Køb Dash – kryptovalutaen, som er populær i Venezuela

Udgivet: 20. maj 2020

Kryptovalutaen Dash er mildest tal ikke udbredt i Danmark, men i Venezuela kan man både betale med Dash i taxaen og på flere restauranter. Mere end 40.000 latinamerikanere har tilmeldt sig som Dash-brugere og dermed har Dash fået et fint udgangspunkt i det latinamerikanske land. Hvis Dash for alvor slår igennem i landet, kan det være en stærk kurstrigger for den langsigtede investor.

Du kan investere i Bitcoin, Ethereum, Ripple, m.fl. hos Markets. Se mere her

Dash er en krypto-valuta (eller digital valuta), der ikke prøver at være så meget andet. I modsætning til mange andre blockchain-projekter, som f.eks. Ethereum, hvor valuta-delen kun er en lille del af hele projektet, er Dash kun sat i verden for at være et betalingsmiddel og intet andet. Selve navnet komplimenterer dette, da det simpelthen er en sammenfletning af ordene “digital” og “cash” (kontanter), der altså bliver til Dash = digitale kontanter.

Der findes flere krypto-valutaer der, ligesom Dash, er rene betalings-krypto-valutaer – mest kendt er nok Litecoin. Disse typer krypto-valutaer konkurrerer generelt på 3 områder: overførselshastighed, overførselsgebyr, og sikkerhed/anonymitet. I denne artikel vil vi derfor fortælle om, hvad der adskiller DASH fra lignende krypto-valutaer, og hvordan den står konkurrencemæssigt ift. konkurrenterne på disse 3 områder, gennem fortællingen om Dash’s historiske udvikling, dens nutidige tilstand og dens fremtidsudsigter.

Man kan nemt spekulere i prisen på Dash på handelsplatformen Markets, hvor man ganske enkelt søger på “Dash” i søgefeltet over produkter, når man har oprettet sig på platformen.

DASHs historie

Dash blev lanceret i januar 2014 med det daværende navn XCoin, men skiftede efter en måned navn til Darkcoin, og et år senere til det nuværende Dash, som har holdt ved siden. Skaberen af Dash hedder Evan Duffield, men Dash fungerer praktisk set som en decentral enhed, hvor beslutninger tages i fællesskab af de involverede – investorerne, minerne og udviklerne.

Dash havde en fejl i sin kode til at starte med, der gjorde, at mønter blev alt for hurtigt frigivet til minerne. Allerede to dage efter lanceringen var 1.9 mio. mønter blevet frigivet, og der opstod derfor en form for hyperinflation. Dette foreslog Evan Duffield skulle løses ved enten en relancering eller et airdrop, men dem der var involverede i Dash sagde nej. (Et airdrop er en form for gratis uddeling af tokens af én bestemt krypto-valuta). I stedet blev fejlen blot rettet, uden at det fik nogen konsekvens for de minere, der nu havde fået fyldt lommerne godt op med $DASH. DASH blev derfor i starten handlet til en meget lav pris på omkring $0,23 på de forskellige krypto-børser, da der simpelthen var kommet utroligt mange af de digitale mønter på markedet på meget kort tid.

 

Med tiden steg Dash dog og nåede sin rekord den 20. december 2017 i en pris på 1.584 USD. Dernæst faldt den i lighed med de fleste andre kryptovalutaer og faldt til en meget lavere pris. Havde man investeret i Dash fra den kom på markedet i 2014, og solgt på højdepunktet i december 2017, havde man altså haft en gevinst på ca. 688696% – eller sagt på en anden måde: en investering på 1000 DKK havde været 6.89 mio. værd! Det er den slags ekstreme kursbevægelser, og historierne om dem, der gør krypto-valuta-markedet så spændende for mange investorer.

Og investorerne har på ingen måde opgivet Dash, som stadig er blandt de 30 største kryptovalutaer.

Dash i dag

Dash er i dag en anerkendt krypto-valuta, der sidder på en stor del af markedet. Dash’s samlede market cap (=markedsværdi) har været oppe i flere millarder dollar, og Dash har et fastansat cap på 18.900.000 $DASH, hvilket betyder, at der fra nu af og regelmæssigt ud i fremtiden bliver frigivet flere mønter, indtil de 18.900.000 mønter er frigivet, hvorefter der ikke bliver frigivet flere. På dette punkt minder kryptovalutaen om bitcoin.

Dash er en decentral autonom organisation, da styringen af udviklingen og beslutningerne tages af de involverede, og dem der skal have betaling (som f.eks. minerne) får dette automatisk af systemet – alle kan altså deltage, og dem der deltager i forskellige funktioner, får forskellige fordele som allerede er bestemt. Der findes et Dash Core Team som er en række udviklere der holder systemet ved lige, og disse bliver alle betalt af systemet i Dash.

Dash reklamerer selv for flere egenskaber som gør den til en specielt god krypto-valuta, herunder decentralisering og inflation.

Du kan investere i Bitcoin, Ethereum, Ripple, m.fl. hos Markets. Se mere her

Decentralisering:

Som en del af den decentrale autonome politik, der er udbredt i blockchain-verdenen, styres Dash af dem der er involveret. For at få adgang til at deltage i afstemninger om Dash’s fremtid, skal man eje en masternode, som kræver at man ejer 1000 $DASH. Siden 1000 $DASH koster 3,6 mio. DKK, kræver det altså en del at få stemmeret som udefrakommende, hvilket smart nok også gør, at dem der deltager i afstemningerne, selv er interesserede i Dash’s positive udvikling.Minerne sørger altså for skabelsen af nye blokke, og andre dybere netværksfunktioner, mens Masternodes hjælper med at holde de mere dagligdags funktioner kørende.

Masternodes er mere specielt med til at holde to interessante funktioner kørende; nemlig InstantSend og PrivateSendInstantSend gør transaktioner næsten uden forsinkelse muligt. Dette gøres ved at transaktionerne godkendes af masternodes, uden at man behøves at gå tilbage i blokkene eller blockchain’en, for at tjekke det hele igennem (som er det normale). På den måde kan transaktioner udføres på 1.7 sekunder, hvilket er en del hurtigere end de fleste andre krypto-valutaer.

PrivateSend giver mulighed for private transaktioner. Mere præcist fungerer PrivateSend ved at samle en masse overførsler på samme beløb, og herefter omfordele dem, så alle modtagere stadig modtager, hvad de skal, men kilden for betalingen nærmest er umulig at finde.

Dash benytter sig derved af et 2-lags netværk bestående af både blokke og masternodes, og dem der kører disse deler gevinsten imellem sig, men efterlader 10% der går tilbage til Dash-netværket vedligeholdelse, mere præcist ind i en pulje der hedder SybilSybil er et skatkammer hvor 10% af overskuddet fra driften af blokke/masternodes går hen, og dette gør, at der er penge til finansieringen af nye projekter, der skulle have brug for dette.

Dem der har stemmeret kan så deltage i afstemningen for og imod, og på den måde sørges der for, at der er økonomisk støtte og opbakning til projekter, der kan være positive for Dash’s udvikling, hvilket i sidste ende kommer alle Dash involverede til gode. Positivt set skaber dette et selvforstærkende økosystem, hvor finansieringen skaber øget vækst, der igen skaber øget finansiering og dermed yderligere øget vækst.

Inflation:

For at undgå inflation nedsættes det antal af $DASH der hvert år udleveres til minerne, og dermed kommer på markedet med 7,1%. På den måde forsøges at skabe en stabil tilkomst af nye mønter, der dermed også gør værdien mere stabil. Samlet set vil der i år 2300 være ca. 18 mio. $DASH på markedet, hvorefter der ikke vil komme flere – allerede fra år 2111 vil der dog højest komme 1000 nye $DASH på markedet pr. år. (hvis mønten eksisterer til den tid).

Hvor mange $DASH der kommer på markedet er dog stadig variabelt til en vis grad, og påvirkes primært af blokgevinsten og det tidligere nævnte skatkammersystem. Da skatkammersystemet er en pulje til økonomisk støtte af nye projekter, kan det ske at hele puljen ikke udnyttes, hvis de nye projekter ikke vækker positiv genklang i miljøet. Derfor kan der ende med at være mønter tilbage på kistebunden, som i sidste ende udgår af systemet, hvis de ikke bliver fordelt, hvorved den samlede beholdning af $DASH formindskes.

Blokgevinsten er den gevinst minerne får, når de miner blokke. For at systemet skal køre optimalt, er der lagt en grænse omkring 79 Gigahashes i sekundet hash’en kan betragtes som strømmen der får blockchain’en til at køre rundt. Ved denne grænse kører Dash-systemet bedst, og opfylder transaktioner mest optimalt. Niveauet forsøges derfor opnået stabilt gennem at påvirke rentabiliteten ved at mine på Dash-netværket; ved at sænke blokgevinsten når der ydes over dette niveau, og dermed skræmme minere væk, og ved at øge blokgevinsten når der ydes under dette niveau, og dermed tiltrække minere til netværket. Det er her vigtigt at nævne, at minere tit og hurtigt skifter netværk, alt efter hvilken krypto-valuta der er mest rentabel at mine.

Alt dette er en teknisk forklaring på, hvordan Dash fungerer, og hvad Dash lover at levere, men for at forstå hvad det betyder for Dash i fremtiden, må vi først kigge på hvordan Dash konkurrencemæssigt står ift. sine konkurrenter på de 3 generelle områder; overførselshastighed, overførselsgebyr og sikkerhed/anonymitet – hvilket også vil give et muligt billede af Dash’s fremtidige position på krypto-valuta-markedet.

Du kan investere i Bitcoin, Ethereum, Ripple, m.fl. hos Markets. Se mere her

Dash sammenlignet

Siden Dash med funktionen InstantSend altså har en overførselshastighed på 1,7 sek., må vi sammenligne det med andre krypto-valuta konkurrenter.

En vigtig parameter for, om en krypto-valuta kan klare sig på markedet i fremtiden, har at gøre med, om løsningen er så skalerbar, at den kan adopteres på verdensplan. Her må man specielt kigge på, hvor mange transaktioner den kan klare per sekund.

En sammenligning af krypto-valutaerne med andre vigtige spillere på markedet fra midt i januar 2018, viste følgende billede:

  1. Visa: 21000 coins / sek.
  2. Ripple: 1500 coins / sek.
  3. PayPal: 193 coins / sek.
  4. Bitcoin Cash: 60 coins / sek.
  5. Litecoin: 56 coins / sek.
  6. Dash: 48 coins / sek.
  7. Ethereum: 20 coins / sek.
  8. Bitcoin: 7 coins / sek.

Ifølge disse tal ser det altså ud til, at ingen af krypto-valutaerne lige nu kan hamle op med VISA. Man skal dog huske på at krypto-valutaer er i rivende udvikling, og at en del af historien er, at de endnu ikke har haft de ca. 60 år til at udvikle sig i, som f.eks. Visa har haft – selv siden udgivelsen af denne sammenligning i midt januar, er der sket en del.

Bitcoin-netværket er f.eks. begyndt at bruge et nyt system til at håndtere overførsler, kaldet Lightning Network, og med brugen af dette netværk (som virker via en løsning kaldet SegWit som Litecoin også har inkorporeret), skulle Bitcoin potentielt set kunne klare 50.000 overførsler i sekundet, hvilket, hvis det viser sig rigtigt, vil gøre Bitcoin-netværket endnu mere habilt end selv Visa’s.

Dash-miljøet har dog fuldstændig afvist denne løsning, da de mener at Dash kun ville blive ringere ved implementeringen af SegWit og Lightning Network. De mener, at Dash allerede har det bedste system, og er mere sikker end de andre løsninger. Derfor skal Dash udvikles videre i sin egen retning.

Hvis man læser på diverse populære fora som fx. Reddit, bliver denne diskussion tit nærmest religiøs, og kun fremtiden kan vise, hvem der får ret. Med implementeringen af Lightning Network kan Bitcoin (og evt. Litecoin) have udkonkurreret de krypto-valutaer (som f.eks. Dash og IOTA), der har slået sig op på at være et billigere, hurtigere og mere sikkert alternativ til Bitcoin. Det kan dog også vise sig, at Dash har så stærk en teknologi, at den på sigt viser sig mere sikker og velfungerende end Bitcoin’s Lightning Network – dette hævder folkene bag Dash. Der er dog ingen, som ved, hvad der sker i fremtiden, så kun tiden kan vise, hvem der har ret.

Du kan investere i Bitcoin, Ethereum, Ripple, m.fl. hos Markets. Se mere her

Dash bliver nok aldrig så anonym eller privat, som en af de andre store krypto-valutaer kaldet Monero ($XMR). Derfor kan man spørge sig selv hvad der kan være Dash’s konkurrencefordel?

Hvis Dash skal overleve som krypto-valuta, kunne det godt se ud som om, at det skal være i kraft af dens alsidighed, da Dash ikke har én speciel fordel på ét specielt område. Dash har rimelige løsninger på flere forskellige områder, som hastighed, anonymitet og pris pr. overførsel – altså en pakkeløsning der ikke er den bedste på ét specifikt område, men som samlet set er spændende, da den alt i alt har udmærkede løsninger på de fleste områder.

Dash har, bl.a. pga. sin inkluderende virkemåde som tidligere nævnt, et stort, aktivt og involveret følge, og en pulje på omkring $4 mio. til støtte af udvikling hver måned, hvorfor det sagtens kan tænkes, at Dash formår at forny sig selv i en langtidsholdbar retning – lige nu ser det dog ud til, at Dash teknisk set mangler at vise, at den er her for at blive.

Udover det tekniske findes dog også andre måder at retfærdiggøre sin eksistens som krypto-valuta på, og her har Dash for nylig haft et spændende tiltag i Venezuela.

Dash rækker en hjælpende hånd til Venezuela

Når det kommer til krypto-valutaer og den tredje verden, er det faktisk her, at den mest spændende udvikling kan ske.

Her i vesten snakker vi tit om krypto-valutaerne’s konkurrence med bankerne og de etablerede FIAT-valutaer som dollaren, euroen, etc., og hvilke konkurrencefordele henholdsvis FIAT-valutaerne og krypto-valutaerne har. Man glemmer dog tit i denne debat, at mange af klodens indbyggere, der bor i 3.-verdens lande, hverken har adgang til banker eller en stabil valuta, hvorfor det egentlig er her, at krypto-valutaerne har størst chance for at finde fodfæste, da de måske allerede er et klart bedre og mere inkluderende alternativ, end det eksisterende pengesystem.

Denne mulighed så en kvinde ved navn Eugenia for et års tid klart for sig, da hun fremlagde en idé om aktivt at forsøge at indføre Dash i Venezuela, grundet landets hyperinflation og generelt dårlige og ustabile økonomi. Eugenia ansøgte Dash’s skatkammer (Sybil), og fik opbakning i miljøet og midler til at føre sit projekt ud i livet.

Dette har betydet, at Dash siden september 2017 har afholdt konferencer i Venezuela, og at der blandt andet er blevet oprettet en pulje, hvorved indbyggere i Venezuela får gratis Dash, hvis de opretter sig som brugere på netværket, og downloader Dash’s betalingsløsning på deres telefon eller computer. Dette har ført til, at over 40.000 venezuelanere har tilmeldt sig, hvilket i krypto-valuta-verdenen er et ret stort antal nye brugere.

Hvis denne idé griber om sig, og bliver en udbredt trend, er der massive udviklingsmuligheder for Dash i Venezuela, da det er land med 31 mio. indbyggere. Dette kan måske lyde som én udvikling der enten ikke vil ske, eller som vil tage lang tid, men faktisk er den venezuelanske økonomi så dårlig, at selv præsidenten Pedro Maduro har lanceret en krypto-valuta, nemlig Petro.

Petro’en er en krypto-valuta, som er bundet op på værdien af olie. Præsidenten har nyligt proklameret, at der indtil videre allerede er rejst op imod $735 mio. i salg til tidligere investorer – vores venezuelanske krypto-kilder siger dog, at det er en ren joke, og at præsidenten ikke prøver at genetablere eller balancere økonomien, men blot at putte flere penge i sin egen lomme.

Ikke desto kan en krypto-valuta i en økonomi som den venezuelanske sagtens vise sig at være et reelt og mere velfungerende alternativ – også på kort sigt – og hvis Dash først får fat i dette marked, kan fremtiden være rigtig spændende.

Senest har ASEAN (Associationen Af Sydøstasiatiske Lande) i forbindelse med afholdelsen af en blockchain konference meldt ud, at Cambodia overvejer at lancere deres egen krypto-valuta kaldet Entapay, og Nationalbanken i Cambodia har også tidligere været involveret i et blockchain-firma, nemlig det japanske Blockchain Identity.

I pressemeddelelsen fra ASEAN nævnes det, at krypto-valutaer både kan være en måde for lande at undgå nogle af vestens økonomiske sanktioner, samt afhjælpe problemer med inflation. Hvis denne udvikling begynder at sprede sig i 3.-verdens lande, hvor mange nationer føler sig uden for det vestligt etablerede banksystem, og hvor f.eks. Zimbabwe i Afrika jo også har haft alvorlige problemer med inflation for nyligt, kan det blive et eksplosivt marked for krypto-valutaer, og måske være første skridt i en seriøs masseadaption og -brug.

Dash kan i denne sammenhæng have en tidlig konkurrencefordel, hvis de formår at gøre sig selv brugbar i Venezuela. På den måde kan sluserne potentielt åbnes til et marked der tæller milliarder af mennesker.

Du kan investere i Bitcoin, Ethereum, Ripple, m.fl. hos Markets. Se mere her
image_pdfimage_print
Del denne artikel