Fordele ved at handle gennem et selskab

Udgivet: 4. januar 2024

Kan det give mening at stifte et selskab (aktieselskab eller anpartsselskab) og investere sine midler igennem dette?

Hvis man kan leve med det administrative b√łvl og dertilh√łrende omkostninger og samtidig har en vis investerbar formue, s√• kan man i hvert fald opn√• visse fordele. Men formentlig vil det ikke v√¶re besv√¶ret og omkostningerne v√¶rd for de fleste. Besidder man i forvejen et selskab og evt. har andre aktiviteter i dette vil de samlede omkostninger relativt set v√¶re mindre og fordelene st√łrre. Man slipper ikke som s√•dan billigere i skat af sine investeringer i sidste ende, men man f√•r mulighed for selv at bestemme, hvorn√•r man skal beskattes privat af sine investeringer (indkomstudj√¶vning) og eventuel mulighed for at tr√¶kke visse erhvervsrelaterede udgifter fra i selskabet. Dette kan give nogle muligheder for at optimere ens beskatning over tid.

Hvis man investerer i værdipapirer via en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S (virksomheder) gælder andre regler end for selskaber rent skattemæssigt. Disse virksomhedstyper er ikke selvstændige juridiske enheder, hvorfor man i stedet beskattes som privat individ. Investering i værdipapirer anses i virksomheder som udgangspunkt for en hævning i privat regi og vil blive beskattet derefter.

Hvis man for sin virksomhed anvender virksomhedsskatteordningen, har man dog visse muligheder for at investere. Virksomheder, som er omfattet af ordningen, beskattes s√•ledes af ‚ÄĚgodkendte‚ÄĚ gevinster og udbytter som virksomhedsindkomst efter lagerprincippet med 22%. Det er prim√¶rt f.eks. investeringsselskaber (uanset om disse er omfattet af Skats positivliste eller ej) samt akkumulerende investeringsforeninger, som man kan investere i igennem denne ordning. Man kan ikke investere midler i enkeltaktier og udbyttebetalende aktiebaserede investeringsforeninger (IMB¬īer) uden at det har skattem√¶ssige f√łlger.

Er man seri√łs med hensyn til at trade og investere, b√łr man derfor overveje, om ikke man samlet set vil kunne opn√• flere fordele ved at g√łre det igennem et selskab ‚Äď evt. som supplement til ens √łvrige investeringer i frie midler. Besidder man allerede et holdingselskab eller et andet selskab med likvide midler, som ikke umiddelbart skal anvendes, kan det v√¶re oplagt at investere disse midler i stedet for eventuelt at udbetale dem eller blot lade midlerne st√• kontant.

En af fordelene ved at investere igennem et selskab er, at man l√łbende kun betaler 22 pct. i selskabsskat og dermed kan geninvestere sin gevinst. Hvis man investerer som privatperson og l√łbende betaler f.eks. 42 pct. skat af sit overskud, s√• er forskellen p√• den kapital, man har mulighed for at geninvestere ganske stor, som henholdsvis privatperson og selskab. Og med renters rente vil der over en √•rr√¶kke hurtigt kunne blive tale om betydelige bel√łb. I sidste ende vil man dog skulle beskattes privat, n√•r man tr√¶kker pengene ud af selskabet i form af l√łn eller udbytte.¬†Den l√łbende beskatning kan ogs√• v√¶re en fordel f.eks. hvis man handler kryptovaluta, hvor der ikke er symmetri mellem beskatningen af gevinster og fradrag for tab. Det samme er ligeledes tilf√¶ldet i forhold til investeringer, som beskattes som kapitalindkomst, men ikke i helt samme omfang som spekulation i kryptovaluta.

F√• et tip, n√•r vi ser en god b√łrshandel i aktier og valutaVia Messenger-app

Kort sagt er der f√łlgende fordele og ulemper ved at trade gennem et selskab:

Fordele:

 • Billigt at stifte, hvis man selv kan klare det (670 kr. via¬†virk.dk. Man kan oprette sit¬†selskab her)
 • Selskabsskatten blev fra og med 2016 sat ned, og der betales i dag 22% i selskabsskat
 • Der stilles ikke krav om revision¬†for mindre selskaber
 • Mulighed for selv at bestemme hvorn√•r personlig beskatning skal ske, hvilket g√łr det muligt at optimere ens skattem√¶ssige situation
 • Mulighed for i et vist omfang at fratr√¶kke relaterede udgifter for eksempel til computer, sk√¶rme og andre udgifter, som er relateret til trading
 • Afkast af investeringer beskattes ensartet efter lagerprincippet (kan dog ogs√• siges at v√¶re en ulempe, da man s√• ikke kan udskyde beskatningen) – men beskatningen er i visse tilf√¶lde knap s√• kompliceret, som hvis man er privatperson

Ulemper

 • Kapitalindskud min. 40.000 kr. i et ApS ‚Äď min. 400.000 kr. i et A/S
 • Stiftelsesomkostninger (hvis man har brug for hj√¶lp til stiftelsesdokumenter mv.)
 • Revision (hvis man har brug for dette)
 • Regnskab og bogf√łring (is√¶r hvis man har brug for hj√¶lp til dette)
 • Eventuelle gebyrer til ens bank
 • Et vist tidsforbrug p√• administration, herunder p√• forskellige former for dokumentation, m√• forventes
 • Fra 1. januar 2018 skal alle virksomheder som handler v√¶rdipapirer have en s√•kaldt LEI-kode, som √•rligt koster penge
 • Man bliver typisk lagerbeskattet af eventuelle urealiserede gevinster (som ved pensionsordninger)
 • Gearede investeringer¬†kan hos visse udbydere typisk de traditionelle banker¬†kr√¶ve personlig h√¶ftelse fra ejeren af selskabet
Kan det betale sig at investere igennem et selskab
Kan det betale sig at investere igennem et selskab?

Selv om der umiddelbart er mange v√¶sentlige fordele ved at stifte et selskab, s√• er skattereglerne for investering via et selskab de senere √•r blevet strammet, s√• der ikke l√¶ngere er nogen ekstraordin√¶r skattem√¶ssig fordel. Tidligere kunne man for eksempel s√¶lge b√łrsnoterede aktier skattefrit efter 3 √•rs ejerskab, men det er nu blevet √¶ndret. Omvendt er mulighederne for udnyttelse af tab generelt forbedret, selskabsskatten er fra og med indkomst√•ret 2016 nedsat til 22%, kravet til kapitalindskud er blevet sat ned, selskabsloven er blevet lempet med f√¶rre krav til for eksempel ledelse og indretning af selskabet, og kravet til revision af mindre selskaber er fjernet under visse betingelser.

Som udgangspunkt beskattes afkast af investeringer i et selskab ensartet – uanset type af investeringsprodukt – efter lagerprincippet. Tab kan fradages i anden selskabsindkomst eller overf√łres til modregning i fremtidig gevinst. Udgifter til l√łn og visse relaterede udgifter kan ogs√• fratr√¶kkes.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forl√łb. Online kurser i trading

Valg af selskabsform
Der stilles de mindst restriktive krav til stiftelsesdokument, ledelse, revision mv. ved stiftelse af et anpartsselskab (ApS) sammenlignet med fx et aktieselskab (A/S). Et ApS skal have en selskabskapital på mindst 40.000 kr. (evt. i form af et aktiv, som skydes ind i selskabet), mens et A/S kræver mindst 400.000 kr. i selskabskapital. Tidligere kunne man også stifte et såkaldt iværksætterselskab med et indskud på bare 1 kr., hvorefter man over årene skulle oparbejde en selskabskapital som i et ApS. Det har siden 2019 ikke været muligt at oprette nye iværksætterselskaber.

skat3
Skattereglerne for investering via et selskab de senere år blevet strammet.

Beskatning af udbetalinger fra selskabet
Udbetalinger fra selskabet vil enten blive betragtet som l√łn, og dermed blive beskattet som personlig indkomst – eller som udbytte, og dermed blive beskattet som aktieindkomst.

Udbetaling som l√łn beskattes som n√¶vnt som personlig indkomst, og man skal derfor ogs√• betale 8% i arbejdsmarkedsbidrag. Samtidig kan man s√• f√• besk√¶ftigelsesfradrag p√• 10,65% for indkomst op til ca. 423.500 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidrag, hvilket vil sige maksimalt fradrag p√• op til 45.100 kr. i 2024. Herudover f√•r man ogs√• et mindre jobfradrag p√• 4,5% dog maks. 2.800 kr. af indkomst over ca. 216.000 kr. Man skal mindst tjene ca. 278.300 kr. for at f√• fuldt fradrag. L√¶s mere om besk√¶ftigelses- og jobfradrag her.

Marginalskatten inkl. arbejdsmarkedsbidrag men ekskl. kirkeskat op til topskattegr√¶nsen p√• 588.900 kr. er ca. 38,4% i en gennemsnitskommune i 2024. I visse kommuner er marginalskatten dog et par % point lavere end dette. Har man anden l√łnindt√¶gt eller andet, der beskattes som personlig indkomst, vil man naturligvis skulle l√¶gge dette oveni den udbetaling man foretager fra selskabet.

Beskatningen som personlig indkomst vil i de tilfælde, hvor man havner over topskattegrænsen være ca. 55,9% i en gennemsnitskommune.

L√łnudbetalingen vil kunne fratr√¶kkes i selskabet p√• linje med andre relevante udgifter.

Få fart på dine investeringer med BULL & BEAR-certifikater fra Societe Generale: Klik her

Læs eventuelt mere om marginalskatter her hos Skatteministeriet.

Udbetaler man udbytte fra sit selskab, beskattes dette i 2024 som aktieindkomst med 27% op til progressionsgr√¶nsen p√• 61.000 kr. (dobbelt op for samlevende √¶gtef√¶ller) og 42% over dette bel√łb. Oveni skal man s√• till√¶gge selve selskabsskatten p√• 22% for at beregne den samlede skat. Investerer man i forvejen i aktier ol. for frie midler, vil gevinster og udbytter fra disse potentielt ogs√• l√¶gge beslag p√• aktieindkomstens progressionsgr√¶nse.

Mulighed for at trække udgifter fra i selskabet
SKAT vil naturligvis ikke godkende, at man tr√¶kker hvad som helst fra i et selskab, der udelukkende benyttes til investering. Udgangspunktet er, at udgifter erhvervsm√¶ssigt skal v√¶re relaterede til driften i selskabet. Det m√• antages, at SKAT for eksempel vil godkende fradrag for udgifter til computer med s√¶dvanligt tilbeh√łr, sk√¶rme, internetforbindelse og mobiltelefon. En mobil vil dog h√łjst sandsynligt udl√łse en multimediebeskatning p√• 3.200 kr. √•rligt. L√¶s mere her hos Skat om dette. SKAT godkender for tiden software, printer og computersk√¶rme op til 26‚ÄĚ som v√¶rende s√¶dvanligt tilbeh√łr, og dermed ikke selvst√¶ndigt skattepligtigt ud over multimediabeskatningen.

handel med aktier
Skat og investering?

Det burde ogs√• v√¶re muligt at fratr√¶kke relevant litteratur, aviser, nyhedsbreve og visse kurser. Mulighederne for fradrag vil givetvis ogs√• v√¶re afh√¶ngig af handelsomfang, tidsforbrug og opn√•et √łkonomisk resultat i selskabet, set i forhold til anden besk√¶ftigelse som l√łnmodtager eller andet. Anvender man ogs√•¬†sit selskab til andre aktiviteter, vil der sandsynligvis¬†v√¶re endnu bedre muligheder for at tr√¶kke¬†forskellige former udgifter fra.

Anvender man et lokale, der indg√•r som en del af sin private bolig, m√• man ikke kunne bruge disse lokaler privat, hvis man √łnsker at tr√¶kke udgifterne til dette fra. Det er ikke nok, at lokalerne rent faktisk ikke bliver brugt privat. Et rum, der er indrettet til kontor, vil if√łlge SKAT for eksempel n√¶sten altid kunne bruges privat og kan derfor ikke tr√¶kkes fra.

Skrivebord, skab og √łvrigt kontorinventar kan man dog f√• helt eller delvis fradrag for, hvis man kan dokumentere eller sandsynligg√łre, at man bruger udstyret i selskabet/virksomheden. Bruger man for eksempel inventaret halvdelen af tiden i sin virksomhed og halvdelen af tiden privat, kan man tr√¶kke 50 procent fra i sit selskabs √•rsregnskab.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forl√łb. Online kurser i trading

S√•fremt man har fravalgt revision, m√• det antages, at man i h√łjere grad vil skulle kunne dokumentere n√łdvendigheden i, at selskabet skal b√¶re konkrete udgifter i stedet for en selv i privat regi. Alternativt at SKAT vil lade selskabsejeren blive beskattet af i hvert fald dele af goderne. Har man ikke helt styr p√• sine bilag, sin bogf√łring og sit regnskab, vil det n√¶ppe heller gavne.

Læs mere hos Skat om fradragsmuligheder for en virksomheds udgifter her.

Og l√¶s mere om regnskab og bogf√łring her.

Hvordan stifter man et selskab?
For at stifte et selskab skal man hos Erhvervsstyrelsen udarbejde og underskrive et stiftelsesdokument og lade det registrere, hvilket koster¬†670 kr. Man kan oprette¬†sin¬†virksomhed via www.virk.dk.¬†Man skal desuden s√łrge for at en selskabskapital indbetales, hvis man f.eks. opretter et ApS.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en fin vejledning vedr√łrende stiftelse af et selskab (kapitalselskab), som kan findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-stiftelse-af-aps-og-as

S√•fremt man ikke har lyst til at g√łre det selv, er det muligt over internettet at k√łbe billige standardl√łsninger, for eksempel hos en advokat eller en anden udbyder.

Fravalg af revision
Et kapitalselskab, anpartsselskab/aktieselskab eller iv√¶rks√¶tterselskab, kan frav√¶lge revision n√•r¬†selskabet to regnskabs√•r i tr√¶k ikke overskrider to af f√łlgende tre gr√¶nser p√• balancedagen:

 • en balancesum p√• 4 mio. kr.
 • en nettooms√¶tning p√• 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbesk√¶ftigede p√• 12 i l√łbet af regnskabs√•ret.

Indgår et holdingselskab i en selskabskonstruktion, vil det ligeledes være muligt at fravælge revision, hvis ovenstående betingelser er opfyldt.

Fra 1. januar 2018 skal alle selskaber mv. besidde en LEI-kode for at kunne handle værdipapirer
Siden 1. januar 2018 har alle selskaber mv. skullet besidde en LEI-kode for at kunne handle v√¶rdipapirer. Det er nogle internationale regler som medf√łrer, at det er n√łdvendigt for alle selskaber og virksomheder, som handler med v√¶rdipapirer, at have en s√•kaldt global identificeringskode (Legal Entity Identifier, LEI). Form√•let skulle v√¶re en bedre beskyttelse af investorer i v√¶rdipapirer, men udg√łr desv√¶rre samtidig en ekstra √•rlig omkostning. S√łg i din browser p√• ‚ÄĚLEI kode‚ÄĚ for at finde en passende udbyder. Man kan bl.a. bestille en kode hos https://da.nordlei.org/. Koderne er forbundet med b√•de et opstartsgebyr og et √•rligt gebyr.

Læs mere om LEI-koder hos GLEIF Рden officielle LEI-hjemmeside: https://www.gleif.org/en/

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> √Örsopg√łrelsen for tradere for 2023
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat - Futures og optioner
>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsforeninger
>>> Skat - Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde fx Exchange Traded Funds (ETF'er)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede sp√łrgsm√•l om skat for tradere

>>> Årets relevante skattegrænser
Er du seri√łs med din trading, b√łr du l√¶se vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourf√łrt i l√łbet af 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenst√•ende artikler er ikke en udt√łmmende beskrivelse af skattereglerne p√• omr√•det, og skal ikke betragtes som individuel skatter√•dgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan √¶ndre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden v√¶re afg√łrende, hvorfor der opfordres til at s√łge individuel r√•dgivning hos en skatter√•dgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker p√• eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.
Del denne artikel