Analytiker ser ingen øvre grænse i “ukendt” metal

Udgivet: 29. juni 2021

Private råvareinvestorer placerer primært deres penge i kendte produkter som guld, sølv, kobber og olie. Prisen på de mere ukendte metaller som palladium og platin får ikke lige så stor opmærksomhed. Men måske er det her, de bedste muligheder er?

Af Tor Klaverness, analytiker på daytrader.dk

Mange forbinder platin med eksklusive smykker, men metallet er også en særdeles vigtig råvare og bruges i en række industrielle applikationer, ikke mindst i produktion af katalysatorer i bilindustrien.

Palladium har mange af de samme egenskaber som platin og benyttes primært i produktion af katalysatorer. Det interessante er, at spreadet – det vil sige forholdet i pris – mellem de to ædelmetaller er steget kraftigt.

Få et tip, når vi ser en god børshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Herunder ses grafen for de to metaller:

Det overraskende er, at prisen på to så ensartede metaller udvikler sig forskelligt. Palladium er steget meget, mens platin er faldet noget over de sidste ti år. I det følgende ser vi nærmere på, hvad årsagen kan være.

Forskelle og ligheder mellem platin og palladium

Det overraskende er, at prisen på to så ensartede metaller udvikler sig forskelligt, for de to metaller har meget tilfælles. De er begge meget sjældne, de ser næsten ens ud, og de er begge ædelmetaller med forholdsvis ensartede fysiske og kemiske egenskaber. De tilhører også begge gruppen af platinmetaller – de resterende er ruthenium, rodium, osmium og iridium. Både platin og palladium er som nævnt efterspurgte af bilindustrien og er essentielle i katalysatorer.

Der er dog også interessante forskelle mellem metallerne, og det kan give os en ide om, hvorfor priserne er gået hver sin vej.

  • Et biprodukt: 80% af den palladium, som produceres, er et biprodukt af nikkel- og platinproduktionen. Det betyder, at det tager tid før produktionen passer til efterspørgslen. Dette har bidraget til, at dagens palladium-marked er noget presset på udbuddet.
  • Lagring: Begge metallerne kan fint lagres. Platin er dog også et yndet investeringsobjekt, og de globale lagre af platin udgør over 300 års forbrug. Hvad angår palladium, er der ikke nogen, der ved, hvor store lagrene er, men Bloomberg har for nylig spekuleret i, at det svarer til ét til to års forbrug. Store lagre vil kunne reducere prissvingningerne, mens små lagre kan varsle ekstreme priser.
  • Applikationer i bilindustrien: Palladium benyttes primært i katalysatorer til benzinbiler, mens platin benyttes i katalysatorer til dieselbiler. Det har store konsekvenser.
Både palladium og platin benyttes i katalysatorer til biler.

Oversvømmelse skaber problemer

Russiske Norilsk Nickel er verdens største producent af palladium, men også en meget stor producent af platin. De seneste par år har selskabet været en miljø- og sikkerhedskatastrofe, og i vinter skabte oversvømmelser i to af selskabets miner store problemer.

Selskabet har i marts nedjusteret sine forventninger til årets platin- og palladiumproduktion med omkring 20 ton. Det udgør omtrent 5% af den totale verdensproduktion af metallerne, og prisen på palladium fik i den forbindelse et løft. Efterfølgende er der meldt om gode fremskridt med udvinding i minerne, men vi kommer næppe tilbage til normalen lige med det samme.

Få fart på dine investeringer med BULL & BEAR-certifikater fra Societe Generale: Klik her

Hændelsen har mere eller mindre egehændigt tippet markedsbalancen for palladium i år. Så derfor må man trække på lagrene, men hvilke lagre?

Indtil videre kan jeg ikke se nogen grænse for, hvor dyrt palladium kan blive.

Tor Klaverness, analytiker på daytrader.dk

Diesel er ikke så hot længere

Mange husker formentlig diesel-skandalerne for nogle år siden. Det var først og fremmest Volkswagen, som blev ramt, men flere andre producenter kom også i problemer. Samtidig opstod der øget debat om, hvorvidt diesel som brændstof er en god løsning, og i flere storbyer begyndte man pludselig at tale om begrænsninger i brugen af dieselbiler.

Nogle år senere ligger skandalerne lidt langt væk, men interessen for dieselbiler er faldet betragteligt, og denne trend ser ud til at forsætte:

Kilde: BCG

Faldende interesse for dieselbiler vil reducere efterspørgslen efter platin betragteligt i årene fremover. Elektriske biler har ikke katalysatorer, og når produktionen af elektriske biler for alvor tager fart, så vil behovet for både platin og palladium falde.

Strengere emissionskrav

Der er stadig strengere emissionskrav, ikke mindst i Kina, som også er verdens største bilmarked. Grafen herunder viser, hvordan de strengere krav bidrager til øget forbrug af først og fremmest palladium.

Kilde: CME Group (Johnson Matthey, WPIC Research)

Substitutter og øget produktion

En benzindrevet familiebil indeholder 2-6 gram palladium. Med dagens kurser på råvarer og valuta vil dette koste 1150-3400 kroner. Indtil videre har bilproducenterne ikke nogen alternativer til palladium, og udgifterne kan man regne med bliver sendt videre til forbrugerne.

Der er altså tale om store summer, og ikke overraskende arbejder den tyske industrigigant BASF på at udarbejde en teknologi, som medfører, at man kan benytte platin i katalysatorer til benzinbiler. Dette kan dog tidligt implementeres i biler fra 2023.

Få fart på dine investeringer med BULL & BEAR-certifikater fra Societe Generale: Klik her

Den kraftigt stigende pris på palladium har også fået mineselskaber til at se på palladium som noget mere end et biprodukt, og flere nye miner vil blive sat i drift. Men det tager langt tid at få en mine i gang, så mange af disse frugter tror jeg ikke kan høstes, før det stærke behov for palladium ikke længere er til stede.

Om ti år kører mange af os i elbiler, så på det tidspunkt vil priserne på de to metaller formentlig falde.

Platin eller palladium – hvordan skal man investere?

Meget taler for, at markedet for palladium vil forblive meget presset de næste to til fem år. Den høje prisen begynder at blive en hovedpine for bilindustrien, men udgifterne vil som nævnt blive lagt videre over til forbrugerne.

Indtil videre kan jeg ikke se nogen form for smertegrænse for, hvor dyrt palladium kan blive. Og de små lagre gør dette ekstra interessant.

Palladium er altså et metal, som det giver mening at handle på kort sigt, men langsigtede positioner kan også være en mulighed. Hvis man vil finde det rigtige sted at gå ind, kan man støtte sig til teknisk analyse, og man bør tænke nøje over, hvor store positioner man kan tage. Dette er en volatil råvare.

Man bør også følge med i, hvad Norilsk Nickel foretager sig. Virksomhedens aktiviteter kan have stor betydning for prisen. Dette betyder ikke, at jeg også anbefaler at investere i selskabet. Aktien er efter min mening alt for dyr, og den operationelle og politiske risiko er meget høj.

Hvad angår platin, så mener jeg, at meget taler for, at prisudviklingen vil fortsætte sidelæns, men meget afhænger af, hvordan guldprisen udvikler sig, da begge ædelmetallerne har en korrelation med guld.

Hos handelsplatformen Markets.com kan du spekulere i både platin og palladium, samt andre råvarer, som CFD-kontrakter.

Del denne artikel