Trading-konkurencen – sådan dokumenterer du dit resultat

Udgivet: 21. november 2017

Trading-konkurrencen starter natten mellem 21. og 22. november 2017, og slutter ved dagens udløb 21. december. Du kan læse mere om konkurrencen her

For at være med i konkurrencen behøver du i første omgang ikke gøre noget, andet end at gå i gang med at handle. Det er først, når konkurrencen er ovre, d. 21. december 2017, at du får brug for at dokumentere dit resultat.

Du skal dokumentere, hvad dit afkast har været i perioden i procent, og du kan uploade dine resultater her (se, hvordan du gør nedenfor på denne side).

Sådan indsender du dokumentation til Tradingeksperimentets konkurrence november/december 2017
• Konkurrenceperioden løber fra 22. november til og med 21. december 2017
• Du skal have foretaget min. 10 handler i perioden
• Du må ikke have hævet eller indsat beløb undervejs i perioden
• Du skal indsende dokumentation for resultat som angivet nedenfor


Markets.com

Log på webtraderen. Under ”Min konto” i øverste højre hjørne vælges ”Kontooversigt”. Vælg dernæst ”almindelig” og angiv dato fra ”2017-11-22” til ”2017-21-12”. Dette viser hhv. primo og ultimo saldo for perioden. Herved vises et kontoudtog, hvor såvel primo saldo pr 22/11-2017 som ultimo saldo pr 21/12-2017 fremgår ligesom også tab og gevinst på åbne positioner er angivet.

Periodens resultat i procent kan udregnes som ((kontoens værdi ultimo – kontoens værdi primo) / kontoens værdi primo * 100).

Gem hele kontooversigten som pdf, f.eks. ved at vælge print til PDF eller almindelig tekstfil og upload dernæst filen.

Upload evt. også screendumps af resultater fra handelsplatformen, der dokumenter dit afkast.

Du kan uploade dine resultater her

SaxotraderGO

Log på saxotraderGO webtraderen. Vælg ”Konto” øverst oppe for at gå til kontomodulet. Klik på ”Rapporter” ude i venstre side og vælg ”Regnskab”. Angiv dato fra ”22-11-2017” til ” 21-12-2017”. Denne regnskabsrapport viser hhv. primo og ultimo kontoværdi for perioden samt overordnet aktivitet. Tryk til sidst ”PDF” for at gemme en PDF-udgave af rapporten og upload denne til os.

Periodens resultat i procent kan – alt andet lige – udregnes som ((kontoens værdi ultimo – kontoens værdi primo) / kontoens værdi primo * 100).

For at kunne dokumentere at du har foretaget min. 10 handler i perioden skal du ligeledes indsende en rapport, som viser gennemførte handler i perioden. Under ”Rapporter” vælges ”Gennemførte handler”. Angiv dato fra ”22-11-2017” til ”21-12-2017”. Tryk herefter på PDF for at gemme en PDF-udgave af rapporten og upload denne til os.

Upload evt. også screendumps af resultater fra handelsplatformen, der dokumenter dit afkast.

Du kan uploade dine resultater her

Del denne artikel