Sådan handler du virksomhedernes regnskaber med succes

Udgivet: 3. marts 2022

Når børsnoterede virksomheder aflægger regnskab, er der en tendens til, at mange af dem overgår forventningerne. For eksempel er det i dette regnskabskvartal indtil nu hele 79% af virksomhederne, som klarer sig bedre end analytikernes estimater af fremtidige indtægter og salg.

I det følgende vil vi kigge på, hvordan man udvikle en simpel strategi, der udnytter dette.

Den amerikanske virksomhed The Earnings Scout følger virksomhedernes regnskaber tæt, og de seneste tal tyder på, at amerikanske virksomheder i endnu højere grad end tidligere opnår resultater, som overgår analytikernes forventninger.

Den amerikanske trader Joe Marwood har analyseret de amerikanske regnskaber igennem de sidste 20 år og er kommet frem til, at det ikke er noget nyt fænomen, at virksomhederne klarer sig bedre end forventet. Selv i 2008, midt under finanskrisen, klarede 53% af virksomhederne sig bedre end analytikernes estimater.

Børsnoterede virksomheder har i gennemsnit en tendens til at overraske positivt i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Kilde: Decodingmarkets.com

Der er tale om et kendt fænomen på aktiemarkedet. Analytikerne vil gerne give så præcise estimater som muligt, mens økonomicheferne (CFO’s) for virksomhederne gerne vil overgå forventningerne en smule. For når virksomheden overgår forventningerne, så giver det en god støtte til aktiekursen og positiv omtale i medierne.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Det viser sig dog, at aktiekursen ofte ikke bevæger sig som forventet efter regnskabsaflæggelsen. Det er ikke usædvanligt, at en virksomhed rapporterer resultater, som ligger under analytikernes estimater og alligevel går op – eller omvendt.

Ser man på regnskaber, som har overrasket positvt mellem 2019 og 2020, så var udviklingen i aktiekursen negativ 42% af tiden, selv regnskabet var bedre end forventet. Og omvendt, så skete det i 36% af tilfældene, at aktiekursen steg, selv om virksomhedens regnskab overraskede negativt, ifølge Joe Marwoods resultater, som kan ses på grafen nedenfor.

Afkast på aktierne, målt op imod i hvor høj grad regnskabet overraskede. Kilde: Decodingmarkets.com

Dette kan blandt andet forklares ved, at markedets forventninger kan være anderledes end analytikernes, og at de fleste virksomheder også offentliggør deres forventninger til fremtiden (den såkaldte guidance) samtidig med regnskabet. Og her kan det godt give mening, at fremtidige forventninger ofte vægter mindst lige så højt som de faktiske resultater, da aktiemarkedet jo netop forsøger at prise ind, hvad der skal ske i fremtiden, snarere end hvad der skete i fortiden.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Strategi: Køb før regnskab, sælg efter

Traderen Joe Marwood har testet en helt simpel strategi, som bygger på en række enkle antagelser:

  1. Kvartalsregnskaberne vil i fremtiden i gennemsnit fortsætte med at overgå forventningerne
  2. Aktieinvestorer kan ikke lide usikkerhed, og usikkerheden formindskes, når regnskabet er publiceret. Kort sagt, så har offentligheden efter regnskabet har mere information end før, og det er i sig selv positivt.
  3. Investorer køber i højere grad en aktie, når de hører om den i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, og det fører til, at prisen går op. Det gør sig især gældende for mindre aktier.

Strategien er sig selv meget simpel. Man køber aktier inden regnskabsaflæggelsen og sælger dem bagefter. I praksis køber man aktien én dag inden regnskabet, og man sælger én dag efter. Det giver mulighed for at fange prisudviklingen lige gyldigt om offentliggørelsen af regnskabet ligger om morgenen, midt på dagen eller om aftenen.

Det har den amerikanske trader testet på alle aktierne i det amerikanske SP500-indeks, og det viser sig, at denne simple strategi klarer sig bedre end markedet i 12 ud af 16 år. Og det ekstra afkast, som blev skabt, var relativt stort, som man kan se af resultaterne herunder.

Strategien overperformer i alle perioder. Den blå linje viser afkastet på strategien, og den sorte linje er afkastet på SP500-indekset. Kilde: Decodingmarkets.com

Resultaterne kan fintunes på mange forskellige måder. For eksempel kan man teste den på andre aktier end amerikanske SP500, der som bekendt kun indeholder nogle af de største amerikanske virksomheder. Man kan også beslutte sig for at fokusere på bestemte sektorer, eller alternativt udelukke bestemte sektorer og undlade at handle dem.

En usikkerheden i testen er, at der ikke tages højde for virksomheder, som af den ene eller anden grund bliver afnoteret fra børsen. Det er en mindre fejlkilde i analysen, men ifølge Marwood er der ikke tale om en faktor, som i nævneværdig grad påvirker resultatet.

Prøv vores gratis handelssignaler i aktier og valuta – LIVE Via Messenger-app

Konklusionen på denne test er, at det ser ud til, at man kan udnytte prisudviklingen omkring regnskabsaflæggelsen. Dette skyldes formentlig den usikkerhed, der er omkring regnskabsaflæggelsen, samt det faktum, at mange af de store, børsnoterede virksomheder har en tendens til at overgå forventningerne, når de aflægger regnskaber.

Har man lyst til at arbejde videre med strategien ser det ud til, at der kan være noget at hente ved at kigge på, hvordan man begrænser tabene, evt. ved at benytte en form for stop-loss, eller eventuelt at undlade at handle strategien i perioder, man kan identificere som mindre favorable.

Vil man forsøge at teste strategien i praksis, bør man være opmærksom på, at aktier kan have store udsving omkring regnskabsaflæggelse, og man bør derfor nedtone risikoen for store tab ved at handle med små portionsstørrelser og samtidig være eksponeret til et bredt udsnit af aktier.

image_pdfimage_print
Del denne artikel