ordbog for tradere

Ordliste skat for tradere

Ordliste skat for tradere

Ordliste over ord, som er relateteret til skat og trading: Aktieavancebeskatningsloven Aktieavancebeskatningsloven omfatter den skattemæssige behandling af aktier, anparter og andre lignende værdipapirer. Børsnoterede aktier Med børsnoterede aktier menes aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Skat anvender officielt sidstnævnte betegnelse. Modsætningen til børsnoterede aktier er unoterede…
Læs mere