Bollinger Bands

Udgivet: 20. september 2021

Bollinger Bands ® er en indikator, der måler volatiliteten i markedet. Bollinger Bands ® blev opfundet af den tekniske analytiker John Bollinger i 1980erne, og han fik varemærkebeskyttelse på indikatoren i 2011.

Bollinger Bands ® er bygget op af tre linjer: En midterlinje samt en øvre og nedre linje, der oftest indkapsler kursgrafen. Midterlinjen er et eksponentielt glidende gennemsnit, der fortæller om kursen handels over eller under periodens gennemsnit. De to ydre linjer angiver volatiliteten i markedet ved at benytte sig af den såkaldte Standardafvigelse. Standardafvigelsen – eller spredningen – bruges inden for sandsynlighedsregning og et udtryk for, hvor meget en stokastisk variabel fordeler sig omkring sin middelværdi.

Du kan nemt indsætte denne indikator direkte på din kursgraf hos handelsplatformen Markets. Hos Markets kan du også afvikle dine handler via et enkelt klik på køb eller sælg-knappen. Hos Markets finder du et stort udbud af indikatorer.

Få fart på dine investeringer med BULL & BEAR-certifikater fra Societe Generale: Klik her

I forhold til trading beregnes standardafvigelsen på baggrund af kursens middelværdi over en periode. Det gøres ved, at distancen fra middelværdien til hvert datapunkt (for eksempel lukkekursen) bliver kvadrereret, dernæst lagt sammen og divideret med antallet af datapunkter for  dermed at finde gennemsnittet af variansen. Standardafvigelsen er kvadratroden af variansen.

Som trader kan man bruge Bollinger Bands ® – og indikatorens markering af standardafvigelsen – til at vurdere trenden i en aktie. De ydre bånd ændrer sig således, at de spredes, når der er stor volatilitet i markedet, hvorimod de samles, når der er lav volatilitet. Hvis kursen bryder op over det øvre bånd, kan man forvente, at der er en stærk uptrend i gang. Bryder kursen derimod under det nedre bånd kan man forvente, at der er en stærk nedtrend i gang. Bollinger Bands ® minder om de lidt mindre kendte Keltner Channels, men disse benytter sig af det såkaldte Average True Range til at tegne de ydre bånd.

Bollinger Bånd® omkranser her kursen i det franske indeks CAC40. Da prisen bryder det nede bånd, angiver det, at en nedtrend kan være igang.
Bollinger Bånd® omkranser her kursen i det franske indeks CAC40. Da prisen bryder det nede bånd, angiver det, at en nedtrend kan være igang.
Del denne artikel