Markets.com – anmeldelse

Udgivet : 01 May 2020

Handelsplatformen Markets.com blev etableret i 2009 og udbydes i dag globalt på en lang række forskellige sprog, herunder også dansk. Udover kontotypen MarketsX, hvor man kan handle en lang række CFD produkter med gearing udbyder Markets.com kontotypen MarketsI (I for investering), hvor det er muligt at handle en lang række aktier på normal vis uden brug af gearing. Det er ligeledes muligt at åbne særskilt konto, hvor man kan investere i porteføljer baseret på forskellige aktive strategier, som man samtidig kan backteste (Investment Strategy Builder konto) ligesom det er muligt at åbne såvel MT4 som MT5 konto.

Selve handelsplatformen drives af brokeren Safecap Investments Ltd (Safecap), der er hjemmehørende i Cypern, og derfor er godkendt til at udføre investeringservices af den cypriotiske tilsynsmyndighed, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Safecap er et datterselskab af verdens største online gaming og trading software udvikler, Playtech PLC, som handles på London Stock Exchange og indgår i FTSE 250 index. Playtech opkøbte det selskab, der ejer brandet Markets.com i maj 2015, hvorved det ligeledes blev et datterselskab i koncernen.

Handelsplatformen Markets.com er som mange af de konkurrerende platforme underlagt cypriotisk tilsyn og lovgivning. Det betyder, at man som investor er omfattet af den EU-baserede finansielle lovgivning, som gælder i hele EU, herunder de vigtige minimumsbeskyttelsesregler, som gælder for detailinvestorer. Brokeren har endvidere været registreret siden 2009 hos det danske Finanstilsyn med hensyn til at kunne udbyde investeringsservice i Danmark efter MiFID reglernes “pas-ordning”.

Se intro-video om MarketsX her:

Gå direkte til MarketsX

Hvilken tradertype er handelsplatformen egnet til?
Eftersom det er muligt – i hvert fald for visse instrumenter – at placere lave minimumseksponeringer pr handel, behøver man ikke nødvendigvis en stor indskudskapital (minimumkravet er 100 USD svarende til 700 DKK). Det gør platformen (MarketsX) ganske velegnet til tradere, som gerne vil stifte bekendtskab med gearede produkter i form af CFD handel. Kontoen kan åbnes i DKK. På såvel Markets.com’s hjemmeside som på webplatformen er det muligt at vælge sprog, herunder også dansk. Dette adskiller sig fra en del af de øvrige udenlandske udbydere på markedet selvom flere og flere efterhånden er begyndt at oversætte platforme og hjemmesider til dansk. Nyhedsfeed og visse dokumenter såsom Investment Services Agreement (forretningsbetingelserne) er dog ikke oversat.

Safecap tilbyder som EU-broker negativ balancebeskyttelse, hvilket betyder, at man som detailkunde ikke kan risikere at miste mere end sit kontoindestående. Dette forhold må siges at være ganske betryggende ikke mindst for en nystartet trader.

Man har mulighed for at åbne en tidsubegrænset gratis demokonto, hvor man kan afprøve såvel webplatformen som mobilplatformene. Når man tester sin konto igennem er det samtidig muligt, at få beskrevet mange af de forskellige features ligesom man mange steder nemt kan klikke på chat-funktionen og hurtigt komme til at chatte med en Markets-medarbejder (typisk på engelsk).

Udover muligheden for handel med gearede instrumenter er det muligt at handle ca. 1.000 større amerikanske og europæiske aktier og ETF´er via MarketsI, hvilket betyder at de mere langsigtede investorer ligeledes kan få gavn af handelsplatformen især hvis man finder investeringsstrategimuligheden interessant, jf. mere nedenfor.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Design og platforme
Markets.com tilbyder handel via en webbaseret handelsplatform samt mobilapps til hhv. Iphone IOS samt Android. Via handelsplatformen får man adgang til ens forskellige konti fx MarketsX (CFD handel), MarketsI (Aktiehandel), MT4 og 5 samt Investment Strategy Builder kontoen. Har man en demokonto findes den ligeledes her.

Den webbaserede handelsplatform
Det første der springer i øjnene er, som allerede nævnt, at man frit kan vælge sprog på den webbaserede platform f.eks. dansk, svensk, norsk osv. Dog er det ikke alle ord og begreber, der er blevet oversat lige hensigtsmæssigt. Eksempelvis er begrebet Free margin blevet til Gratis margin (begrebet dækker over hvor stort et beløb man har til rådighed for marginhandel). Heldigvis kan man til enhver tid skifte sprog f.eks. til hovedsproget engelsk, hvis man gerne vil sikre sig mod eventuelle misforståelser. M

 

Skærmbillede hos Markets.com, når man logger ind. Billedet er fra en demoudgave af platformen.

 

Platformen er overskueligt opbygget og nem at gå til. Man kan vælge i mellem sort og hvid baggrund. Det er ikke muligt at ændre meget i det forholdsvist fastlåste setup, men det er dog muligt at forstørre og reducere grafvisningen og handelslisten (på billedet vises menuen Handel med de for tiden mest populære instrumenter blandt Markets kunder). Såfremt man måtte ønske det kan man ude i højre side af skærmen under Indstillinger og Platformfunktioner tilvælge et mere avanceret trading view.

Nederst til venstre vises ens kontooplysninger i form af saldo på åbne positioner. Man mangler her et samlet tal for ens eksponering, men det er desværre ikke helt unormalt for mange handelsplatforme. Man kan få vist flere oplysninger ved at klikke på knappen “Forvaltning af midler”.

Brugbar information om de enkelte instrumenter.

I venstre side af skærmen vises kursdata for instrumenter opdelt efter aktivtype eller forskellige trends. Endvidere er det muligt at få vist de mest populære instrumenter samt en noget mere brugbar, tilpasset liste, som benævnes Foretrukne. Man tilføjer let sine foretrukne instrumenter til denne liste ved at klikke på en stjerne, der vises på det enkelte instrument i de to øvrige lister. Desværre er det kun muligt at have en enkelt liste med foretrukne. Søgefunktionen er ganske effektiv f.eks. til at lede efter specifikke aktier. Klikker man på de enkelte instrumenter kan man finde brugbar information om disse.

 

I højre side for neden findes grafmodulet, som for nyligt har fået et gevaldigt brush-up. Det er bl.a. muligt, at få vist kursgrafen med candlesticks, se volumen (dvs. den volumen kunderne hos Markets bidrager med) og indsætte en række tekniske indikatorer (over 50 forskellige) på det givne instrument. Det instrument der vises, er det man senest har klikket på i instrumentlisten i venstre side af skærmen. Det er muligt at se eventuelt åbne handler og handle direkte fra grafen. Det er muligt at få vist op til 4 grafer ad gangen i samme skærmbillede, hvis man øverst på skærmen vælger menuen “Flere diagrammer”. Det er ikke muligt at trække grafen ud af skærmbilledet, hvis man f.eks. har flere skærme sat op. Ønsker man dette er man nødt til at åbne flere instanser af webtraderen i forskellige faner. Dette fungerer dog fint og man kan således have rigeligt med åbne diagrammer. Det er ligeledes muligt at indtegne støttelinjer, trendkanaler, påføre fibonacci retracements mv., som følger med på de enkelte instrumenter, som man vælger at vise. Alt i alt må man sige, at grafmodulet på Markets-platformen fungerer ret godt i modsætning til tidligere udgaver, der havde visse mangler.

 

Det er også muligt at sætte forskellige kursalarmer (advarsler) op ved at klikke på den lille alarmklokke i oversigten over de enkelte instrumenter. Man kan modtage disse alarmer pr e-mail eller via push-beskeder. Alarmerne kan sættes op de enkelte aktiver på bestemte kursniveauer, procentvise daglige kursudsving, ændring i anbefalinger mv. Man kan sætte alle de alarmer op man ønsker.

Øverst til højre i menuen findes et interessant punkt, som benævnes “Handelsværktøjer”. Under dette punkt kan man bl.a. finde en detaljeret oversigt over kommende væsentlige nøgletal med konsensusestimater, handelsideer og en lang række brugbare oplysninger. Man kan desuden se forskellige analytikeres anbefalinger af enkeltaktier, og hvis man aktiverer Trading Central, kan man få adgang til forskellige tekniske analyseværktøjer. Endelig kan man se oplysninger om insideres handler i forskellige aktier, hvilket af visse investorer anses som et væsentligt input til ens investeringsbeslutninger.

Kommende nøgletal krydret med handelsmuligheder, estimater mv.

 

Indlæggelse af ordre i DAX.

Indlæggelse af ordrer sker hurtigst ved at klikke køb eller salg på de enkelte instrumenter i kurslisterne i venstre side af skærmen, hvorefter en ordreboks åbner, jf. billedet i venstre side. Klikker man på det lille ”i” i kurslisten, der vises for hver instrument, kan man finde en række yderligere nyttige oplysninger såsom minimumhandelsvolumen, marginkrav, overnight renteniveau, roll over dato mv.

Samtidig med ordreindlæggelsen er det muligt at angive stop loss og take profit kursniveauer. Til hver kursniveau beregnes, hvad ens nettoresultat omtrent vil beløbe sig til omregnet til ens denomineringsvaluta. Det er en ret elegant feature.

I forbindelse med ordreindlæggelsen vises endvidere den margin man påtager sig omregnet til ens denomineringsvaluta f.eks. danske kroner, hvilket giver et rigtig godt overblik.

Selve ordreindlæggelsesboksen fungerer samlet set godt og er rigtig informativ.

 

Almindelig aktiehandel (MarketsI)
MarketsI giver via en særskilt konto, der kan oprettes i EUR, USD eller GBP, mulighed for at handle direkte i ca. 1.000 forskellige enkeltaktier og ETF´er helt uden gearing. Man bliver således direkte ejer af de enkelte aktier i modsætning til CFD udstedt af enkeltaktier, hvor man ikke ejer det underliggende værdipapir men alene en ret til at modtage eller betale en værdi, som svarer til kursudviklingen på selve aktien.

Læs mere om aktiehandel her. Selve kontoen er stadig under udvikling og vil formentlig blive ændret i den kommende tid.

 

Investment Strategy Builder-konto
Markets har lanceret en feature, som gør det nemt at opbygge en individuel investeringsstrategi, hvor det er muligt at vælge forskellige parametre hvorefter systemet kan generere kvalificerede forslag til investering baseret på ens valgte strategi. Man kan bl.a. filtrere de omfattede aktier efter indeks, sektorer, markedsværdi og daglig volumen. Man kan endvidere udvælge aktierne på basis af forskellige signaler fx forskellige former for teknisk analyse, fundamental udvikling, insider signaler mv. Man har ligeledes mulighed for at backteste sin valgte strategi på en let og overskuelig måde, så man historisk set kan afklare hvordan det helt specifikt er forløbet.

Læs mere om kontoen her. Selve kontoen er stadig under udvikling og vil formentlig blive ændret i den kommende tid.

 

mobile
Mobilplatformen

Mobilplatformen
Mobilappen kan downloades til android og til iPhone. Der er tale om en simpel, overskuelig og ganske brugervenlig app, der kan tilbyde de grundlæggende nødvendige funktioner, men så heller ikke mere. Man har således adgang til kursoplysninger, simpel grafvisning, handel samt depotfunktioner. Det er bl.a. muligt at overføre og hæve midler og se depothistorik.

Man navigerer nemt og hurtigt rundt mellem de relevante menuer og handel foretages hurtigt og simpelt. Det er muligt at vælge enten sort eller hvid baggrund.

Alt i alt må mobilappen siges at være et brugbart supplement til webtraderen, når man ikke har adgang til denne.

 

Markeder og produkter
Markets.com tilbyder CFD-handel i over 2000 forskellige produkter fordelt på aktieindeks, råvarer, ETF´er (dvs. passive indeksfonde), enkeltaktier, valutakryds, bitcoin samt nogle få obligationer. Nedenstående tabel viser for udvalgte produkter spread, mindsteeksponering samt marginkrav. Det er væsentligt at hæfte sig ved, at man ved handel med CFD foretager gearede handler, hvilket betyder, at man for at handle en given eksponering alene skal stille en nærmere bestemt margin, dvs. sikkerhedsstillelse, som afhænger af det aktiv man ønsker at handle. Størrelsen på denne margin kan ses nedenfor i tabellen, mens man kan læse mere om, hvad det vil sige at handle med CFD her. Handel med CFD er ikke nødvendigvis egnet for enhver, så det anbefales kraftigt, at man sætter sig nøje ind i hvordan denne type produkter fungerer.

Samtlige udbudte instrumenter, minimumspreads, gearingsfaktorer mv. kan ses her:
http://www.markets.com/da/cfds#Shares

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Aktieindeks
Det er muligt at handle både større og mindre indeks fra over 20 lande, herunder også det svenske S30 indeks samt det norske N25 indeks men ikke det danske C25 indeks. Marginkravet er 5% for større indeks f.eks. DAX svarende til en gearing på 20 gange mens det for mindre indeks er 10% svarende til en gearing på 10 gange.

Ved handel med indeks skal man typisk som minimum handle 1 lot/1 kontrakt ad gangen. Dog er det muligt at handle en del af de større aktieindeks f.eks. Dow Jones, SP500, Nasdaq100, DAX og FTSE100 i fraktioner ned til 0,1 lot. Er der tale om aktieindeks vil 1 lot udgøre værdien af indekset dvs. den pålydende værdi. Det betyder for nærværende en eksponering for DAX (benævnes G30) på 0,1 af ca. 11.600 EUR dvs. 1.160 EUR mens SP500 (benævnes USA500) kan handles med en eksponering på ca 0,1 * 2800 USD dvs. 280 USD.  Det svenske S30 kan handles for ca. 1.500 SEK og N25 ca. 850 NOK.

Ønsker man generelt at handle med mindre indsatser dvs. med lavest mulig eksponering skal man enten handle de indeks som handles i lave pålydender, eller handle i en fraktion af indekset, hvis dette er muligt. Skulle man f.eks. handle 1 DAX kontrakt udgør værdien af denne pt. ca. 82.000 DKK og kræver derfor en margin på ca. 4.100 DKK ved 5% marginkrav. Men netop DAX kan man handle i fraktioner af 0,1, hvilket betyder, at man kan “nøjes” med en eksponering på ca. 8.200 DKK eller ca. 410 DKK i margin. Udover marginkravet skal man naturligvis også sørge for at kontoen kan rumme de kursbevægelser, der efterfølgende kan komme, hvis kursen skulle gå i modsat retning af hvad man forventede (og som minimum den vedligeholdelsesmargin, som handelsplatformen kræver man har til rådighed på sin konto for at undgå risikoen for tvangslukning af ens position). Øvrige lave minimumsindsatser kan ses på ovenstående tabel.

Minimumspreadet på DAX er angivet til 1,2. S30 kan handles til 0,5 i spread. Dow Jones har et spread på 3 mens SP500 er 0,6.

 

Enkeltaktier
Ønsker man at handle enkeltaktier baseret på CFD’er, tilbyder Markets.com handel i over 2000 udvalgte aktier uden betaling af særskilt kurtage, ligesom man ikke skal betale for realtidskurser. Det er udover aktier fra de større internationale markeder også muligt at handle udvalgte likvide svenske og norske aktier samt 22 danske aktier. Endvidere er det muligt at handle et antal kinesiske og russiske aktier, hvis det kunne friste. En enkelt japansk aktie har også fundet vej i form af Nintendo.

Man kan handle helt ned til 1 stk. af en given aktie, hvilket gør platformen særdeles velegnet til aktiehandel med lav eksponering. Marginkravet er typisk 20%, hvilket svarer til en gearing på 5 gange. Finansieringsomkostningen ved at beholde en aktiekontrakt over natten udgør typisk ca. 4% p.a.

F.eks kan man handle 1 stk. Danske Bank-aktie ad gangen. Beregnet på et tilfældigt tidspunkt var der en bid-ask pris på 200 á 200,5 dvs. et spread på 0,5 kr., hvilket udgør ca. 0,5%. Til sammenligning var spreadet, hvis man handlede direkte på fondsbørsen, på samme tid 0,1-0,2 kr. dvs. ca. 0,2%. Spreadet hos Markets.com er således en anelse større end ved handel direkte på børsen i den underliggende aktie, men til gengæld slipper man for at skulle betale kurtage. Det betyder, at handler man med mindre positioner, kan det således i sidste ende være billigere at handle hos Markets.com. Er man vant til at handle med udenlandske aktier vil kurtagen typisk være noget højere end for de danske, hvorfor der kan være endnu mere at spare. Ved udenlandske aktier, hvor der er en større volumen, vil spreadet typisk være noget mindre hos Markets.com.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Råvarer
Der tilbydes handel i 15 forskellige typer råvarer med en gearing på 10 gange bortset fra guld, hvor det er muligt at geare 20 gange. Det er bl.a. muligt at handle US crude oil ned til 10 kontrakter ad gangen, hvilket giver en eksponering på ca. 730 USD med et tilhørende marginkrav på 73 USD. Minimumsspreadet er angivet til 0,3 USD.

 

 

Valutakryds
For så vidt angår valutakryds udbydes mere end 50 forskellige kryds, herunder alle de store valutaer samt en del mindre valutaer og de såkaldt eksotiske valutaer. Det er som udgangspunkt muligt at handle døgnet rundt med få undtagelser.

EUR/USD har et minimumspread på 2 pip. Marginkravet for de større valutakryds er 3,334%, hvilket svarer til en gearing på faktor 30. For så vidt angår de mindre valutakryds er marginkravet 5% svarende til en gearing på faktor 20.

Den mindst mulige eksponering vil være 1.000 basisenheder f.eks 1.000 USD ved handel med EUR/USD valutakryds, så det er muligt at handle valuta med lav eksponering. For så vidt angår EUR/USD betyder det en eksponering på ca 10.000 DKK med et tilhørende marginkrav på ca. 334 DKK.

 

Kryptovaluta
Det er muligt at handle forskellige af de større kryptovalutaer med en gearing på gange mens det ikke er muligt at geare bitcoins, som er baseret på CME Bitcoins futures med udløb sidste torsdag i hver måned. Alle kryptovalutaerne handles som en CFD-kontrakt, hvorfor det ikke er nødvendigt at besidde en wallet, og man er derfor ikke udsat for at blive hacket eller miste sine værdier på anden vis (bortset fra ved almindelige kursudsving naturligvis). For så vidt angår bitcoins er marginkravet 100% og det er muligt at handle ned til 0,01 bitcoins ad gangen, hvilket for nærværende svarer til en eksponering på ca. 500 DKK. Spreadet er ca. 2%. For øvrige kryptovalutaer såsom Ethereum, Dash, Litecoin, Ripple mv. er marginkravet 50%. Det er muligt at handle ned til 0,01 enheder af disse, hvilket for Ethereum betyder en mindsteeksponering på ca. 30 DKK med et tilhørende marginkrav på 15 DKK.

Beholder man sin position over natten bliver man opkrævet et relativt højt over night gebyr afhængig af hvilken kryptovaluta, der er tale om, hvilket betyder, at det ikke er attraktivt at beholde sin position over længere tidshorisonter. Det er muligt at handle kryptovaluta døgnet rundt hele ugen.

 

Blends
Markets har lanceret nogle temabaserede CFD fonde, de såkaldte blends, som betyder, at det er muligt at blive eksponeret i et antal aktier inden for f.eks. Social Media, US Tech, E-commerce, Cannabis, Trade War Winners, Trade War Losers mv. ved at købe disse fonde. Det er muligt at geare fondene 5 gange, som handles i lave nominelle værdier, hvilket gør, at man kan opnå lave minimumseksponeringer, hvis man skulle ønske dette. Læs evt. mere om nogle af disse i denne artikel.

 

Uddannelse, analyse & nyheder
Markets.com tilbyder helt gratis en lang række forskellige handelsværktøjer, som kan hjælpe en i forhold til at få fingeren på pulsen på markedet samt udvælge spændende investeringskandidater.

Via webtraderen (Videnscenter under fanen Handelsværktøjer) er der fx adgang til Xray livestreamtjenesten, som ugen rundt giver adgang til et væld af live programmer om markedet eksempelvis daglige europæiske mornings calls, daglige opdateringer på regnskabstal, forex info mv. Man kan se de enkelte programmer via en smart kalender, hvor man også kan abonnere på disse samt se dem efterfølgende. Ser man med live har man ligeledes mulighed for at stille spørgsmål til de forskellige værter og eksperter.

Man kan naturligvis også løbende læse markedsnyheder, se en handelskalender vedrørende kommende nøgletal, se oversigter over insideres handelsmønstre, læse om hvordan hedgefondene agerer i markeder mm.

Man kan endvidere løbende deltage i forskellige webinarer om dels platformen og om teknisk analyse af markederne samt egentlig uddannelse inden for teknisk analyse. Det kræver dog, at man vælger engelsk som sprog.

Alt i alt må man sige, at Markets tilbyder rigtig gode muligheder for adgang til nyheder, analyse samt uddannelse, som omtalt ovenfor.

 

Tvangslukning af positioner
Såfremt saldoen på ens konto falder til under 50% af den opkrævede margin, vil platformen automatisk lukke en eller flere åbne positioner for at forhindre risikoen for yderligere tab. Man kan finde akkumulerede oplysninger om dette under punktet “Forvaltning af midler” på forsidebilledet af handelsplatformens webbrowser og i mobiludgaven. Årsagen til dette er margin close out reglen, som ESMA har krævet indført for at beskytte detailinvestorer mod risikoen for store tab.

 

Priser
Sammenlignet med de platforme, der ellers er anmeldt her på sitet, er Market.com’s minimumspreads ikke for alle produkter helt på linje med de bedste, men dog stadig i den gode ende.

Beholder man sine positioner åbne i længere tid (dvs. “over natten”), er finansieringsomkostningerne typisk 3-4 % p.a. afhængigt af produkttype. Valutakryds er typisk noget lavere. Bitcoins noget højere. De specifikke renteomkostninger kan ses ved at trykke “i” på de enkelte produkter (den oplyste rente er her pr dag).

Handel med CFD i enkeltaktier opkræves ikke kurtage, men alene et spread, som dog som nævnt tidligere er noget højere, end hvad det er muligt at handle til direkte på børsen. Men dette opvejes til dels af muligheden for at handle meget små positioner ad gangen.

Handler man i en anden valuta end den som ens konto er denominieret i, vil man skulle betale et vekselgebyr på 0,03% af bl.a. resultatet af den enkelte handel samt marginstillelsen.

Når man opretter en ny konto til handel med aktier, vil man de første 3 måneder ikke skulle betale kurtage ved handel. Efterfølgende vil man blive opkrævet gebyrer som fremgår af Markets hjemmeside her.

Handler man ikke aktivt, eller indsætter penge, i en periode på 90 dage, bliver man pålagt et inaktivitetsgebyr på 10 USD pr mdr.

 

Det skal bemærkes, at CFD handel, herunder CFD handel med enkeltaktier, skattemæssigt betragtes som finansielle kontrakter og derfor skal beskattes som kapitalindkomst. Dette medfører ligeledes visse begrænsninger i forhold til udnyttelse af et eventuelt tab. Se mere her om den skattemæssige behandling (link til CFD artikel).
Det skal bemærkes, at CFD handel, herunder CFD handel med enkeltaktier, skattemæssigt betragtes som finansielle kontrakter og derfor skal beskattes som kapitalindkomst. Dette medfører ligeledes visse begrænsninger i forhold til udnyttelse af et eventuelt tab. Se mere her om den skattemæssige behandling.

Indberetning til SKAT
Eftersom Safecap, der driver Markets.com, er en udenlandsk handelsplatform, og derfor ikke indberetter til SKAT, er man som kunde selv forpligtet til at forestå dette.

Som udgangspunkt er ens konto denomineret efter ens oprindelsesland f.eks. DKK. Dette bevirker samtidig, at nettoresultatet for ens handler omregnes til DKK, hvilket gør det langt nemmere i forhold til den årlige indberetning til SKAT.

Det er i webtraderen muligt at udtrække en oversigt (i fanen “lukkede positioner”), som viser ens samlede nettoresultat for en valgfri given periode fx et kalenderår. Oversigten, der viser ens lukkede positioner, kan vise enkeltinstrumenter men ikke aktivtyper. Udtrækket kan gemmes i webformat, hvorefter man f.eks. i Excel med lidt snilde kan foretage denne opdeling.

Se mere om de skattemæssige regler og hvordan man indberetter i praksis i vores Skatteguide på daytrader.dk.

 

Kundeservice og åbning af konto
Markets.coms kundeservice kan kontaktes pr. telefon fra kl. 9 om morgenen til kl. 9 om aftenen på hverdage. Typisk vil man blive mødt af engelsktalende personale. Kundeservice kan endvidere nemt kontaktes via e-mail og livechat, som fungerer ganske fint. Vi har kun oplevet hurtig responstid på såvel e-mail som livechat. Livechat kan typisk anvendes døgnet rundt på hverdage.

Selve oprettelsesproceduren er nem og hurtig. Man bliver godkendt til handel så snart platformen har modtaget de nødvendige identifikations- og dokumentationspapirer såsom pas og f.eks. kontoudtog, som viser ens adresse samt andre relevante oplysninger om f.eks. ens finansielle stilling, baggrund og kendskab til finansielle instrumenter. Har man allerede åbnet en demokonto, kan man via denne adgang nemt åbne en rigtig konto.

I forbindelse med indsættelse af midler opkræver Markets.com ikke selv overførselsgebyr, og de tager imod kreditkort, bankoverførsel m.v. Som altid risikerer man at blive opkrævet gebyrer for pengeoverførsler fra sin egen bank eller kreditkortselskab. Ved bankoverførsler (men ikke ved brug af fx kreditkort eller Fast Transfer) over 2.500 USD (eller tilsvarende i DKK) tilbyder Markets.com dog at dække det overførselsgebyr du måtte blive opkrævet. Det er muligt at overføre via et VISA debitkort, hvilket i DKK typisk slet ikke vil koste noget og pengene vil stå på ens konto med det samme. Tjek eventuelt med din egen bank forinden, hvis du vil være helt sikker på, at der ikke påføres gebyrer fra din egen bank.

Det er væsentligt, at man overfører fra en konto eller et kreditkort i ens eget navn, idet beløbet ellers vil blive afvist.

Ønsker man at hæve sine midler, kan man vælge, om pengene skal overføres direkte tilbage til ens kreditkort, via bankoverførsel eller andet. Det går hurtigst via kreditkort mens bankoverførsler kan tage nogle hverdage. Markets.com opkræver ikke gebyrer for overførsler, men man kan igen risikere, at ens modtagende bank gør. Samtidig stiller Markets.com krav om, at man skal overføre penge tilbage på samme måde som de oprindeligt blev overfør.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

 

Sikkerhed for indestående
Safecap opbevarer kundernes midler adskilt fra Safecaps egne midler i henhold til EU’s finansforordninger og MiFID via såkaldt segregerede kundekonti. Det betyder, at den enkeltes konto holdes separat adskilt fra brokerens egne midler i en evt. konkurssituation. Endvidere garanterer platformen, at man ikke kan risikere mere end sit kontoindestående, hvilket gældende EU-regler tilsikrer.

Herudover er privatkunders midler efter cypriorisk lovgivning, som igen er EU baseret, i tilfælde af Safecaps konkurs og uregelmæssigheder forsikret med op til 20.000 EUR pr kunde.

Eftersom Safecap er underlagt relativt strenge minimumskrav fra EU vedrørende udbud af finansielle tjenesteydelser adskiller selskabet sig ikke nævneværdigt fra de øvrige udbydere på markedet, hvad angår ovenstående. Visse lande i EU har dog endnu bedre kundebeskyttelsesregler f.eks. i form af en højere økonomisk beskyttelse af den enkelte kunde.

 

Mæglerne på arbejde hos Markets.com
Ansatte på arbejde hos Markets.com

Konklusion
Markets.com er en udemærket handelsplatform, især for tradere, der ønsker en overskuelig platform og mulighed for at foretage handler med lav eksponering. Med den seneste opgradering af grafpakken, er platformen klart blevet bedre sammenlignet med andre platforme på dette område.

Eftersom Safecap, der driver Markets.com handelsplatformen, er en udenlandsk broker, er man selv forpligtet til at indberette sit nettoresultat til SKAT og sørge for at gemme behørig dokumentation for dette. Platformen giver forholdsvist gode muligheder for at trække data ud til dette formål, og har man en konto i DKK bliver det væsentligt nemmere.

Spreadmæssigt er Markets.com ikke helt blandt de førende for alle produkttyper. Dette er dog bedre på søsterplatformen MarketsX. Til gengæld er prisstrukturen gennemsigtig, og man betaler f.eks. ikke særskilt kurtage for CFD-aktiehandel.

Er man nybegynder, vil det give ekstra tryghed at vide, at man ikke kan risikerer mere end sit kontoindestående, og at man præcist ved hvornår ens positioner bliver lukket ned, hvis markedet skulle gå imod en.

Det kan klart anbefales at oprette en gratis demokonto for at prøve platformen af. Herefter er det meget nemt at åbne en rigtig konto og uploade den krævede dokumentation samt besvare de stillede spørgsmål.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Prøv Markets.com / MarketsX

CFD’er er komplekse instrumenter og heraf følger en høj risiko for at miste sine penge hurtigt på grund af muligheden for høj gearing. 73% af private konti mister penge, når de er involveret i handel med CFD’er hos denne udbyder. Du skal overveje, om du har nok viden om, hvordan CFD’er virker, om du har råd til indgå i handler, hvor der er høj risiko for at miste dine penge.

Preview af MarketsX.com:

Daytrader.dk kan i visse tilfælde modtage kommission og/eller betaling for annoncering fra Markets.com eller andre af de handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Daytrader.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering er med til at sikre, at vi også fremover kan levere de bedste guides og det bedste indhold om daytrading.

 image_pdfimage_print
Del denne artikel
 • 18
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  18
  Shares

Kommentarer

 • Relateret
 • Seneste
 • POPULÆRE