduceret på Euronext stock exchange i Amsterdam.

DEGIRO er ikke omfattet af den danske indskydergarantifond. I stedet opbevares kontantindestående i en såkaldt ”Fundshare Cash Fund” dvs. i en særskilt juridisk enhed, der fungerer som en slags investeringsforening, hvorved kontantindestående er sikret som værdipapirer. Dette foregår helt automatisk uden at man bemærker noget og betyder, at ens penge er fuldstændig adskilt fra DEGIRO og en tredjepart vil ikke kunne kræve sig fyldestgjort i kontantindeståendet. Kun i tilfælde af handel med derivater, brug af kreditfacilitet eller shorthandel vil DEGIRO overføre dine penge til en “Margin Cash Fund” i stedet, som ikke er adskilt.

DEGIRO er som investeringsselskab dækket af den hollandske investorgarantiordning, der sikrer hver enkelt investor garanti for op til 20.000 euro såfremt DEGIRO ikke kan klare sine forpligtelser under nærmere vilkår fastlagt i garantiordningen. Ordningen omfatter f.eks. rod i registreringerne med værdipapirer ol. Dette svarer i øvrigt helt til det danske værdipapirhandlere og banker er underlagt.

DEGIRO mener selv, at den ovenfor beskrevne ordning giver kunden en større sikkerhed, da man ikke behøver at bekymre sig om DEGIROs kreditværdighed, som man principielt bør gøre i forhold til sin bank. Danske banker er dog omfattet af den danske indskyderfond, hvorved kontantindestående op til 100.000 euro er sikrede.

Man kan læse mere om setuppet her: https://www.DEGIRO.dk/data/pdf/dk/Kundeaftale.pdf

Ingen automatisk indberetning
Den væsentligste ulempe ved DEGIRO er, at de ikke har indgået aftale med SKAT om indberetning af dine handler, hvilket er lovpligtigt for alle danske banker. Det betyder, at man selv er ansvarlig og forpligtet til at indberette sine handler til SKAT. For at kunne udnytte et eventuelt tab på aktier, kræver SKAT at købet er indberettet senest 1. juli året efter. Glemmer man dette, har man ikke mulighed for at kunne fremføre tabet til modregning i senere års gevinster.

DEGIRO udarbejder en årsoversigt, der viser årets realiserede positioner. De enkelte positioner er delt op i produkttyper. Stoler man på at beregningerne er korrekte, kan man selvangive disse nettoberegninger i de respektive rubrikker på sin årsopgørelse. Umiddelbart har man ikke mulighed for at kontrollere beregningerne udover den tunge vej selv at efterregne alle sine handler. Man kan desværre ikke trække data ud, der viser resultatet for de enkelte handler, og den transaktionsliste man kan trække ud aggregerer ikke de enkelte handler, hvis de f.eks. er splittet op og handlet i flere omgange på børsen.

DEGIRO arbejder på at kunne indberette til SKAT, men hvornår det eventuelt vil ske, vides ikke.

Konklusion
Alt i alt må man sige, at Degiro for langt de fleste investorer vil være markant billigere end de fleste konkurrenter. Det gælder ikke mindst amerikanske aktier, hvor DEGIRO er klart billigst. Det samme gør sig gældende i forhold til futures og optioner og stort set alle andre markeder og produkter. Det store udbud af markeder og produkter gør ligeledes DEGIRO anbefalelsesværdig. Hvis man er avanceret CFD-handler, findes der dog bedre alternativer.

Handelsplatformen savner features, men fungerer godt i forhold til handelsfunktionalitet. Ønsker man en simpel handelsplatform, og kan man leve med de manglende muligheder for rapportgenerering, og manglende nyhedsfeeds, kan platformen sagtens bruges. Endvidere udvikler DEGIRO platformen konstant, så der kommer hele tiden nye features til.

Oversigt over er fordele og ulemper:

Fordele
• Lave kurtagesatser og omkostninger
• Adgang til et stort antal markeder
• Adgang til mange typer investeringsprodukter
• Kundeservice på dansk
Ulemper
• Indberetter ikke dine handler til SKAT
• Handelsplatform ikke så avanceret
• Lidt bøvlet procedure med kreditfacilitet
• Pensionsordninger kan ikke håndteres

>>>>>>>>>>>>>>>>>>  PRØV DEGIRO HER


 

Daytrader.dk modtager kommission og/eller betaling for annoncering fra flere af de handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Daytrader.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering er med til at sikre, at vi også fremover kan levere de bedste guides og det bedste indhold om daytrading.

 image_pdfimage_print
Del denne artikel
 • 8
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  8
  Shares

Kommentarer

 • Relateret
 • Seneste
 • POPULÆRE