Trade.com anmeldelse

Udgivet: 1. december 2016
Markets.com udbyder sin handelsplatform som et investeringsselskab godkendt i henhold til MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). MiFID sikrer EU-harmoniserede regler for de omfattede finansielle virksomheder, der udbyder investeringsservice herunder fx at stille en handelsplatform til rådighed. Reglerne sikrer et vist niveau af gennemsigtighed på finansmarkederne, hos de enkelte udbydere og sikrer ikke mindst et højt niveau af investorbeskyttelse især for de private investorer.
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sikrer EU-harmoniserede regler for de omfattede finansielle virksomheder, der udbyder investeringsservice herunder fx at stille en handelsplatform til rådighed. Reglerne sikrer et vist niveau af gennemsigtighed på finansmarkederne, hos de enkelte udbydere og sikrer ikke mindst et højt niveau af investorbeskyttelse især for de private investorer.

Handelsplatformen Trade.com ejes og drives af investeringsselskabet (brokeren) Leadcapital Markets Ltd (Leadcapital), der er hjemmehørende i Cypern, og derfor er godkendt til at udføre investeringservices af den cypriotiske tilsynsmyndighed, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Leadcapital opnåede denne godkendelse i 2014. Hos Finanstilsynet i Danmark har Leadcapital været registreret siden 2014 efter de europæiske MiFID reglers pas-ordning.

 

Hvem er Trade.com egnet til?
Platformen er ganske velegnet til nye tradere og andre, som gerne vil stifte bekendtskab med gearede produkter. På såvel Trade.com’s hjemmeside som på webplatformen er det muligt at vælge sprog, herunder dansk, svensk og norsk.

Det kræves, at man minimum indsætter, hvad der svarer til 100 USD i forbindelse med åbning af en live konto, der som udgangspunkt vil blive i DKK. Det er muligt at placere lave minimumsindsatser i de enkelte handler for langt de fleste produkter. De enkelte produkter handles efter pålydende værdi, hvilket betyder, at ét kurspoint er lig 1 valutaenhed af det produkt, der handles og den samlede eksponering er derfor lig produktets pålydende værdi. F.eks. er det danske C20 indeks ca. 1000 DKK i pålydende værdi, og 1 kurspoint er 1 DKK osv.).

Det fremgår af Terms and Conditions under pkt. 9, at Leadcapital gør brug af en såkaldt negativ balancebeskyttelse, hvilket betyder, at en kunde ikke kan risikere at miste mere end sit oprindelige indskud. Ikke mindst for en nystartet trader, må dette siges at være ganske betryggende.

Det er muligt for at åbne en tidsubegrænset gratis demokonto, hvor man kan teste både webplatformen og mobilplatformen. Daytrader.dk anbefaler altid, at oprette en sådan demokonto for at afprøve platformen forinden man kaster sig over en live konto.

Trade.com opererer med tre forskellige kundetyper (Classic, Gold og Platinum) og princippet er, at jo mere man indskyder (fra 100 USD, ikke 1000 som det står anført på Trade.coms hjemmeside og i nedenstående tabel), jo flere services får man adgang til. Det drejer sig primært om nogle lidt mere avancerede handelsværktøjer, idet øvrige priser, herunder spreads, er ens for alle tre kundetyper.

account-types
Trade.com opererer med tre forskellige kundetyper. Mindsteindskud er 100 USD (og ikke 1000 USD som det fejlagtigt fremgår af tabellen fra Trade.coms hjemmeside).

 

Design og platforme
Trade.com tilbyder handel via en webbaseret platform, Cosmos Trade (som i øvrigt er identisk med den som Markets.com anvender), MT4 platformen samt mobilapps til hhv. Iphone IOS samt Android.
trade-cosmos
Den webbaserede platform, Cosmos Trade, er simpel og lettilgængelig.

Den webbaserede platform – Cosmos Trade
På denne platform er det muligt at vælge et hav af sprog, herunder dansk, svensk og norsk. Det er en god feature om end det visse steder tydeligt fremgår, at det er direkte oversættelser, som ikke alle steder er blevet oversat lige heldigt. Candlesticks er f.eks. blevet til stearinlys, som for så vidt ikke er direkte forkert, men vist sjældent bliver brugt i daglig tale blandt tradere. Værre er det med et begreb som Free margin, der er blevet oversat til Gratis margin (begrebet dækker over hvor stort et beløb man har til rådighed for marginhandel – der er desværre ikke meget i den finansielle verden, der er gratis…). Man kan dog til enhver tid skifte sprog f.eks. til hovedsproget engelsk, hvis man er i tvivl om noget.

Platformen er forholdsvis simpel opbygget og meget let og intuitiv at gå til. Den er overskuelig opbygget med en sort baggrund. Trade har et fastlåst setup, hvor det ikke er muligt at ændre ret meget, hvilket ikke er så optimalt. Dog fungerer setup´et rimelig godt. I venstre side af skærmen vises kursinfo for de forskellige produkter, der udbydes. Heldigvis er det muligt at tilpasse en liste med sine favoritinstrumenter, der benævnes Foretrukne. Man tilføjer let de ønskede instrumenter til denne liste ved at klikke på en lille stjerne, der vises i den overordnede liste i højre side. Trykker man på det lille ”i” ud for de enkelte instrumenter fremvises en boks, der viser en lang række nyttige oplysninger om det enkelte instrument fx margin, renteomkostninger mv., jf. nedenstående bilede.

Søgefunktionen er anvendelig, men det er f. eks. ikke muligt at søge efter lande i aktieoversigten. Her må man søge efter de enkelte aktier enten alfabetisk eller i søgefeltet. Efterfølgende kan man lægge dem til sin Foretrukne liste, som man desværre kun har en af. Har man åbne positioner vises disse under de enkelte instrumenter og det er også muligt at lukke eller redigere sine ordrer her. Der findes endvidere faner, der viser alle ens åbne positioner, åbne ordrer, lukkede positioner samt nyheder.

I venstre hjørne for neden vises ens kontooplysninger i form af saldo, egenkapital, Profit/loss på åbne positioner samt det beløb, der er til rådighed for marginhandel. Det er desværre ikke muligt at få sin samlede eksponering vist, hvilket dog er kendetegnede for stort set alle handelsplatforme. Man kan klikke på de forskellige oplysninger og få beskrevet hvordan tallene præcist udregnes.

Oplysninger om handelsstørrelse, gearing, marginkrav, renteniveau fremkommer ved tryk på ”I” ud for det enkelte instrument på instrumentoversigten hos Markets.coms webtraderapplikation.
Trykker man på det lille ”i” ud for de enkelte instrumenter fremvises en boks, der viser en lang række nyttige oplysninger om instrumentet.

Grafvisningen til højre er simpelt opbygget, men det er muligt at få vist kursgrafen med candlesticks (eller stearinlys alt efter hvilket sprog man vælger…) og påføre en række tekniske indikatorer (over 50 i alt) på det valgte produkt. Det er muligt at se åbne positioner i og handle direkte fra grafen. Det er desværre kun muligt at få vist en graf ad gangen medmindre man åbner flere instanser af webtraderen i forskellige browsere. Det er ligeledes muligt at indtegne støttelinjer, trendkanaler mv., som følger det enkelte instrument. Samlet set må grafmodulet dog siges at være under gennemsnittet sammenlignet med konkurrerende platforme. I højre side af skærmen vises endvidere et nyhedsfeed, hvor det er muligt at følge med i relevante nyheder.

Indlæggelse af ordrer
Ordreindlæggelse foregår ved at man fra instrumentoversigten klikker på køb eller salg på det enkelte instrument. I forbindelse med at man indlægger sin ordre og vælger antal af kontrakter vises endvidere den eksponering man påtager sig omregnet til den valuta ens konto er oprettet i, hvilket giver et rigtig godt overblik. Man er hermed heller ikke i tvivl om, hvor meget man reelt påtager sig af eksponering i den enkelte position. Samtidig med indlæggelse af en ny ordre er det muligt at angive stop loss og take profit kursniveauer. For hvert kursniveau beregnes, hvad ens nettoresultat omtrent vil beløbe sig til omregnet til den valuta, som ens konto er oprettet i. Det er en ret elegant feature.

ny-ordre
Alt i alt virker ordreindlæggelsesboksen overskuelig og er samtidig meget informativ.

Samlet set må det siges, at webtraderen nok ikke er blandt de mest omfattende på markedet, men til gengæld er den meget brugervenlig og informativ.

 

mt4-plat

MetaTrader 4 platformen
Gennem Trade.com er det muligt at downloade og få adgang til MetaTrader, MT4, som er verdens mest udbredte handelsplatform på tværs af de forskellige udbydere. Man kan få adgang til MT4 platformen fra både sin desktop og sin mobil. Læs eventuelt mere om MetaTrader 4 her.

 

Mobilplatformen
Mobilappen kan downloades til android og til iPhone. Det er en simpel, overskuelig og yderst brugervenlig app, som tilbyder de grundlæggende nødvendige funktioner. Man får adgang til kursoplysninger, simpel grafvisning, handel samt forskellige depotfunktioner. Således kan man bl.a. overføre og hæve midler og se sin depothistorik. Navigationen foregår nemt og hurtigt mellem de relevante menuer ligesom handel foretages hurtigt og elegant.

Samlet set må mobilappen siges at være et ganske brugbart supplement til webtraderen, når man ikke har adgang til denne.

img_4099img_4100

Mobilplatformen er enkelt opbygget og indeholder de relevante funktioner.

 

Markeder og produkter
Trade.com tilbyder over 2000 forskellige produkter i form af CFD-handel i hhv. aktieindeks, råvarer, ETF´er, større obligationer, enkeltaktier og valuta.
Oversigter over de udbudte produkter, minimumspreads, gearingsfaktorer mv. findes her.

trade-tabel-spreads-mv
Tabellen viser udvalgte produkters spreads, marginkrav og mindste handelsvolumen hos Trade.com

Aktieindeks
Det er muligt at handle alle de større indeks fra 26 lande, herunder f.eks det danske C20 indeks, det svenske S30 indeks og det norske N25 indeks. Handler man indeks skal man typisk som minimum handle 1 lot eller enhed ad gangen. For et aktieindeks vil 1 lot udgøre værdien af det underliggende indeks. Det medfører for tiden en eksponering for DAX på ca. 10.500 EUR, C20 ca. 1.000 DKK, S30 ca. 1.400 SEK og N25 ca. 550 NOK. Marginkravet ligger oftest på 1%, hvilket bevirker en gearing på faktor 100.

Man kan handle de gængse råvarer hos Trade
Man kan handle de gængse råvarer hos Trade

Ønsker man generelt at handle med mindre indsatser skal man være opmærksom på, at den mindste eksponering på 1 lot i DAX pt. udgør ca. 76.000 DKK, og derfor kræver en margin på ca. 760 DKK. Har man valgt et lavt indestående, skal man være ekstra opmærksom på dette, da man lynhurtigt ellers risikerer at blive stoppet ud som følge af de almindelige markedsbevægelser. I den forbindelse vil handel i de nordiske indeks formentlig være mere interessante eller eventuelt SP500.

Det kan bemærkes, at de udbudte aktieindeks (og visse andre instrumenter) prissættes med udgangspunkt i den nærmest udløbende underliggende future på det enkelte indeks. Det resulterer i, at de kvoterede kursniveauer kan være anderledes end på spotmarkedet, og det bevirker, at de pågældende kontrakter løbende ”rulles over” ved udløb af futuren. Det bevirker samtidig, at evt. tilknyttede ordrer annulleres. Man kan finde de relevante datoer under informationspunktet tilknyttet det enkelte instrument. Man bliver ligeledes gjort opmærksom på dette via beskeder i webtraderen.

 

Enkeltaktier
Det er muligt at foretage CFD baseret handel i over 2000 udvalgte enkeltaktier uden betaling af særskilt kommission/kurtage. Udover større internationale aktier er det også muligt at handle likvide danske, svenske og norske aktier. Det er f.eks. muligt at handle 22 danske aktier primært de mest likvide large cap selskaber men bl.a. også DFDS og NKT. Det er ligeledes muligt at handle visse mere eksotiske aktier, herunder større kinesiske og russiske aktier og f.eks. japanske Nintendo. Se en samlet liste her. Realtidskurser for de udvalgte aktier, koster ikke ekstra.

Nyheder fra TradeDet er muligt at handle helt ned til 1 stk. af en given aktie ad gangen, hvilket betyder, at man kan foretage aktiehandel med meget v eksponering og f.eks. købe lidt op ad gangen. Marginkravet er typisk 5%, men højere for de mere risikable aktier. Finansieringsomkostningen ved at beholde en aktiekontrakt over night udgør typisk i omegen af lidt over 1% p.a. alt efter marked. Dette må siges at være en attraktiv rente, som gør det mere fordelagtigt med længerevarende investeringer.

Spreadet man handler til, vil typisk være lidt højere end hvis man handler direkte på den børs, som aktien er noteret på (på spotmarkedet). Til gengæld sparer man som nævnt kurtagen, hvilket i sidste ende kan betyde, at de samlede handelsomkostninger alligevel er lavere end ved handel foretaget direkte på spotmarkedet.

 

Valutakryds
Trade.com udbyder mere end 50 forskellige kryds, herunder alle de store valutaer samt en del mindre valutaer. Det er muligt at handle f.eks. EUR/USD med et spread på min. 2 pip. Marginkravet for de større valutakryds er oftest 0,5%, dvs. det er muligt at geare med en faktor på 200. Den mindst mulige eksponering er 1.000 basisenheder f.eks 1.000 EUR, hvis der er tale om handel med EUR/USD valutakryds. Så også her er det muligt at investere med lav eksponering i de enkelte positioner.

 

Generelt om priser og omkostninger
Trade.com er ikke helt på niveau med de allerbilligste handelsplatforme på markedet målt på spreadstørrelse, men omvendt heller ikke blandt de dyreste.

Beholder man sine positioner åbne i længere tid, er finansieringsomkostningerne ved dette typisk 3-4% p.a. ved handel med f.eks. indeks mens omkostningerne ved handel med valutakryds generelt er noget lavere.

Handel med CFD i enkeltaktier opkræves ikke kurtage, men alene et spread, der dog som nævnt ovenfor umiddelbart er lidt højere, end hvad det er muligt at handle for direkte på børsen. Men dette opvejes til en vis grad af muligheden for at købe meget små positioner over flere omgange.

 

Uddannelse, analyse & nyheder
På webtraderen er der adgang til et simpelt nyhedsfeed med information om dagens markeder. På Trade.coms hjemmeside findes adgang til del kurser og informationsmateriale (det meste på engelsk), som godt kan anbefales både for begyndere og øvede. Trade.com har bl.a. udarbejdet en relativ omfattende ebog på 78 sider om valutahandel. Du kan finde den nævnte ebog og andet materiale her.

Trade.com udarbejder desuden hver dag en kort video – daily market outlook – til fri afbenyttelse:

 

Tvangslukning af positioner (margin call)
Platformen vil udløse en meddelelse om margin call, hvis ens saldo på kontoen falder til 100% (eller derunder) af den krævede margin for ens åbne positioner. Hvis saldoen på ens konto yderligere falder til 20% af den krævede margin, vil platformen pr automatik lukke alle åbne positioner. Bestemmelse fremgår af platformens Terms and Conditions. Det må siges at være velset, at Trade.com opererer med en fast objektiv regel for tvangslukning af positioner, så opstår der i hvert fald ikke tvivl om, hvornår lukning vil kunne ske. Reglen skal ligeledes ses i forhold til, at Trade.com tilbyder sikring mod negativ kontobalance.

 

Indberetning til SKAT
Som andre udenlandske handelsplatforme indberetter Trade.com ikke ens foretagne handler til SKAT, hvilket man så i stedet er forpligtet til selv at forestå.Typisk vil ens konto blive oprettet i samme valuta, som det land man kommer fra dvs. i DKK. Det betyder samtidig, at nettoresultatet for ens handler omregnes til DKK, hvilket gør det langt nemmere i forhold til indberetning til SKAT.

Det er i webtraderen muligt under Kontooversigt at udtrække en Account Statement, som viser ens samlede resultat for en given periode. Denne kan man så opgøre ultimo året. Et samlet positivt resultat i DKK skal man så indberette i forbindelse med sin selvangivelse. Har man været så uheldig, at man har genereret et tab, skal man i forhold til SKAT opdele resultatet baseret på hhv. aktiebaserede instrumenter f.eks aktier og aktieindeks samt øvrige instrumenter herunder f.eks. råvarer og valuta. Account Statement giver ikke mulighed for, at man kan få udspecificeret nettoresultaterne på de enkelte produkttyper. Udtrækket kan dog gemmes i webformat, hvorefter man f.eks. i Excel med lidt snilde selv kan foretage denne opdeling. Læs mere om de skattemæssige regler under vores skatteguide for tradere.

 

Kundeservice og åbning af konto
Kundeservice er tilgængeligt fra søndag kl 22 til fredag kl 22, og det er muligt at komme i kontakt med dem via et dansk telefonnummer. Du skal dog ikke forvente at personen, der besvarer dit opkald kan tale dansk. Kundeservice kan endvidere nemt kontaktes via e-mail og livechat, som fungerer ganske fint.

Selve oprettelsesproceduren er nem og hurtig. Man bliver godkendt til handel så snart platformen har modtaget de oplysninger, der kræves samt de nødvendige identifikations- og dokumentationspapirer såsom pas og f.eks. kontoudtog der viser ens bopæl. Har man allerede åbnet en demokonto, kan man via denne adgang nemt åbne en live konto.

For tiden tilbydes man 25 USD (200 DKK) i bonus for at åbne en konto. Det skal bemærkes, at man for at få lov at beholde bonussen skal handle i et vist omfang. Trade.com stiller således krav om, at man i løbet af 60 dage gennemfører en handelsvolumen på mindst 10.000 USD for hver bonus på 1 USD. I forhold til de 25 USD skal man således handle for min. 250.000 USD f.eks ved at foretage 25 handler a 10.000 USD. Det må anbefales, at man sætter sig grundigt ind i betingelserne for ikke at blive unødig skuffet efterfølgende.

Daytrader.dk anbefaler generelt, at man helt ser bort fra bonustilbud, idet man kan have en tendens til at komme til at overtrade, hvilket blot resulterer i unødige handelsomkostninger eller risiko for større tab end højst nødvendigt. I dette tilfælde er der dog tale om et begrænset beløb. Både i forhold til bonussens størrelse og i forhold til krav til handelsomfanget (selvom alt jo er relativt). I webtraderen er det muligt at følge med i hvor langt man er handelsmæssigt i forhold til bonusordningen. Det er ligeledes muligt helt at afslå bonusbeløbet i forbindelse med kontoåbning. Læs nærmere om bonusreglerne her.

 

Sikkerhed for indestående
Leadcapital opbevarer kundernes midler adskilt fra Leadcapitals egne midler i henhold til EU’s finansforordninger og MiFID via såkaldt segregerede kundekonti. Det betyder, at den enkelte kunde konto holdes separat adskilt fra brokerens egne midler i en evt. konkurssituation. Herudover er privatkunders midler efter cypriorisk lovgivning, som igen er EU baseret, i visse situationer forsikret mod uregelmæssigheder med op til 20.000 EUR pr kunde. Læs eventuelt mere her.

Eftersom Leadcapital er underlagt relativt strenge minimumskrav fra EU vedrørende udbud af finansielle tjenesteydelser adskiller selskabet sig ikke nævneværdigt fra de øvrige udbydere på markedet, hvad angår ovenstående.

 

Konklusion
Trade.com er en udemærket handelsplatform, især for begyndere og lettere øvede, der ønsker en simpel og lettilgængelig webtrader med mulighed for at foretage handler med lav eksponering. Mere øvede tradere vil formentlig finde webtraderen en smule mangelfuld i forhold til opsætning og grafvisning sammenlignet med andre platforme. Til gengæld leverer webtraderen det den skal med et fint lay-out, som ikke stiller ikke høje krav til ens computers ydeevne. Mobiludgaven fungerer ligeledes godt.

Eftersom Trade.com er ejet af en udenlandsk broker, er man selv forpligtet til at indberette sit nettoresultat til SKAT og sørge for at gemme behørig dokumentation for dette. Grundet de begrænsede dataudtrækningsmuligheder, kan det blive en lidt omstændelig affære, hvilket i øvrigt gør sig gældende for de fleste udenlandske handelsplatforme.

Trade.com er ikke blandt de førende rent spreadmæssigt. Men prisstrukturen er gennemsigtig, og man betaler f.eks. ikke særskilt kurtage for CFD-aktiehandel ligesom renteniveauet er rimeligt.

Er man nybegynder, vil det give ekstra tryghed at vide, at man ikke kan risikere mere end sit kontoindestående.

>>>>>>>>>>>>>>>>>> Prøv Trade her

Preview af Trade.com:

Daytrader.dk kan i visse tilfælde modtage kommission og/eller betaling for annoncering fra Trade.com eller andre af de handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Daytrader.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering er med til at sikre, at vi også fremover kan levere de bedste guides og det bedste indhold om daytrading.image_pdfimage_print
Del denne artikel