AvaProtect – Få penge tilbage på tabende handler

Udgivet: 5. januar 2024

AvaTrade har for nylig lanceret en spændende og nyskabende facilitet – AvaProtect – til minimering af risikoen i enkeltpositioner. AvaTrade har selv udviklet dette risikostyringsværktøj, som kan sikre en given position mod fald i en valgfri periode. Det betyder, at man mod betaling af en præmie kan sikre sig mod tab i en vis tidsperiode, og det gør, at man helt risikofrit kan handle bl.a. guld og valutakryds over f.eks. en ventet rentemeddelelse fra den amerikanske centralbank eller over en weekend. For at benytte AvaProtect, skal du have en konto hos AvaTrade.

 

Sådan virker AvaProtect
Som nævnt medfører værktøjet, at man mod betaling af en præmie kan sikre sig mod tab i op til 2 handelsdage (1 time, 3 timer, 6 timer, 1 dag eller 2 dage). AvaProtect er i praksis en form for indbygget option og virker lidt som et garanteret fastsat stop loss.

For den valgte periode risikerer man således maksimalt at tabe, hvad der svarer til den opkrævede præmie. Skulle man åbne en position, som bevirker et tab, vil AvaTrade efter udløb af perioden indbetale tabet på ens handelskonto. Man kan sagtens beholde en position åben efter udløb af perioden eller lukke den forinden, idet dette ikke er afgørende for dækningen af tabet.

Har man eksempelsvis åbnet en position med 6 timers dækning med AvaProtect, og opnået et tab på en position efter f.eks. 6 timer, vil man automatisk få dækket dette tab. Man kan frit vælge, om man vil forsætte med positionen eller lukke den og uanset valg vil AvaTrade sørge for at tabet indbetales direkte på ens handelskonto.

For at bruge AvaProtect, skal du have en konto hos AvaTrade.

Beskyt dig mod tabende handler med AvaProtect

Kan det betale sig?
AvaProtect kommer med en pris, nemlig den præmie, man bliver opkrævet. Prisen for præmien afhænger af den forventede volatilitet i det pågældende instrument og beregnes af AvaTrade. I visse perioder kan markedets volatilitet være høj, hvorfor præmiens størrelse kan variere – også for samme tidsperioder.

For at man i sidste ende kan ende op med en nettogevinst efter betaling af præmien, kræver det således, at tabet (eller gevinsten) er større end præmien. Men hedging, dvs. afdækning af risici, vil i sagens natur aldrig være gratis og omvendt løber man så heller ikke denne specifikke risiko.

Som alternativ til AvaProtect kan man naturligvis benytte sig af AvaTrades mulighed for at sætte et stop loss på de enkelte positioner, hvilket ikke koster ekstra, men heller ikke er garanteret. Stop loss kan fastsættes både i forbindelse med åbning af en position eller senere, mens AvaProtect afdækningen kan kun tilkøbes i forbindelse med åbning af positionen.

På trods af opkrævningen af en præmie for brug af AvaProtect opnår man både større sikkerhed og fleksibilitet end brug af stop loss. I sidste ende skal man dog gøre op med sig selv om præmiens størrelse står i mål med den ekstra sikkerhed og muligheden for f.eks. fortsat at holde positionen åben, selvom den er gået imod en i afdækningsperioden.

Hvornår giver det mening af bruge AvaProtect?
Generelt kan man sige, at hvis man er forholdsvis risikoavers kan en forsikring mod tab måske være hensigtsmæssig. Det kan også give god mening, hvis man er relativt ny på de finansielle markeder, hvorfor man via AvaProtect måske kan handle mere trygt ved netop at sikre sig mod tab i perioder. Dog skal man hele tiden holde præmiens størrelse op imod risikoen og muligheden for at kunne opnå en samlet gevinst i sidste ende.

Brug af AvaProtect kan tænkes, at være særlig fordelagtig i forbindelse med væsentlige forventede rentemeddelelser eller nøgletal, som fra tid til anden annonceres på forudbestemte tidspunkter. Det kunne også være i perioder over en weekend, hvor man måske forventer der er en vis risiko for en given udvikling i fx en krig eller andet. Det kan også være i en generelt usikker periode på de finansielle markeder.

Eksempel på præmie i en position med guld
Det er meget nemt at tilknytte AvaProtect til en position. Forinden ordreafgivelse skal man blot hakke af i boksen med AvaProtect, jf. det indsatte billede af et ordrevindue for en position i guld fra AvaTrades webtrader. Samme sted vælger man varighed og man kan se præcis, hvor længe man er beskyttet. Samtidig vises den opkrævede præmie, som bl.a. afhænger af den valgte varighed, positionens størrelse samt den forventede volatilitet i perioden for det valgte instrument. Når man har klikket køb vil man herefter i positionsoversigten kunne se den pågældende position markeret med AvaProtect.

Ordrevinduet viser en valgt mængde for positionen på én kontrakt dvs. 1 ounze guld til en købspris på 2042,54 USD (værdi/eksponering). Den valgte beskyttelse er på 6 timer fra ordrens indgåelse, hvilket koster en præmie på 5,67 USD som opkræves særskilt ved ordreafgivelse. Præmien udgør således ca. 0,28% af positionens værdi/eksponering i dette tilfælde. Præmien kan sagtens være anderledes på et andet tidspunkt.

Med en valgt afdækning af tab på 6 timer med AvaProtect skal guld således stige mere end 0,28%, før man kommer “in the money” samlet set. Der ses her bort fra spread på 0,29 point samt eventuelle overnight fees. Hvis f.eks. guldet efter 6 timer er faldet fra 2042 til 2022 svarende til ca. 1% eller 20 USD, vil AvaTrade automatisk indsætte 20 USD på ens konto. Det samlede nettoresultat for positionen vil således være præmiens størrelse på -5,67 USD, hvis man vælger at lukke positionen efter de 6 timer. Igen ses der bort fra spread og evt. overnight fees. Man kan også vælge at lade positionen løbe videre, men i så fald vil der ikke være dækning for yderligere tab, som måtte opstå efter periodens udløb.

Dækningens maksimale størrelse
Det er muligt at dække sig af for tab op til 1 mio. USD i en given handel.

Omfattede instrumenter
Det er for nærværende muligt at bruge AvaProtect ved handel med guld, sølv og en lang række af de større valutakryds fx EURUSD, AUSUSD, EURJPY mv.

Platforme
Det er muligt at bruge AvaProtect for de omfattede instrumenter, når man handler via den webbaserede AvaTrade Webtrader og via mobiludgiaven AvaTradeGO.

Læs videre
Læs mere generelt om produktet AvaProtect her. De specifikke regler for AvaProtect findes i afsnit 10 i AvaTrades General Terms and Conditions gældende for oktober 2023, som kan downloades her.

image_pdfimage_print
Del denne artikel