Optimér din skat af CFD- og aktiehandel

Udgivet : 15 April 2019

Handler man såvel aktier, certifikater, CFD’er og andre produkter, kan det give mening at “shoppe lidt rundt” mellem de forskellige investeringsprodukter for at optimere sin skat. Det kan især give mening i forhold til investering i enkeltaktier, da det både er muligt at købe disse som reelle aktier og som CFD’er eller certifikater. Samtidig kan det give god mening at fordele sine investeringer på investeringsprodukter, så man marginalt set bliver beskattet lavest muligt f.eks. ved at have en optimal fordeling på sine investeringsaktiver i forhold til aktieindkomst og kapitalindkomst, pensionsindkomst mv. Denne artikel har dog primært fokus på frie midler.

I forhold til lavest mulig beskatning kan man ligeledes åbne en aktiesparekonto og indbetale maksimalt på denne, hvilket i 2019 er 50.000 kr. Uanset at beløbet for nogle måske ikke virker højt relativt set, er skattesatsen på 17% attraktiv sammenlignet med hhv. 27% og især 42% også selvom man lagerbeskattes. Pensionsindkomst beskattes til sammenligning løbende med 15,3% af årets afkast efter lagerprincippet, men her er pengene som bekendt bundet indtil pensionering. På en aktiesparekonto kan man frit hæve sit indestående.

Det er individuelt i hvilket omfang man har mulighed for at optimere sin skat, da det bl.a. afhænger af ens anden indkomst, størrelsen af indkomst, tidligere års resultater, en eventuel ægtefælles indkomst mv. Nedenfor gennemgås forskellige situationer, hvor det eventuelt kan være muligt at optimere sin endelige skat. Der ses endvidere på forskellige forhold man skal være opmærksom på f.eks. i relation til tabsbegrænsning og asymmetri mellem skat og fradragsværdi af tab.

 

bjornAktieindkomst
Hvis ens samlede realiserede gevinst på aktier, aktiebaserede investeringsbeviser og udbytter fra disse ligger over grænsen, som i 2019 udgør 54.000 kr. (det dobbelte for ægtefæller), betaler man 42% i skat i stedet for 27% af den del af beløbet, der ligger over bundgrænsen. I dette tilfælde kan man eventuelt minimere sin skat ved at realisere aktier med tab senest ved udgangen af året. Ønsker man på længere sigt at beholde de pågældende aktier, kan man genkøbe kort efter. SKAT’s kriterium er principielt bare, at man skal have løbet en risiko i forbindelse med salg og genkøb. Hvor lang tid der således skal gå afhænger bl.a. af likviditeten i de pågældende aktier. Man skal i den forbindelse dog være opmærksom på de transaktionsomkostninger, der opstår såsom kurtage, mulige depotgebyrer, spreadomkostninger samt risikoen for, at aktien kan nå at stige, inden man får genkøbt.

Har man en portefølje af aktier med en større urealiseret aktiegevinst, kan man løbende skatteoptimere ved hvert år realisere dele af sine gevinster, så man nærmer sig grænsen, der udløser 42% beskatning. Ved løbende at sælge ud af de aktier, som er steget meget værdi får man ligeledes balanceret sin portefølje så enkelte aktier ikke fylder uforholdsmæssigt meget. Man bør man naturligvis altid realisere sine gevinster uanset skattesats, hvis der er tale om aktier, man ikke længere tror på. Har man en ægtefælle skal man ligeledes indtænke dennes eventuelle aktieindkomst og bundfradrag.

 

Kapitalindkomst
Investeringsafkast, der beskattes som kapitalindkomst, skal opgøres efter lagerprincippet og medregnes til den personlige indkomst. Almindelig lønindkomst skal endvidere inddrages i det samlede regnestykke for den enkelte.

Har man i 2019 aktieindkomst ud over bundgrænsen på 54.000 kr. (ægtefæller har dobbelt bundfradrag), kan det skattemæssigt i stedet være en fordel at fokusere på investeringer, der beskattes som kapitalindkomst med ca. 37% i gennemsnit (excl. evt. kirkeskat på i gennemsnit 0,7%) op til topskattegrænsen, som er 513.400 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag plus bundfradraget på 44.800 kr. (dobbelt op for ægtefæller). Kapitalindkomst herudover beskattes maksimalt med 42% (plus eventuelt 0,7% kirkeskat), det vil sige stort set som aktieindkomst ud over 54.000 kr.

Sammenlignet med investeringer, der beskattes som aktieindkomst, er det afgjort en ulempe, at man lagerbeskattes i relation til investeringsafkast, der beskattes som kapitalindkomst. Ved investeringer i aktieindkomst kan man i princippet udskyde den endelige slutskat i årevis og eventuelt skatteoptimere ved at sælge løbende. Ved at man lagerbeskattes årligt forfalder skatten løbende, og det kan i sidste ende gå ud over det endelige afkast efter skat. Likviditetsmæssigt er det ligeledes en ulempe. Herudover skal man være opmærksom på de tabsbegrænsninger, der eksisterer for produkter som beskattes som finansielle kontrakter. Se mere under Skat ved handel med CFD’er og spread-betting.

Som alternativ til aktieindkomstbeskattede produkter kan man f.eks. investere i Exchange Traded Funds (ETF´er) eller akkumulerende investeringsforeninger, som lagerbeskattes som kapitalindkomst. Fra og med 2020 vil en del af disse dog blive beskattet som aktieindkomst, hvis de enkelte fonde opfylder visse kriterier. Men investerer man i kapitalindkomstbeskattede fonde skal man som nævnt også tage højde for eventuelle renteudgifter f.eks. til realkreditlån eller andet, ligesom man også skal indregne ens lønindkomst. Er man gift bliver positiv nettokapitalindkomst over de to bundgrænser automatisk beskattet hos den ægtefælle, som har den højeste indkomst, hvilket man også skal tage højde for.

Regnestykket kan altså hurtigt blive en lille smule kompliceret og eftersom man ikke aner, hvilket afkast en beholdning af ETF´er eller andet som beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincipper, beløber sig til før udgangen af året, kan det være vanskeligt i praksis. Størrelsen på aktieindkomst er nemmere at vurdere i hvert fald hen imod slutningen af året. Har man realiseret aktieindkomst over 54.000 kr. (dobbelt op for ægtefæller), vil det herefter som hovedregel kunne betale sig at have kapitalindkomst på op til 44.800 kr.(dobbelt op for ægtefæller) til ca. 37% i skat i stedet for 42% (plus eventuel kirkeskat). Beløbet kan eventuelt være højere alt efter størrelsen af ens øvrige indkomst.

Et alternativ til investering i enkeltaktier er som nævnt investering i certifikater og CFD´er på samme aktiv. Her skal man være opmærksom på, at det ligeledes indebærer et gearingselement samt en modpartsrisiko, som man skal tage højde for. Er der tale om gearing skal der endvidere betales renteudgifter, som ved investering over længere perioder løber op. Er der tale om et certifikat, vil det desuden være forbundet med administrationsomkostninger til udbyderen af certifikatet, som man kan finde i det tilhørende prospekt. Enkelte udbydere tilbyder CFD handel uden gearing.

Har man øvrige renteudgifter på over 50.000 kr. (dobbelt op for ægtefæller), har man også mulighed for at optimere rentefradragsværdien, som jo netop nedtrappes ved dette niveau, ved at modregne et positivt investeringsafkast, der beskattes som kapitalindkomst. I dette tilfælde betyder det reelt en beskatning af den marginale kapitalindkomst på ca 25,6%, hvis man i forvejen har negativ kapital indkomst på over 50.000 kr. årligt f.eks. som følge af store realkreditlån eller andet.

Har man tab skal man være opmærksom på asymmetrien i beskatning af hhv. gevinster i forhold til tab, hvor skattesatsen for gevinster kan være op til 42% mens fradragsværdien kan være helt ned til ca. 25,6% fra og med 2019. Set over en årrække, hvor der for de samme investeringer kan forekommer både gevinst og tab, er denne asymmetri i beskatningen meget uhensigtsmæssigt.

Nedenstående tabel viser for 2019 i oversigtsform størrelsen på ens afkast, beskatningsform og skatteprocent for hhv. aktieindkomst og kapitalindkomstbeskattede investeringsprodukter:

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat -
Futures og optioner

>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsbeviser
>>> Skat - Udenlandske fonde, herunder Exchange Traded Funds (ETF)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere


Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført april 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.
Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets til aktiv trading Se mere
image_pdfimage_print
Del denne artikel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE