VIX: Sådan handler du frygtens indeks

Udgivet: 28. januar 2022

Den berømte investor Baron Rothschild er kendt for at have udtalt, at “det rigtige tidspunkt at købe på er, når der er blod i gaderne”. Men hvordan kan man som investor måle størrelsen af panik “i gaderne”? En mulighed er at bruge volatilitetsindekset VIX, også kaldet frygtens indeks.

I denne artikel ser vi nærmere på, hvad VIX er, og du lærer blandt andet en strategi for, hvordan du kan bruge indekset til at time en bund på aktiemarkedet.

VIX-indekset stiger, når aktiemarkedet falder og omtales derfor ofte som frygtens indeks. Grafen ovenfor viser VIX-indekset fra 2008-2022. Læg mærke til de store toppe i 2008 og 2020, som begge var år, hvor aktiemarkedet faldt meget.

Hvad er VIX?

VIX er ticker-symbolet for Chicago Board Options Exchange’s CBOE Volatility Index. De fleste omtaler dog indekset som “VIX”. Indekset er et populært mål for aktiemarkedets forventede volatilitet baseret på S&P 500-indeksets optioner.

Hvis indekset stiger, betyder det, at efterspørgslen efter put-optioner (salgsoptioner) stiger og derfor bliver dyrere. Hvis indekset falder, er der mindre efterspørgsel, og optionspriserne har en tendens til at falde. Ved stabile stigninger på aktiemarkedet ser man normalt lav volatilitet (lave VIX-niveauer), og når aktiemarkedet falder, er der ofte panik, større volatilitet og dermed et stigende VIX indeks.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Hvordan virker VIX?

VIX er vist i procentpoint og forenklet kan man sige, at det viser den forventede ændring i S&P 500-indekset over de næste 30 dage.

Eksempel: Hvis VIX har en værdi på 15, repræsenterer dette en forventet ændring på 15 % (årligt), hvilket vil være en ændring på 1,25 % enten op eller ned i S&P 500 i den næste 30 dages periode. (15 % / 12 = 1,25 %).

Beregningsformlen for VIX ser således ud:

I beregningen ovenfor er T antallet af gennemsnitlige dage i en måned (30 dage), r er det risikofrie kursus, F er 30-dages futures-prisen på S&P 500, og P (K) og C (K) er priser for gips og opkald og K 30 dage til udløb.

Heldigvis er det ikke nødvendigt at forstå beregningerne bag VIX indekset for at kunne handle det.

Hvordan kan man handle ved hjælp af VIX?

Den nemmeste måde at eksponere sig i VIX indekset er at købe en ETF (en børshandlet fond), som følger dette indeks. På denne måde kan du spekulere i VIX-udviklingen eller bruge det som en form for afdækning i ustabile tider.

Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at værdien af ​​VIX ETF’er har en tendens til at falde over tid som et resultat af adfærden i VIX-futuren. I takt med faldet over tid, har ETF’erne færre penge at bruge til at rulle ind i de efterfølgende futureskontrakter, når disse løbende udløber. Som tiden går, gentager denne proces sig selv flere gange, og i sidste ende taber de fleste VIX ETF’er penge i det lange løb. Skal man som investor tjene penge på VIX ETF´er, vil det derfor typisk være mest attraktivt med investering med mere kortere tidshorisonter i volatile perioder.

Se eksempel på kursudviklingen i Proshare’s Trust Ultra Short Term Futures ETF:

VIX: En indikator til at identificere en markedsbund

Mange investorer bruger VIX som et værktøj til at forsøge at forstå, hvad der på kort sigt vil ske i S&P 500 og resten af ​​aktiemarkedet.

Når frygt og panik overtager Wall Street, kan det være et tegn på, at aktiemarkedet er tæt på at nå bunden. VIX kan her være en teknisk sentimentindikator, der kan hjælpe en med at identificere en markedsbund. Kort sagt er VIX omvendt korreleret med S&P 500.

Se eksempel fra corona-krakket i foråret 2020 på grafen nedenfor. VIX er den øverste graf og S&P 500 den nederste. Bemærk, at toppen af ​​VIX næsten falder sammen med bunden af ​​S&P 500:

Prøv vores gratis handelssignaler i aktier og valuta – LIVE Via Messenger-app

“When the VIX is high, it is time to buy”

Ovenstående udsagn høres ofte blandt erfarne investorer, men er der noget om det? Svaret er: delvist.

VIX har visse niveauer, hvor det plejer at toppe på. Kigger vi på månedsgrafen, kan vi se, at indekset flere gange er vendt rundt om 50-niveauet de seneste år. Disse VIX-toppe falder ofte sammen med bunden af ​​S&P 500, som er den orange graf i bunden:

Ved et større fald i markedet kan det derfor potentielt være en god mulighed for at komme ind på aktiemarkedet, når VIX når 50-området. Hvis man vil have mere bekræftelse, kan man også se på candlestickdiagram over S&P500 indekset og lede efter et vendingsmønster. Eksempelvis en dobbeltbund, en omvendt hovedskulderformation eller et candlestick-vendingsmønster.

Der er naturligvis ingen garantier for, at VIX vender rundt på 50-niveauet, når markedet er i frit fald. Nogle gange når den ikke dertil, og nogle gange går den endnu højere som i 2008 og 2020, hvor den nåede op på henholdsvis hele 90 og 85 (se billedet ovenfor).

En anden strategi kunne således være at dele dine køb op i flere omgange, såkaldt dollar cost averaging. Antag, at du har et kontantindestående på fx 150.000 DKK, som du gerne vil købe for i tilfælde af et større fald i markedet. Så kan du for eksempel handle med følgende strategi:

  • Køb for 50.000 DKK når VIX rammer 30
  • Køb for 50.000 DKK når VIX rammer 50
  • Køb for 50.000 DKK når VIX rammer 80

Fordelen ved ovenstående strategi er, at du køber ind på niveauer, hvor VIX, og dermed aktiemarkedet, har haft en tendens til at vende tidligere. En risiko ved eksemplet ovenfor er, at prisen ikke når niveauerne, markedet vender, og man derved går glip af stigningen. Det er derfor vigtigt, at du har en plan, der passer til din risikovillighed og personlighed. Ovenstående eksempel er kun tænkt som inspiration.

Hvordan kan man trade VIX på helt kort sigt?

Du kan selvfølgelig også spekulere på helt kort sigt i VIX-indekset kursudvikling. Som tidligere nævnt har indekset klare niveauer, hvor kursen har en tendens til at vende, såkaldte støtte- og modstandsniveauer.

Du kan derfor forsøge at identificere og handle mellem disse områder. På dagsgrafen nedenfor kan du se, at kursen flere gange i 2021 nåede bunden omkring 16-niveauet (den grå boks). Du kunne derfor have som strategi at købe indekset på det niveau og sælge, når det er steget, for eksempel til mellem 20-25 niveauet, som flere gange har været et stærkt modstandsområde:

Med en kendt kursudvikling som på ovenstående graf, kan det se let ud, men i praksis er det ofte mere udfordrende. Det er derfor vigtigt, at du studerer VIX-grafen grundigt og tester dine strategier for små beløb eller på en demo-konto først. På handelsplatformen Markets.com kan du for eksempel oprette en gratis demokonto, hvor du kan handle for virtuelle penge. Det er hos Markets.com muligt at handle VIX indekset i form af en CFD, som er gearet med en faktor 5. Produktet betegnes VIXX, som man kan søge efter på platformen.

Husk på, at VIX – især i urolige tider – kan opføre sig som et vildt dyr med ganske store og meget hurtigt forekommende kursudsving. Det er derfor vigtigt, at du har en ansvarlig risikostyring og bruger stop loss.

Hvis du vil lære mere om risikostyring og få inspiration til effektive handelsstrategier, anbefaler vi vores gratis kursus Kickstart din daytrading.

Prøv vores gratis handelssignaler i aktier og valuta – LIVE Via Messenger-app
image_pdfimage_print
Del denne artikel