IG – anmeldelse

Udgivet: 1. juni 2019

Handelsplatformen IG er som skabt til aktiv trading. Her får man både avancerede grafer, streamede markedsnyheder on the fly, et lækkert interface til indlæggelse af ordrer og handler samt konkurrencedygtige spreads på en lang række finansielle instrumenter.

IG udbyder endvidere en særskilt handelsplatform til handel med forskellige typer af optioner, herunder såkaldte barriereoptioner, som kan give den aktive trader endnu flere muligheder for at agere i markedet for færre midler.

Med disse barriereoptioner er det for eksempel muligt at geare betydeligt mere end ved de gældende regler for CFD-handel ligesom de indeholder et automatisk stop loss, som minimerer risikoen. IG Group, som er udbyderen af handelsplatformene, er noteret på London Stock Exchange og en del af FTSE 250 indekset. IG blev oprindeligt etableret i 1974 og har derfor været blandt de første til at tilbyde CFD-handel til private. IG praler derfor med at være førende broker inden for online handel med CFD-kontrakter med knap 200.000 kunder fra hele verden, som har mulighed for at handle mere 16.000 forskellige instrumenter. Som dansk kunde hos IG tilbydes man en konto i DKK, og man tilknyttes den lokale svenske afdeling i forhold til kundeservice. Man bliver formelt kunde hos IG Europe GmbH, som er godkendt af de tyske finansmyndigheder, BaFin.

Som EU baseret broker er man omfattet af EUs vigtige investorbeskyttelsesregler for detailinvestorer, herunder en garanti mod, at man kan tabe mere end sit kontoindestående, krav på kompensation op til 20.000 EUR hvis brokeren skulle komme i økonomisk uføre mv. Læs evt. mere om dette nederst i anmeldelsen eller generelt om, hvorfor man bør vælge en EU godkendt broker her

 

Handelsplatformen hos IG holdes i afdæmpede farver. Man bestemmer helt selv sit setup med grafer, ordrevinduer, nyheder mv. Billedet viser demoudgaven. I den rigtige udgave er der bl.a. tilgang til langt flere instrumenter. Tryk på billedet for at se det i større opløsning.

Design og handelsplatforme
Som nævnt tilbyder IG dels en handelsplatform skræddersyet til CFD-handel og dels en handelsplatform dedikeret til optionshandel.

Begge handelsplatforme er webbaserede med tilhørende mobilbaserede løsninger ved siden af og ligner hinanden i opbygningen. Sproget er engelsk og man mødes af seriøse og nedtonede farver i grå nuancer, når man åbner platformene. Under Settings i venstre side kan man vælge sorte og mørke nuancer i stedet, hvis man foretrækker dette.

På billedet ovenfor vises CFD-handelsplatformen, hvor man i venstre side af platformen ser en oversigt over aktivtyper, watchlister, positionsoversigt, ordreoversigt, historik, alarmer, nyheder, handelssignaler og en økonomisk kalender. Designet er fleksibelt, så når man eksempelvis åbner et ordrevindue/graf for et specifikt instrument eller andet, kan man let flytte rundt på vinduerne, have mange åbne ad gangen, flytte til anden side i webbrowseren, så man kan se grafer og indhold på flere skærme mv.

Endvidere kan man gemme forskellige overordnede layouts alt efter hvad man handler. Som standard vises til højre en kolonne med en nyhedsstream on the fly, hvor man får man relevante markedsoplysninger, herunder fx tweets fra Donald Trump og fra større nyhedsleverandører.

Samme sted kan man få vist notifikationer på ens handler og opsatte alarmer. Øverste oppe vises ens kontoinformation, herunder åbent stop/loss, margin, en hjælpemenu mv. Samme sted kan man ligeledes tilgå ens personlige adgang til IG kaldet “My IG/ dashboard”, hvor man kan se en oversigt over ens konti og handelsplatforme f.eks. CFD-platformen, optionsplatformen samt tilhørende demokonti til disse.

Man kan ligeledes indsætte og hæve penge her, finde sin historik, kontoudskrifter mv. Endvidere er det her man kan tilkøbe adgang til ProRealTime grafpakken, realtidskurser mv. og kommunikere direkte med IG. Ser man nøje efter på grafen ovenfor, som viser kursen for DAX (Germany 30), kan man direkte på grafen bl.a. se ens åbne positioner, profit/loss for disse samt evt. fastsatte stop losses og take profits.

Netop fastsættelse af stops og take profits er gjort uhyre simpelt ved at man kan trække kursniveauerne for disse op og ned på selve grafen, hvorefter ordren indlægges. Samtidig beregnes end risk/reward ratio i forhold til disse. Det er en rigtig smart feature, som i øvrigt går igen på mobiludgaven, hvor man let med fingeren kan fastsætte niveauerne let og overskueligt. Ud for de enkelte instrumenter kan man udover at trykke sig frem til kursgrafen/handelsvinduet også gå direkte til instrumentets ”Market data”, som giver uddybende information om dette. Her får man blandt andet indsigt i, hvor mange af IGs kunder, der netop nu er ”kort” eller ”lang” i produktet, og her findes samtidig en liste med up-to-date-nyheder om det specifikke instrument. Er der tale om index kan man fx se hvilke aktier, som udgør indekset og meget mere.

Handelsvindue for Novo Nordisk. Klik på billedet for at forstørre det.

Når man åbner et handelsvindue fremkommer en klassisk candlestick kursgraf, og muligheden for egne analyser ved hjælp af IG’s tekniske redskaber. Der findes i alt ca. 30 tekniske værktøjer som standard (over 100, hvis man opgraderer til ProRealTime, hvilket er gratis hvis man foretager mindst 4 handler pr mdr. Det er ikke overvældende mange grafværktøjer i standardversionen, men det giver plads til de mest almindelige såsom naturligvis MACD, RSI, MA samt et par mere eksotiske såsom parabolic SAR og DPO.

En anden meget lækker detalje er, at man kan skyde store nyhedsopdateringer direkte ind på kursgrafen, så man kan se, hvordan markedet bevæger sig i sammenhæng med store nyheder. Det giver et godt overblik. Ud over redskaberne, der kan trykkes frem direkte på kursgraferne, tilbyder IG yderligere analyser ved hjælp af menupunkterne ”News and analysis”, “Signals” og en nøgletalskalender. Her kan man for eksempel dykke ned i aktuelle markedsnyheder, videoer mv. direkte fra platformen. Men man kan også få et væld af tekniske købs- og salgsanbefalinger bl.a. leveret fra Autochartist. Handelsplatformen har også en velfungerende feature i forhold til alarmer (alerts) på de forskellige instrumenter.

Eksempelvis kan man modtage en alarm hver gang DAX har bevæget sig f.eks. 0,5% i en given retning eller når bestemte kursniveauer eller indikatorniveauer rammes. Man kan modtage besked om alarmer via email eller pushbeskeder direkte i webtraderen og via mobilappen. Alertmodulet kan bl.a. tilgås fra menuen i venstre side eller under de enkelte instrumenter.

Alt i alt leverer IG en af de mest avancerede og informationstunge handelsplatforme for CFD-handel, og alt sammen uden, at man som bruger skal downloade noget som helst til sin computer. Det hele kan tilgåes direkte igennem browseren.  


Mobilløsning
IG tilbyder ligeledes mobiludgaver af både CFD handelsplatformen og optionsplatformen, som fås til såvel iPhone som til android. Herudover findes en udgave til iPad, som pga. af formatet dels giver adgang til lidt mere information og byder på noget bedre overblik. På mobilplatformene er det i den grad muligt at trade på farten og danne sig et overblik over ens konto. Ordrer og handler indlægges snildt og man kan med fingeren angive stop losses og take profits, som beskrevet ovenfor. Det er nemt at se grafer, særligt hvis man lægger skærmen ned. Man har endvidere adgang til grafanalyse og kan indsætte relevante indikatorer. For de enkelte instrumenter har man fuld adgang til Markedsdata, info osv.

Man får endnu bedre overblik over kursgrafen, hvis man holder mobilen vandret.

Man kan let følge med i relevante kontoinformationer, se kontohistorik og hæve og indsætte midler. Man kan desuden modtage og opsætte kursalarmer og endelig er der adgang til en økonomisk kalender for nøgletal og selskabernes regnskaber. Alt i alt må man sige, at mobilløsningen fungerer upåklageligt. Har man Touch id på sin mobiltelefon understøttes dette og man er dermed hurtigt i gang med platformen, som heller ikke logger ud i tide og utide, hvilket ses andre steder.  

 

Handelsplatform for optionshandel
Handel med optioner foregår som nævnt igennem en særskilt handelsplatform, som er dedikeret til dette. Platformens layout er opbygget på samme måde som CFD handelsplatformen, men det er alene muligt at handle optioner. Se billede af platformen nedenfor.

For aktive tradere kan især de såkaldte barrieroptioner være særdeles interessante, fordi de giver mulighed for langt højere gearing, end det, der er muligt med CFD-kontrakter inden for gældende lovgivning. En option er en finansiel kontrakt, som giver køberen (dvs. dig som kunde) en ret, men ikke en pligt, til at købe eller sælge et underliggende aktiv på en bestemt udløbsdato. For denne ret betaler man en præmie, som opkræves samtidig med at man indgår handlen.

Det er hos IG muligt at handle almindelige optioner (Vanilla options) samt altså også de såkaldte barriereoptioner (Barrier options), som også kan betegnes som exotic options som følge af, at de i deres konstruktion er mere komplekse en plain vanilla optioner. I realiteten indebærer det i dette tilfælde blot, at barriereoptionen har indbygget et såkaldt knockout kursniveau (stop loss niveau), som automatisk lukker optionen i tilfælde af at kursudviklingen går i den modsatte retning af, hvad man har satset på. Handler man med optioner kan man “få mere smæk for skillingen”, idet man kan opnå en højere markedseksponering for færre midler end hvis man handler med CFD´er.

Det indebærer så også en højere risiko, hvilket man skal gøre sig bevidst om. I den forbindelse kan man evt. holde sig til barriereoptioner, som jo netop indeholder et automatisk stop loss element. Fordelen ved dette er bl.a., at indehaveren af optionen (man kan kun købe optionen, ikke udstede den) har en begrænset downside, men en ubegrænset upside.  Du kan læse mere om optionshandel hos IG her.

Screenshot fra IG´s optionshandelsplatform, som er opbygget på samme måde som CFD-platformen. På grafen ses en åben barrier put option i Germany 30 (DAX). Knockout niveauet vises med en orange stiplet linje.

 

Handel
I forhold til hvordan selve CFD-handlen finder sted, skal man være opmærksom på, at IG opererer med nogle forudbestemte værdier (point values) for hvert enkelt instrument. Eksempelvis kan man for DAX (Germany 30 cash) vedkommende vælge 1 GBP, 1 EUR, 5 EUR eller hele 25 EUR pr point (point value). Når man har ordrevinduet for de enkelte instrumenter åbent kan man i toppen vælge netop den værdi man ønsker at trade.

Eftersom DAX handles i EUR, vil udgangspunktet for værdien af et kurspoint være 1 EUR. Umiddelbart vil det derfor være mest nærliggende at handle Germany 30 Cash (€1), som instrumentet betegnes, idet en kontrakt af dette følger en enhed af den underliggende indeksværdi.

Herefter kan man handle antal kontrakter af denne, hvis man ønsker yderligere eksponering. Med en aktuel kurs på ca. 12000 EUR i DAX svarer en kontrakt til knap 90.000 DKK. 1 kurspoint udgør 1 EUR eller ca. 7,46 DKK. Det er muligt at handle ned til 0,5 kontrakt ad gangen, hvilket betyder, at man kan handle med en minimumseksponering på 0,5 * 90.000 = 45.000 DKK. Se flere minimumseksponeringer nedenfor.

I forhold til valuta kan man handle de kontrakter som benævnes Mini i slutningen af instrumentnavnet, hvis man gerne vil have mindst muligt eksponering. Hvis man gerne tydeligt vil kunne se hvilken eksponering man løber forinden man foretager en handel, skal man under Settings i venstre side slå Notional Value til. Når man så herefter i et ordrevindue under Deal vælger antal kontrakter og dernæst køb eller sælg, så vises ens eksponering i den givne handel (betegnes notional og beregnes i den valuta, som det pågældende instrument handles i).  

 

Markeder, produkter og gearing
Der findes over 16.000 forskellige instrumenter på IG´s handelsplatforme, hvilket skulle sikre noget for enhver smag. Fordelt på aktivkategorier er det aktieindeks, valutakryds, råvarer, kryptovaluta, enkeltaktier, ETF´er, obligationer og så en lang række forskellige optioner primært på aktieindeks, valuta og råvarer.

Alle aktivklasserne er baseret på CFD mens optionerne handles direkte med IG som modpart. Man kan handle en lang række aktieindeks og andre indeks, herunder det danske C25-indeks og mange asiatiske. Mange af disse kan både handles spot og som futures og en del af dem kan handles døgnet rundt, hvor spreadet typisk varierer. Se en samlet oversigt over aktieindeks her.

Det er muligt at handle over 10.000 forskellige CFD baserede enkeltaktier og ETF´er. Se en samlet liste her.

Hvad angår råvarer kan man naturligvis handle de mere almindelige såsom guld, olie osv., men man kan også spekulere i prisen på platin, kobber, zink blandt meget andet. Se mere her

For de mere eventyrlystne giver IG også mulighed for handel med f.eks. bitcoin, ethereum og andre typer kryptovaluta. Det er som udgangspunkt muligt at geare de større valutakryds 30 gange, de mindre valutakryds 20 gange, større aktieindeks 20 gange, mindre aktieindeks 10 gange, guld 20 gange, andre råvarer 10 gange, enkeltaktier 5 gange med kryptovaluta kan geares 2 gange. Leder man efter handler med mindst mulig eksponering pr position kan de tre skandinaviske indeks nævnes, hvor mindsteeksponeringen udgør ca. 20.000 DKK.

Endvidere kan olie og guld nævnes ligesom det er muligt at handle forholdsvis små størrelser af bitcoin og Ethereum. Se nærmere i tabel nedenfor, hvor udvalgte produkters mindsteeksponering, marginkrav/gearing, spreadstørrelse mv. fremgår. Endelig er det muligt at købe hhv. vanilla og barriereoptioner i større aktieindeks, råvarer og valutakryds. I forhold til barriereoptioner er det i realiteten muligt at opnå en gearing, som er noget højere end ved CFD handel. For fx barriereoptioner på indeks op til ca. 5 gange så meget.

Man kan således med en optionspræmie på lidt under 1.000 DKK opnå en eksponering på hvad der svarer til 1 kontrakt Germany 30 (DAX) på ca. 12000 EUR el. ca. 90.000 DKK. Handler man 1 kontrakt Germany 30 i form af en CFD kræver det en initial margin på 5% dvs. ca. 4.500 DKK.  

 

Priser
IG er yderst rimelige, hvad angår spreads sammenlignet med en del af konkurrenterne. Spreads ligger oftest fast, men kan variere i løbet af dagen, særligt hvis man handler uden for det pågældende markeds åbningstid. Eksempelvis handles det tyske DAX-indeks med et spread på 1 point mens Dow Jones handles til 1,6 point. Se flere spreads i tabellen nedenfor.

Kilde: Egen tilvirkning. Der tages forbehold for fejl.

For så vidt angår CFD baserede enkeltaktier er det muligt at handle aktier fra stort set alle børser verden over, og man kan handle til samme spread som på de børser, hvor de enkelte aktier er børsnoterede via såkaldt Direct Market Access (DMA). Man opkræves en kurtage ved køb og salg. For danske aktier udgør dette 0,1% og min. 49 DKK og for amerikanske 2 cents pr. aktie og min 15 USD. Kurtagemæssigt hører det til i den dyre ende og kan gøres noget billigere ved andre konkurrerende handelsplatforme. Samtidig skal man betale specifikt for realtidsdata fra de enkelte børser, hvis man ønsker dette.

Handler man mere end 1-2 gange pr. mdr., får man dog sin betaling retur. Beholder man sine positioner natten over skal man betale en finansieringsrente. Eksempelvis koster den for en lang position i Germany 30 (€1), som pt. har en kursværdi på ca. 12000 EUR (dvs. 1 kontrakt) ca. 6,60 DKK pr. dag man beholder positionen natten over. Det svarer til ca. 2,7% p.a. Finansieringsrenten er afhængig af den valuta instrumentet handles i og fastsættes løbende for euro efter Euribor 1 mdr. renten. Renten bogføres dagligt. Læs mere om hvordan man udregner finansieringsrenten her.

Handel med f.eks. barrieoptioner koster typisk et spread, som er lidt lavere end CFD-spreadet på det handlede underliggende aktiv. For Germany 30 er det 0,8 i stedet for 1. I stedet betaler man så 0,1 EUR i kurtage pr. kontrakt, som opkræves både ved køb og salg.  Herudover beregnes en finansieringsrente samt et administrationsgebyr, hvis man beholder sin option natten over. Man opkræves et aktivitetsgebyr på 12£ pr. mdr., hvis der ikke finder nogen handelsaktivitet sted i 2 år. Et eventuelt tilvalgt abonnement på ProRealTime grafpakken koster £30 pr mdr., som refunderes, hvis man foretager mindst 4 handler pr mdr.  

 

IG giver indsigt i, hvor mange af kunderne der er short eller long.
IG giver indsigt i, hvor mange af kunderne der er short eller long i de enkelte produkter.

Uddannelse
Der tilbydes en lang række optagede og live webinarer hos IG via IG Academy. Nogle handler grundlæggende om at opsætte eller bruge selve handelsplatformene, andre beskæftiger sig med teknisk analyse for begyndere og atter andre tager et mere avanceret udgangspunkt.

Således kan man jævnligt finde markedsupdates, hvor en af IG’s tradere gennemgår markederne her og nu, og giver bud på, hvorhen pilen peger. Der er tale om gode, grundlæggende analyser. Hvis man ikke har mulighed for at overvære live webinarerne på de annoncerede tidspunkter, kan man altid klikke sig frem til de seneste afholdte webinarer og se eller evt. gense dem.

Herudover kan man frit tilgå en lang række online baserede kurser, som opdeles i niveauer fra begyndere til avancerede. Kurserne angiver hvor lang tid man skal bruge på de enkelte elementer. Omfattede kurser er bl.a. handelspsykologi, risikostyring, fundamental analyse, teknisk analyse mv. Se samlet oversigt under ovenstående link til IG Academy.  

 

Kundeservice
IG tilbyder kundesupport 24 timer i døgnet. Enten på telefon med et direkte nummer til trading desk eller via email. Der er også en base med svar på typiske spørgsmål, som kan findes her. Man bliver desuden ringet op af support, når man åbner en rigtig konto, hvilket giver en god tryghed. Det er ligeledes muligt at live chatte via IG´s hjemmeside.  

 

Sikkerhed
Som dansk kunde hos IG tilbydes man en konto i DKK og man tilknyttes den lokale svenske afdeling. Man bliver formelt kunde hos IG Europe GmbH, som er godkendt af de tyske finansmyndigheder, BaFin. Herudover er IG bl.a. også under tilsyn fra de engelske finansmyndigheder, Financial Conduct Authority (FCA) samt en lang række andre udenlandske myndigheder som følge af at IG udbyder sine platforme over det meste af verdenen.

Som EU baseret broker tilbydes detailinvestorer garanti mod, at man kan tabe mere end sit kontoindestående ligesom man som kunde er dækket af det tyske Investor Compensation Scheme (EdW), som kompenserer op til 90% af ens potentielle tab dog max. 20.000 EUR i tilfælde af at IG Europe skulle komme i økonomisk uføre. Ens indestående er endvidere segregeret, dvs. adskilt fra IG´s egne midler og må i henhold til investorbeskyttelsesreglerne ikke sammenblandes. Læs evt. mere her.  

 

Skat
CFD handel og handel med optioner beskattes i Danmark som finansielle kontrakter som kapitalindkomst. Eftersom IG Europe er en udenlandsk baseret handelsplatform, og derfor ikke indberetter til Skattestyrelsen, er man som kunde selv forpligtet til at forestå dette. Som udgangspunkt er ens konto denomineret efter ens oprindelsesland typisk DKK. Dette bevirker samtidig, at nettoresultatet for ens handler omregnes til DKK, hvilket gør det langt nemmere i forhold til den årlige indberetning til Skattestyrelsen.

Man kan under sin personlige adgang i My IG under Live account bl.a. downloade historik for en given skattemæssig periode, som man kan åbne i f.eks. Excel og med lidt snilde få en god oversigt over de forskellige handler man har foretaget, renter osv. Samtidig kan man via de jævnlige statements finde saldi, daglige resultater mv. Hvordan man mere præcist indberetter til Skattestyrelsen og hvad man skal betale i skat af kapitalindkomst, kan du læse mere om i vores Skatteguide på daytrader.dk.  

 

Konklusion
IG tilbyder gode vilkår især målrettet til den aktive trader, der ønsker adgang til mange produkter med konkurrencedygtige spreads, herunder ikke mindst muligheden for at handle med barriereoptioner. IG’s handelsplatforme har en sjælden mængde af features, der dækker både teknisk analyse og fundamental indsigt via både nyheder og nøgletal. Graferne fungerer fint og det er muligt at se åbne positioner og handle direkte på grafen.

Som nybegynder hos IG kan det være lidt vanskeligt at få overblik over de mange mulige markeder og instrumenter. Især er det problematisk, at man ikke kan se dem alle, hvis man begynder med en demokonto. Her kan man forledes til at tro, at man for eksempel ikke kan handle danske aktier. Alle instrumenter dukker dog automatisk frem, når man åbner en rigtig konto.

IG er absolut en solid broker, hvis man handler aktivt og forstår risikoen ved marginbaseret handel og optionsprodukter.

>>>>>>>>>>>>>>> PRØV IG HER

————————————————–

Daytrader.dk modtager kommission og/eller betaling for annoncering fra IG og andre af de handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Daytrader.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering er med til at sikre, at vi også fremover kan levere de bedste guides og det bedste indhold om daytrading.

Preview af IG

  •  

 

image_pdfimage_print
Del denne artikel