Korrektion eller crash? – Vi er tæt på

Udgivet: 11. februar 2016

Medierne har i de seneste dage været oversvømmet med historier om risikoen for et krak på aktiemarkedet. SP 500 er faldet ca. 14 pct. fra sit top-niveau, og DAX er faldet hele 28 pct. fra toppen i april 2015, og derfor er det naturligt at spørge sig selv, om faldet stopper her, eller om der kan blive tale om et egentligt crash.

I denne artikel vil vi analysere flere af de historiske børskrak rent teknisk for derigennem at forstå, hvordan vi skal håndtere den nuværende situation. Lad os først tage et kig på det crash, som er tættest på, nemlig finanskrisen i 2007-2008. Vi har valgt S&P-indekset, fordi det dengang som nu, er det toneangivende indeks over hele verden.

Prøv vores gratis handelssignaler - LIVE Via Telegram-app

Finanskrisen 2008

Som det kan ses herunder, så man i 2007 i SP500 – og mange andre indekser – en klar topformation. Både en skulder-hoved-skulder-formation og en form for rund top, en vending. Kendere af teknisk analyse vil vide, at det afgørende i den type formation er, om “nakkelinjen” (neckline) brydes, det vil sige linjen, som dannes af de to bunde i formationen. På grafen herunder er den tegnet som en grøn linje:

2007 - skulder hoved skulder

Da nakkelinjen brydes i 2007/2008, korrigerer prisen yderligere ca. 10 pct. nedad i de kommende måneder. Derefter bevæger prisen sig opad igen og rammer nakkelinjen nedefra, og herefter kommer det egentlige crash.

2008

Som det ses herover, testes nakkelinjen nedefra. Havde man brugt denne linje som stop loss, havde man altså sluppet for turen hele vejen fra 1400 og ned til 700. Altså en halvering af indeksets værdi.

IT-boblen i 2000-2001

I det foregående krak i år 2000, da IT-boblen sprang, havde man overordnet set nogle af de samme tekniske elementer. Skulder-hoved-skulder-formationen var ikke ligeså billedskøn som i år 2007, men de psykologiske elementer, baseret på den runde top, hvor sælgerne langsomt tager over, var de samme.

2000-s-h-s

På dette tidspunkt lå det psykologisk vigtige punkt i modstanden omkring 1250. Da niveauet blev brudt, gik prisen umiddelbart efter lidt over 10 pct. ned. Derefter korrigerede den opad og ramte nakkelinjen nedefra, og SP-indekset endte nede i et niveau på 800, eller 36 pct. lavere end da modstanden blev brudt. Hermed kunne man have sluppet for et relativt stort tab, hvis man havde brugt denne modstand som et stop-loss for sine investeringer.

Black Monday – 1987

Mandag d. 19. oktober 1987 er en dag, som de færreste af datidens investorer glemmer. SP 500 tabte hele 20,5 pct. af sin værdi på en enkelt dag, hvor sammenfald af en række begivenheder fik markederne til at gå i panik. Spørgsmålet er, om der var nogle tekniske indikatorer, som minder om de andre crashes, vi har analyseret.

Crashet i 1987 kom mere pludseligt, og man kan kun med meget god vilje forsøge at tegne en skulder-hoved-skulder-formation, men psykologien i markedet er til en vis grad den samme, da prisen vender og former en rund top, mens sælgerne over nogle måneder tager over. Da det afgørende modstandsniveau omkring 310 bliver brudt den 14. oktober, var der gjort klar til crashet fem dage senere.

Prøv vores gratis handelssignaler - LIVE Via Telegram-app

1987

Oliekrisen i 73-74

Bearmarkedet under oliekrisen i 73-74 varede fra januar 1973, hvor prisen toppede og så to år frem. Vendingen kom efter rigtigt pæne stigninger i aktiepriserne på over 20 pct. gennem 1972, og da vendingen kom, blev et to-årigt bearmarked indledt.

1973

 

2016 – crash eller korrektion?

Disse historiske eksempler leder os frem til den nuværende situation. Kan der bliver tale om et egentligt crash, eller er det bare en stor korrektion?

Ser man på grafen, vil man kunne genkende nogle af elementer forud for de historiske crashes. Skulder-hoved-skulder-formation er på ingen måde lige så flot som i 2007, men psykologien er den samme. Vi taler om en periode på et år, hvor vi går fra, at køberne først har overtaget – til at sælgerne i løbet af det seneste halve år har taget over. Grafen former en topformation, som det ses herunder.

2106-skulder-hoved

 

Hvis vi kan lære noget af de foregående crashes, så er det, at der ofte har været nogle centrale støtteniveauer, som blev taget ud, og når dette skete, ville man være i potentielt crash-territorium. Zoomer vi lidt ud på grafen, kan vi prøve at identficere dette niveau på den nuværende graf, og som det kan ses, er vi meget tæt på nu.2016

Umiddelbart er der flere steder, det afgørende modstandsniveau kan tegnes. Den mest solide bund ligger i niveauet 1812-1819, og den er vi stødt på i april 2014, oktober 2014 og senest tidligere i januar 2016. Kommer vi under disse niveauer, er vi i en situation, hvor risikoen for et crash er blevet markant forstørret.

Vi anbefaler handelsplatformen Markets til effektiv trading: Klik her

Man kan ud af ovenstående ikke konkludere, at man derfor skal gå short, så snart prisen kommer lige under 1812 i SP 500-indekset, for det er ikke unormalt, at prisen kan lave et kraftigt “spike” nedad på en enkelt dag og komme op igen efterfølgende. Helt konkret bør man dog passe rigtig godt på, hvis prisen kommer under det runde tal 1800, og derefter bliver derunder i flere dage.  I dette tilfælde kan man risikere, at yderligere panik rammer markedet, og at vi ser et mere substantielt crash.

Kan det være en korrektion?

Nogle vil mene, at det vi oplever nu bare er en korrektion, og at det er en god mulighed for at købe op i aktier. For at analysere, om de har ret, kan vi tage et kig på en korrektion, som viste sig kun at være et midlertidigt tilbageslag. Som vi kan se herunder, kan korrektionen godt have nogle elementer til fælles med crashet, nemlig skulder-hoved-skulder-formationen og den runde top formation.

Forskellen på denne situation og på de historiske crashes her er, at et tidligere centralt, modstandsniveau i 1100 ikke blev brudt her. Prisen formede en dobbeltbund i august og oktober 2011, og fortsatte derefter opad. I oktober 2011 skete det dog først efter at prisen var helt nede og vende i 1075, hvor der var et “spike” ned over to dage, hvorefter prisen vendte rundt og bull-markedet fortsatte.

2011

Denne form for korrektioner indtræder løbende i markedet, og derfor et det vigtigt at være opmærksom på, at ligegyldigt hvor meget der skrives om mulige crashes i medierne, så kan det stadig godt bare være en korrektion.

Konklusion

Ser man på de historiske crashes, er der rent teknisk set en del sammenfald med det, som vi oplever i markedet lige nu, og prisen vil fortælle os, om vi er på vej videre mod et crash. Det afgørende punkt i SP 500 er niveauet omkring 1812-1815, hvilket ikke er langt fra det niveau, vi er i skrivende stund (11. feb, pt. 1822). Som nævnt betyder dette ikke, at man skal sælge alt eller shorte indekserne, hvis prisen rammer 1811, da der udmærket kan forme et “spike” nedad i prisen over 1-2 dage. Dette spike kan sagtens gå ned til 1770-1760.

Som investor eller trader skal først være rigtigt bekymret for sine lange positioner, hvis markedet bliver under 1800 i flere dage. I dette tilfælde vil risikoen for et crash være forstørret markant.

Prøv vores gratis handelssignaler - LIVE Via Telegram-app

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print
Del denne artikel