Finsa Markets – anmeldelse

Udgivet: 11. januar 2011

Handelsplatformen Finsa Markets er en ny spiller med fokus på det danske marked, som i november 2016 blev registreret hos det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority (FCA) som et såkaldt trade name under Finsa Europe Ltd. Finsa Europe er et investeringsselskab registreret i England og Wales, der bl.a. udøver brokervirksomhed. Finsa Europe er autoriseret og reguleret i England af Financial Conduct Authority (FCA), hvilket betyder, at man som kunde hos Finsa Markets er dækket af de omfattende og strikse engelske finansielle regler. Finsa Europe blev godkendt af FCA i maj 2011, og har endvidere været registreret siden marts 2015 hos det danske Finanstilsyn med hensyn til at kunne udbyde investeringsservice i Danmark efter MiFID reglernes “pas-ordning”.

 

Hvem er Finsa Markets egnet til?
Finsa Markets tilbyder gearet handel i form af klassisk spread betting og er meget konkurrencedygtig på spreads. Handelsplatformen er specifikt rettet mod det danske marked med dansk hjemmeside, dansk platform og dansk support. Finsa tilbyder konto i DKK og en mindsteindsats på 1 DKK pr bet uanset kontrakttype, hvilket betyder mulighed for at kunne handle med lav eksponering i de enkelte positioner. Platformen stiller ikke krav om minimumsindbetaling, hvilket også gør platformen velegnet til nye tradere, som ønsker at prøve kræfter med gearet handel uden at sætte hele formuen til. Dog skal man være opmærksom på, at man i princippet kan risikere at tabe mere end sit indestående. Er man bekymret for dette, skal man enten handle med lave indsatser eller eventuelt gøre brug af den garanterede stop loss-funktion, som platformen tilbyder for en lang række produkter. De mere øvede og aktive tradere vil især have gavn af de lave spreads samt en velfungerende handelsplatform med et godt grafmodul.

Spread betting hos Finsa Markets indeholder nogle klare fordele i forhold til almindelig CFD-handel, idet man har mulighed for selv at bestemme indsatsen pr. kurspoint for indeks mv. (min. 1 DKK) og pr. pip for så vidt angår valutakryds (dvs. min. 1 DKK pr 0,0001). Samtidig handler man alle kontrakterne i DKK, dvs. kursniveauerne fastsættes i DKK i stedet for f.eks. EUR eller USD, hvilket alt andet lige gør det nemmere og mere overskueligt. Desuden udsættes man ikke for valutakursrisiko af ens gevinst/tab eller for vekselgebyrer af gevinst/tab på ens lukkede handler.

Er man vant til at benytte almindelig CFD-handel, hvor man handler i forhold til den pålydende værdi af det enkelte instrument f.eks. et aktieindeks, skal man lige vænne sig til, at man ikke handler i antal kontrakter/lots, men i stedet bestemmer, hvad man sætter ”på spil” pr. tick/kurspoint. Om man mest er til det ene eller det andet er nok en smagssag, men de fleste vil formentlig kun finde det mere overskueligt, at man selv kan fastsætte sin risiko i DKK pr. point frem for at skulle angive et antal kontrakter som alle udgør en bestemt værdi, som svarer til den eksponering man ønsker. Ser man bort fra valutakursdelen, er de to måder at handle på principielt det samme. Ønsker man f.eks. at købe én standard CFD-kontrakt i det tyske DAX-indeks påtager man sig en eksponering på pt. 11.600 EUR dvs. knap 86.000 DKK. Et tick/point udgør således 1 EUR eller ca. 7,5 DKK. Skulle man hos Finsa Markets ønske at foretage en spread bet handel med nogenlunde tilsvarende eksponering, skal man angive et bet pr. tick på 7,5 DKK. En anden fordel ved spread betting i den forbindelse er, at man kan lukke sin position ned løbende f.eks. ved at lukke for 2,5 DKK ad gangen. Det kan man ofte ikke ved almindelig CFD-indekshandel, medmindre man har flere kontrakter åbne ad gangen, hvilket samtidig resulterer i relativt store positioner, eller, at ens udbyder tilbyder at man kan handle i fraktioner af indekset.

 

Design og platforme
Finsa Markets tilbyder handel via to forskellige handelsplatforme hhv. den webbaserede Finsa CloudTrade samt MT4. Muligheden for handel via den eksterne platform MT4 behandles ikke yderligere her, men en anmeldelse af selve MT4-platformen kan læses her. Herudover tilbydes en mobilapp (Android og IoS) til CloudTrade, der også kan anvendes via tablet og iPad.

 

finsa-cloudtrade
Finsa CloudTrade er udviklet af Finsa Europe. Billedet er et screenshot fra demoudgaven.

 

Den webbaserede CloudTrade
Den webbaserede CloudTrade er udviklet af Finsa Europe Ltd., og er en meget intuitiv og overskueligt opbygget platform. Designet er simpelt og brugervenligt, og man finder hurtigt rundt på platformen, som ikke har overflødige funktionaliteter. De forskellige typer af markeder kan vælges øverst i venstre side, hvorefter kursoplysninger for de enkelte produkttyper vises til højre for disse. Det er her også muligt at søge efter specifikke produkter f.eks. aktier. I bunden af skærmbilledet vises bl.a. åbne positioner, historik og kontooplysninger. Relevante oplysninger i form af kontobalance, åben gevinst/tab samt marginkrav kan til enhver tid ses øverst til højre.

Det er let at opbygge egne favorit-kurslister, og man kan hurtigt finde relevant information om de enkelte produkter ved under kurslisterne at klikke på det lille ”i” ude til højre. Her ses information om hvert instruments åbningstid, spread, marginkrav, oplysninger om garanteret stops med videre. Samme sted kan man også åbne en graf for de enkelte instrumenter.

 

finsa-information-dax
Eksempel på information om Germany 30 (DAX), som fremkommer når man klikker på ”i”et ud for de enkelte produkter i kurslisterne.

 

Handel og ordreindlæggelse
Kursoplysninger på de valgte produkter vises som nævnt øverst på skærmen i højre side, hvor der ligeledes findes knapper for hhv. handel og ordreindlæggelse.

 

finsa-handelsvindue
Almindelig handelsvindue for Footsie – UK100, som kan handles med et spread på 0,8.

På billedet til venstre, der viser et handelsvindue for det toneangivende engelske indeks, kan det ses, at der er valgt en indsats på 1 DKK for den pågældende handel. Det vil medføre en handel med en eksponering på 7.257 DKK med en tilhørende margin på 54 DKK (benævnes ”indskud påkrævet”). Afkrydser man i feltet med hedging vil man i det pågældende instrument kunne have korte og lange positioner åbne på samme tid. Det er endvidere muligt at påføre stops og limits, jf. nærmere nedenfor.

 

 

 

finsa-handelsvindue-udvidet
Udvidet handelsvindue for en DAX handel (Germany 30).

Det udvidede handelsvindue fremkommer ved at trykke på knappen ”Stop/Limit”, jf. billedet til højre. Ønsker man at sætte et stop loss (Stop) klikker man af i feltet “Stop/Trailing”. Det er muligt både at angive sit stop i antal point eller til en fastsat kurs. I begge tilfælde udregnes samtidig et nettoresultat (Beløb), hvilket er en rigtig god feature, som gør ens risikostyring endnu nemmere. Det er ligeledes muligt at angive, om man ønsker et garanteret stop, som i det viste tilfælde vil koste 30 DKK i præmie uanset om stoppet effektueres eller ej. Præmiens størrelse skal ses i forhold til den eksponering man påtager sig, hvilket i dette eksempel udgør ca. 115.868 DKK (indsats (10 DKK) * kontrakt (11.586,8 DKK)).

I stedet for et almindeligt stop loss er der mulighed for at anvende et trailing stop, hvor man for en lang position lader kursen stige mest mulig i værdi for så at sælge på et bestemt tidspunkt, når positionen falder tilbage fra det højeste niveau. Man har i handelsvinduet mulighed for enten at angive antal point eller et bestemt kursniveau, som trailing stoppet skal sættes efter. Trailing stoppet skal sættes over den aktuelle pris for en kort position og sættes under den nuværende pris for en lang position.

Det er ligeledes let at tilføje en take profit ordre (Limit) til sin position ved at klikke af i Limit-feltet og herefter angive antal point det kursniveau man ønsker sit limit fastsat til. Også her beregnes samtidig et nettoresultat.

 

finsa-nuvaerende-positioner
Nederst på skærmen vises åbne positioner samt forskellig historik og kontooplysninger.

 

For de åbne positioner vises løbende gevinst/tab, eventuelt indlagte stop og limit niveauer (som også nemt kan ændres her) og marginkrav. Ønsker man hurtigt at lukke sin position, er dette også muligt at gøre her. Trykker man på det lille ”I” ved de enkelte positioner, kan man se positionens samlede eksponering (benævnes ”værdi af hovedstol”). Det er desværre ikke muligt at se ens samlede eksponering, hvilket i øvrigt er kendetegnende for stort set alle handelsplatforme.

Har man flere åbne positioner med samme marginkravsats kan man let beregne en eksponering ved at dividere marginkravet i DKK med marginprocentsatsen. Er ens marginkrav f.eks. 1000 DKK og marginsatsen 0,5%, som f.eks. er tilfældet i de tre store amerikanske indeks, vil ens eksponering udgøre 1000/0,005 = 20.000 DKK.

Man kan ligeledes udtrække en brugbar ”handelshistorik”, som viser ens kontoposteringer, nettoresultater for lukkede positioner, overnight renter mv. Disse oplysninger kan gemmes i CSV format og hentes ind i et regneark såsom Excel med henblik på viderebearbejdning.

Kontohistorik – viser et her og nu billede af ens konto, marginbrug mv.
Kontohistorik – viser et her og nu billede af ens konto, marginbrug mv.

Man kan ligeledes finde detaljerede informationer om sin konto under ”Kontohistorik”, som er et snapshot af hvordan ens konto ser ud i forhold til balance, profit/loss, anvendt margin samt hvor stort et beløb, der er til rådighed for handel.

Nøgletallet ”% positioner funded” viser i hvor høj grad man er tilstrækkelig dækket i forhold til sin margin. Kommer satsen under 100% vil det udløse et margin call, hvilket betyder, at man enten skal overføre yderligere midler eller reducere i ens åbne positioner.

 

Grafmodulet
Grafmodulet åbnes særskilt for det enkelte instrument og det er muligt at åbne flere ad gangen, tilpasse størrelsen og f.eks. få disse vist på en særskilt skærm. Herudover er det muligt at tilpasse selve grafen på en lang række måder.

Grafmodulet virker i det hele taget ret godt og er ganske omfattende. Det er f.eks. muligt at få kursdannelsen vist som linjegraf, candlesticks, Kagi, Heiken-Ashi, Renko mv.

Samtidig er det muligt at tilføje en lang række tekniske indikatorer. Af Finsas hjemmeside fremgår, at man skulle have adgang til mere end 90 forskellige indikatorer, så behovet skulle gerne være dækket hos fleste. Det er også muligt at påføre analyser som Fibonacci, Gartley, Pitchfork mv..

Man har ligeledes adgang til et glimrende annotationsværktøj, der giver gode muligheder for at tegne og markere på graferne og gemme disse.

Man kan desværre ikke se sine åbne handler eller ordrer på grafen, hvilket er savnet. Man kan ligeledes heller ikke handle eller lægge ordre ind direkte via grafen.

Med undtagelse af den manglende mulighed for handel direkte i grafen, fungerer grafmodulet alt i alt rigtig godt. Der bliver heldigvis arbejdet på at indarbejde muligheden for handel direkte i grafen i en kommende opdatering af webplatformen.

finsa-graf
Grafmodulet kan tilpasses på et utal af måder og fungerer rigtig godt.

 

Mobilappen
Finsa tilbyder en mobil app til Android og til Apple IoS. Appen fungerer smidigt og er et godt supplement til webtraderen. Den kan naturligvis ikke fuldt ud erstatte denne, selvom appen indeholder brugbare og relevante funktioner. Appen er nem at handle med på farten, men har dog for nærværende problemer med grafvisningen, som ikke fungerer helt fungerer efter hensigten. Dette arbejdes der heldigvis på at få udbedret snarest. Det er muligt at tilføje en lang række tekniske indikatorer samt få kursgrafen vist på forskellig vis, så hvis man har en skærm af en vis størrelse, kan denne del bestemt godt bruges.

Man tilpasser selv en kursfavoritliste, som er de instrumenter der bliver vist, når man starter appen op. Handel foregår ved, at man klikker på det instrument, man ønsker at handle, hvorefter man vælger køb eller salg. Forinden kan man vælge en graf for instrumentet eller man kan se relevant information om instrumentet i form af spread, margin, åbningstid mv.

Man har endvidere et godt overblik over åbne positioner, som man nemt kan klikke på og lukke hurtigt eller eventuelt redigere en ordre. Forneden under åbne positioner kan man se oplysninger om balance, åben profit/loss, margin mv.

Man har ligeledes adgang til et snapshot billede af ens konto samt handelshistorik.

 

img_4409 img_4415img_4413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskellige screenshots fra den IoS baserede mobilapp. Første til venstre viser kursoversigt, det næste en graf (hvor man i modsætning til webtraderen godt kan indlægge ordrer i grafen), samt information om et givent instrument.

 

img_4418 img_4416 img_4417a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere screenshots fra mobilappen. Fra venstre ses handelshistorik, dernæst åbne positioner og endelig en kontooversigt.

 

 

Markeder og produkter
Finsa tilbyder som nævnt alene marginbaseret handel i form af spread betting i aktieindeks, råvarer, valutakryds samt enkeltaktier. Sammenlignet med nogle af de andre udbydere på markedet, er Finsas produktudbud generelt lidt mindre, men omfatter dog alle de større markeder. Man kan for nærværende desværre ikke finde en samlet oversigt over produktudbuddet på Finsas hjemmeside. I stedet er man nødt til at åbne en demokonto, som til gengæld er tidsubegrænset, hvilket Daytrader.dk i øvrigt altid anbefaler at man gør, forinden man åbner en live konto.

Som udgangspunkt tilbydes handel med faste spreads, som dog kan variere fra tid til anden f.eks. som følge af markedsbegivenheder. Ofte udvides spreads dog også uden for det underliggende markeds åbningstid, f.eks. for Dow Jones og Dax, som så til gengæld stort set kan handles døgnet rundt på hverdage. Denne mulighed kan være ret betryggende, hvis man f.eks. har større positioner liggende over natten. Infoboksen til de enkelte instrumenter viser spreadet til enhver tid. Se nærmere i nedenstående tabel, der viser spreads mv. for udvalgte produkter.

Aktieindeks
Finsa tilbyder handel med de tre største amerikanske indeks samt de største europæiske indeks fra Tyskland, England, Frankrig, Spanien og Euro50. Fra Asien er det alene det japanske hovedindeks samt Hong Kong, der tilbydes. Fra den øvrige verden kan man bl.a. handle det indiske og det sydafrikanske indeks. I den forbindelse savner man lidt de hjemlige nordiske indeks, som man altså ikke har mulighed for at handle i øjeblikket.

Man kan desuden handle udvalgte futures-kontrakter i de større indeks samt visse differenceindeks, hvor man handler forskellen mellem f.eks. Dow Jones og Dax. Muligheden for at handle futures i stedet for daily rolling cash kontrakter er især en fordel for de tradere, der ønsker en eksponering over en længere tidsperiode. Ganske vist er spreadet større, men til gengæld belastes man ikke af overnight renter i perioden, idet man handler en future med en bestemt udløbsdato. Det er bl.a. muligt at handle futures i Dax, FTSE, Euro Stoxx 50, SP500, Nasdaq 100 samt Dow Jones. De pågældende futures udløber typisk den tredje fredag i de enkelte kontraktmåneder i hhv. marts, juni, september og december.

finsa-index
Kursliste, der viser udvalgte aktieindeks.

 

Enkeltaktier
Finsa Markets tilbyder handel med alle FTSE100 aktier samt et mindre antal større likvide aktier fra USA og Europa. Europæiske aktier er bl.a. fra Belgien, Frankrig, Holland, Spanien samt Tyskland. Senest er også 11 af de mest likvide danske aktier såsom Vestas, Genmab, Maersk osv. kommet til. Aktieudbuddet er samlet set begrænset, men Finsa udvider løbende udbuddet og tilbyder endvidere ifølge deres hjemmeside, at man kan kontakte kundeservice, som så ”vil sørge for, at man får hvad man ønsker…”. Der skal dog være tale om relativt likvide aktier før de vil kunne finde vej til platformen.

Råvarer
I forhold til råvarer tilbydes alene handel i guld og sølv samt de to nærmest udløbende futures i Brent Crude og US Light Crude (i form af spread betting). Samlet set må man sige, at udbuddet inden for råvarer er noget tyndbenet. I hvert fald i skrivende stund.

Valuta
Finsa tilbyder handel i ca. 30 forskellige valutakryds, primært de lidt større af slagsen. Det er muligt at handle valuta fra søndag aften til fredag aften.

 

eurusd-rolling-spot-info
Information vedrørende valutakrydset EUR/USD.

 

 

Adgang til nyheder og analyse
Finsa Markets tilbyder ikke adgang til nogen form for nyheder eller analyse af markederne, hvorfor man er nødsaget til at finde kilder til dette andre steder. I praksis er dette ikke et problem, idet der jo er uanede af muligheder for at få information rundt omkring.

 

Spreads
Finsa Markets er spreadmæssigt klart blandt de allermest konkurrencedygtige på markedet. Udvalgte spreads mv. kan ses af nedenstående tabel. Som udgangspunkt tilbydes et fast spread, hvor der dog tages forbehold for, at markedsforholdene fra tid til anden kan påvirke spreadets størrelse ligesom spreadet typisk er højere uden for markedernes almindelige åbningstid.

Det er muligt at satse ned til 1 DKK pr. kurspoint i de enkelte positioner, hvilket bevirker, at man har mulighed for at handle med meget lav eksponering, hvis man skulle ønske dette. En indsats på f.eks. 1 DKK i DAX til kurs 11600 svarer til en eksponering på 11.600 DKK. Omvendt kan man så også nemt skrue op for eksponeringen ved at satse højere beløb, hvis bare man husker at sørge for et passende kontoindestående for at kunne imødegå marginkrav og eventuelle tab. Har man en åben position med f.eks. 10 DKK i indsats pr point, kan man endvidere nemt nedbringe dette løbende med f.eks. 1 DKK ad gangen eller andet. Handler man valuta, er det mindste man kan satse 1 DKK pr. pip, dvs. 1 DKK pr 0,0001. For en handel i EUR/USD krydset svarer det til 10.500 DKK i eksponering. Se nedenstående tabel for flere eksempler.

For så vidt angår enkeltaktier betales ikke kommission, men alene et spread pålagt det spread, som de underliggende aktier handles til på de respektive børser. Dette kan især være en fordel, hvis man handler mindre positioner ad gangen, idet man så ikke belastes af kurtageomkostninger, som i sagens natur udgør uforholdsmæssigt meget ved mindre handler. Marginkravet er afhængigt af de enkelte aktier og udgør typisk 5-10%. Som eksempel kan man handle tyske BMW aktier til et spread på 0,2% og 5% margin. Engelske aktier handles typisk til et spread på 0,1%. I forhold til engelske aktier er der yderligere den fordel hos Finsa, at man undgår at skulle betale engelsk stamp duty på 0,5% ved køb, som man normalt bliver opkrævet, når man handler aktierne på børsen.

 

finsa-spreads-mv-pr-5-1-17
Tabellen viser spreads mv. Bemærk at der altid handles i DKK uanset hvad det underliggende marked handles i. Egen tilvirkning. Der tages forbehold for fejl.

 

Af tabellen fremgår bl.a., at man kan handle Dow Jones med et spread på 1 point med et marginkrav på 0,5%. Åbner man en position med en indsats på 5 DKK pr point, hvilket omtrent svarer til en eksponering på 100.000 DKK, medfører det en spreadomkostning på bare 5 DKK.

Herudover kan det nævnes, at FTSE (UK100) kan handles til et spread på 0,8 point mens DAX handles til 1 point begge med 0,75% marginkrav. Også for guld, olie og valutakryds ligger Finsa Markets blandt de mest konkurrencedygtige på markedet. I den forbindelse kan det nævnes, at olie handles i form af futures, hvilket udover det lave spread også betyder, at man ikke pålægges overnight renter.

 

Bonusprogrammer
Handler man meget aktivt tilbydes man endvidere at få en andel af sine betalte spreads retur i form af såkaldt loyalitetsbonus. Betalt spread defineres som en samlet sum af de indsatser man vælger pr. bet gange med spreadet. Loyalitetsbonus opgøres for hver enkelt måned, og det er muligt at få op til 15% af betalte spreads retur. Sidstnævnte kræver dog uforholdsvis store volumener før man kan få glæde af dette. Før man overhovedet kan få del i bonussen skal man have handlet spreads for min. 2.500 DKK. Først når man når over dette niveau begynder man at få bonus af ens handlede spread på 5% op til næste niveau. Handler man f.eks DAX svarer det for nærværende til, at man først skal have handlet for ca. 29 mio. DKK i eksponering, hvilket ca. svarer til 2.500 DKK i betalt spread, før man kan begynde at få udbetalt bonus af ens handlede spread.

Generelt anbefaler Daytrader.dk altid, at man er varsom med at fokusere for meget på bonusordninger, idet man kan have en tendens til at komme til at trade for meget. Og loyalitetsbonussen hos Finsa kræver, at man handler meget. Den måde bonussen hos Finsa er skruet sammen på adskiller sig dog en del fra de typiske bonusordninger, man ellers møder hos de konkurrerende platforme, der gør brug af dette. Hos Finsa kan man f.eks. ikke miste en allerede tildelt bonus igen, medmindre man direkte har forbrudt sig mod reglerne. Man er automatisk med i bonusprogrammet, men det er også muligt at afmelde det helt. Det må anbefales, at man sætter sig ind i alle detaljerne for bonusprogrammet, som beskrives ret indgående på Finsa Markets hjemmeside. På hjemmesiden findes endvidere en række eksempler, som illustrerer hvad der skal til for at kvalificere sig til bonussen.

I forbindelse med at man åbner en ny konto hos Finsa Markets tilbydes man for nærværende endvidere en velkomstbonus de første to måneder man er kunde i form af tilbagebetaling af 25% af ens handlede spreads, uanset hvor meget eller lidt man handler. Denne bonus gælder så i stedet for den almindelige loyalitetsbonus, og fungerer på samme måde, de første to måneder man er kunde.

 

Omkostninger
Finsa Markets opkræver ikke gebyrer for inaktivitet, som mange handelsplatforme ellers gør. Holder man positioner åbne over natten, vil det være godt at vide, at renteniveauet er i den lave ende typisk mellem 2-3% p.a. Eksempelvis betaler man for nærværende LIBOR + 2,5%, hvis man holder en lang position i DAX over natten (kl. 23 dansk tid).

Finsa tilbyder i visse tilfælde at dække ens bankoverførselsomkostninger, hvilket man skal kontakte Finsa nærmere om. Overførsel med kreditkort koster 2% i gebyr. Har man mulighed for at overføre DKK via et dansk visa debitkort eller visa/dankort, vil det typisk ikke koste noget. Tjek for en sikkerhedsskyld hos din egen bank, hvis du vil være sikker. Fordelen ved at overføre midler på sidstnævnte måde er især, at det går lynhurtigt, idet pengene er til rådighed med det samme. Ulempen er så, at man er underlagt kortudstederens restriktioner for løbende forbrug og overførsel af penge.

 

Kundeservice og åbning af konto
Finsa Markets har dansk kontor og udøver kundeservice på dansk via telefon og e-mail, hvilket giver en ekstra tryghed i forhold til mange af de udenlandske konkurrenter. Spørgsmål i forhold til trading skal rettes til Finsas Trading Desk i London.

Det er ganske nemt at åbne en konto og alt foregår på dansk. Man skal i den forbindelse besvare de sædvanlige obligatoriske spørgsmål om handelserfaring, uddannelse, indkomst osv. samt uploade legitimation.

Har man åbnet en demokonto, har man allerede en indgang til Finsa Markets (en Client Portal), hvorfra man nemt kan åbne en rigtig konto, uploade legitimation og indsætte midler. Det er også her man kan åbne en MT4 konto (i USD, EUR eller GBP), hvis man skulle have lyst til det. Det er i øvrigt meget positivt, at man sideløbende med sin rigtige konto kan have en tidsubegrænset demokonto f.eks. til afprøvning af strategier eller til at lære platformen nærmere at kende.

 

Indberetning til SKAT
Eftersom brokeren bag Finsa Markets, Finsa Europe Ltd., er en udenlandsk broker, indberettes ikke til SKAT, hvorfor man som kunde selv forpligtet til at forestå dette.

Som udgangspunkt er ens konto denomineret i DKK og al spread betting handel foregår i DKK. Dette bevirker, at nettoresultatet for ens handler afregnes i DKK, hvilket gør det langt nemmere i forhold til den årlige indberetning til SKAT.

Det er i webtraderen muligt at udtrække en handelshistorik, som bl.a. viser ens realiserede tab og gevinster på positioner og daglige finansieringsomkostninger på positioner, der holdes over natten. Udtrækket viser ligeledes den løbende balance. Handelshistorikken kan gemmes i en kommasepareret fil (CSV-format), som med lidt snilde kan viderebearbejdes i f.eks. Excel.

Rent skattemæssigt betragtes spread betting som almindelig CFD-handel og behandles derfor på samme måde, dvs. det skal beskattes som finansielle kontrakter.

Man skal beregne et nettoresultat af alle sine handler og huske at fratrække eventuelle finansieringsomkostninger og andet som er fradragsberettiget. Et samlet positivt resultat skal man så indberette i rubrik 346 i forbindelse med udfyldelse af selvangivelsen. Har man været så uheldig, at man har genereret et tab, skal man i forhold til SKAT opdele resultatet baseret på hhv. aktiebaserede instrumenter f.eks. aktier og aktieindeks samt øvrige instrumenter herunder f.eks. råvarer og valutakryds, hvilket man skal indberette i rubrik 85-87. Læs evt. mere om den skattemæssige behandling her.

 

Sikkerhed og regulering
Finsa Markets er som nævnt reguleret af det engelske Finanstilsyn, FCA. Det medfører bl.a., at man som kunde er dækket af det engelske Financial Services Compensation Scheme, som garanterer ens indestående op til 50.000 GBP (ca. 415.000 DKK) i tilfælde af at Finsa Markets skulle komme i økonomisk uføre.

Kunders midler opbevares ifølge Finsas hjemmeside på en segregeret bankkonto hos Barclays Bank Plc. efter regler udstedt af FCA, som bygger på EU’s finansielle lovgivning.

Det må anses som ekstra betryggende at Finsa Markets er underlagt regulering af FCA, som på en række områder har indført forholdsvis skrappe investorbeskyttelsesregler, og i det hele taget har meget fokus på regulering af den blomstrende CFD/spread betting industri.

Man skal være opmærksom på, at man som kunde hos Finsa Markets i princippet kan risikere at miste mere end sit kontoindestående. Forinden at dette sker vil man dog modtage meddelelser om utilstrækkelig margin (margin calls), som man bør reagere på enten ved at tilføre flere midler eller nedbringe sin risiko ved at lukke åbne positioner. Dette forhold gør det endnu mere vigtigt, at man har styr på sin overordnede risiko og eksponering.

 

Konklusion
Finsa Markets er en interessant ny spiller på det danske marked, som udover at tilbyde spread betting i stedet for almindelig CFD-handel, opererer med nogle meget attraktive spreads. Finsas webbaserede handelsplatform er relativt simpelt opbygget og fungerer rigtig godt til hurtig trading.

Platformen er velegnet til nye tradere, der gerne vil have muligheden for at kunne åbne positioner med lav eksponering. Især nye tradere skal dog være opmærksom på, at man hos Finsa Markets i princippet kan risikere at miste mere end sit kontoindestående. Dette forhold gør det endnu mere vigtigt, at man har styr på sin overordnede risiko og eksponering.

For de mere erfarne og aktive tradere vil det især være de lave spreads og den velfungerede platform, der gør Finsa Markets anbefalelsesværdig. Kan man leve med et produktudbud, som ikke er enormt sammenlignet med visse andre på markedet, men som dog favner de mest populære produkter, er Finsa svær at komme udenom.

Eftersom Finsa Markets drives af en udenlandsk broker, er man selv forpligtet til at indberette sit nettoresultat til SKAT og sørge for at gemme behørig dokumentation for dette. At ens konto er i DKK gør det dog nemmere at indberette til SKAT.

Finsa Markets er godkendt af det engelske finanstilsyn, som har relativt gode investorbeskyttelsesregler, herunder f.eks. at man er dækket for op til 50.000 GBP i tilfælde af at Finsa skulle komme i finansielt uføre. Det er ligeledes meget positivt, at såvel hjemmeside som platform og kundeservice foregår på dansk.

Det kan klart anbefales at oprette en gratis demokonto for at prøve platformen af. Herefter er det meget nemt at åbne en rigtig konto, uploade den krævede dokumentation, besvare de nødvendige spørgsmål og funde sin konto.

>>>>>>>>> Gå til Finsa Markets

 

image_pdfimage_print
Del denne artikel