OvalX – gennemgang af handelsplatform

Udgivet: 3. januar 2023

NB! OvalX (ETX) eksisterer ikke længere som handelsplatform

OvalX er en rebranded og opgraderet udgave af handelsplatformen ETX Capital, som har været kendt blandt tradere på CFD-markedet i Danmark i ganske mange år. Særligt daytraderen Tom Hougaards brug af ETX-platformen og optræden i radioprogrammet Millionærklubben de senere år har sat fokus på platformens eksistens og fordele. Allerede i 2012 fik ETX som noget unikt blandt udenlandske handelsplatforme repræsentation i Danmark, hvor man som dansk kunde let kunne få besvaret spørgsmål og hjælp til at komme i gang på platformen. Det kan man heldigvis stadig, og det er da bestemt en fordel ikke mindst for nybegyndere inden for trading. Læs nærmere i vores grundige anmeldelse af handelsplatformen nedenfor.

Man bør især overveje OvalX af følgende årsager:

• Kundesupport på dansk via dansk telefonnummer
• Intuitiv og brugervenlig handelsplatform med lækkert design
• Stort CFD-produktudbud
• Mulighed for at geare og gå kort i markedet via CFD´er
• Mulighed for handel med lav eksponering i de enkelte positioner (andele af kontrakter)
• Omfattende grafmodul til teknisk analyse
• Mulighed for handelskonto i DKK og andre valutaer (USD, EUR og GBP)
• Tilbyder også MT4-konto i USD, EUR og GBP
• Lavt krav til minimumsindskud på 1000 DKK
• Mulighed for uforpligtende at oprette en gratis demokonto
• Detailinvestorer er omfattet af EU’s investorbeskyttelsesregler f.eks. med negativ kontobeskyttelse

Om OvalX

OvalX-handelsplatformen, som tidligere var kendt som ETX Capital, er ejet af det London-baserede Monecor Ltd./Oval Money, som i mere end 60 år har udbudt finansielle tjenester inden for EU. Oval Money tilbyder i dag en lang række finansielle produkter såsom betalingskort, betalinger mv.

OvalX er et såkaldt handelsnavn (trade name), der benyttes af Oval Money (Europe) Ltd, som er reguleret af de cypriotiske finansmyndigheder, Cyprus Securities and Exchange Commission med licensnr. 096/08. I Danmark har Oval Money (Europe) været registret hos Finanstilsynet i overensstemmelse med direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) og muligheden for at udøve investeringsservice i Danmark siden 2020. Reelt har OvalX igennem ETX Capital dog haft tilladelse til at udøve investeringsservice i Danmark siden 2012. Danske kunder bliver tilknyttet den cypriotiske licens, hvilket indebærer, at man som kunde er omfattet af EUs vigtige investorbeskyttelsesregler. Læs mere om denne regulering nedenfor.

Selve handelsplatformen

Den webbaserede handelsplatform, TraderPro, har for nyligt fået en markant opgradering. Platformen fungerer ganske flydende, yder et rigtig godt overblik og rummer mange tilpasningsmuligheder. Det er bl.a. muligt at trække grafer og handelsvinduer mv. ud særskilt, så man også kan få glæde af flere skærme. Samtidig er det muligt at se og ændre på eksisterende positioner direkte på en given kursgraf. Samlet set giver det et ekstra godt overblik, at man kan tilpasse layoutet med lige præcis det man gerne vil se. Man kan vælge dansk som sprog på platformen og skifte mellem et mørkt og lyst gennemgående tema.

OvalX-webtraderens standardopsætning.

Som standard vises i venstre side af skærmen de forskellige aktivkategorier, favoritlister, særligt trendende instrumenter, som man kan klikke på og dermed få vist kursniveauer, oplysninger om stigning og fald mv. midt på skærmen. Herefter kan man klikke på de enkelte instrumenter for at vist en graf, se information om instrumentet eller et handelsvindue, hvis man ønsker at indlægge en handel.

Man kan tilpasse platformen ved at oprette op til 10 forskellige layouts fx med visning af relevante kursdiagrammer og tilhørende tidsrammer for præcis de instrumenter man ønsker at følge tæt.

Det er muligt at oprette egne overvågningslister (favoritlister) for de instrumenter, man har særlig interesse i. Samtidig er det ganske nemt at søge efter specifikke instrumenter eller aktivklasser.

Man kan ligeledes oprette kursalarmer, som man kan få vist direkte på platformen eller via email.

Det er også muligt at indstille alarmer for forskellige kriterier fx hvis en ordre eksekveres, når der registreres penge på ens konto mv.

Øverst på platformen kan man løbende se ens åbne gevinst/tab, brugt margin, saldo samt resterende beløb man kan trade for.

I bunden vises som standard modulet Åbne positioner, hvor man kan følge ens eksisterende positioner og indlægge stops og limits.

Ude i højre side kan man let få adgang til support, som foregår via dansk telefonnummer eller email. Man kan også her se en oversigt over de webinarer, som OvalX har i pipelinen eller har afholdt fornyligt. Der afholdes løbende webinarer, som bl.a. sigter efter at uddanne en bedst muligt inden for trading.

Køb og salg af instrumenter

Som nævnt er alle instrumenter man kan handle hos OvalX baseret på CFD´er med indbygget gearing. Man kan på kursoversigterne klikke direkte på et givent instrument for at åbne et handelsvindue (handelsbillet, jf. billedet nedenfor). Herefter kan man direkte trykke på KØB, hvis man ønsker at gå lang i instrumentet elle SALG hvis man ønsker at gå kort. Man vil typisk handle 1 lot dvs. 1 enhed/1 kontrakt af det pågældende instrument. Antallet fremgår under “Str”, jf. billedet af handelsvinduet nedenfor, hvor man kan indtaste et andet antal, herunder også en andel af en kontrakt typisk ned til 0,01. Fx kan man handle 0,01 kontrakt af aktieindekset Germany 40 (DAX) eller af UK100 (FTSE 100). Såfremt DAX handles i ca. 13000 EUR vil man altså kunne handle en position ned til 0,01 * 13000 = 130 EUR i handelsværdi (face value, eksponering). Eftersom Germany 40 indebærer en gearing på 20, vil ens marginkrav være 5% og dermed blive ca. 6,5 EUR eller knap 50 DKK.

Handelsvindue for UK100

I forbindelse med at man åbner en position er det samtidig muligt at risikostyre sin position ved at angive et tilhørende stop eller/og limit niveau. Stoppet angiver hvornår man ønsker at tage et givent tab, og limit-niveauet hvornår man ønsker at hjemtage en profit. Disse niveauer kan man også ændre eller indlægge efterfølgende.

Når man har åbnet en position vises den som standard nederst på skærmen i modulet Åbne positioner. Her kan man løbende følge med i gevinster og tab for de enkelte positioner, se marginkrav, stop og limit niveauer (se, ændre og tilføje). En smart feature som findes under kolonne Handlinger er muligheden for at vende en position om (omvendt position). Udløses denne mulighed lukker man den åbne position og åbner samtidig en ny i modsat retning. Det giver god mening, hvis man mener man er kommet ind i markedet med forkert fortegn.

Ønsker man at lukke en allerede åben position, kan det gøres hurtigt ved at trykke på det røde kryds yderst til højre i modulet Åbne positioner. Alternativt kan man i modulet klikke på den pågældende position, hvorefter et lille aktivitetsvindue dukker op. I dette vindue klikkes på LUK og man lukker dermed positionen. Det er typisk muligt også at lukke en position delvist, hvis man skulle ønske dette. På vinduet vises også positionens aktuelle gevinst/tab. Man kan således have dette vindue (og evt. andre vinduer for andre positioner) åbent og hurtigt klikke på “LUK”, når et givent niveau rammes.

Grafvisning og tekniske analyse redskaber

Man får bl.a. vist en graf for et givent instrument ved at højreklikke på det og vælge Chart eller klikke på det lille graf-ikon, som bl.a. vises i handelsvinduerne og på kursoversigterne. Graferne kan man trykke ud af browservinduet, så man fx kan flytte det til en anden skærm. Det giver et rigtig godt overblik over det hele.

Har man åbne positioner eller alarmer vises disse på grafen. Har man tilknyttede stops eller limits vises disse også. Man kan også tilpasse de enkelte positioner ved at klikke på dem. Herefter kan man hurtigt lukke positionen eller tilpasse eller tilføje stops og limits. Ønsker man at åbne helt nye positioner skal man på grafen klikke på det lille handelsvinduesikon øverst til højre. Her kan man også tilføje alarmer eller læse nærmere information om det givne instrument fx åbningstid, gearingsniveau, spread mv.

Ovenstående graf viser udviklingen i Germany 40 på en 5 minutters-graf med indikatoren RSI påført i
bunden.

Man kan på graferne få vist en lang række tidsrammer, tegne streger, måle kursbevægelser, ændre farveopsætning og naturligvis tilføje et væld af tekniske indikatorer. En smart tæller øverst til venstre viser hvor lang tid, der er til næste bar vises på skærmen. Man kan også få vist forskellige tidsrammer i samme grafvindue, hvilket giver gode muligheder for at time en specifik handel. Mulighederne for teknisk analyse er helt klart i top og det hele vises flydende og er let at bruge både i forbindelse med handel og med analyse.

Mobilapp

Man kan downloade en mobilversion af platformen til Apples iOS og til Android. Mobiludgaverne er opbygget lidt på samme måde som den webbaserede løsning dog med visse begrænsninger, men fungerer perfekt til trading on the fly eller for bare lige at tjekke kursudvikling mv. Det helt store overblik skal man dog ikke forvente at kunne få på en mobilbaseret platform.

MT4 konto

OvalX tilbyder ligeledes mulighed for at åbne en MT4 konto i USD, EUR eller GBP. Det er også muligt at åbne en gratis demokonto til brug for MT4. Priserne for handel følger sædvanligvis priserne for handel på TraderPro-platformen. Se mere her.

Produktudbud

OvalX tilbyder handel med mere end 5000 forskellige CFD-produkter fordelt på de klassiske aktivtyper som aktieindeks, råvarer, valutakryds, aktier, obligationer og kryptovaluta.

Idet man handler alle produkter i form af CFD´er betyder det, at man både kan gå lang dvs. købe de enkelte produkter, hvis man tror at det underliggende aktiv vil stige, og man kan gå kort dvs. sælge, hvis man tror at det underliggende aktiv skal falde. De enkelte CFD’er er for detailinvestorer typisk gearede i forhold til de maksimale gearingsniveauer som tillades af de europæiske børsmyndigheder, ESMA. Læs evt. mere om hvad CFD´er, hvordan de fungerer og om risikoen ved produkterne her.

Det er hos OvalX muligt at handle andele af kontrakter typisk ned til 0,01 eller eksempelvis ned til en enkelt aktie ad gangen, hvilket betyder, at man kan nøjes med at handle med lave eksponeringer i de enkelte positioner. Det gør det mindre risikabelt at komme i gang for f.eks. nybegyndere.

Aktieindeks
Det er muligt at handle både større og mindre indeks fra en lang række lande verden over samt et volatilitetsindeks. En del af de større indeks kan ligeledes handles som “futures”, hvor man ikke opkræves renter, men selve instrumentet er fortsat en CFD. Marginkravet er 5% for større indeks f.eks. de tre store amerikanske og det tyske DAX svarende til en gearing på 20 gange mens det for mindre indeks er 10% svarende til en gearing på 10 gange.

Ved handel med indeks behøver man ikke nødvendigvis at handle en hel kontrakt ad gangen. Det er således muligt at handle fraktioner (andele) af de enkelte indeks ned til 0,01 kontrakt. Er der tale om aktieindeks vil 1 kontrakt udgøre værdien (eksponeringen) af indekset dvs. den pålydende værdi (notional value). Det betyder for nærværende en eksponering for DAX (benævnes Germany 40) på 0,01 af ca. 13000 EUR dvs. 130 EUR mens SP500 kan handles med en eksponering på ca. 0,01 * 3800 USD dvs. 38 USD. Man kan typisk handle de store indeks næsten døgnet rundt på alle hverdage. Spreadet kan dog være højere, når man handler uden for almindelig åbningstid for de enkelte børser. Se om de forskellige produkters spreadomkostninger nedenfor i afsnittet om omkostninger.

Ønsker man fx som nybegynder generelt at handle med lavest mulige indsatser dvs. med lavest mulig eksponering, er det altså muligt i form af andele af kontrakter. Skulle man f.eks. handle 1 Germany 40 kontrakt udgør værdien af denne pt. ca. 13000 EUR (96000 DKK) og kræver derfor en margin på ca. 4.800 DKK ved 5% marginkrav. Men man kan nøjes med at handle en andel på 0,01 kontrakt, hvilket betyder, at man i stedet opnår en eksponering på ca. 960 DKK eller ca. 48 DKK i margin.

Udover marginkravet skal man naturligvis også sørge for at indeståendet på kontoen kan rumme de kursbevægelser, der efterfølgende kan komme, hvis kursen skulle gå i modsat retning af, hvad man forventede (og som minimum den vedligeholdelsesmargin, som handelsplatformen kræver man har til rådighed på sin konto for at undgå risikoen for tvangslukning af ens position).

Enkeltaktier og ETF´er baseret på CFD´er
Ønsker man at handle enkeltaktier baseret på CFD’er, er udbuddet hos OvalX ret stort med adgang til tusindvis af aktier på mange forskellige internationale børser. Det er også muligt at handle en hel del danske aktier. Udover aktier er det muligt at handle en række ETF-CFD’er. Det er således muligt at opnå eksponering på en del forskellige markeder, herunder også inden for fx råvarer og smallere industrisektorer.

Når man handler aktie-CFD´er er marginkravet typisk 20%, hvilket svarer til en gearing på 5 gange. Det er ikke alle aktier man kan shorte og marginkravet kan være højere for enkelte aktier.

Råvarer
Der tilbydes handel i et par håndfulde forskellige typer råvarer med en gearing på 10 gange bortset fra guld, hvor det er muligt at geare 20 gange. Det er bl.a. muligt at handle US crude oil ned til 0,1 kontrakter ad gangen, hvilket giver en eksponering på ca. 750 USD med et tilhørende marginkrav på 75 USD.

Det er desuden muligt at handle kobber, korn, juice, sojabønner, kaffe, sukker osv.

Valutakryds
For så vidt angår valutakryds udbydes mere end 60 forskellige kryds, herunder alle de store valutaer samt en del mindre valutaer og de såkaldt eksotiske valutaer. Det er som udgangspunkt muligt at handle disse døgnet rundt med få undtagelser.

Marginkravet for de større valutakryds såsom EUR/USD er 3,33%, hvilket svarer til en gearing på faktor 30. For så vidt angår de mindre valutakryds er marginkravet 5% svarende til en gearing på faktor 20.

Den mindst mulige eksponering vil være 1.000 basisenheder f.eks. 1.000 USD ved handel med EUR/USD valutakryds, så det er muligt at handle valuta med lav eksponering. For så vidt angår EUR/USD betyder det en eksponering på ca. 7.400 DKK med et tilhørende marginkrav på ca. 248 DKK (3,33%).

Kryptovaluta
Det er muligt at handle en håndfuld forskellige af de større kryptovalutaer med en gearing på typisk 2 gange. Alle kryptovalutaerne handles som CFD-kontrakter, hvorfor det ikke er nødvendigt at besidde en wallet. Man er derfor ikke udsat for at blive hacket eller miste sine værdier på anden vis (bortset fra ved almindelige kursudsving naturligvis).

For så vidt angår bitcoins er marginkravet altså 50% med en gearing på 2 og det er muligt at handle ned til 0,01 bitcoins ad gangen, hvilket for nærværende svarer til en eksponering på ca. 160 USD og det halve i margin.

Obligationer
Det er muligt at handle en lang række obligationsinstrumenter fx US T-bonds, 2 årige og 10 årige samt forskellige euroobligationer. Det er typisk lidt større eksponeringer man er nødt til at påtage sig, hvis man ønsker at handle obligationer, som er gearet med en faktor 5 med et tilhørende marginkrav på 20%.

Det samlede produktudbud
Det er kun muligt at handle CFD´er hos OvalX. Selve produktudbuddet er rimelig stort med over 5000 forskellige instrumenter omend de fleste af disse er enkeltaktier. Udvalget er bredt og vil formentlig dække de flestes behov. Det kan, når man handler på platformen, virke lidt uoverskueligt at gennemskue helt præcist hvad handelsomkostninger og eksponering er, men oplysningerne er grundigt beskrevet i dokumentet her. og en del kan findes på selve platformen under punktet “Markedsoplysninger” på de enkelte produkter.

Omkostninger

For aktieindeks, råvarer og valuta er spreadet, dvs. forskellen mellem købs- og salgskursen, de primære handelsomkostninger. For Wall Street (Dow Jones) er det 2 point, US500 (SP500) er det 0,51 point mens UK100 (FTSE100) er 1 point og Germany 40 (DAX) er 2 point. EUR/USD kan handles til 0,7 mens GBP/USD handles til 1 point. Guld kan handles til 5 point og Crude oil til 6. Bitcoin og Ethereum koster 0,1%. Se alle spreads og andre omkostninger på linket sidst i dette afsnit.

For enkeltaktier og ETF´er bliver man udover børsspreadet desuden opkrævet en kurtage på 0,1% dog min. 15 USD, hvis der for eksempel er tale om amerikanske aktier og 100 DKK for danske aktier. Den opkrævede kurtage for enkeltaktier gør det noget mindre interessant at handle disse særligt i mindre positionsstørrelser.

Hvis man beholder ens gearede positioner over natten, vil man blive opkrævet finansieringsomkostninger af den samlede eksponering. Man opkræves for nærværende en rente på ca. 4-5% p.a. for aktieindeks alt efter hvilket instrument, der er tale om. Renten følger bl.a. de respektive landes nationale renteniveauer. For 1 kontrakt i Germany 40 (DAX) til kurs 13000 svarer 5% p.a. til en daglig rente på ca. 1,8 EUR. Man kan finde eksempler på hvordan beregninger finder sted på linket sidst i afsnittet.

Spreadomkostningerne ligger samlet set midt i mellem nogle af de billigste og de dyreste udbydere på markedet, men det afhænger af de enkelte instrumenter. Handel med aktier opkræves desværre en relativ høj kurtage, som gør det mindre attraktivt at handle disse. Renteniveuet er nogenlunde gennemsnitligt.

Andre omkostninger
Hvis ens konto er i DKK skal man være opmærksom på, at hvis man handler fx aktier, indeks i USD, EUR eller andet, så vil ens realiserede gevinster og tab blive omregnet til DKK med et gebyr på 0,75%. Så har man eksempelvis tjent 100 EUR på en handel i Germany 40, så vil OvalX i forbindelse med vekslingen til DKK opkræve ca. 5,6 DKK i vekselgebyr.

Har man konti i forskellige valutaer veksler man mellem disse til spotkursen uden der tillægges gebyrer.

OvalX opkræver ikke gebyrer i forbindelse med indbetaling, men dog i visse tilfælde ved udbetaling, hvis man fx overfører penge mere end 5 gange pr mdr. eller mindre end 1000 DKK ad gangen.

Hvis man ikke handler aktivt på sin konto i 6 måneder, vil man blive opkrævet et inaktivitetsgebyr på 25 GBP pr. mdr. så længe man har et indestående på sin konto. Begynder man at handle igen, vil man kunne få godskrevet op til 3 mdr. gebyrer. Man må sige, at det er et relativt højt gebyr, og man bør være meget opmærksom på dette, hvis man i en periode ikke handler. Gebyret opkræves kun, hvis man har indestående på sin konto, hvorfor man bør overføre et eventuelt indestående væk fra sin OvalX-konto, hvis man i en længere periode ikke har tænkt sig at trade på sin konto.

Se alle OvalX´ omkostninger og hvordan de beregnes her.

Adgang til nyheder og andet

Tilmeld let spændende webinarer hos OvalX

OvalX har bl.a. en blog, hvor der jævnligt skrives om aktuel udvikling på markedet inden for forskellige aktivtyper, om handelsstrategier, selve handelsplatformen mv. OvalX afholder også løbende webinarer om forskellige temaer bl.a. fortæller nogle garvede tradere om deres strategier og tilgange.

I forhold til selve handelsplatformen finder man ikke løbende daglige markedsnyheder om nøgletal, markedsrelevante begivenheder, regnskaber osv., hvorfor man er nødt til at finde den slags information andre steder.

Kundeservice

I forhold til kundeservice udmærker OvalX sig ved at have dansk repræsentation, som hører til i Charlottenlund. Fra mandag – fredag fra kl. 8.30 til 16:30, er det muligt at få dansk support på tlf. 89 88 17 28. Udenfor dette tidsinterval kan man kontakte almindelig engelsktalende support. Man kan også kontakte support ved at skrive en email til support@ovalx.com. På OvalX’s hjemmeside kan man finde fyldige svar på en lang række ofte stillede spørgsmål. Man kunne savne en online-chat mulighed via handelsplatformen, men de øvrige kontaktmuligheder fungeret fint og særligt muligheden for dansk support virker betryggende.

Sikkerhed for indestående og regulering

OvalX er via Oval Money (Europe) Ltd. som allerede nævnt godkendt som udbyder af investeringsservice (CFD handel) af de cypriotiske finansmyndigheder, og er dermed underlagt cypriotisk regulering. Eftersom denne i høj grad er baseret på den strenge EU lovgivning, er man som privatkunde (detailinvestor) hos OvalX godt dækket ind.

Lovgivningen sikrer således bl.a., at man som detailinvestor aldrig kan tabe mere end sit kontoindestående på trods af at man altså har med gearede positioner at gøre.

Som detailinvestor er man ligeledes dækket i tilfælde af en eventuel konkurs og/eller uregelmæssigheder hos OvalX. I disse situationer er man dækket mod tab for op til 20.000 EUR pr. investor.

OvalX er endvidere forpligtet til at opbevare kundernes midler adskilt fra egne midler i henhold til EU’s finansforordninger og MiFID reglerne via såkaldt segregerede kundekonti. Det betyder, at den enkeltes kundes konto holdes separat adskilt fra brokerens egne midler i en evt. konkurssituation. Det giver en god sikkerhed for at ens midler let kan identificeres.

Eftersom OvalX er underlagt relativt strenge minimumskrav fra EU vedrørende udbud af finansielle tjenesteydelser adskiller selskabet sig ikke nævneværdigt fra de øvrige udbydere på markedet, hvad angår ovenstående.

Man skal være opmærksom på, at OvalX ikke indberetter til de nationale skattemyndigheder, hvorfor man selv er nødt til at forestå dette. Det er bl.a. muligt at udtrække nogle transaktionsoversigter, som man kan læse i fx Excel, hvor man med lidt teknisk snilde kan udregne årets samlede tab og gevinst.

Sådan åbner man en konto

Hvis man gerne vil åbne en konto, kan det gøres direkte her. Alternativt kan man i første omgang samme sted åbne en demokonto ved at indtaste navn, email og telefonnummer. På selve demoplatformen kan man let åbne en rigtig konto senere, hvis man kan lide hvad man ser. I forbindelse med åbning af en konto skal man udover at angive navn og email igennem en såkaldt Know your customer process, som alle europæiskbaserede brokere og banker ifølge lovgivningen er forpligtede til at følge. I den forbindelse skal man bl.a. besvare nogle spørgsmål omkring ens finansielle forhold, erfaring med investering og trading samt legitimere sig selv fx via pas, kørekort og lignende.

For at kunne begynde at handle skal man endvidere overføre penge til sin konto, hvilket bl.a. kan ske via visakort eller bankoverførsel. Man vil typisk få åbnet en konto i DKK, hvorfor man også bør overføre beløb i DKK for at undgå evt. vekselgebyrer, som ens egen bank ellers kan finde på at opkræve. Man skal minimum overføre 1000 DKK, når man første gang indbetaler på sin konto. I realiteten er man dog nødt til at overføre mere, idet man ellers begrænser sig selv i forhold til handel på margin med tilhørende risiko for at blive tvangsudstoppet.

Såfremt man måtte ønske det kan man anmode OvalX om ligeledes at åbne konti i USD, EUR og GBP. Man kan herefter veksle til spotkursen mellem sine konti.

Konklusion

OvalX har igennem det tidligere ETX været på det danske marked i ganske mange år og er velkendt blandt mange tradere. Særligt det danske islæt med support i Danmark på lokalsproget har været medvirkende til dette, og er en stor styrke, som gør en ellers udenlandsk handelsplatform mere unik. Desværre tilbydes alene handel med CFD´og ikke længere spread betting i danske kroner til danske kunder, men eftersom man kan handle små andele af de enkelte kontrakter, er det fortsat muligt at handle med lave indsatser, hvilket ikke mindst nybegyndere vil have stor glæde af, når risikostyringen lige skal på plads.

Selve handelsplatformen fungerer ikke mindst efter seneste opgradering meget flydende, er overskuelig og brugervenlig ikke mindst på grund af de mange tilpasningsmuligheder. Der er gode muligheder for at gøre brug af de tekniske analyse værktøjer.

Størrelsen på spreads er rimelige i de fleste tilfælde, mens minimumskurtagen for handel med aktie CFD’er synes noget høj ligesom størrelsen af inaktivitetsgebyrer også er.

Det er muligt at åbne en konto i DKK og minimumsindskuddet udgør 1000 DKK.

OvalX er som EU-baseret broker underlagt relativ skrap lovgivning, og man er som detailinvestor derfor godt stillet. Er man nybegynder, vil det give ekstra tryghed at vide, at man ikke kan risikere mere end sit kontoindestående.

Eftersom OvalX er en udenlandsk baseret broker, er man selv forpligtet til årligt at indberette sit nettoresultat til SKAT og sørge for at gemme behørig dokumentation for dette. Heldigvis er det muligt på platformen at trække historik ud til dette formål, som dog kræver lidt efterbearbejdning i fx Excel eller andet regnearksprogram.

Vil man gerne prøve handelsplatformen af anbefaler vi, at man gør brug af den gratis demokonto forinden man handler med rigtige penge. Man kan også bruge demokontoen til fx at afprøve strategier eller andet.

Hvem er OvalX?

OvalX er en rebrandet udgave af den udenlandske handelsplatform ETX Capital, som til glæde for de danske kunder har haft repræsentation i Danmark siden 2012.

Hvad kan man handle hos OvalX?

OvalX tilbyder CFD handel i mere end 5000 forskellige instrumenter såsom aktieindeks, aktier, ETF´er, råvarer, valutakryds, kryptovaluta og obligationer.

Er OvalX sikkert?

Ja, OvalX er godkendt som udbyder af investeringsservice af de cypriotiske myndigheder og er dermed underlagt stramme EU baserede krav om beskyttelse af detailinvestorer. F.eks. er man som detailinvestor dækket med op til 20.000 EUR i tilfælde af konkurs eller uregelmæssigheder hos OvalX.

Hvad er minimumsindskuddet hos OvalX?

Man skal minimum overføre 1000 DKK i forbindelse med at man åbner en konto i danske kroner.

Disclaimer ©2022 fra OvalX:

CFD’er er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. 77.99% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.

Regulering og licensering: OvalX (tidligere ETX Capital) er et handelsnavn, som benyttes af Oval Money (Europe) Ltd, som er reguleret af Cyprus Securities and Exchange Commission med licensnr. 096/08 i overensstemmelse med direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II).

Oplysningerne er ikke rettet mod personer bosiddende i USA, Belgien, Canada, Singapore og Schweiz, og de er ikke beregnet til distribuering til, eller til brug af, enhver person i ethvert land eller jurisdiktion, hvor denne distribution eller brug ville være imod lokale love og bestemmelser.

Apple, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Google, Google-logoet, Google Play-logoet og Google-grænsefladen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google, Inc. Ethvert andet tredjeparts varemærke (inklusive logoer og ikoner), som OvalX henviser til, forbliver dets respektive ejers ejendom. Medmindre det specifikt er identificeret som sådan, angiver OvalX brug af tredjeparts varemærker ikke noget forhold, sponsorering eller støtte mellem OvalX og ejerne af disse varemærker. Alle henvisninger fra OvalX til tredjeparts varemærker er beregnet til at udgøre nominel fair anvendelse i henhold til gældende varemærkelovgivning.

Anmeldelser på Trustpilot kan være givet af klienter hos enten OvalX eller OvalX Cyprus.

image_pdfimage_print
Del denne artikel