Hvorfor bør man bruge EU-godkendte brokere?

Udgivet: 10. oktober 2023

Før man vælger at blive kunde hos en udenlandsk broker/handelsplatform, bør man se sig godt for. Der findes 100vis af brokere på markedet, hvilket selvfølgelig betyder stor konkurrence, men også at brokermarkedet kan virke uoverskueligt. En given broker skal naturligvis have det rette produktudbud, en intuitiv handelsplatform, have brugbare grafværktøjer, lavest mulige omkostninger, god kundeservice osv.

Men det vigtigste er naturligvis sikkerheden for ens penge, og at man problemfrit kan trække sine penge ud igen, når man vil osv. Netop den sikkerhed får man, når man vælger en EU-godkendt broker frem for en broker i et tredjeland, hvor reguleringen ikke altid er så let at gennemskue.

EU har over årene udarbejdet en lang række finansielle regler, som i særlig grad beskytter de mindre investorer – detailinvestorerne. Det har bl.a. resulteret i væsentlige minimumsregler, som gælder i hele EU, og som sikrer et højt niveau af investorbeskyttelse og sikkerhed for den enkelte investor.

Prøv vores gratis handelssignaler – LIVE Via Telegram-app

Nogle af de væsentligste regler er:

  • EU-reglerne er med til at sikre, at du kan hæve dine penge, når du vil!
  • Kravet om national lovgivning, som sikrer detailinvestors indskud typisk med op til 20.000 EUR i tilfælde af økonomiske vanskeligheder hos den enkelte broker
  • At man ikke kan risikere at tabe mere end sit indestående, hvis man handler med gearede produkter
  • Krav om at brokeren skal holde detailinvestorers og egne midler adskilt
  • Mulighed for at klage over brokeren både internt hos denne og via EU systemet
  • Begrænsning i niveauet for hvor meget kan geare sine positioner (hjælper især nye investorer til ikke at løbe unødig høj risiko)
  • Informationskrav om oplysning af risici forbundet med at handle med værdipapirer og særligt med gearede instrumenter
  • Oplysning om hvor stor en andel af de enkelte brokeres kunder, som taber penge

Man kan let blive fristet til at åbne en konto hos et tredjeland fx som følge af lave omkostninger eller mulighederne for nærmest uhæmmet gearing. Det er ikke ulovligt for en EU borger at åbne konti i et tredjeland, men man skal være klar over, at man typisk ikke er sikret de samme velfungerende investorbeskyttelsesregler, som hvis man vælger en EU godkendt broker.

Visse jurisdiktioner bl.a. Australien (ASIC) opererer med et vist sammenligneligt niveau af investorbeskyttelse mens det for andre, særligt hjemmehørende på eksotiske øer og lignende steder typisk er relativt uigennemsigtigt, hvad ens sikkerhed og beskyttelse reelt er. Oftest er ens penge ikke sikret i tilfælde af, at ens broker får økonomiske vanskeligheder. Det er derimod tilfældet med de EU godkendte brokere. Denne usikkerhed omkring brokere uden for EU bevirker, at man som nævnt oven for, bør sætte sig grundigt ind i hvilken regulering, der er gældende for den pågældende ikke EU baserede broker.

Sådan sikrer du dig at en given broker er EU godkendt

Det er altid de nationale finansielle tilsynsmyndigheder i de enkelte EU-lande, som udsteder licens til virksomheder, som ønsker at udføre investeringsservice, dvs. drive brokervirksomhed. Mange EU-brokere er fx hjemmehørende på Cypern, og det er helt fint. Her er det den cypriotiske tilsynsmyndighed, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), der udsteder licens til disse. Er brokeren hjemmehørende i Tyskland, er det i stedet BaFin, som er den kompetente myndighed. Men uanset i hvilket EU land en broker er hjemmehørende, er disse underlagt den generelle EU-baserede finansielle lovgivning, herunder de nævnte vigtige investorbeskyttelsesregler.

Typisk vil man hos de enkelte brokere kunne læse sig til hvilken jurisdiktion brokeren hører til, men det er ikke altid tilfældet. Oftest findes oplysningerne i bunden af brokerens hjemmeside eller under “About us”, “regulation” og lignende.

Man kan kontrollere, om en given EU godkendt broker er registreret under det danske Finanstilsyn med hensyn til at kunne udbyde investeringsservice i Danmark. Det kan man gøre via Finanstilsynets virksomhedsregister, hvor man bl.a. kan søge på en specifik brokers navn eller finde denne via brokerens hjemland. Den relevante finansielle virksomhedstype er typisk ”Investeringsselskaber efter artikel 34 i MiFID II direktivet”. Bl.a. er handelsplatformen AvaTrade godkendt på denne måde under hjemlandet Irland. Selvom en broker er registreret hos Finanstilsynet, er det altid de nationale finansielle myndigheder, som er ansvarlige for selve licensen og at føre tilsyn med brokeren.

Hos daytrader.dk samarbejder vi bl.a. med disse registrerede brokere (links til højre henviser til den enkelte brokers registrering hos Finanstilsynet):

På trods af at en EU godkendt broker sikrer dig en vist minimum af rettigheder, kan man naturligvis aldrig gardere sig 100% mod konkurser og lignende, som man eksempelvis så under finanskrisen i 2008, hvor indtil flere banker bukkede under eller i 2015 i forbindelse med schweizerfrancens voldsomme kursændringer, som kostede flere brokere livet. Man er dog langt bedre sikret, hvis brokeren er EU-godkendt.

Et råd i den forbindelse kunne være, at såfremt man investerer for større summer, at man forsøger at holde ens samlede kontoindestående hos den enkelte broker til under de 20.000 EUR, som man som detailinvestor er sikret via EU-lovgivningen. Man kan således gøre brug af flere brokere, så man kan fordele sine midler og dermed samlet set være dækket for større beløb.

Vi anbefaler handelsplatformen Markets til effektiv trading: Klik her

Hos daytrader.dk omtaler vi kun EU godkendte brokere i forbindelse med trading af fx gearede CFD’er. Vi anbefaler ikke, at man åbner tradingkonti hos brokere i tredjelande på grund af manglende sikkerhed for ens penge og generel uigennemsigtighed for regulering, jf. nærmere ovenfor.

Det kan dog nævnes, at vi på daytrader.dk omtaler enkelte større krypto “børser”, som slet ikke er regulerede som følge af kryptovalutaernes egenskaber. Der har gennem de senere år været talrige eksempler på kryptobørser, som er blevet hackede, konkurser eller hvor tvivlsomme bagmænd løber med pengene. Man kan evt. sikre sig ved at opbevare sin kryptovaluta via forskellige tekniske løsninger, eller man kan via EU godkendte brokere handle kryptovalutaen i form af CFD’er fx hos brokeren AvaTrade. Ved at handle kryptovaluta i form af CFD´er ejer man ikke de underliggende kryptovalutaer, men får del i kursbevægelserne og man kan både gå lang og kort i markedet.

image_pdfimage_print
Del denne artikel