Her er grunden til, at DU taber penge på trading

Udgivet: 19. september 2023

Trading er enkelt… Hvis du vil være sikker på at tabe penge, skal du hele tiden skifte din strategi ud. Hvis du – derimod – håber på at tjene penge, skal du finde en strategi, du har tillid til – og dernæst holde dig til den!

Det viser al statistik omkring, hvordan tradere reagerer, når de taber afkast.

I følgende artikel har vi ladet virksomheden AI Alpha Lab skære ud i pap, hvor vigtigt det er at holde fast i en strategi. Men også, hvor også, hvad du skal være i stand til at stå igennem for at få succes.

Daytrader.dk samarbejder med AI Alpha Lab, der arbejder med kunstig intelligens i forbindelse med aktiehandel. Du kan selv abonnere på algoritmens aktieforslag ved at blive medlem af daytrader.dk. Læs mere her.

Siden 5. juni, hvor samarbejde med AI Alpha Lab og daytrader.dk begyndte:

🤖 9,9% for porteføljen baseret på AI Alpha Lab – S&P 500 High Concentration Strategy
🗂️ 3,1% baseret på S&P500

Af AI Alpha Lab

Selv de bedste investeringsstrategier kræver én ting, som de færreste investorer har: Is i maven.

Warren Buffet, George Soros og Stanley Drunckenmiller er nogle af historiens største investorer målt på afkast. Men deres imponerende langsigtede afkast er ikke kommet uden bump på vejen (undersøg selv hvor mange gange Buffet har underperformet aktiemarkedet med mere end 50%!). Disse investorer har to særlige karakteristika tilfælles:

1) De har en investeringsmodel, som kan skabe over-normale afkast.
2) De eksponerer sig koncentreret til deres model (har få aktier) og tror på deres model (de holder fast i modellen i modgang).

Igennem vores samarbejde med Daytrader.dk tilbyder AI Alpha Lab en strategi, som indeholder 5 aktier med stort afkast-potentiale. Vi tilbyder dermed en løsning på punkt 1), men for at den private investor kan drage nytte af denne model, skal punkt 2) også være opfyldt.

Denne artikel har til formål at give et indblik i de svære perioder man skal kunne gennemleve for – på lang sigt – at kunne drage nytte af en model, som historisk har leveret mere end 60% afkast om året. Såfremt man efter at have læst artiklen færdig, mener at man har disciplinen til at holde fast i hårde tider, bør et abonnement på vores High Concentration Strategy gennem Daytrader.dk være værdiskabende.

Investeringsforening hos AI Alpha Lab
AI Alpha Lab forventer at lancere en investeringsforening, der investerer i globale aktier, sidst i 2023. Du kan læse mere på AI Alpha Labs hjemmeside. Der kan du også skrive dig op til at modtage yderligere information tættere på lanceringen og få mulighed for at blive en af de første investorer i foreningen.

Lad os starte med overblikket, dvs. hvordan strategien har klaret sig over længere tid. Nedenfor er vist en performance graf for strategien over perioden 31.12.2016 til 31.07.2023. Som det ses har strategien leveret mere end 2000% eller mere end 60% om året (vi har været nødsaget til at lave grafen logaritmisk for at det ikke ser alt for mærkeligt ud).

Men investeringsstrategier med gode historiske resultater ser altid letkøbte ud, når vi kigger i bakspejlet.
Lad os derfor gennemgå strategien år for år for derigennem at se på de udfordringer, den langsigtede vinder har skullet gennemgå.

2017 ender med et afkast på 35%, hvilket i sig selv er meget flot. En investor i strategien har dog skullet gennemleve et tab på 30%, og såfremt man ikke var investeret i strategien i november måned, er meget af årets afkast væk.

2018 går ganske godt det meste af året, men fra september begynder det at gå den forkerte vej. Et tab på mere end 40% vil helt sikkert skræmme de fleste investorer væk og få dem til at droppe strategien.

2019 er en lang dans på roser og de investorer, som har droppet strategien, vil med fortrydelse se strategien levere knap 100% i afkast.

2020 er et helt outstanding godt år for strategien, som giver mere end 200% i afkast! Mange investorer er måske hoppet med på strategien igen efter det flotte år i 2019, men mange hopper sandsynligvis fra igen, da strategien i februar går fra at være oppe med 50% til et tab på -50% på bare to måneder. Dem der hopper fra her, går glip af hele det fantastiske afkast som strategien leverer efterfølgende.

2021 er et ekstremt svært år for strategien og de investorer, som følger den. Oppe med 40% i marts bliver forvandlet til at tab i juni. Efter lidt ørkenvandring stiger strategien med 25% kun for at give det hele tilbage igen. Slutresultatet på 5% for året virker dyrt købt for at handle strategien uge efter uge.

2022 ender oppe med over 20%, så et rigtig godt år, dog med store sving frem og tilbage undervejs. Mange investorer vil på baggrund af både 2021 og 2022 tænke, om det er besværet værd. En god start på 2023 kan måske fastholde de fleste investorer.

2023 får faktisk en rigtig god start, men da et afkast på over 30% forsvinder midt på året, vil mange investorer have fåt nok. De sidste par år er simpelthen for svære og måske er strategien død!? Igen gentager historien sig og de investorer som hopper fra, går glip af en stigning på næsten 50%.

KONKLUSION: Ingen afkast er gratis! Hvis du som investor vil have gavn af de modeller, vi i AI Alpha Lab tilbyder, kræves der tålmodighed og disciplin. Ellers kan din tid (og dine penge) bruges meget bedre andetsteds.

Daytrader.dk samarbejder med AI Alpha Lab, der arbejder med kunstig intelligens i forbindelse med aktiehandel. Du kan selv abonnere på algoritmens aktieforslag ved at blive medlem af daytrader.dk. Læs mere her.

Disclaimer
Alle performancegrafer er baseret på simuleret strategiafkast for perioden 31.12.2016 – 31.07.2023. Valuta: USD. Inklusive transaktionsomkostninger på 0,1% på alle handler. Gebyrer afholdt af investor såsom administrationsgebyr og depotomkostninger er ikke inkluderet. De viste afkast er simulerede og udgør derfor ikke afkast fra en faktisk investering i perioden. Det understreges, at historiske afkast, hvad enten de er faktiske eller simulerede, ikke er en garanti for fremtidige afkast, ligesom afkastet kan variere som følge af udsving i valutakurser.

Denne artikel er udarbejdet af AI Alpha Lab ApS (AI Alpha Lab) og indeholder alene information og inspiration til læseren. Artiklen skal ikke betragtes som investeringsrådgivning og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af værdipapirer. AI Alpha Lab påtager sig ikke noget ansvar for beslutninger eller dispositioner, der træffes eller foretages på baggrund af oplysninger i artiklen.

Artiklen udgør ikke og skal ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud eller til at deltage i eller udføre bestemte investeringer. Omtales investeringsstrategier eller porteføljer af værdipapirer skal læseren være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis er fordelagtige for alle investorer, samt at AI Alpha Lab ikke kender den enkelte læsers individuelle økonomiske forhold, risikopræferencer, investeringserfaring m.m.

AI Alpha Lab har taget alle rimelige forholdsregler for at sikre rigtigheden og nøjagtigheden af oplysningerne i artiklen, ligesom artiklen er baseret på oplysninger indhentet fra kilder, der menes at være pålidelige. Rigtigheden og nøjagtigheden er dog ikke garanteret, og AI Alpha Lab påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser.

Oplysningerne i artiklen afgives på dagen for offentliggørelsen og opdateres eller ændres ikke efterfølgende, medmindre andet tydeligt fremgår. Læseren opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsforhold.

 

 

image_pdfimage_print
Del denne artikel