Lektion #10: Indikatoren, som viser strukturen i valutamarkedet

Udgivet: 15. marts 2023

For at modtage Sarid Harpers indikator og blive klar til webinarerne, hvor Sarid gennemgår sine metoder foran et live-publikum, skal du:


I lektion 9  var vi inde på, hvordan man kan læse strukturen i valuta-markederne ud fra tre spørgsmål:

  1. Hvor langt rykkede prisen sig, da den forlod akkumulerings-zonen?
  2. Hvor lang tid tog det for prisen at rykke sig væk fra denne zone?
  3. Har prisen på et senere tidspunkt været tilbage og teste dette niveau?

Baseret på disse spørgsmål kan man sandsynliggøre, på hvilke punkter markedet er mere tilbøjeligt til at vende. Det giver mulighed for at tage nogle handler, som har en højere succesrate end normalt – når de kriterier, som vi gennemgik i lektion 9  er opfyldt.

Som en del af dette forløb modtager du i en testperiode en indikator, som Sarid Harper har testet i flere år og verificeret styrken af. Indikatoren tegner automatisk bokse ind, som viser situationer, hvor en række væsentlige kriterier er opfyldt for, at vi har et særligt godt støtte- og modstandsområde.

De stærkeste områder bliver tegnet som bokse med solidt optrukne kanter, mens mindre stærke områder bliver tegnet som bokse med stiplede kanter. Forskellen på de to typer bokse er, at boksene med solidt optrukne kanter viser støtte- og modstandsniveauer, som endnu ikke er blevet testet, mens bokse med stiplede kanter viser områder, som er blevet testet mindst én gang.

Det er kun bokse med solidt optrukne kanter, som har en høj nok sandsynlighed til, at de kan bruges til at basere sine trades på. Se følgende video, hvor Sarid Harper illustrerer, hvordan indikatoren fungerer:

Du er nu nået til vejs ende i den første del af forløbet, hvor du har lært om alle aspekter af valutahandel.

I næste del kan du modtage Sarid Harpers indikator og se en række webinarer, hvor Sarid gennemgår sine metoder foran et live-publikum. For at gøre det skal du:


 

Del denne artikel