Lektion #5: Forstå begreberne ved valutahandel

Udgivet: 15. marts 2023

For at modtage Sarid Harpers indikator og blive klar til webinarerne, hvor Sarid gennemgår sine metoder foran et live-publikum, skal du:


Sarid Harpers indikator kan bruges på mange markeder på børsen, men indikatoren er først og fremmest udviklet til valutahandel. Valutahandel kaldes også forex-handel eller FX-handel.

Hvis du ikke har hørt om valutahandel i forvejen, er det meget vigtigt, at du læser denne artikel grundigt. Selvom du ikke forstår alle begreberne 100%, så er det vigtigt at kende til dem. Hvis du føler dig usikker, skal du vide, at du sagtens kan nøjes med at handle for nogle få hundrede kroner, og med en ganske lille risiko. På den måde kan du handle for beskedne beløb, indtil du en dag føler dig mere sikker og forstår det hele.

Husk samtidig også, at vi afholder webinarer, som forklarer alle begreberne fra denne artikel og fra resten af forløbet. Så hvis det ikke lykkes dig at forstå det hele i første omgang, så fat mod. Du har mulighed for at stille spørgsmål på de kommende webinarer og til vores support på support@daytrader.dk.

Valutahandel er det absolut største finansielle marked på kloden. Det anslås, at over 2000 milliarder dollars handles hver dag. Det er langt mere end alle aktiemarkeder i hele verden til sammen. Der er med andre ord tale om et kolossalt marked med en helt utrolig høj volumen.

De fleste private investorer beskæftiger sig alene med aktiehandel og køber og sælger aktier, når de handler på børsen. Det betyder eksempelvis, at man som investor f.eks. køber Vestas aktier, hvis man regner med, at kursen på Vestas står foran en stigning. Omvendt sælger man typisk aktien igen, hvis man frygter, at kursen falder.

Sådan foregår det i grove træk også, når man handler valuta. Men her køber og sælger man ikke aktier. I stedet køber og sælger man værdien af to valutaer overfor hinanden, dvs. at man handler penge mod penge i stedet for aktier mod penge. Ofte handler man ligeledes med indbygget gearing, hvormed man alene skal deponere et mindre beløb af det man handler for (ens eksponering). Denne meget væsentlige del forklares nærmere nedenfor.

Hvad er et valutakryds?

Lad os sige, at du tror, at euro (EUR) bliver mere værd i forhold til amerikanske dollars (USD) i de næste uger. Med andre ord tror du på en faldende USD over for EUR. I løbet af 2020 faldt USD faktisk ca. 9% over for EUR, hvilket bl.a. har kostet på valutadelen, hvis man i perioden har investeret i amerikanske aktier. Hvis du tror, at dette fald måske vil forsætte, så kan du købe EUR over for USD for på den måde at tjene penge. Det kan måske lyde lidt indviklet, men i praksis har handelsplatformene gjort det meget let for dig. De fleste handelsplatforme tilbyder nemlig et finansielt instrument (en form for værdipapir), som afspejler udviklingen i f.eks. EUR mod USD. Instrumentet benævnes typisk EURUSD eller EUR/USD.

Instrumentet EURUSD kaldes også et valutakryds, og når du køber det, så satser du (ligesom, når du køber Vestas-aktier) på, at EUR stiger i værdi over for USD. Hvis du i stedet tror, at EUR vil falde i værdi over for USD, skal du i stedet sælge valutakrydset (dvs. shorte det).

De fleste handelsplatforme har mange forskellige valutakryds. Nogle af de mest handlede er disse:

EURUSD (euro over for dollars)
EURGBP (euro over for britiske pund)
EURJPY (euro over for japanske yen)
USDCAD (dollars over for canadiske dollars)
USDCHF (dollars over for Schweiziske franc)

osv. osv.

Valutahandel involverer altid to valutaer over for hinanden, fordi man handler værdien af den ene valuta mod værdien af den anden. I dette forløb er der fokus på valutahandel i form af valutakryds, som handles som et finansielt instrument i form af en differencekontrakt (en CFD). Du kan læse mere om hvad en CFD helt præcist er her.

Det er væsentligt at kende til, hvordan handel med valutakryds fungerer i praksis. Den valuta, der er nævnt først i et valutakryds, betegnes basis-valutaen (Base currency). Den anden valuta betegnes kvoteringsvalutaen (Quotation currency). Handler man f.eks. EURUSD krydset er basisvalutaen EUR, og USD er kvoteringsvalutaen. Kursen beskriver altså hvor meget én enhed af basisvalutaen man kan købe for kvoteringsvalutaen. Handles EURUSD til 1,20 betyder det, at man skal betale 1,2 USD for 1 EUR. Køber man f.eks. 1000 enheder (altså 1000 euro) af EURUSD til kurs 1,20 betyder det, at man skal betale 1200 USD for de 1000 EUR. 

Valutakryds (EURUSD vises her) handles nemt ved helt enkelt at trykke køb (Buy by Market) eller sælg (Sell by Market). By Market betyder at man handler til den aktuelle markedskurs. Spreadet, der er den øjeblikkelige handelsomkostning ved at foretage selve handlen, er differencen på disse to priser.

Man kan handle valuta næsten døgnet rundt fem dage om ugen fra søndag aften til fredag aften, og blandt andet på den måde er valutahandel et særdeles interessant alternativ til almindelig børshandel, fordi det giver en række spændende fordele og muligheder på de fleste handelsplatforme:

  • Mulighed for trading døgnet rundt på alle hverdage
  • Et marked med ekstrem stor likviditet (pengemængde)
  • Mulighed for høj volatilitet (bevægelse), der giver handelsmuligheder
  • Værktøjer til at styre risiko og eksponering
  • Mulighed for opnå profit i både stigende og faldende markeder
  • Mulighed for at afdække en valutakursrisiko (hedging)
  • Mulighed for gearing med relativt lave marginkrav (dette uddybes mere nedenfor)
Oversigt over kurserne på en række valutakryds, som det tager sig ud via MT4-handelsplatformen.

Helt overordnet bevæger de enkelte valutakurser sig i forhold til hinanden ud fra meget komplicerede forhold, der involverer økonomiske tilstande i de enkelte lande, men i høj grad også politiske forhold. Valutahandel er en forudsætning for næsten al international handel. Hvis en dansk virksomhed for eksempel vil købe varer af en amerikansk leverandør, er den danske virksomhed ofte nødt til at betale leverandøren i dollars. Hermed opstår et behov for at veksle én valuta til en anden. På den måde omsættes der for billioner af dollars om dagen. 

Som privat investor er det som udgangspunkt ret nemt at komme til at handle valutakryds via en handelsplatform, og man behøver ikke nødvendigvis at forstå eller sætte sig ind i alle de økonomiske og politiske forhold, der finder sted. Man kan i stedet benytte sig af forskellige strategier, der for eksempel kan involvere såkaldt teknisk analyse af kursmønstre eller udbud og efterspørgsel. Og det er præcis den slags forhold, som Sarid Harpers indikator benytter sig af.

Når du åbner din handelsplatform (som i dette forløb er MT4 koblet sammen med en konto hos brokeren Markets), og du klikker dig frem til  valutakrydsene (forex pairs), vil du typisk se den lange række af valutakryds, du kan handle. Den aktuelle kurs er angivet ud for hvert valutakryds angivet med Bid og Ask (Bud og udbud), jf. tabellen ovenfor. Forskellen mellem de to kaldes spreadet og udgør ens handelsomkostninger.

For eksempel kan der under Ask stå 1.26796 ud for krydset USDCAD (altså amerikanske dollars over for canadiske dollars). Dette tal viser din købskurs og betyder, at det koster 1,26796 canadiske dollars at købe 1 amerikansk dollar. Hvis prisen stiger til for eksempel 1,3332, så koster det altså nu 1,3332 canadiske dollars at købe 1 amerikansk dollar. Med andre ord er dollaren i dette tilfælde nu steget i værdi i forhold til de canadiske dollars, fordi det nu koster flere canadiske dollars at købe en enkelt amerikansk dollar.

Vigtige begreber, når du handler valuta

I det følgende vil vi gennemgå flere vigtige begreber, når der handles med valuta. Du behøver ikke at forstå det hele første gang. Vi afholder en række webinarer, hvor begreberne vil blive forklaret.

I næste lektion har vi endvidere konkrete eksempler på handler, hvor det hele forhåbentligt bliver nemmere at forstå.

Pips

Når man taler om ændringer i valutakurserne på valutahandelsmarkedet bruger man betegnelsen “pip”, som er en forkortelse for Price Interest Point. Det er et udtryk for den mindste enhed, som kan måles på en valutakurs. Det henviser typisk til det sidste decimal i valutakursen. Ofte er det decimal nummer 4. og det skyldes simpelthen, at valutakryds meget sjældent bevæger sig mere end nogle få decimaler. Hvis prisen på et valutakryds stiger fra 1,3600 til 1,3605, så siger man, at prisen har bevæget sig 5 pips, hvilket er differencen mellem de to tal målt i point (pips).

Der findes en væsentlig undtagelse i forhold til, hvilken decimal man måler på, når japanske yen indgår i et valutakryds f.eks. USDJPY. I disse tilfælde måles antal pip på anden decimal. Hvis USDJPY handler i f.eks. 107,25 og 107,26 udgør forskellen 1 pip. Sådan er det bare.

Ordet pip lyder måske lidt specielt, men det er altså ganske enkelt blot forskellen mellem to kursværdier i et valutakryds og svarer altså til et målbart antal point.

Lots

Benævnelser på lots-størrelser i MT4.

Udtrykket “lot” bruges om den portions-størrelse af valuta, du kan købe hos en broker. En såkaldt “standard lot” svarer til en portion på 100.000 enheder af en valuta. Lad os for eksempel sige, at du køber en “standard lot” af valutakrydset AUDUSD (australske dollars over for amerikanske dollars). Lad os i dette tilfælde sige, at kursen på AUDUSD ligger på 1,2000. Det betyder, at du skal betale 1,2 USD for at købe 1 australsk dollar. Hvis du køber en “standard lot” vil det sige, at du altså køber 100.000 australske dollars (100.000 enheder af basisvalutaen). For at købe dem, skal du af med 120.000 USD.

Det er temmelig mange penge, men heldigvis har man hos de fleste brokere mulighed for at handle noget mindre portionstørrelser. Samtidig handler man hos de fleste handelsplatforme også med gearing, hvilket betyder, at du blot behøver at stille sikkerhed for en vis procentdel af de 120.000 USD for købe en position i denne størrelse. Det vender vi tilbage til.

Hvis du bruger brokeren Markets sammen med MT4 – som vi gør i dette forløb – kan du handle valutakryds helt ned i såkaldte “mikrolots”, der svarer til bare 1000 enheder af basisvalutaen. Hvis det f.eks. er AUDUSD man handler, er det 1000 AUD og hvis det er EURUSD er det 1000 EUR.

Som nybegynder er det en rigtig god ide at starte med mikrolots, da man derved risikerer mindst muligt i den enkelte handel. Hvis du vil handle i mikrolots på MT4-platformen, skal du taste 0.01 i handelsvinduet under volumen. Se screendumpet herunder. I næste lektion kommer vi i detaljer tilbage til, hvordan du benytter handelsvinduet og tager en konkret handel.

En standardlot har værdien 1, og en mikrolot er en hundrededel af en standardlot, altså 0,01. I basisenheder af valutaer er det henholdsvis 100.000 og 1000.

I ovenstående tilfælde med AUDUSD kan du altså nøjes med at købe 1000 australske dollars, hvilket betyder, at du skal af med 1200 amerikanske dollars. Selvom man skal betale et vist antal dollars, er det værd at erindre, at pengene ikke bare er forsvundet. De er blot blevet vekslet til australske dollars, der straks kan sælges igen, hvis man ønsker det.

Selve handlen med valutakryds foregår ganske enkelt hos de enkelte handelsplatforme, hvor man på et splitsekund kan købe og sælge de forskellige valutakryds.

I handelsvinduet på MT4-platformen angiver du en mikrolot med tallet 0.01 i handelsvolumen. En standardlot har værdien 1. En mikrolot svarer til 1000 enheder af basisvalutaen, som i ovenstående tilfælde er AUD.

Når man handler valutakryds på MT4 i kombination med Markets benytter man sig samtidig af en vis gearing, som ligger fast. Den faste gearing betyder kort sagt, at man ikke behøver at have hele det beløb, man handler for på sin konto. Man skal alene deponere en vis andel af værdien af det beløb man handler for (ens eksponering).

Hvad sætter man på spil pr pip?

Mens 1 lot altså var 100.000 enheder (på engelsk units) af basisvalutaen, er en mikrolot på 0,01 altså lig 1000 enheder. I forhold til EURUSD svarer det til, at man handler for henholdsvis 100.000 EUR eller 1000 EUR. Det kan omregnes til, hvad man “har på spil” pr. pip, som udtrykkes i kvoteringskursen. Så i forhold til EURUSD krydset er det altså i dollars. Nedenstående tabel viser, at hvis man er eksponeret for 1 lot eller 100.000 basisenheder, så udgør hvert pip 10 USD. Er det 1000 basisenheder er det 0,1 USD pr pip. 

Lots Enheder Værdi af 1 pip
0,01 1000 0,1 USD
0,1 10000 1 USD
1 100000 10 USD

Det vil altså sige, at hvis man i EURUSD-valutakrydset har købt en mikrolot på 1000 basisenheder og kursen bevæger sig fra 1,2000 til 1,2010, så har man tjent 10 pips á 0,1 USD i alt 1 USD. 

Gearing

Når man handler valutakryds i form af finansielle instrumenter (CFD’er) er der typisk indbygget en fast gearing, hvilket er vigtigt, at man grundlæggende forstår til fulde. Gearing gør det nemlig muligt for dig at indgå handler af en vis størrelse for færre penge.

Formentlig kender du allerede til begrebet gearing fra boligmarkedet. Hvis en bolig f.eks. koster 2 millioner kroner, kan du i stedet for at betale hele købssummen typisk nøjes med at betale en vis andel f.eks. 10% svarende til 200.000 kroner. Resten låner du af en bank eller et realkreditinstitut. Overført til handel med valutakryds svarer det til, at brokeren låner dig penge, så du kan geare din handel. Brokeren kan gøre dette, fordi du stiller en vis sikkerhed (margin) for det beløb, du ønsker at handle for.

Lad os sige, at du vil købe 1000 enheder i valutakrydset EURUSD, svarende til en såkaldt “mikrolot”, der er den mindste tilladte portionstørrelse man kan handle igennem Markets. Lad os sige, at kursen på dette kryds ligger på 1,20. Det betyder, at man skal betale 1200 USD for at købe 1000 EUR. 

Handelsværdien (eksponeringen) af denne handel udgør altså 1200 USD. Den indbyggede gearing ved køb af dette valutakryds er fast på 30:1, hvilket vil sige, at man gearer sine penge med en faktor 30. Det betyder, at man kun skal stille en margin på 1200/30 = 40 USD (hvor 30 altså er gearingsniveauet). Men værdien af handlen er dog stadig 1200 USD, så man låner reelt (1200-40) = 1160 USD af brokeren. Med andre ord kan man altså i princippet nøjes med at have 40 USD på sin konto, hvis man gerne vil kunne eksponere sig i det nævnte valutakryds for 1200 USD. I realiteten er man dog nødt til at have mere på sin konto, da der også skal være plads til udsving i kursværdien af det handlede valutakryds, og man ellers risikerer at blive låst i sin handlefrihed.

Lad os forklare det endnu mere grundigt:

Brokeren Markets, som vi handler med i dette forløb, tilbyder nemlig en fast gearing på 30:1 ved handel med de større valutaer (Major currencies), som er USD, EUR, GBP, JPY, CHF og CAD. Mindre valutaer (Minor currencies) er f.eks. DKK, NOK, SEK mv., som alle kan handles med en fast gearing på 20:1. Den indbyggede gearing giver dig altså mulighed for at kunne handle en større position, som er 20-30 gange større, end du ellers ville have mulighed for. Man kan derved opnå en større eksponering, end man reelt har penge til. 

For at du kan geare dine positioner kræver brokeren til gengæld en sikkerhedsstillelse, hvilket typisk betegnes margin. Hvis vi igen bruger huskøb som eksempel, så svarer din margin til din udbetaling. Det er altså det beløb, som du skal have på din konto for at få mulighed for at låne resten af pengene. I ovenstående eksempel var din margin ca. 40 USD. I praksis sker der det, at brokeren reserverer beløbet på din kontantkonto.

Hvis du har en konto, hvor du har indsat 1000 USD på, og åbner en position på 0,01 mikrolot EURUSD svarende til 1000 EUR eller 1200 USD, vil Markets altså reservere 40 USD som margin, og du vil herefter have 960 USD tilbage på din konto i såkaldt “fri margin”. Alle disse beløb bliver løbende oplyst via MT4. Det betyder også, at du nu – i princippet – har 960 USD tilbage, som du kan benytte til margin for andre handler.

Man bør her passe på, at man ikke kommer for tæt på at bruge for meget af sit kontoindestående til at åbne gearede positioner, da man derved dels påtager sig en stor samlet eksponering, og dels kan komme i problemer med at kunne modstå eventuelle fald i kursværdien af åbne positioner, fordi handelsplatformen altså reserverer nogle penge på din konto i forbindelse med hver åben handel.

Når du arbejder med gearede positioner, er det meget vigtigt, at du forstår, hvor meget du kan tabe. Hvis du ikke føler dig sikker på, hvordan du beregner risikoen på en position, bør du søge rådgivning, før du tager de første handler. Som supplement eller alternativ til dette kan du prøve at øve dig på en demo-konto, så du bliver fortrolig med begreberne og risikoen. Du kan også læse mere om risikoen ved handel med CFD´er her.

Du kan også nøjes med at handle med ganske små beløb i begyndelsen. På den måde får du en fornemmelse af, hvor meget du sætter på spil.

Margin call

I forhold til risikostyring er et af de vigtigste tal, som du til enhver tid bør have styr på og holde øje med, det såkaldte margin-niveau (Margin level), som løbende beregnes i forhold til din konto. 

Hvis du har opbrugt det, der svarer til hele din kontoværdi i margin, altså 1000 dollars i margin, så er dit margin-level 100%. Du er nu nået til det niveau, hvor de fleste handelsplatforme, inklusive Markets, vil lukke muligheden for, at du kan åbne yderligere positioner. Optimalt set vil man gerne være et pænt stykke over denne grænse på 100%.

Hvis du er interesseret i præcis hvordan margin-level udregnes, så se denne artikel.

Falder dit margin-level endnu længere ned, f.eks. til 70%, vil du modtage en besked fra brokeren om, at du er i farezonen, og hvis dit margin-level falder til 50%, vil du blive udsat for et såkaldt margin call, hvor dine handler lukkes automatisk. Brokeren har ifølge lovgivningen pligt til at tvangslukke nogle eller alle dine positioner, indtil dit margin-level igen kommer over 50% igen. Denne tvangslukning vil forekomme helt automatisk, og det er naturligvis en situation, som man for alt i verden skal forsøge at undgå. Det gør man lettest ved at handle med relativt små positioner (mikrolots f.eks.) i forhold til sin kontostørrelse. På denne måde kan man holde niveauet langt over 100%, som er det man optimalt set vil have. Det handler med andre ord om, at man ikke spænder buen for hårdt i forhold til indeståendet på kontoen.

Det lyder måske hårdt, at brokeren vil lukke din position under et margin call, men du skal se det som en sikkerhed, så du dermed undgår at tabe for mange penge. Herudover er det som sagt et lovkrav for alle EU-godkendte brokere, som netop er indført for at beskytte private investor.

Spread

Et spread dækker over den omkostning – kurtage om man vil – der er direkte forbundet med selve handlen. Spreadet udgør forskellen på købsprisen og salgsprisen og er altså de handelsomkostninger, som brokeren forlanger for at lade dig åbne en position. Lad og sige, at brokeren udbyder EURUSD krydset med en forskel på bud og udbyd på 1,2300 og 1,2301. Du kan åbne en position til kurs 1,2301 og i princippet sælge den igen i 1,2300, hvis kursen ikke når at flytte sig. Differencen er 1 pip, hvilket altså udgør spreadet – dine handelsomkostninger. 

Swaps (finansieringsrenter)

Når man handler valutakryds baseret på margin, skal man være opmærksom på, at hvis man beholder sin position åben natten over, vil man typisk skulle betale en finansieringsomkostning også kaldet en swaprente eller en roll-over. Dette har kun betydning, hvis man handler med meget store beløb og/eller holder sine positioner over længere tid. 

Du kan læse mere om emnet her.

Videoer til inspiration

I næste lektion vil vi give et eksempel på en konkret handel, hvor vi gennemgår alle begreberne igen.

Hvis du gerne vil forstå begrebet  shorting, kan du se denne video.

I mellemtiden kan du også se denne video-playliste på engelsk, hvor der fortælles om begreberne, og hvor du kan opfriske din viden fra tid til anden. Vi kan blandt andet anbefale lektionerne 7 og 10.

En anden god video, som viser, hvordan man udregner sin risiko og indsætter den korrekte lot-size, kan findes her:

 

image_pdfimage_print
Del denne artikel