Krypto#8: Intet krak i kryptovaluta

Udgivet: 9. maj 2018

Velkommen til denne lektion i forløbet “Kryptovaluta for begyndere”.

Måske hører du af og til nogen sige, at “kryptovaluta er krakket”. Udtalelsen henviser ofte til kursudviklingen i kryptovaluta siden det store rush ved nytårstid 2017/18, hvor bitcoin nåede helt op i 20000 USD. Siden da faldt kursen, og nogen mener dermed, at “krypto er krakket”.

Det er dog helt forkert. Hvis der skulle være tale om et traditionelt krak, så skulle kursen være faldet meget mere, end tilfældet har været i månederne efter nytår 2017/18. I denne lektion vil vi derfor argumentere for, at bitcoin på ingen måde er krakket, og at der stadig er uindfriet potentiale i bitcoin og andre kryptovalutaer.

SÅDAN KOMMER DU VIDERE

Når du er klar til at handle, anbefaler vi handelsplatformen eToro eller handelsplatformen Avatrade. Begge platforme er godkendt af de europæiske tilsynsmyndigheder. Læs mere om begge her.


Du kan tilmelde dig vores webinarer her på siden. Du kan tilgå arkivet og se gamle webinarer her. Du kan også altid hente vores e-bog om kryptovaluta her.

At lave en fundamental analyse over det samlede krypto-valuta marked, bliver hurtigt lidt speget, eftersom der findes så utroligt mange forskellige projekter, der opererer vidt forskelligt; derfor vil vi blot forsøge at hive fat i de store retningslinjer, uden at gå for meget i dybden med en enkelt krypto-valuta.

Fundamentalt set findes der en konstant forbedring af krypto/blockchain-teknologien, og der konkurreres hele tiden inden for de forskellige sektorer, om at være dem med den bedste idé, teknologi og specifikationer. Som et eksempel på dette kan nævnes konkurrencen mellem krypto-valutaerne, der satser på at være betalingsmiddel, hvor etableringen af Lightning Network har skabt mulighed for hurtigere, billigere og sikrere overførsler.

Ydermere opererer platforms-projekterne hele tiden med opdateringer; enten i form af opdateringer af de gamle projekter som Ethereum, eller med etableringen af nye konkurrenter til Ethereum, som ikke er fåtallige. Der er også masser af spændende Cloud-Storage projekter igang, ligesom Shipping sektoren er under voldsom invasion af nye firmaer baseret på krypto/blockchain, osv. osv.

På den måde foregår der en konstant forbedring af den underliggende teknologi bag projekterne, hvorfor branchen teknisk set stormer fremad. Den samlede kryptovaluta-branche er derfor teknologisk set i konstant fremgang, og den seneste tids voldsomme markedsnedgang, har ryddet lidt ud i projekterne, så der ikke længere findes så mange useriøse af slagsen. Der er ingen der siger, vi har set markedets bund endnu, men via den fundamentale analyse kan vi se, at der stadig er masser af gang i hele krypto/blockchain-sektoren, hvorfor vi ihvertfald ikke kommer til at se at markedet dør fuldstændig. Se for eksempel vores artikler: Trods fald: Kryptovaluta bliver mere og mere anerkendt samt Kryptovaluta kæmper sig ind i Venezuela

TEKNISK ANALYSE

For at udføre en teknisk analyse på det samlede krypto-marked, må vi kigge på grafen for dette, og nedenfor er denne derfor præsenteret – vi har valgt at fremhæve Bitcoins graf sammen med et samlede kryptomarked, for at vise hvor tæt disse to følger hinanden, og hvor ledende Bitcoin altså stadig er, for de samlede bevægelser på krypto-valuta-markedet.

Prisudviklingen for bitcoin
Prisudvikling for det samlede kryptomarked.

Som man tydeligt kan se af graferne nåede vi et foreløbigt højdepunkt for krypto-valuta-markederne i slut 2017. Siden da er markedet faldet ret voldsomt, men ikke så meget, at man kan kalde det for et direkte sammenbrud. Man kan ikke engang sige, at den opadgående kurve for alvor er brudt. Eftersom vi også ifølge den fundamentale analyse altså ikke står over for et direkte sammenbrud, siden krypto-blockchain projekterne stadig lever i bedste velgående, og endda teknisk set går fremad, kan man stadig godt tillade sig at være positiv med hensyn til den fremtidige udvikling.

En interessant måde at anskueliggøre dette, kan ske med udgangspunkt i BTCUSD på følgende måde:

Kursudviklingen for bitcoin set i relation til tidligere korrektioner

Siden den voldsomme prisstigning til næsten $20.000 i slut-2017, brød vi faktisk med den normale kurve, de tidligere toppe har fulgt.

Sidste gang vi gjorde det var i 2016, og efter begge brud med den normale kurve, oplevede vi et voldsomt fald, helt ned til fibonacci-niveau 0.236 (de gule bokse illustrerer dette niveau). Det er på præcis dette fibonacci-niveau, hvor prisen lige nu stadig befinder sig, og så længe vi holder os over dette, skulle vi stadig være for opadgående – brydes dette prisniveau, og falder prisen under 6000 USD, er der et stykke ned til næste support-niveau, og man må stille spørgsmålstegn ved, om den generelle opadgående kurve er brudt. Lidt mere kortsigtet kan man håbe på, at prisen er i gang med at kreere en dobbeltbund, hvorefter prisen gerne skulle gå opad (de lyseblå stiplede linjer); dette er dog først endeligt bekræftet ved et nyt brud opad omkring $20.000-prisniveauet.

SÅDAN KOMMER DU VIDERE

Når du er klar til at handle, anbefaler vi handelsplatformen eToro eller handelsplatformen Avatrade. Begge platforme er godkendt af de europæiske tilsynsmyndigheder. Læs mere om begge her.


Du kan tilmelde dig vores webinarer her på siden. Du kan tilgå arkivet og se gamle webinarer her. Du kan også altid hente vores e-bog om kryptovaluta her.

Boblen sprunget?

Mange taler om, hvorvidt kryptomarkedet netop nu er i gang med at gennemleve et krak på linje med, hvad vi så med dot-com-bølgen 1997-2001, og for at sammenligne med dette, kan vi kigge på grafen for NASDAQ og for AMAZON før og efter dette crash:

NASDAQ-indekset med IT-boblen
Amazon med indtegnet korrektion omkring år 2000.

 

Disse to grafer er altså ganske forskellige, og viser både, at markedet hurtigt kan komme sig efter en boble brydes, og at man må holde sig for øje, hvor henne man investerer i markedet, eftersom forskellige projekter reagerer forskelligt på boblen / de samlede markedsbevægelser. Amazon-aktien har således øget sin pris mere end 10x fra boble-toppen til idag, mens NASDAQ kun har øget sin pris 1.2x. Der er dog også mange, der slet ikke mener, at vi er kommet til sammenligningen med dot-com-krakket endnu, hvilket hænger godt sammen med at krypto-valuta-markedets samlede værdi slet ikke er tæt på at være det samme, som IT-markedets var på tidspunktet for dot-com-crashet:ANDRE FAKTORER

Når vi kigger på den mulige fremtidige udvikling for krypto-valutaerne, kan vi ikke undgå også at skulle skele til de omgivende markeder, da disse markeder på den ene eller den anden måde har en indflydelse på hinanden.

Vi vil derfor forsøge at forstå, hvordan de andre finansielle markeder bevæger sig for øjeblikket, og hvordan dette kan påvirke krypto-valuta-markedet.

Aktiemarkedet

S&P 500 index

For at forstå det nuværende kryptomarked, er det klogt at kigge på de etablerede markeder, for at se, hvordan de klarer sig lige nu. Aktiemarkedet er i skrivende stund inde i en nedgang, og det amerikanske S&P 500 index har været hårdest ramt, med et fald på omkring 10% i år.

Dette fald skyldes en række dårlige nyheder internationalt, blandet med et fjendtligt og protektionistisk verdensklima, samt ikke mindst udsigten til generelt højere rentesatser. Specielt handelskrigen mellem USA og Kina skal nævnes, og begge landes defensive udtalelser i denne sammenhæng, samt de dårligere relationer mellem Rusland og de vestlige lande. Historierne om Facebooks dårlige håndtering af dets brugeres privatliv har bragt et fald på næsten 20% af dets aktie, som en del af en samlet nedgang i værdi for amerikanske tech-firmaer.

Kursen på S&P500, der dags dato er i korrektion.

FTSE & DAX

Både det engelske FTSE 100 index og det tyske DAX index har også været ramt af korrektion, og begge index’er virker påvirket af det internationale klima. Hvis vi ser på graferne kan vi se, at de begge ser ud til at være faldet i den samme nedadgående trend (EMA’erne skifter i gul boks), og begge markeder står lige nu på en knivsæg, der kan ende med yderligere store fald.

FTSE-indekset, der dags dato er i korrektion.
DAX-indekset, der dags dato er i korrektion.

Guld og sølv

Både guld- og sølv-markederne ser rimeligt stabile ud; guld har været i en opadgående kanal siden slutningen af 2016, og sølv i en ret stabil tværgående kanal i samme periode.

SAMMENFATNING

SÅDAN KOMMER DU VIDERE

Når du er klar til at handle, anbefaler vi handelsplatformen eToro eller handelsplatformen Avatrade. Begge platforme er godkendt af de europæiske tilsynsmyndigheder. Læs mere om begge her.


Du kan tilmelde dig vores webinarer her på siden. Du kan tilgå arkivet og se gamle webinarer her. Du kan også altid hente vores e-bog om kryptovaluta her.

Selv om aktiemarkedet samlet set virker som om det er i en nedkøling, er det ikke nødvendigvis til krypto-markedet at investorerne vil flytte deres investeringer, da sølv og specielt guld virker lidt mere sikkert lige i øjeblikket.

5. KONKLUSION

Alt i alt har vi altså at gøre med flere forskellige faktorer, der stritter i forskellige retninger.

1-2. Nyhederne og ekspertudtalelserne virker stadig positive for krypto/blockchain-sektorens fremtid.
3. Fundamentalt er projekterne i branchen i fremgang.
4. Graferne er ikke videre positive, eftersom vi har set en stor nedgang, der ikke sikkert kan betegnes som overstået endnu.

Samlet set må krypto/blockchain-sektoren siges at være i en positiv fremmarch, både når det kommer til udvikling og adaption, og den senere tids voldsomme korrektion prismæssigt, må ses som en naturlig korrektion efter en voldsom stigning. Det helt store spørgsmål er, hvorvidt man betragter branchen som i en stadig tidlig fase, eller hvorvidt vi allerede har oplevet højdepunktet af tilslutning.

Eftersom krypto/blockchain stadig står for at blive masseudbredt, både som en investeringsmulighed, men specielt også når det kommer til dagligdags brug, er det stadig rimeligt at sige, at vi endnu er i fasen omkring ”early adopters”. Hvis dette er tilfældet, har vi stadig en voldsom stigning i vente langsigtet, som vi også konkluderede med vores fundamentale analyse.

Der er dog ikke noget i vejen for, at markedet kortsigtet stadig kan opleve et fald og/eller en periode med konsolidering, og her er fibonacci-niveauet 0.238 bliver udfordret. Et brud med dette niveau kan betyde en omvending i trend fra bull til bear.

Hvis dette sker, må vi forberede os på længere nedgangs- eller konsolideringstider, før den forventede langsigtede stigning, men hvis niveauet holder, kan opgangstiderne være lige om hjørnet.

 


Daytrader.dk modtager kommission og/eller betaling for annoncering fra Avatrade, eToro og andre af de handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Daytrader.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering er med til at sikre, at vi også fremover kan levere de bedste guides, kurser og indhold om daytrading.

Preview af Avartrade og eToro:

Del denne artikel