Candlesticks – hvad er det?

Udgivet: 20. oktober 2020

De såkaldte candlesticks kan gøre en stor forskel på din trading. Udover almindelig afbildning af kursgrafer i form af f.eks. linjegrafer eller bargrafer benytter mange tradere sig nemlig af en lidt mere avanceret, men også noget mere informativ graf, som kaldes en candlestick-graf eller bare en candle-graf. Grafen er opkaldt efter de enkelte søjler, der ligner stearinlys, og som derfor kaldes candles. En almindelig linjegraf viser kun lukkekursen, hvorimod en candlestick-graf viser en åbningskurs, den laveste kurs, den højeste kurs samt en lukkekurs for den valgte tidsperiode.

For at få en candlestick-graf skal du handle på en af de platforme, der er skabt til daytrading, for eksempel handelsplatformen Markets.

Candlestick-grafen indeholder således langt mere information end en simpel linjegraf og giver et mere visuelt nuanceret billede af, hvordan kurser udvikler sig inden for de enkelte tidsperioder. Det kan godt tage lidt tid at vænne sig til candlestick-grafer, men når man først har gjort det, har man et meget bedre billede af, hvordan kursen rent faktisk har bevæget sig. I det følgende behandler vi almindelige candlesticks-grafer, men der findes også mere sjældne graftyper, for eksempel Heikin-Ashi eller Renko-charts. Disse behandles særskilt.

Få fart på dine investeringer med BULL & BEAR-certifikater fra Societe Generale: Klik her
Candlestick kursgraf
Grafen viser en candlestick-kursgraf af det tyske DAX indeks baseret på 10-minutters intervaller.

Det enkelte candle består typisk af en tyk bar samt to tynde lodrette linjer, som viser det price range – altså kursinterval – som kursen har bevæget sig i et bestemt tidsinterval, på ovenstående graf i et 10-minutters interval. Den tykke bar i candlet (benævnes kroppen – undertiden er den tynde linje helt indeholdt i kroppen), afbilledes typisk i farverne grøn og rød (vises også tit som hvid og sort). Denne bar illustrerer forskellen mellem åbnings- og lukkekursen. Hvis baren er grøn, så var lukkekursen højere end åbningskursen, og markedet har en opadgående retning. Hvis baren er rød, så var lukkekursen lavere end åbningskursen, og markedet har en nedadgående retning.

Candles

På billedet ovenfor ses to eksempler på, hvordan candlestick-bars kan se ud. Til venstre ses en grøn bar, som signalerer, at lukkekursen (Close) var højere end åbningskursen (Open) i den givne periode. Til højre ses en rød bar, som signalerer, at lukkekursen var lavere end åbningskursen. De to haler (benævnes også skygger) i opadgående og nedadgående retning betyder, at kursen i denne periode – f.eks. 10 minutter på en 10-minutters-graf – har været både højere og lavere end åbnings- og lukkekurs. Til sammen udgør de det kursinterval candlet har bevæget sig i. Den farvelagte del, som omslutter lukke- og åbningskursen benævnes kroppen.

Et grønt candle kaldes et bullish candle, fordi kursen er opadgående, mens et rødt candle kaldes et bearish candle, fordi kursen er nedadgående. Jo længere kroppen er på et candle, jo mere har kursen bevæget sig i perioden. Kroppens længde fortæller således noget om hvor intenst købs- eller salgspresset har været i en tidsperiode. Er kroppen derimod kort indikeres lille kursbevægelse, dvs. at markedet har konsolidereret sig eller er ubeslutsomt.

Både daytradere og mere langsigtede tradere bruger en lang række candlesticktyper samt formationer af disse til at tolke kursens udvikling.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Oplever man eksempelvis, at grafen viser ét eller flere lange, røde candles, så er markedet på vej nedad med stor fart, og så kan det være meget risikabelt at købe op, før markedet har konsolideret en smule og indikeret, at det kunne være klar til en vending. Man taler om, at denne situation minder om at prøve at gribe en faldende kniv, og det er jo en stærk advarsel. Det kan være meget farligt at forsøge at købe op i et marked, som bevæger sig nedad med stor fart. Her er det bedre – eller mere sikkert i hvert fald – at vente på, at det måske stopper op, f.eks. ved at der opstår en såkaldt doji, se nærmere nedenfor. Men det er ikke givet, at det rent faktisk er tilfældet.

Eksempler på særlige candlesticks
Et eksempel på en særlig candlesticktype er et doji-candle, som er et candle, der har haler i begge ender, men en meget lille – eller ingen – krop, fordi kursen åbnede og lukkede i samme niveau. Det ligner mest af alt et kors. Et eksempel på en doji kan ses nedenfor. En doji ses af tradere som et tegn på, at markedet kan stå foran en vending, eller som et tegn på ubeslutsomhed. Du kan læse meget mere om de forskellige typer af dojis her.

Doji

Et andet eksempel er den såkaldte Spinning Top candlestick, som har en lille krop med lange skygger i begge retninger, se nedenfor. Denne type candlesticks signalerer ligesom dojis ubeslutsomhed i markedet.
spinning-top-candlestick-pattern

Vendingsmønstre
På samme måde som mange tekniske tradere kigger efter potentielle vendinger og rebounds i markedet ved at spotte dobbelttoppe  -og bunde, hoved mod skulder eller andre mønstre på kursgrafen, kan candlestick formationer bruges til det samme. Iagttager man et vendingsmønster betyder det ikke altid, at den nuværende op- eller nedtrend som sådan vil vende, men i højere grad at den vil stoppe op. Ofte ses i stedet, at markedet herefter vil bevæge sig sidelæns. Vendingsmønstre for candlestickgrafer skal – for at være effektive – ses i sammenhæng med tidligere formationer. To identiske candlesticks kan have forskellig betydning, afhængig af de foregående trends og formationer på grafen.

De fleste daytradere bruger ikke kun formen på candles eller formationer af flere candles som et signal, der kan stå alene, men derimod som en indikation, der kan være med til at understøtte en vurdering af, hvor markedet skal hen. Man kan for eksempel forestille sig at kombinere aflæsningen af candles sammen med andre elementer i teknisk analyse f.eks. MACD eller Bollinger Bands.

Få fart på dine investeringer med BULL & BEAR-certifikater fra Societe Generale: Klik her

Mere om candlesticks
Der findes utallige former for candlesticks og candlestick formationer med eksotiske navne som Hammer, Evening Star osv. Enkelte candlesticks har endda japanske navn såsom Harami, idet candlesticks oprindeligt er en japansk opfindelse, som allerede for et par hundrede år siden blev anvendt til at forudsige prisbevægelser i ris. Siden har især Steve Nison fx i bogen “Japanse Candlesticks Charing Techniques” introduceret begrebet til brug i moderne teknisk analyse af værdipapirmarkederne.

Man kan endvidere finde mere inspiration hos fx Thomas Bulkowskis glimrende site, The Pattern site, samt Stephen Bigalows mange interessante videoer på Youtube af både kortere og længere varighed. Mange af dem er bestemt værd at bruge tiden på – f.eks. denne video.

For at få en candlestick-graf skal du handle på en af de platforme, der er skabt til daytrading, for eksempel handelsplatformen Markets

Oversigt over artikler om candlesticks:

>>> Forstå candlesticks på 5 minutter
>>> 12 candlesticks, du bør kende
>>> Dojis
>>> Engulfing candlesticks
>>> Hammer
>>> Hanging Man
>>> Piercing Pattern
>>> Dark Cloud Cover
>>> Bullish og Bearish Harami
>>> Evening and Morning Star
>>> Shooting Star
>>> Inverted Hammer
>>> Kicker Signals
>>> Heikin-ashi charts
Hvad er candlesticks?

Candlesticks – er den grafiske afbildning på en kursgraf for en valgt tidsperiode. Et candlestick viser en åbningskurs, den laveste kurs, den højeste kurs samt en lukkekurs for den valgte tidsperiode.

Hvad kan man bruge candlesticks til?

Candlesticks indeholder en del kursinformation og gør det lettere at se hvordan tendensen i kursudviklingen på et aktiv har været end f.eks. en traditionel linjegraf, som kun viser en lukkekurs for den enkelte tidsperiode.

Hvad er et vendingsmønster?

I forhold til candlesticks er et vendingsmønster en serie af candlesticks, som tilsammen indikerer at retningen i kursudviklingen kan være ved at vende.

Hvad er et doji-candle?

Et doji-candle er et candle, der har haler i begge ender, men en meget lille – eller ingen – krop, fordi kursen åbnede og lukkede i samme niveau. En doji ses af tradere som et tegn på, at markedet kan stå foran en vending, eller et tegn på ubeslutsomhed. Du kan læse meget mere om de forskellige typer af dojis her.

Hvad er hhv. et bullish candle og et bearish candle?

Et bullish candle er en tidsperiode, hvor kursen i slutningen af perioden er højere end i starten. Et bearish candle er det modsatte, dvs. hvor kursen i slutningen af perioden er lavere end i starten af perioden.

Del denne artikel