DEGIRO – anmeldelse

Udgivet: 20. marts 2022

Brokeren DEGIRO blev grundlagt i Holland i 2009, som en handelsplatform for professionelle investorer. Siden har brokeren også udbredt sig til private investorer i det meste af Europa og i 2015 blev det så det danske markeds tur. DEGIRO har især slået sig op på meget lave handelsomkostninger særligt for amerikanske aktier, men også på andre markeder og tilbyder i dag en bred vifte af forskellige investeringsprodukter fra alverdens børser.

DEGIRO har i dag over 2 mio. kunder fordelt over hele Europa og blev i 2021 fusioneret med tyske flatex og er dermed blandt de 160 største børsnoterede selskaber i Tyskland.

DEGIRO henvender sig både til investorer, der primært ønsker almindelig værdipapirhandel på diverse børser, og til en vis grad også til de mere aktive og avancerede investorer, der søger et bredt udbud af af forskellige former for børsnoterede investeringsprodukter. DEGIRO tilbyder således et relativt bredt udvalg af gearede produkter i form af futures og optioner, ETN´er, men ikke CFD produkter. De lave handelsomkostninger drager alle kunder fordel af uanset handelsomfang.

 

Forsiden efter login hos DEGIRO WebTrader. Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Design og platform
DEGIROs handelsplatform WebTrader tilgås via DEGIROs hjemmeside, jf. billedet ovenfor. Der findes også en mobilbaseret udgave af platformen til IoS og android.

Tidligere var den webbaserede platform relativt simpelt opbygget, men er løbende blevet udviklet og indeholder i dag masser af økonomiske nøgletal, kursgrafer, kurser og nyheder. Det meste kan tilpasses, så man alene ser de tal, aktiekurser og nyheder man ønsker. Brugervenligheden er generelt set høj og det samme er overblikket.

Det er fx nemt og hurtigt at lægge en ordre ind ved at klikke på Placer ordre knappen oppe i højre hjørne og angive navnet på det værdipapir man ønsker at købe. k Order knappen, hvor man samtidig kan se den aktuelle kurs (realtidskurser på OMX Nordic børserne er gratis). En smart og enkel feature er, at man kan handle i et samlet beløb i stedet for antal, hvorved man slipper for at omregne en kurs til beløb, inden man handler. Hvad angår ordretyper afhænger dette af de enkelte markeder, men det er typisk muligt at indlægge ordrer som limit ordrer, markedsordrer, stop loss og stop limit.

DEGIRO på mobilen
DEGIRO på mobilen

Platformen har en god søgefunktion, der søger på tværs af markederne og produkttyperne. De mange muligheder for at handle især udenlandske produkter, kan til at starte med virke lidt forvirrende. Det er ikke altid helt entydigt, hvilket konkret produkt, der er tale om og hvilke egenskaber produktet har. Men produkterne er der – og der er heldigvis mange.

Via fanen ”Markedsoversigt”, som er blevet lanceret for nyligt, er det muligt at følge kursudviklingen på de internationale markeder og se dagens vindere og tabere. Der er endnu ikke adgang til nyheder om de finansielle markeder, men platformen er under stadig udvikling, og DEGIRO har bl.a. meldt ud, at der skulle være nyhedsfeeds på vej. Således har man endnu heller ikke adgang til f.eks. regnskabsmæssige oplysninger, datoer for generalforsamlinger ol.

Man har mulighed for at se interaktive grafer på de enkelte instrumenter og fx tilføje tekniske analyseværktøjer såsom glidende gennemsnit, forskellige indikatorer, RSI og andre. DEGIROs løsning er dog relativt enkelt, men muligheden er der i hvert fald, og grafisk tager det sig godt ud.

I forhold til porteføljestyring og dannelse af rapporter mv. mangler platformen en del. Man har adgang til at se sin konto og sin portefølje, hvor man kan få oplyst den daglige ændring eller den samlede ændring tilbage fra, da man åbnede sin konto. Man har f.eks. ikke mulighed for at se ens resultat år til dato, hvilket jo ellers er interessant. Det er heller ikke er muligt at trække historiske performancerapporter ud. Man kan se en oversigt over ens historiske handler vist som en samlet sum for hvert instrument, men denne oversigt går som udgangspunkt tilbage fra da man åbnede sin konto, så det er ikke muligt at se historiske handler for et specifikt år.

I sin porteføljeoversigt kan man se sine åbne positioner, men man kan kun se ens urealiserede resultat for den enkelte position, hvis man ikke tidligere har handlet i positionen, idet systemet akkumulerer tidligere realiserede gevinster og tab i den pågældende position – også fra året før. Man kan heller ikke se købskursen på de enkelte positioner.

Forhåbentlig vil DEGIRO i fremtiden også forbedre platformen, hvad angår rapporter og udtræk.

DEGIRO har også udviklet en mobiludgave af handelsplatformen, som er endnu mere simpel end webudgaven, men det er dog muligt at se sin portefølje og handle de forskellige produkter.

 

Kundetyper
DEGIRO opererer med tre kundeprofiler – Basic, Active og Trader. Når man bliver oprettet som kunde, får man altid en Basic konto som standard og man kan derfor ikke handle derivater, shorte aktier, udføre marginhandel eller bruge værdipapirer som sikkerhedsstillelse. Ønsker man at handle disse mere risikobetonede produkter, skal man oprette enten en Active eller Trader konto, hvoraf sidstnævnte giver de bedste muligheder i forhold til margin og kredithandel.

DEGIRO differentierer ikke sine priser efter handelsaktivitet, så kunder med få handler får samme fordele og priser som kunder med stort handelsomfang.

Markeder og produkttyper
DEGIRO giver mulighed for at handle på rigtig mange børser verden over, og tilbyder handel med et stort udvalg af investeringsprodukter. DEGIRO har udarbejdet en overordnet oversigt over markeder og produkter, hvor det pt. er muligt at handle på over 30 forskellige børser fordelt på det meste af verden: https://www.DEGIRO.dk/produkter-og-borser.html

Vær dog opmærksom på, at du først skal være oprettet som kunde, hvis du vil gå i dybden med, hvilke produkter du kan handle. Det ses ikke tydeligt på ovenstående link.

I forhold til de mere spekulative investeringsprodukter såsom futures og optioner, shorthandel, ETN´er mv. er dette også muligt, hvis man har tilvalgt det. Man kan f.eks. shorte aktier både intra-day og overnight på de fleste børser.

Nedenfor vises et udsnit af de lande hvor man bl.a. kan handle aktier:

Belåningsmulighederne og marginhandlen bygger bl.a. på de aktiver, man anvender som sikkerhedsstillelse, og i sin porteføljeoversigt kan man til enhver tid se ens belåningsmuligheder. Det kan nævnes, at aktier f.eks. typisk kan belånes med 70%.

Ønsker man den lavest mulige rente, er kreditfacilitetsprocessen en smule omstændelig. Man skal således indenfor de kreditrammer man har, ved slutningen af hver måned anmode om et bestemt beløb, man gerne vil have dedikeret som kreditfacilitet for den følgende måned. Det betyder samtidig, at man belastes lånerenter af hele beløbet i perioden, uanset om man anvender den konkrete kreditfacilitet eller ej. Man kan godt handle på kredit uden denne proces, men så er renten noget højere (4% p.a. mod ca. 2-3% p.a. afhængig af valuta).

 

Priser
Overordnet set tilbyder DEGIRO meget lave handelsomkostninger og er særligt billige på danske, amerikanske og canadiske aktier. Dog skal man være opmærksom på, at der opkræves visse andre gebyrer, herunder særligt et vekselgebyr på 0,25% ved handel med værdipapirer i fremmed valuta, et såkaldt tredjepartsgebyr samt et gebyr for at kunne handle på de enkelte børser. Målt på selve kurtagen er DEGIROs priser helt i bund. Prissammenligning er som udgangspunkt ikke nemt, da det i høj grad afhænger af den enkeltes handelsaktivitet, konkrete markeder samt de specifikke produkter, man ønsker at handle. DEGIROs prisstruktur er også sammensat lidt anderledes, end hvad man ellers ser på det danske marked.

Kurtagen for danske aktier er en flad femkrone uanset hvor meget der købes for (kurtagen angives til 0 men man skal betale 5 DKK i såkaldt tredjepartsomkostninger – se en definition nedenfor). Til sammenligning koster det hos de to umiddelbare konkurrenter, Nordnet og Saxobank hhv. 29 DKK og 14 DKK i minimumskurtage (kurtagen er over minimum 0,1% hos begge), hvis man her er kunde med lavt aktivitetsniveau. Handler man for 100.000 DKK ad gangen koster det således blot 5 DKK hos DEGIRO mens det koster 100 kr. hos de to konkurrenter. Prisfordelen ændrer sig dog for det danske marked hos de to konkurrenter, hvis man er meget aktivt handlende, men man kommer ikke i nærheden af DEGIRO.

DEGIRO er generelt billigere end konkurrenterne ved handel på de fleste andre markeder, herunder især de amerikanske og canadiske markeder. For disse to lande koster det bare 0,5 EUR dvs. lidt under 4 DKK pr. handel i tredjepartsomkostninger og 0 kr. i almindelig kurtage. Det må siges at være billigt. Dog skal man betale 0,25% i vekselgebyr hver gang man køber eller sælger, hvilket naturligvis løber op. Tidligere opkrævede DEGIRO bare 0,1% i vekselomkostninger, men satte gebyret op i forbindelse med at man satte kurtagen ned på de fleste af produkterne. Man har dog mulighed for at åbne en konto i fx USD og handle direkte i USD uden at betale for løbende veksling, men her koster det hele 10 EUR + 0,25% i vekselgebyr, når man veksler fra fx ens konto i DKK til kontoen i USD. Til sammenligning koster det min. 13 USD eller ca. 89 DKK (0,15%)  hos Nordnet og min. 3 USD eller ca. 21 DKK (0,1%) hos Saxo Bank. Vekselgebyret er for standardkunder her hhv. 0,25% og 0,5%. Handler man aktivt kan vekselgebyrerne hurtigt løbe op. Køber man fx amerikanske aktier for hvad der svarer til 20.000 kr., vil det altså koste hhv. 50 DKK i vekselgebyr hos DEGIRO og Nordnet og hele 100 DKK hos Saxo Bank. Det samme opkræves ved salget. Dog er det noget billigere at veksle til en valutakonto hos Nordnet og Saxo Bank.

Øvrige aktier, jf. nedenfor, koster hhv. 3,9 EUR eller 5 EUR plus tredjepartsomkostningerne på 0,5 EUR. I visse tilfælde skal man ligeledes betale transaktionsskatter til børserne.

Tredjepartsomkostningerne beskrives således:

Handel med futures og optioner er ligeledes markant billigere hos DEGIRO end de fleste andre steder.

DEGIRO tilbyder endvidere kurtagefri handel i over 200 Exchange Traded Funds – ETF’er, dvs. børsnoterede fonde, der passivt tracker et underliggende aktiv, f.eks. et indeks. DEGIRO tilbyder således sine danske kunder én kurtagefri transaktion (dvs. et køb eller et salg) pr. måned i hver enkelt af de omfattede ETF´er.

Se mere her: https://www.DEGIRO.dk/priser/etf.html

DEGIRO opkræver på linje med Nordnet og Saxobank ikke VP-depotgebyrer eller andre depotgebyrer, som resten af de etablerede danske banker typisk gør. Ydermere får man som standard gratis level 1 realtidskurser fra OMX Nordic dvs. Danmark, Sverige og Finland.

Når man foretager handel på andre børser end OMX Copenhagen, opkræver DEGIRO et årligt gebyr for ”oprettelse af handelsmulighed” på op til 2,5 EUR pr børs. Man betaler gebyret såfremt man i et kalenderår foretager en handel på en given børs eller besidder en position i løbet af året. Det kan naturligvis løbe op, hvis man er aktiv på mange forskellige børser.

Når man skal overføre penge til DEGIRO kan man alene overføre DKK, hvilket hvis man bruger tjenesten Trustly, er gratis. Desværre er det primært de større pengeinstitutter, som man kan bruge i den forbindelse. Man har ligeledes mulighed for at lave en international overførsel i DKK (IBAN) fra andre banker, hvilket dog koster 3,5 EUR ca. 26 DKK. Det er ikke muligt at indbetale via kreditkort. Det er ikke forbundet med gebyrer, hvis man ønsker at hæve sine penge igen.

Kontantindestående over 20.000 DKK opkræves en negativ rente på 0,6%.

Alt i alt må man sige, at DEGIROs er markant billigere end sammenlignelige konkurrenter, særligt danske, amerikanske og canadiske aktier. Vedrørende øvrige markeder er prisforskellene ikke helt så udtalte, men dog typisk lavere. Man skal huske at vekselomkostninger hurtigt løber, når man handler udenlandske aktier. Ser man bort fra ovennævnte gebyr for oprettelse af handelsmuligheder, vekselgebyrerne samt det noget løjerlige overførselsgebyr på ca. 26 DKK, så er pris- og gebyrniveauet klart i den gode ende.

Se den samlede prisliste her: https://www.DEGIRO.dk/data/pdf/dk/DK_Gebyroversigt.pdf

 

Kundeservice og åbning af konto
DEGIROs kundeservice besvarer spørgsmål pr telefon mandag – fredag fra kl. 8 – 22. Herudover kan man sende spørgsmål pr email.  Det er vores erfaring, at DEGIROs kundeservice er velfungerende med hurtige svar på spørgsmål.

DEGIRO har en smidig proces til åbning af en konto på ”10 minutter”, som det fremgår af deres hjemmeside. Man skal bl.a. indsende en kopi af gyldigt ID samt bevis for ejerskab af en såkaldt tilknyttet bankkonto, som man skal bruge til som minimum at overføre 1 DKK fra til sin nye konto i DEGIRO. Det er gratis at gøre via tjenesten Trustly, hvor pengene registreres med det samme mens det koster et gebyr, jf. ovenfor i form af en almindelig bankoverførsel, hvorved ens penge vil være registreret i løbet af 1-3 bankdage. Det koster ikke noget få udbetalt sine penge.

Det kan bemærkes, at DEGIRO ikke kan håndtere pensionsordninger og tilbyder heller ikke aktiesparekonti ligesom mindreårige og virksomheder ikke længere serviceres.

 

Det juridske setup
DEGIROs juridiske setup adskiller sig fra måden danske pengeinstitutter typisk er indrettet. DEGIRO er ikke en bank. I stedet har DEGIRO licens som et paneuropæisk investeringsselskab (børshandler) hos den hollandske centralbank og er under tilsyn af AFM – den hollandske tilsynsmyndighed for finansmarkederne. I Danmark er DEGIRO hos Finanstilsynet registreret med en licens som udenlandsk investeringsselskab under MiFID-direktivet.

Kundernes positioner opbevares i en selvstændig juridisk enhed (en separat depotenhed) med det formål at fjerne konkursrisikoelementet for kunden i det tilfælde DEGIRO skulle komme i vanskeligheder. Det giver sikkerhed for kunden, idet kundens aktiver i tilfælde af DEGIROs konkurs vil kunne udleveres direkte til kunden. Dette element er i øvrigt ikke anderledes end de samlekonti, som danske pengeinstitutter typisk benytter sig af til opbevaring af kundernes udenlandske værdipapirer. Danske værdipapirer opbevares dog på en særskilt konto i værdipapircentralen, hvorved sikkerheden er endnu større, når der blot er sket korrekt registrering.

Sådan så det ud, da DEGIRO blev introduceret på Euronext stock exchange i Amsterdam.
Sådan så det ud, da DEGIRO blev introduceret på Euronext stock exchange i Amsterdam.

DEGIRO er ikke omfattet af den danske indskydergarantifond. I stedet opbevares kontantindestående i en såkaldt ”Fundshare Cash Fund” dvs. i en særskilt juridisk enhed, der fungerer som en slags investeringsforening, hvorved kontantindestående er sikret som værdipapirer. Dette foregår helt automatisk uden at man bemærker noget og betyder, at ens penge er fuldstændig adskilt fra DEGIRO og en tredjepart vil ikke kunne kræve sig fyldestgjort i kontantindeståendet. Kun i tilfælde af handel med derivater, brug af kreditfacilitet eller shorthandel vil DEGIRO overføre dine penge til en “Margin Cash Fund” i stedet, som ikke er adskilt.

DEGIRO er som investeringsselskab dækket af den hollandske investorgarantiordning, der sikrer hver enkelt investor garanti for op til 20.000 EUR såfremt DEGIRO ikke kan klare sine forpligtelser under nærmere vilkår fastlagt i garantiordningen. Ordningen omfatter f.eks. rod i registreringerne med værdipapirer ol. Dette svarer i øvrigt helt til det danske værdipapirhandlere og banker er underlagt.

DEGIRO mener selv, at den ovenfor beskrevne ordning giver kunden en større sikkerhed, da man ikke behøver at bekymre sig om DEGIROs kreditværdighed, som man principielt bør gøre i forhold til sin bank. Danske banker er dog omfattet af den danske indskyderfond, hvorved kontantindestående op til 100.000 EUR er sikrede.

Man kan læse mere om setuppet her: https://www.DEGIRO.dk/data/pdf/dk/Kundeaftale.pdf

 

Ingen automatisk indberetning til SKAT
Den væsentligste ulempe ved DEGIRO er, at de ikke har indgået aftale med SKAT om indberetning af dine handler, hvilket er lovpligtigt for alle danske banker. Det betyder, at man selv er ansvarlig og forpligtet til at indberette sine handler til SKAT. For at kunne udnytte et eventuelt tab på aktier, kræver SKAT at købet er indberettet senest 1. juli året efter. Glemmer man dette, har man ikke mulighed for at kunne fremføre tabet til modregning i senere års gevinster.

DEGIRO udarbejder en årsoversigt, der viser årets realiserede positioner. De enkelte positioner er delt op i produkttyper. Stoler man på at beregningerne er korrekte, kan man selvangive disse nettoberegninger i de respektive rubrikker på sin årsopgørelse. Umiddelbart har man ikke mulighed for at kontrollere beregningerne udover den tunge vej selv at efterregne alle sine handler. Man kan desværre ikke trække data ud, der viser resultatet for de enkelte handler, og den transaktionsliste man kan trække ud aggregerer ikke de enkelte handler, hvis de f.eks. er splittet op og handlet i flere omgange på børsen.

 

Konklusion
Alt i alt må man sige, at Degiro for langt de fleste investorer vil være markant billigere end de fleste konkurrenter. Det gælder ikke mindst danske og nordamerikanske aktier, hvor DEGIRO er klart billigst. Det samme gør sig gældende i forhold til futures og optioner og stort set alle andre markeder og produkter. Det store udbud af markeder og produkter gør ligeledes DEGIRO anbefalelsesværdig. Hvis man er avanceret CFD-handler, findes der dog bedre alternativer.

Handelsplatformen savner visse features og analyseværktøjer, men fungerer godt i forhold til handelsfunktionalitet. Ønsker man en simpel handelsplatform, og kan man leve med de manglende muligheder for rapportgenerering, og manglende nyhedsfeeds, kan platformen sagtens bruges. Endvidere udvikler DEGIRO platformen konstant, så der kommer hele tiden nye features til.

Oversigt over er fordele og ulemper:

Fordele
• Lave kurtagesatser og omkostninger specielt ved handel med danske og amerikanske aktier
• Adgang til et stort antal markeder
• Adgang til mange typer investeringsprodukter

Ulemper
• Indberetter ikke dine handler til Skat (det er dog muligt at få dannet rapporter til brug for indberetningen)
• Lidt bøvlet procedure med kreditfacilitet
• Opkræver visse irriterende gebyrer, som man ikke ser andre steder

>>>>>>>>>>>>>>>>>>  PRØV DEGIRO HER


Daytrader.dk modtager kommission og/eller betaling for annoncering fra flere af de handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Daytrader.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering er med til at sikre, at vi også fremover kan levere de bedste guides og det bedste indhold om daytrading.image_pdfimage_print
Del denne artikel