Hvilken kryptovaluta bliver den næste Ethereum?

Udgivet: 22. juni 2018

Efter Ethereums lancering i 2014 har en række projekter forsøgt at gøre Ethereum-teamet kunsten efter og forsøgt at skabe platformsprojekter, som minder om og forbedrer Ethereums teknologi. I denne artikel kan du læse, hvilke af projekterne som vi betragter som det mest lovende.

Vi ser ud over EthereumNEO, Cardano og EOS.  Dette vil vi gøre ved at gennemgå forskellige vigtige hovedparametre, og fortælle hvordan de forskellige platformsprojekter klarer sig i forhold til disse parametre.

Ethereum var det første krypto-platformsprojekt og har ambitionen om at bygge en “verdenscomputer”.

Brugerskare
Ethereum var det første platformsprojekt der lancerede, og er derfor både foregangsprojektet og udgangspunktet for alle de andre. Ethereum har ved at være det første projekt der oprettede en platform, som andre projekter kunne lancere sig selv på, den store fordel at de har nået at opbygge en solid brugerskare, eftersom der simpelthen ikke har været nogen alternativer indtil for ganske nylig.

Størstedelen af alle projekter (tit kaldet dApps) der har valgt at lancere på en platform – i stedet for alternativt at forke fra et andet projekt (bygge videre på et andet projekts kode) eller at kode deres egen blockchain op fra bunden – er derfor at finde på Ethereum, hvorfor de har et solidt forspring med hensyn til brugere. Man må derfor forvente, at, hvis Ethereum formår at konstant opgradere deres netværk til at være på konkurrencehøjde med andre lancerende platformsprojekter, at de projekter der allerede er lanceret på Ethereum forbliver der.

Du kan handle bitcoins og andre kryptovalutaer hos Markets Se mere her

NEO har den anden største brugerskare eftersom de også har lanceret deres platform sidste år, og flere og flere projekter vælger at lancere på NEO. De er dog stadig milevidt efter Ethereum i antal af brugere. NEO kan have en fordel med hensyn til at tiltrække kinesiske projekter/institutioner, eftersom de er baseret i Kina, og Kinas centralstyrede politik er stærkt nationalistisk.

Derfor kan man sagtens forestille sig, at hvis Kina’s officielle politik begyndte at blive mere krypto/blockchain venlig, at de ville vælge at anbefale NEO som platform. Dette er set tidligere i Kina, da deres politik mht. de sociale medier tog udspillede sig lige præcis på den måde – først valgte de at forbyde Facebook, hvorefter de siden besluttede sig for at anbefale folket at bruge Wechat fra Tencent, hvilket har medført, at Wechat i dag har vokset sig større end Facebook målt på antal brugere i Kina.

Hverken EOS eller Cardano har endnu lanceret en platform, hvorfor de ingen brugerskare har endnu. Deres påståede konkurrencefordel er, at deres platforme vil fungere meget bedre end de bestående, når de engang lancerer, hvad kun tiden kan vise.

Skaberne af platformen
Her vil vi gennemgå de forskellige skabere bag platformene, dvs. hvem der har skabt og leder platformene, og hvilken team de har tilknyttet.

Ethereum har klart flest udviklere/programmører ansat, nogen virkelig skarpe folk øverst oppe i fødekæden, og skaberen Vitalik Buterin kan vist uden for store armbevægelser godt klassificeres som noget nær et geni. Buterin fandt på hele ideen med platformsprojekter, ligesom han også var den første til at opbygge “smarte kontrakter”, et koncept som oprindelig var udtænkt af Nick Szabo helt tilbage i 1994.

Manden bag ethereum, Vitalik Buterin. Lærte efter sigende kinesisk i løbet af en sommerferie.

NEO‘s skaber hedder Da Hongfei, og hans største præstation er at skabe NEO (tidligere kaldet Antshares), og NEO’s broderfirma OnChain. Hongfei skulle desuden, udover at være en blockchain-entrepenør, være god til at pleje sine kontakter i den kinesiske regering.

EOS er Dan Larimer’s projekt, hvilket giver det en del kredibilitet, eftersom Larimer allerede har lanceret to velfungerende blockchain-projekter, nemlig Steem og Bitshares. Desuden er Larimer skaberen af både PoS (forklaret længere nede i artiklen) og DAO’s (decentraliserede autonome organisationer).

Cardano’s CEO Charles Hoskinson var faktisk Ethereum’s CEO, indtil han endte med at gå, på grund af at hans ønskede udviklingsretning ikke stemte overens med holdningerne hos de øvrige folk i Ethereum. Dette brud mellem Hoskinson og Ethereum var langt fra fredeligt, og Hoskinson begyndte offentligt at støtte Ethereum Classic (Ethereums “konkurrent”).

Denne støtte fastholdt han, selvom det var klart, at der næsten ingen udvikling skete på Ethereum Classic på det tidspunkt, og han fastholdt sin involvering i projektet selv efter at Cardano havde lanceret sin ICO. På den måde var han involveret i og støttede to konkurrerende platforms-projekter på samme tid, hvilket virker lidt som en interessekonflikt.

Det kan dog ikke nægtes, at Charles Hoskinson er en klog mand, der har styr på blockchains og platforme, og som er virkelig respekteret for hans indsigt i blockchain-miljøet.

Du kan handle bitcoins og andre kryptovalutaer hos Markets Se mere her

Kodesprog
Kodesprog er det sprog, som platformene har valgt, at dem der vil lancere projekter på platformene, skal skrive deres projekt i – kodesprog er altså en form for computersprog. Ethereum introducerede deres eget kodesprog Solidity til deres platform, hvad der gjorde det besværligt for programmører at lancere på platformen, eftersom de skulle lære at helt nyt kodesprog, for at kunne skabe nye projekter.

NEO tillader kodning i flere forskellige af de mest brugte kodesprog, hvad der giver udviklere mere fleksibilitet, da de kan vælge at skrive i det sprog de allerede kender bedst.

EOS har valgt at lade programmører/udviklere skrive i hvilket kodesprog de har lyst til, hvorfor EOS er meget lettere at arbejde på for udviklere på nye projekter.

Cardano har valgt at bruge kodesproget Haskell, som skulle være mere præcist og bruge matematisk verifikation til at begrænse menneskelige fejl, og bekræfte rigtigheden af den skrevne kode.

Smarte kontrakter
Smarte kontrakter er det, der gør, at man kan lave aftaler om betaling for ydelser på de forskellige platforme og er derfor helt grundlæggende for næsten alle funktioner på netværket, og for alle de projekter, der lancerer på platformene.

Hverken Ethereum eller EOS har noget formelt kodesprog til smarte kontrakter, hvad der allerede har givet problemer (fx DAO-hacket hos Ethereum), og vil give flere problemer i fremtiden.

NEO har desværre en omkostning på mellem $50.000 som et engangsbeløb, og $50.000 pr. år. (afhængig af typen) for at lancere smarte kontrakter, hvilket simpelthen er for dyrt i forhold til de andre. Til gengæld har NEO en ret smart Virtual Machine (VM), som er det program inde på platformene, der faciliterer de smarte kontrakter. Denne VM organiserer NEO’s smarte kontrakter automatisk, så de er mere logisk sat op og lettere at eksekvere. Det har på den korte bane gjort NEO’s eksekvering af smarte kontrakter lidt langsommere end Ethereums, fordi de skal igennem en kontrolinstans, men skulle gøre den hurtigere på den lange bane.

Du kan handle bitcoins og andre kryptovalutaer hos Markets Se mere her

EOS har overvejet at bruge C++ som program-standard for smarte kontrakter, hvad skaberne af EOS mener er en rigtig god idé. Den tanke har dog fået en del kritik af erfarne udviklere, der simpelthen ikke mener, at sproget er egnet til denne funktion. Pga. denne kritik ser det ud til, at EOS ender med bruge WebAssembly, der inkluderer de tre sprog Rust, C, C++.D en virtuelle maskine ser ud til at blive en portable stack-machine, der bliver udviklet af World Wide Web Consortium (W3C) med udviklere fra Mozilla, Microsoft, Google og Apple.

Cardano planlægger at inkorporere flere forskellige kodesprog i dens smarte kontrakter platform. Ydermere har Cardano valgt at opdele selve informationslaget i de smarte kontrakter fra betalingslaget, hvilket skulle gøre det meget nemmere at eksekvere, ligesom man også lettere skulle kunne rette i de smarte kontrakter, uden nogen konsekvenser for andre i netværket, pga. adskillelsen i de to forskellige lag.

Skalerbarhed
Skalerbarhed betyder simpelthen platformenes evne til at fungere, eftersom de får flere og flere brugere.

Ethereum har haft problemer med deres skalerbarhed, eftersom netværket ikke har kunnet klare de mange transaktioner og projekter på deres netværk. Platformen har stadig fungeret, men det har ofte været med længe ventetider på overførsler, og alt for dyre overførselsgebyrer, som minerne har kunnet kræve, da der simpelthen har været større efterspørgsel på at overføre, end udbuddet af minere til at eksekvere overførslerne. Bl.a. fik et pjattet projekt lanceret på Ethereum kaldet “CryptoKitties” nærmest platformen til at gå i stå, da det blev populært og medførte en masse mikro-overførsler, som medførte trafikpropper på betalingsnetværket. Ethereum-teamet ved godt, at de skal rette op på skalerbarheden, og er i gang med at introducere sharding, der netop retter op på disse mangler.

NEO har kunnet se Ethereums problemer med skalerbarhed, og rette op på disse før sin lancering. NEO har gjort dette på flere punkter, men mest bemærkelsesværdigt ved at skifte konsensusprotokol fra Proof of Work til Proof of Stake, hvad der giver meget hurtigere transaktioner og større skalerbarhed. Det tekniske i dette er nærmere beskrevet i næste afsnit.

Både EOS og Cardano har begge kunnet lære af fejl fra Ethereum og NEO, og indstille sig på at yde endnu bedre. Derfor reklamerer de begge med overførselshastigheder af meget større volumen, hvor Ethereum kun er på maksimalt 30 pr. sekund, og NEO kun på maksimalt 3000 pr. sekund. EOS forventer med tiden at kunne foretage millioner af overførsler pr. sekund, mens Cardano har forventninger om flere hundredetusinde overførsler i sekundet.Både EOS og Cardano ser derfor ud til at kunne skalere på en meget større skala, ihvertfald i teorien.

Mht. til de teoretisk mulige tal omkring transaktionshastigheder, skal det dog siges, at de teoretiske hastigheder (som er det eneste EOS og Cardano kan levere da de ikke har lanceret deres platforme), ofte i praksis kun lever op til halvdelen eller 1/3 af hvad de lover, efter hvad vi har set i praksis med NEO og Ethereum.

Konsensus-protokol

En konsensus-protokol er det system, der hjælper et projekts netværk med at holde dets interne regnskab ved lige. De to primære muligheder her, er enten at bruge Proof of Work (PoW) eller Proof of Stake (PoS). PoW bruger minere til at holde regnskabet ved lige, og minerne får betaling (fra transaktionsgebyrerne) og stemmeret ved at levere computerkraft til netværket.

Med PoS er det dem der ejer tokens i projekterne, der er med til at bekræfte transaktioner, og som får medbestemmelse og del i gevinsterne fra transaktionsgebyrerne (også kaldet staking).

Ethereum bruger en PoW protokol, der efter konkurrencen fra de nye projekter, syntes at virke som en dårlig løsning. Derfor er Ethereum langsomt ved at bevæge sig over i PoS, tidligst med en udmeldt overgang til en hybrid PoW/PoS protokol.

Du kan handle bitcoins og andre kryptovalutaer hos Markets Se mere her

Både EOS, NEO og Cardano har valgt en PoS-protokol (eller faktisk en variant kaldet dPoS), som altså er den protokol, der nu er accepteret som den bedst virkende og hurtigste mht. transaktionshastigheder, når det kommer til platformsprojekter.

Cardano bruger mere præcist en dPoS-protokol kaldet Ouroboros, som er blevet udviklet med hjælp fra Edinburgh Universitet, Connecticut Universitet og Tokyo’s Institut for Teknologi.

NEO bruger mere præcist en dPoS-protokol kaldet Byzantine.

Brugen af PoS (eller dPoS) gør altså platformene mere skalerbare, og som en vigtig pointe skal det også nævnes, at man også lettere kan gå tilbage og rette i allerede lancerede projekter – noget Ethereum har haft store problemer med ikke var så ligetil, mens de har brugt PoW.

Beslutningsproces
Indenfor hvert af projekterne er det vigtigt, hvordan der i fremtiden kan tages beslutninger, da dette betyder en del for, hvordan projekterne vil klare sig i fremtiden. Dette skal ses i sammenhæng med decentraliceringsprincippet, som projekterne inden for krypto/blockchain opererer med som en vigtig del af deres DNA, hvorfor det er vigtigt, hvordan der opnås enighed, siden beslutningerne som udgangspunkt ikke tages oppefra og ned. Hvis der derfor ikke findes en velgennemtænkt beslutningsproces, vil platformene ikke kunne udvikle sig i fremtiden, og må derfor forventes at falde bagud.

Ethereum kan ved uenigheder, vælge at gå i én bestemt retning. Men et mindretal kan også vælge at gå i en anden retning, hvilket kan føre til en fork, som vi bl.a. så da Ethereum Classic blev født. Beslutningerne tages i konsensus, men processen er ikke helt demokratisk men, eftersom mindretallet altså ikke må føje flertallet, men kan vælge at følge deres egen beslutning, ved at lancere et nyt projekt der følger denne retning. Ethereum Foundation har ydermere tidligere (ved DAO-røveriet) virket som om, de kunne presse nogen beslutninger igennem med deres foretrukne valg.

NEO har opbygget en beslutningsproces, som er et demokratisk system. Alle, der ejer NEO har i princippet en stemme, men bruger den ved at stemme på en delegeret enhed kaldet bookkeepers. Disse delegerede enheder tager så beslutninger i fællesskab, og hvis der findes 66.6%’s enighed, vedtages en beslutning. Beslutninger er derfor endelige, og det er umuligt at forke nye projekter fra NEO. Der har været en del kritik af, at NEO Foundation indtil videre har ejet alle de delegerede pladser selv, men dette skulle være i gang med at blive udfaset, så beslutningstagelsesfasen faktisk bliver decentraliseret.

EOS-platformen vil stemme for 21 delegerede blokproducenter i forbindelse med dens lancering, som vil generere og validere blokke. Systemet er altså demokratisk a la NEO’s, hvor ejere af EOS kan stemme på delegerede til at varetage deres interesser. EOS planlægger desuden at forfatte en grundlov, som der skal stemmes for ved lanceringen af platformen. Efterfølgende skal denne grundlov inkluderes som data i alle transaktioner, for at sikre at den overholdes.

På Cardano-platformen vil der være et centralt stemme center til at håndtere beslutningsprocessen. Forslag til ændringer/udviklinger vil kunne foreslås, og alle der ejer Cardano, kan derefter stemme som de vil – hver stemme vægtes efter samlet antal beholdning. Man kan også give sin stemme videre til en delegeret, hvis man ikke ønsker at deltage direkte i beslutningsprocessen.

Firma-struktur
Firma-strukturen er den struktur der ligger bagved selve platformen, og dette er derfor en noget andet end governance fra forrige kapitel, som er beslutningsprocessen inde i selve platformen.

Ethereum er bygget op omkring Ethereum Foundation, men også delt ud i mindre enheder som Ethereum Alliance, der hver især varetager forskellige opgaver som bagmænd, bl.a. mht. marketing, støtte til nye projekter på platformen, og indgåelse af aftaler med private enheder eller offentlige institutioner.

NEO er et firma i sig selv, men har et tæt samarbejde med OnChain, som er et firma lanceret af folkene bag NEO. OnChain har til formål at arbejde direkte med kinesiske firmaer og institutioner, hvorefter de så bruger NEO som den underliggende fungerende struktur for disse samarbejder. NEO har ydermere givet økonomisk støtte til projektet City of Zion, som er en et fællesskab af udviklere, oversættere og designere, der arbejder for at gøre NEO til en bedre platform. Det er gennem dem at NEX (NEO’s decentraliserede handelsplads) og NEON-wallet er blevet udviklet. City of Zion har tidligere modtaget $270.000 af NEO til at støtte projekter, der vil lancere på NEO’s platform.

Du kan handle bitcoins og andre kryptovalutaer hos Markets Se mere her

EOS-platformen blev lanceret i begyndelsen af juni 2018 og bliver udviklet af firmaet block.one, der er registreret på Cayman Islands, og hvor skaberen af EOS Daniel Larimer er CTO.

The Cardano Foundation varetager marketingsdelen af projektet, mens Cardano har sørget for at få tilknyttet en masse seriøse akademikere/forskere og universiteter til projektet, ligesom to professionelle blockchain firmaer (IOHK (som også er ledet af Hoskinson) og Emurgo) hjælper til med udviklingen. Al kode bliver gennemgået minutiøst af de forskellige instanser, og Cardano tager virkelig kodningen af platformen seriøst. Både ved at prøve at løse de nuværende kendte platformsproblemer, samt forudsige fremtidige, så de kan komme ud med en platform der bare fungerer, og som kan skalere enormt meget. Faktisk har de som mål, at deres platform skal kunne støtte en verdensomspændende smart økonomi. Af mange betragtes Cardano derfor som dem med den mest seriøse firmastruktur bag, mens frygten nok lidt nærmere går på, om de nogensinde bliver færdige.

Tokens
Tokens er den eller de betalingsenhed(er) der bliver brugt på netværket.

Ethereum har en token, kaldet Ether, som bruges til at betale på netværket. Ether-tokens blev introduceret til offentligheden gennem en Ethereums ICO administreret af Bitcoin Suisse, som er ejet af den danske Niklas Nikolajsen.

NEO opererer med to tokens, nemlig NEO og GAS. Gas bliver brugt til at betale for transaktioner, og er i praksis det samme som NEO-tokens, bare i mindre enheder. Da NEO har konsensus mekanismen PoS, modtager man GAS løbende, hvis man ejer nogle NEO, ligesom man har medbestemmelse når der skal tages beslutninger.

EOS opererer kun med en token kaldet EOS, og siden EOS også har konsensus mekanismen PoS ligesom NEO og Cardano, modtager man en %-mæssig gevinst på sin beholdning (i forhold til dens %-mæssige del af den samlede beholdning af EOS), ligesom man også har medbestemmelse. EOS blev lanceret ved en ICO i 2017, der rejste over $700 millioner. Det skal her bemærkes, at EOS planlægger at køre deres platform, uden at man skal betale transaktionsgebyrer (!).

Cardano bruger betalingsenheden ADA, og har også konsensus-protokollen PoS, og derfor de samme funktioner som NEO og EOS.

Partnerskaber

Ethereum har utroligt mange samarbejder og partnerskaber med store internationale koncerner.

NEO har et samarbejde med Microsoft China.

EOS og Cardano har flere spændende partnerskaber, men eftersom de endnu ikke har lanceret, skal disse nok tages med et gran salt, indtil vi ser hvad der sker når platformene går i luften. EOS har dog flere fungerende samarbejder i gang indenfor krypto/blockchain-verdenen, bl.a. med den største krypto-handelsplads i verden Bitfinex.

Privatliv og anonymitet
Private overførsler tillader brugerne at udføre visse funktioner på netværket, uden at andre på netværket (eller udenfor) kan se dem. Dette tiltaler både mange brugere, men er specielt også interessant for virksomheder, der som regel gerne vil kunne bevæge sig finansielt, uden at alle andre kan følge med i, hvad de gør.

Ethereum er i gang med at introducere zk-Snarks, der er en udbredt privatiserings-mekanisme brugt af bl.a. Zcash, og det vil dermed tilføre platformens brugere muligheden for at gøre deres overførsler private.

NEO har ingen planer om indføre en mekanisme, der kan gøre brugernes overførsler private, men skulle igennem broderskabsfirmaet OnChain gøre det muligt for firmaer/institutioner at være private. Dette må ses i sammenhæng med, at NEO satser på sit forhold til den kinesiske stat, og at denne ikke ønsker, at brugerne kan gemme sig.

Hverken EOS eller Cardano har meldt noget endeligt ud om en privatiserings-mekanisme, men det ser vist ud til at man kan vælge at inddrage det, når man bygger på EOS platformen – dette er dog stadig usikkert.

Du kan handle bitcoins og andre kryptovalutaer hos Markets Se mere her

Konklusion
Nu hvor vi har gennemgået alle platformene lidt mere i detaljer, vil vi komme med en sammenfattende konklusion, baseret på de gennemgåede hovedparametre.

Brugerskare:
Her vinder Ethereum klart, NEO er stadig først igang med at opbygge deres, mens hverken EOS eller Cardano har nogen projekter lanceret på deres platform, da deres platforme ikke er lanceret endnu.

Skaberne af platformene:

Her vinder Ethereum også, da ingen simpelthen slår Vitalik Butterins genialitet, men både EOS og Cardano har også virkelig prominente skabere, specielt Larimer fra EOS er en sværvægter. NEO er lidt bagefter her, uden at man på nogen måde skal forklejne Hongfei – specielt ikke når det kommer til hans netværk i Kina.

Kodesprog:

NEO og EOS ligger først her, da de tillader flere forskellige af de mest bruge kodesprog. Cardano ligger efter eftersom deres kodesprog skulle være selvregulerende, mens Ethereum må komme sidst, da de har lanceret et kodesprog ingen kendte før.

Smarte kontrakter:

Her fører Cardano, eftersom de har valgt den smarte løsning at opdele måden smarte kontrakter og transaktioner håndteres på, hvilket teoretisk er virkelig smart. Herefter kommer EOS, der synes at prøve at finde en fungerende løsning, efterfulgt af Ethereum og NEO, der begge har fungerende smarte kontrakter på deres platforme, men som også begge to har haft lidt problemer med at køre dem tilfredsstillende.

Skalerbarhed:

Som udgangspunkt fører EOS og Cardano her, da deres platforme ser ud til at være helt i top mht. skalerbarhed. NEO følger efter, og til sidst kommer Ethereum (der dog meget aktivt er i gang med at forbedre sig netop på dette punkt med indførelsen af sharding-teknikken).

Konsensus.protokol:

Her ligger NEO, EOS og Cardano i top, da de alle 3 bruger PoS, der har vist sig bedre (eller mere præcist dPoS). Ethereum følger dog snart efter, da de er ved at overgå fra PoW til PoS.

Beslutningsproces:

Her ser det ud til, at NEO, EOS og Cardano kører efter samme demokratiske princip, hvor NEO dog har været topstyret i en periode. Ethereum falder her lidt igennem, da deres beslutningsproces har været lidt mere mudret.

Firma-struktur:

Når det kommer til firmastrukturen mht. udvikling af koden fører Cardano klart, men både Ethereum, NEO og EOS har været dygtige med andre dele af deres firmastruktur, bl.a. de dele af firmaet, der varetager kontakten med evt. partnere og marketing.

Partnerskaber:

Her fører Ethereum klart, men de har også haft længere tid til at opbygge deres partnerskaber. NEO kommer efter, mens EOS og Cardano må anses som de ny drenge i klassen, der ikke har helt så mange partnerskaber endnu.

Privatiserings-mekanisme:

Med Ethereums udmelding om at indføre zk-SNARKs fører Ethereum klart her, mens NEO, EOS og Cardano falder bagefter. NEO har dog muligheden for en vis privacy, men det er vist ikke noget, der kommer normale brugere til gode.

ALT I ALT:

Alt i alt konkurrerer platformene ret godt indbyrdes, og alle har en vinkel på det de vil, som er lidt anderledes end de andre.

Ethereum vil være en platform for projekter/dApps, og nærmest et nyt internet.

NEO satser på at være basis for en hel smart økonomi, og håber på at blive Kinas foretrukne system.

EOS satser på at blive den mest brugervenlige og skalerbare platform, der kan hoste en hel verdensøkonomi, uden overførselsgebyrer og med transaktioner i millioner per sekund, hvad der er meget hurtigere end noget andet vi kender i dag, selv store spillere som VISA og Paypal.

Cardano satser på at blive det foretrukne værktøj for regeringer/store institutioner, og at de kan være en platform hele lande kan køre på.

Platformene kan derfor næsten alle lykkes med deres projekter samtidig, selv om det selvfølgelig ikke kan undgås, at de stjæler brugere fra hinanden.

Selvom projekterne har lidt forskellige mål, virker det dog som om de alle har gang i en god indbyrdes konkurrence, der kun kan gøre de enkelte platforme bedre.

Oversigt over artikler om kryptovaluta:

>>> Handelsplatform til at handle kryptovaluta
>>> Daytrader.dk's foretrukne kryptovaluta
>>> Bitcoin eller Ethereum?
>>> Køb Ripple (XRP)
>>> Køb Ethereum (ether)
>>> Køb NEO
>>> Forstå bitcoin på 5 minutter
>>> Invester i kryptovaluta via profitable tradere
>>> Køb bitcoin - sådan gør du
>>> Køb Stellar Lumens
>>> Køb Bitcoin Cash
>>> Køb Ethereum Classic (ETC)
>>> Køb Cardano ADA
>>> Køb EOS
>>> Køb DASH
>>> Kryptotrader viser vejen: 330% aflast i kryptovaluta


image_pdfimage_print
Del denne artikel