Investering i cyber security på den lette måde

Udgivet: 20. november 2021

Stigende datamængder og afhængighed af digitale løsninger på snart sagt alt, har de seneste år gået hånd i hånd med et stigende antal cyberangreb i alskens afskygninger. Angrebene er i den grad blevet hyppigere og typisk også mere skadelige. Fokus på bl.a. sårbarhed for de ramte virksomheder og de meget høje omkostninger, der er forbundet med angreb, er også steget.

I en verden som bliver mere og mere digitaliseret, står sikkerhed ret højt på den globale dagsorden. Parallelt kræver virksomheder, individer og staten som sådan også bedre data- og forbrugerbeskyttelse. Cyberkriminalitet er blevet en slags moderne krigsførelse, hvor man for at beskytte sig selv og sine værdier, er nødt til at opruste mod de usynlige fjender.

Denne oprustning gavner naturligvis de virksomheder, som tilbyder hjælp til at bekæmpe de usynlige fjender. Som følge af den store efterspørgsel på cyber security ydelser findes i dag en lang række virksomheder inden for dette, men lige præcis hvilke der over tid vil blive best in class, kan være svære at spotte. En løsning på det kan være, at vælge en bred eksponering inden for cyber security temaet i stedet for at skulle udvælge enkelte spillere.

Den lette måde at opnå denne brede eksponering er ved købe sig til en 1:1 eksponering i et indeks af forskellige virksomheder, som netop opererer inden for cyber security temaet. Det kan for eksempel gøres ved at købe et såkaldt tracker certifikat, som afspejler et indeks af aktier inden for området. Vontobel, investeringshuset med schweiziske rødder, lancerede i oktober 2020 et sådant trackercertifikat, som afspejler udviklingen 1:1 i Cyber Security Performance-Index, som beregnes af Solactive AG. Dette indeks består af 15 udvalgte aktier, som alle opfylder de opsatte kriterier for markedsværdi, branchespecifikation mv. Læs mere om indeksets sammensætning nedenfor.

Man skal være opmærksom på, at certifikater i almindelighed klassificeres af Finanstilsynet som komplekse instrumenter, som ikke er egnede for alle investorer. I modsætning til de fleste bull og bear certifikater indeholder Vontobels trackercertifikater dog ikke gearing, hvilket medfører, at instrumentet nærmere kan sammenlignes med andre indekstrackere såsom indeksfonde (ETF´er f.eks.), jf. nedenfor, hvor certifikatets juridiske struktur beskrives nærmere.

Hvorfor investere i cyber security via et certifikat?

At investere i et trackercertifikat målrettet mod cyber security er som nævnt en let måde at købe sig ind i temaet uden at skulle investere direkte i udvalgte enkeltaktier, som måske eller måske ikke, vil outperforme over tid. Det vil både være tidskrævende og forbundet med omkostninger, hvis man skal købe sig ind i en række af disse aktier med mindre positioner. Ved at købe sig ind i et temabaseret certifikat sparer man dels handelsomkostningerne ved at skulle købe mange aktier, men man opnår også let at få spredt sin risiko indenfor det pågældende tema. Man har naturligvis stadig den overordnede temarisiko, men man er mere sikker på at få del i temaets vindere over tid. Man skal typisk sørge for ikke at placere for stor en andel af ens samlede investeringer i et så smalt tema som cyber security.

Hvad investerer man i?

Som nævnt er cyber security certifikatet en afspejling af det underliggende indeks “Cyber Security Performance Index“, som beregnes af Solactive AG. I indekset indgår alene virksomheder med væsentlig omsætning mv. inden for cyber security området ligesom der opstilles krav til markedsværdi og likviditet i aktierne. Indekset rebalanceres 2 gange årligt i maj og november. De helt præcise kriterier for indekset kan findes her.

Når man investerer i certifikatet eksponeres man således løbende mod 15 forskellige aktier, som alle gør sig inden for cyber security. Af nedenstående tabel ses den aktuelle sammensætning og vægten af de 10 største aktiepositioner, som man for nærværende eksponeres mod ved investering i certifikatet. 

Ovenstående tabel viser de 10 største aktiepositioner i Vontobels Cyber Security trackercertifikat pr. 19. oktober 2021. Læs mere om den aktuelle sammensætning og kursudvikling i certifkatets factsheet, som ajourføres på daglig basis.

Den største position er for nærværende amerikanske Cloudflare, som udgør knap 12% af indeksets værdi. Også de næststørste positioner er amerikanske nemlig Zscaler, der udgør knap 9% af indekset og Fortinet med ca. 8%.

Cloudflare har knap 1800 ansatte og en markedsværdi på ca. 58 mia. USD. Aktien er steget betragteligt i år. Zscaler med 3200 ansatte og en markedsværdi på knap 43 mia. USD er også steget meget i år mens Fortinet med 7000 ansatte og en markedsværdi på knap 55 mia. USD ligeledes er steget voldsomt i år. Hvorvidt disse voldsomme kursstigninger for de nævnte aktier kan fortsætte, er naturligvis usikkert.

Det ses tydeligt på ovenstående tabel og billedet af landekompositionen, at netop de amerikanske aktier er førende indenfor området og udgør godt 75% af indeksets værdi. Næsten 94% af aktierne handles dog i USD. Den resterende del på ca. 6% handles i japanske yen. Man er i forhold til valuta således overvejende eksponeret mod USD.

Omkostninger

Man betaler 1,2% i årlige omkostninger til udstederen af certifikatet i form af et management fee, som beregnes og betales dagligt på samme måde som ved investering i en ETF. Disse omkostninger må siges at være noget højere end man typisk betaler ved indeksinvestering i hvert fald i de lidt bredere indeks. Det er dog ikke ualmindeligt, at omkostningerne i smallere indeks er højere. Det er i den forbindelse også værd at bemærke, at certifikatet ikke er gearet, hvilket betyder, at certifikatet ikke løbende belastes af finansieringsomkostninger.

Udover de årlige omkostninger vil man skulle betale almindelig kurtage ved køb og salg ligesom man ved handel vil skulle acceptere et vist spread, da certifikatet er børsnoteret.

Selve certifikatet er udstedt i danske kroner, hvorfor man ikke behøver at foretage veksling til fremmed valuta ved køb og salg.

Man kan på dansk læse certifikatets centrale investor dokumentation (Key Information Document – KID) her, hvor information om de løbende omkostninger og betingelser er tilgængelig.

Certifikatets juridiske struktur

Trackercertifikater hos Vontobel indeholder i modsætning til de fleste bull og bear certifikater ikke gearing. Certifikatet er “open-ended”, hvilket betyder, at der ikke er fastsat en nærmere udløbsdato. Vontobel kan dog vælge at indløse certifikatet med forudgående besked om dette.

Certifikatet kan handles på en børs i danske kroner, som i Vontobels tilfælde er Nordic Growth Market – Nordic MTF Danmark. Udover at man løbende vil kunne handle certifikatet i børsens åbningstid sikrer Vontobel, at der under normale markedsvilkår løbende stilles priser i certifikatet (market making) således, at man er sikker på at kunne sælge certifikatet igen.

Vontobel udsteder certifikatet i Tyskland, og Vontobels børsnoterede holdingselskab baseret i Schweiz er garant. Som investor løber man derfor en risiko på udstederen (garanten), hvilket i sidste ende kan betyde, at man helt mister sin investering, hvis Vontobel går konkurs og ikke kan indfri sine forpligtelser i forhold til de udstedte certifikater.

Hvordan beskattes certifikatet?

Certifikater beskattes generelt som kapitalindkomst, hvilket man kan læse mere om her.

Hvor kan man handle certifikatet?

Vontobels certifikater er optaget til handel på NGM (Nordic Growth Market), hvor de handles i danske kroner. Man kan bl.a. handle cyber security certifikatet og andre Vontobel certifikater hos Nordnet. Man kan på Nordnets handelsplatform finde instrumentet f.eks. ved angive tickernavnet “TRACK CYBER VON” eller ISIN: “DE000VP9JQK2” i søgefeltet øverst til højre eller endnu lettere ved at klikke her. Man kan endvidere finde en oversigt over alle Vontobels tracker certifikater hos Nordnet via dette link. Efter man har klikket på linket, kan man under “produkttype” ligeledes søge efter den lange række af gearede bull og bear certifikater, som Vontobel ligeledes udbyder, hvis man er interesseret i disse produkter.

Vil du vide mere?

Er man interesseret i Vontobels øvrige trackercertifikater, kan man finde en oversigt over disse her. Man kan for eksempel investere i ugearede certifikater baseret på populære temaer og megatrends såsom hydrogen-aktier (læs vores artikel om dette certifikat her), kunstig intelligens (læs vores artikel om dette her) og forskellige kryptovalutaer.

Det er endvidere muligt at læse mere om Vontobels samlede udbud af certifikater her.

Vontobel har ligeledes udarbejdet en brochure, der beskriver hvordan bull- og bear certifikater fungerer, og som på dansk kan downloades i pdf her.

Afslutningsvist kan det anbefales, at man skriver sig op til Vontobels Blog Newsletter, hvor man helt gratis får tilsendt investeringsideer og indspark om aktuelle investeringsområder. Det er en god og let måde at holde sig orienteret om, hvad der helt aktuelt rører sig på markederne. Man kan skrive sig op her og samme sted læse om tidligere investeringstemaer mv. 

Vontobel har betalt for ovenstående oplysninger om deres certifikater nederst i denne artikel.

Vigtig meddelelse

Denne information er hverken investeringsrådgivning eller en anbefaling om investering eller investeringsstrategi, men annoncering. Den fuldstændige information om handelsprodukter (værdipapirerne), særligt strukturen og de risici, der er forbundet med en investering, er beskrevet i basisprospektet samt i eventuelle tillæg og i de endelige betingelser.

Potentielle investorer bør læse disse dokumenter, før de træffer en beslutning om investering. Dokumenterne og dokumentet med central information udgives på udstederens hjemmeside, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com, og de kan hentes gratis fra udstederen. Godkendelsen af prospektet skal ikke forstås som en godkendelse af værdipapirerne.

Værdipapirerne er produkter, der ikke er simple, og som kan være vanskelige at forstå. Denne information inkluderer eller vedrører tal fra tidligere resultater. Tidligere resultater udgør ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Denne information inkluderer oplysninger om fremtidig performance. Sådanne prognoser er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

image_pdfimage_print
Del denne artikel