Skat – Investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom Exchange Traded Funds (ETF)

Udgivet : 03 December 2019

marketsUnder Skats kategori investeringsselskaber findes de fleste udenlandske fonde, herunder Exchange Traded Funds (ETF´er) og visse akkumulerende investeringsforeninger. En ETF er en udenlandsk forvaltet fond (investeringsforening), der handles offentligt på en børs på samme måde som aktier og investeringsbeviser. En ETF vil oftest passivt afspejle et underliggende aktieindeks eller andre aktiver. Blackrocks Ishares og X-trackers er eksempler på udbydere af sådanne fonde. Der findes også ETF´er, der gør brug af gearing i begrænset omfang fx visse XACT-fonde. Investeres i en ETF løber man typisk ikke en emittentrisiko, dvs. en risiko for at udbyderen af fonden går konkurs, i modsætning til en investering i fx en ETN (certifikat). Øvrige udenlandske fonde, som typisk benævnes mutual funds, beskattes for private som udgangspunkt på samme måde som ETF´er i hvert fald i 2019. Fra og med 2020 træder nye regler i kraft, som ændrer beskatningen af visse fonde, se mere nedenfor.

 

Beskatning for private, frie midler
En ETF eller anden udenlandsk fond, fx mutual funds, anses som udgangspunkt for værende et investeringsselskab i skattemæssig henseende, og behandles derfor på samme måde som en akkumulerende investeringsforening, som er klassificeret som et investeringsselskab. Hvad fonden investerer i betyder i den sammenhæng ikke noget.

Gevinst og tab skal opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang og påføres årsopgørelsens rubrik 38 i 2019. Tab kan fratrækkes i anden kapitalindkomst og skal påføres med minus foran.

Fra og med 2020 vil en del af denne type værdipapirer i stedet blive beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet. Det kræver dog bl.a., at fonden overvejende investerer i aktier, herunder aktieindeks, og har meddelt dette til SKAT. Den pågældende fond skal derfor senest 1. november 2019 være opført på SKATs positivliste, før end den kan blive beskattet som aktieindkomst fra og med 2020. Læs mere om de nye regler hos vores søstersite.

 

Indberetning til SKAT
Handler man sine investeringsbeviser hos en dansk bank eller værdipapirhandler, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skat om indberetning, har denne pligt til at indberette alle køb og salg til Skat. De enkelte handler vil i de fleste tilfælde fremgå af Skats Tast Selv beregningssystem, ”Aktier og Investeringsbeviser”, som derved vil kunne beregne et samlet nettoresultat.

Har man handlet via en udenlandsk bank eller broker, vil denne typisk ikke have indberettet ens handler. I den forbindelse skal man anvende de rubrikker, som omhandler udenlandsk indkomst, og som fremgår af oplysningsskemaet i tilknytning til årsopgørelsen. Se mere om dette i artiklen Generelt om skat for tradere. Har man oparbejdet et tab kan dette kun trækkes fra, hvis Skat i tide har fået oplysning om købet, hvilket senest skal ske den 1. juli året efter købet har fundet sted. Læs mere hos SKAT om behandling af tab her. Får man ikke registreret sit køb i tide, mister man derfor retten til at kunne trække et eventuelt tab fra i fremtiden. Derfor er det også vigtigt, at man husker at informere SKAT om eventuelle urealiserede beholdninger af f.eks. ETF´er i det år man har købt dem.

I begge tilfælde skal man selv sørge for at udregne og godkende/indberette et samlet nettoresultat på årsopgørelsen.

Du kan læse mere om indberetning i forhold til investeringsselskaber hos SKAT her.

 

Beskatning for selskaber
Gevinst medregnes i selskabsindkomsten.

Tab fratrækkes som udgangspunkt i selskabsindkomsten.

Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab.

 

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat -
Futures og optioner

>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsbeviser
>>> Skat - Udenlandske fonde, herunder Exchange Traded Funds (ETF)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere


Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført december 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

 

 

image_pdfimage_print
Del denne artikel
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kommentarer

 • Relateret
 • Seneste
 • POPULÆRE
 • Du er her
 • Daytrader.dk
 • Artikler skat
 • Skat – Investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom Exchange Traded Funds (ETF)