Lektion #8: Valutamarkedets anatomi

Udgivet: 15. marts 2023

For at modtage Sarid Harpers indikator og blive klar til webinarerne, hvor Sarid gennemgår sine metoder foran et live-publikum, skal du:


For mange mennesker ligner en kursgraf over en aktie eller et valutakryds blot tilfældige bevægelser. Markedet går op og ned, men tilsyneladende uden nogen form for system.

Kurserne på både aktier og valutaer kan virke vilkårlige, men der er faktisk kurscyklusser, -mønstre og faser, som gentager sig igen og igen. Forstår man som børshandler disse faser, så er man godt på vej til at kunne opnå bedre resultater. For en erfaren trader har markedet struktur – han eller hun har nogle faste punkter at holde sig til, midt i al kaosset, og det skal vi lære mere om i denne lektion.

En af de væsentligste faser at forstå er akkumuleringsfasen. Det er en fase, hvor der i en periode er en form for ligevægt mellem sælgere og købere. Markedet bevæger sig i store træk sidelæns i denne periode, eller op og ned i et meget afgrænset område, hvor prisen bevæger sig mellem toppe og bunde i en siksak-bevægelse.

Akkumuleringsfasen ophører, når kursen på et tidspunkt bryder ud af det område, som den har befundet sig i igennem det seneste stykke tid.

Årsagen til, at denne fase er vigtig er, at den er med til at skabe strukturen i markedet. Det er det skelet, som er basis for at forstå, hvor markedet formentlig bevæger sig hen, og hvornår det er sandsynligt, at det kan vende.

Herunder kan ses en helt simpel illustration, som viser, hvordan en akkumuleringsfase kan se ud. Kursen går i det første candle, P4, markant op, og derefter kommer der en fase – P3 til P1 – hvor købere og sælgere er nogenlunde i ligevægt, og hvor markedet bevæger sig sidelæns i et ret afgrænset område. Med det candle, som er navngivet P0, bryder kursen atter ud i opadgående retning. Der er altså tale om det, man kalder en “bullish akkumulering”.

Kursen rykker i den retning, hvor der er mindst likviditet. Hvis der købsordrer for 200.000, men kun salgsordrer for 60.000, så vil kursen bevæge sig opad.

Der er nogle tradere, som sidder og venter på, at en akkumuleringsfase ophører, og så handler de med i den retning, som markedet bevæger sig. Så hvis markedet går op, så køber de op og håber på, at det fortsætter i den retning.

I Sarid Harpers system er der dog en mere sund og solid tilgang til markedet, som er baseret på at forstå, hvor likviditeten og ordrerne ophober sig. Når akkumuleringsfasen er væsentlig at forstå, så er det fordi der i denne fase skabes kursniveauer, hvor det er sandsynligt, at der er højere likviditet. Der kan altså ligge flere købsordrer på et bestemt prisniveau, og det medfører, at der skabes et stærkere støtteniveau. Det er derfor mere sandsynligt, at kursen vil vende her, end et helt tilfældigt sted. Tilsvarende kan en akkumuleringsfase skabe stærke modstandsniveauer, hvor det er sandsynligt, at der vil ligge ekstra mange salgsordrer i markedet.

Et konkret eksempel

Herunder ses et eksempel på, hvordan man vil kunne bruge dette til at trade, og til at forstå strukturen i markedet. Den følgende illustration er vist på et 1-minutters-graf af valutakrydset USDCAD – amerikanske dollars over for canadiske dollars.

Klik på grafen for at forstørre den.

Valutamarkederne kan handles døgnet rundt, men på nogle tidspunkter mærker man stærkere aktivitet end andre. Dette er blandt andet tilfældet, når Londons finansmarkeder åbner kl. 9 dansk tid. Den sorte boks på grafen markerer det tidspunkt, hvor markedet åbner. Umiddelbart efter bevæger markedet sig nedad. Denne morgen er den canadiske dollar stærk, og den amerikanske dollar er svagere. Markedet når på et tidspunkt til et sted, som man kan kalde en akkumuleringsfase. Det er markeret med en grøn boks. Her er der en ligevægt mellem købere og sælgere, og markedet bevæger sig næsten sidelæns i periode, inden det går videre nedad.

Denne akkumuleringsfase skaber et niveau, som prisen senere kan reagere på, hvis den bevæger sig tilbage. Efter en periode, hvor markedet bevæger sig hastigt nedad, så kommer vendingen, og køberne får overtaget igen.

Som trader bør man være opmærksom på, hvad der sker, næste gang kursen nærmere sig akkumuleringsniveauet, som er markeret med en grøn boks. Her vil der være højere chance for, at markedet kan vende igen. Og ganske rigtigt, hypotesen bekræftes på ovenstående graf, da markedet efter at have gået opad, støder på “loftet” i form af akkumuleringsniveauet, og derefter går nedad igen. Der ville altså her være mulighed for at “shorte” altså sælge valutakrydset USDCAD omkring akkumuleringsniveauet og dermed profitere af din viden omkring markedets struktur.

Har du forstået, hvad akkumulering er, og hvordan det kan påvirke markederne, så er du allerede kommet et skridt tættere på at blive en god trader. Og hvis det stadig er lidt uklart for dig, så fortvivl ikke, for vi ser nærmere på emnet i de næste lektioner og i webinarerne med Sarid Harper.

Som vi skal lære i de kommende lektioner, så er det ikke alle akkumuleringsniveauer, som er lige stærke og lige solide at handle. Nogle er bedre end andre, og hvordan man finder de bedste niveauer vil blive gennemgået i den kommende lektion.

 

image_pdfimage_print
Del denne artikel