Konkurrencen slutter – upload dokumentation

Udgivet: 3. februar 2017

Ved midnat natten mellem fredag og lørdag slutter denne udgave af tradingkonkurrencen under Tradingeksperimentet. Konkurrencen startede onsdag den 4. januar, og nu er det blevet tid til at regne afkastet ud. En uddybning af reglerne kan du finde her.

Du kan uploade dine resultater her (se, hvordan du gør nedenfor på denne side).

Du kan skrive din mening om Tradingeksperimentet her.

Sådan indsender du dokumentation til Tradingeksperimentets konkurrence januar/februar 2017
• Konkurrenceperioden løber fra 4. januar til og med 3. februar 2017
• Du skal have foretaget min. 15 handler i perioden
• Du må ikke have hævet eller indsat beløb undervejs i perioden
• Du skal indsende dokumentation for resultat som angivet nedenfor


Markets.com

Log på webtraderen. Under ”Min konto” i øverste højre hjørne vælges ”Kontooversigt”. Vælg dernæst ”almindelig” og angiv dato fra ”2017-01-04” til ”2017-02-03”. Dette viser hhv. primo og ultimo saldo for perioden. Herved vises et kontoudtog, hvor såvel primo saldo pr 4/1-2017 som ultimo saldo pr 3/2-2017 fremgår ligesom også tab og gevinst på åbne positioner er angivet.

Periodens resultat i procent kan udregnes som ((kontoens værdi ultimo – kontoens værdi primo) / kontoens værdi primo * 100).

Gem hele kontooversigten som pdf, f.eks. ved at vælge print til PDF eller almindelig tekstfil og upload dernæst filen.

Upload evt. også screendumps af resultater fra handelsplatformen, der dokumenter dit afkast.

Du kan uploade dine resultater her

SaxotraderGO

Log på saxotraderGO webtraderen. Vælg ”Konto” øverst oppe for at gå til kontomodulet. Klik på ”Rapporter” ude i venstre side og vælg ”Regnskab”. Angiv dato fra ”04-01-2017” til ” 03-02-2017”. Denne regnskabsrapport viser hhv. primo og ultimo kontoværdi for perioden samt overordnet aktivitet. Tryk til sidst ”PDF” for at gemme en PDF udgave af rapporten og upload denne til Daytrader.dk.

Periodens resultat i procent kan – alt andet lige – udregnes som ((kontoens værdi ultimo – kontoens værdi primo) / kontoens værdi primo * 100).

For at kunne dokumentere at du har foretaget min. 15 handler i perioden skal du ligeledes indsende en rapport, som viser gennemførte handler i perioden. Under ”Rapporter” vælges ”Gennemførte handler”. Angiv dato fra ”04-01-2017” til ”03-02-2017”. Tryk herefter på PDF for at gemme en PDF udgave af rapporten og upload denne til Daytrader.dk.

Upload evt. også screendumps af resultater fra handelsplatformen, der dokumenter dit afkast.

Du kan uploade dine resultater her

image_pdfimage_print
Del denne artikel