Investering i kunstig intelligens – Sådan kan du komme med

Udgivet: 9. december 2021

Definitionen af kunstig intelligens – artificial intelligence eller blot AI på engelsk – kan være svært at præcisere helt i praksis. Typisk tænkes på, at det handler om at få computere og robotter til at gøre ting, som det hidtil kun har været mennesker, der har kunnet – for eksempel at spille skak, køre bil, diagnosticere patienter eller føre en samtale.

Kunstig intelligens fremkommer dog i mange former og anvendes formentlig langt mere end man lige umiddelbart tænker over. Nære eksempler er vores allesammens smartphones, som via f.eks. Siri, Alexa og Google Assistant kan hjælpe en i det daglige. Disse type af tjenester bruger alle teknologier, som er baseret på kunstig intelligens. Andre eksempler er kombinationen af cloud computing og billig opbevaring i skyen, som gør, at maskiner og algoritmer i dag er i stand til at evaluere store datamængder, identificere mønstre og dernæst sørge for helt automatisk at tage de rigtige og bedste beslutninger, ofte bedre end mennesker. Teslas Autopilot, om end stadig under udvikling, er et godt eksempel på resultatet af kunstig intelligens, som især er baseret på behandling af store datamængder.

Fremadrettet vil kunstig intelligens kunne tage fat i alle aspekter af vores liv og medføre varige og væsentlige ændringer. Konsekvenserne bliver formentlig mere omfattende end de ændringer, vi har oplevet hidtil med smartphones og pc’er. Kunstig intelligens er nemlig meget mere end “blot” nogle smarte algoritmer. Det åbner op for en verden af nye teknologier og maskiner. For de virksomheder, som formår at gribe mulighederne, vil det have et kæmpe potentiale for forbedring  af produkter og tjenester.

Der findes således ganske mange spændende børsnoterede selskaber, som på forskellig vis gør sig inden for kunstig intelligens. Vil man gerne investere på en let måde i denne type selskaber, er det muligt at gøre det via et trackercertifikat, som betyder, at man med en enkel investering bliver eksponeret mod en række selskaber, som på den ene eller anden måde er involveret i kunstig intelligens.

Investeringshuset Vontobel med schweiziske lancerede i oktober 2020 et sådant temabaseret certifikat, som afspejler udviklingen 1:1 i Solactive Artificial Intelligence Index, som beregnes af tyske Solactive AG. Dette indeks består af mellem 14-20 udvalgte aktier, som alle opfylder de opsatte kriterier for markedsværdi, branchespecifikation mv. Læs mere om indeksets sammensætning nedenfor.


Hvorfor investere i kunstig intelligens via et certifikat?
Et trackercertifikat er et finansielt instrument, som afspejler udviklingen på et eller flere underliggende aktiver. Det er væsentligt at nævne, at certifikater klassificeres af Finanstilsynet som komplekse instrumenter, der ikke er egnede for alle investorer. I modsætning til de fleste bull og bear certifikater indeholder Vontobels trackercertifikater dog ikke gearing, hvilket medfører, at instrumentet nærmere kan sammenlignes med andre indekstrackere såsom indeksfonde, jf. nedenfor, hvor certifikatets juridiske struktur beskrives nærmere.

Investering direkte i et trackercertifikat inden for kunstig intelligens er en let måde at købe sig ind i temaet uden at skulle investere direkte i udvalgte enkeltaktier, som måske eller måske ikke, vil outperforme over tid.

Det vil både være tidskrævende og forbundet med omkostninger, hvis man skal købe sig ind i en række af disse aktier med mindre positioner. Ved at købe sig ind i et certifikat som følger de markedsledende aktier indenfor området, sparer man dels handelsomkostningerne ved at skulle købe mange aktier, men man opnår også let at få spredt sin risiko. Dog har man naturligvis stadig den overordnede sektorrisiko, men man er mere sikker på også at få del i sektorens vindere over tid. Det må i øvrigt anbefales ikke at placere for stor en andel af ens samlede investeringer i en så smal sektor som dette.


Hvad investerer man i?
Når man investerer i det nævnte certifikat eksponeres man for øjeblikket i 20 forskellige aktier, som alle gør sig inden for kunstig intelligens. Af nedenstående tabel ses den aktuelle sammensætning og vægten af de enkelte aktier, som man pt. eksponeres mod ved investering i certifikatet.

Ovenstående tabel viser sammensætningen af Vontobels kunstig intelligens trackercertifikat primo december 2021. Læs mere om den aktuelle sammensætning og kursudvikling i certifikatets factsheet, som dagligt ajourføres.

Ikke overraskende er det fortrinsvist amerikanske aktier, som fylder i indekset. Bl.a. den amerikanske chipproducent NVIDIA indgår i indekset med en vægt på ca. 7%. Selskabet er med sin nuværende markedsværdi blandt verdens ti mest værdifulde, børsnoterede selskaber. Særligt udviklingen af GPU´er (graphics processing units) til gaming-industrien har vist sig brugbar fx i forhold til kunstig intelligens inden for en lang række områder, som kræver enorme mængder af regnekraft og i særdeles hurtige beregninger. Læs eventuelt mere om NVDIAs mange forretningsområder her.

Selvkørende biler er ligeledes et fyldigt undertema inden for kunstig intelligens, som går igen inden for en lang række kendte selskaber, der også er med i indekset, herunder naturligvis Tesla men også Alphabet og Apple satser stort i forhold til dette. De tre selskaber udgør tilsammen ca. 17% af indeksets værdi.

Der er endvidere et par europæiske aktier i indekset, herunder fx hollandske ASML Holding, som er verdensførende producent af fotolitografisystemer, der anvendes til fremstilling af halvledere. ASML fylder knap 5% af indeksets værdi.

Eftersom mange af aktierne i indekset handles i amerikanske dollars skal man være opmærksom på, at man er særlig eksponeret mod kursudviklingen i netop dollars, som pt. udgør næsten 3/4 af det samlede indeks. Resten er primært i euro.


Omkostninger
Man betaler 1,2% i årlige omkostninger i form af et management fee, som beregnes og betales dagligt på samme måde som ved investering i en ETF. Disse omkostninger må siges at være noget højere end man typisk betaler ved indeksinvestering i hvert fald i de lidt bredere indeks. Det er dog ikke ualmindeligt, at omkostningerne i smallere indeks er højere. Det er i den forbindelse også værd at bemærke, at certifikatet ikke er gearet, hvilket mange certifikater ellers er. Det betyder, at certifikatet ikke løbende belastes af finansieringsomkostninger.

Udover de årlige omkostninger vil man skulle betale almindelig kurtage ved køb og salg ligesom man ved handel vil skulle acceptere et vist spread, da certifikatet er børsnoteret.

Selve certifikatet er udstedt i danske kroner, hvorfor man ikke behøver at foretage veksling til fremmed valuta ved køb og salg.

Man kan på dansk læse certifikatets obligatoriske Dokument med central information (Key Information Document – KID), hvor de løbende omkostninger og øvrige betingelser beskrives.

Certifikatets juridiske struktur
Trackercertifikater hos Vontobel indeholder i modsætning til de fleste bull og bear certifikater ikke et gearingselement. Certifikatet er “open-ended”, hvilket betyder, at der ikke er fastsat en nærmere udløbsdato. Vontobel kan dog ved at give meddelelse til investorerne vælge at indløse certifikatet.

Certifikater udstedt af Vontobel handles på børsen Nordic Growth Market (Nordic MTF Danmark) i danske kroner. Udover at man løbende vil kunne handle certifikatet i børsens åbningstid sikrer Vontobel, at der under normale markedsvilkår stilles priser i certifikatet (market making) således, at man kan sælge certifikatet igen.

Vontobel har udstedt certifikatet i Tyskland, og Vontobels børsnoterede holdingselskab, som er baseret i Schweiz, er garant. Som investor løber man derfor en risiko på udstederen eller garanten, hvilket i sidste kan betyde, at man helt mister sin investering, hvis Vontobel går konkurs og ikke kan indfri sine forpligtelser i forhold til de udstedte certifikater.

Vil man gerne dykke dybere ned i det fuldstændige prospekt, kan man finde alle certifikatets juridiske dokumenter her. Den juridiske struktur, herunder også de nævnte risici, beskrives også kort på dansk i ovennævnte dokument med central information (KID).


Hvordan beskattes certifikatet?
Certifikater beskattes generelt som kapitalindkomst, hvilket man kan læse mere om her.


Hvor kan man handle certifikatet?

Vontobels certifikater er optaget til handel på NGM (Nordic Growth Market), hvor de kan handles i danske kroner. Man kan bl.a. handle AI-certifikatet og andre Vontobel certifikater hos Nordnet. Man kan på Nordnets handelsplatform finde instrumentet f.eks. ved angive tickernavnet “TRACK ARTINT VON” i søgefeltet øverst til højre eller ved at klikke her.

Man kan endvidere finde en oversigt over alle Vontobels tracker certifikater hos Nordnet via dette link. Efter man har klikket på linket, kan man under “produkttype” ligeledes søge efter den lange række af gearede bull og bear certifikater, som Vontobel ligeledes udbyder, hvis man er interesseret i disse produkter.


Vil du vide mere?
Er man interesseret i Vontobels øvrige trackercertifikater kan man finde en oversigt her. Man kan for eksempel investere i ugearede certifikater baseret på populære temaer og megatrends. Det er bl.a. muligt at investere i udvalgte temaer inden for f.eks. Cyber Security og hydrogenaktier.

Det er endvidere muligt at læse mere om Vontobels samlede udbud af certifikater her.

Vontobel har ligeledes udarbejdet en brochure, der beskriver hvordan bull- og bear certifikater fungerer, og som på dansk kan downloades i pdf her.

Afslutningsvist kan det anbefales, at man skriver sig op til Vontobels Blog Newsletter, hvor man helt gratis får tilsendt investeringsideer og indspark om aktuelle investeringsområder. Det er en god og let måde at holde sig orienteret om, hvad der helt aktuelt rører sig på markederne. Man kan skrive sig op her og samme sted læse om tidligere investeringstemaer mv. 

Vontobel har betalt for ovenstående oplysninger om deres certifikater i denne artikel.

Vigtig meddelelse

Denne information er hverken investeringsrådgivning eller en anbefaling om investering eller investeringsstrategi, men annoncering. Den fuldstændige information om handelsprodukter (værdipapirerne), særligt strukturen og de risici, der er forbundet med en investering, er beskrevet i basisprospektet samt i eventuelle tillæg og i de endelige betingelser.

Potentielle investorer bør læse disse dokumenter, før de træffer en beslutning om investering. Dokumenterne og dokumentet med central information udgives på udstederens hjemmeside, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com, og de kan hentes gratis fra udstederen. Godkendelsen af prospektet skal ikke forstås som en godkendelse af værdipapirerne.

Værdipapirerne er produkter, der ikke er simple, og som kan være vanskelige at forstå. Denne information inkluderer eller vedrører tal fra tidligere resultater. Tidligere resultater udgør ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Denne information inkluderer oplysninger om fremtidig performance. Sådanne prognoser er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

image_pdfimage_print
Del denne artikel