Fordele ved at handle gennem et selskab

Udgivet : 01 December 2019

Giver det nogen mening at stifte et selskab med det formål at investere og daytrade?

Hvis man kan leve med det administrative b√łvl, s√• ja. Man slipper ikke i sidste ende billigere i skat, men man f√•r mulighed for selv at bestemme, hvorn√•r man skal beskattes personligt af sine investeringer og eventuel mulighed for at tr√¶kke visse erhvervsrelaterede udgifter fra i selskabet. Dette giver nogle muligheder for at optimere sin beskatning p√• l√¶ngere sigt.

 

Denne artikels forfatter: Andreas Damgaard Petersen. Uddannet cand.merc.jur med mange års erfaring fra den finansielle sektor, herunder bl.a. Nasdaq OMX Copenhagen og banksektoren. Har især været beskæftiget med forskellige aspekter af værdipapirhandel.
Denne artikels forfatter: Andreas Damgaard. Uddannet cand.merc.jur med mange √•rs erfaring fra den finansielle sektor, herunder bl.a.¬†b√łrs- og banksektoren. Har is√¶r v√¶ret besk√¶ftiget med forskellige aspekter af v√¶rdipapirhandel og compliance.

Er man seri√łs med hensyn til at trade og investere, b√łr man kraftigt overveje, om ikke man vil have flere fordele ved at g√łre det igennem en virksomhed.

En af de st√łrste fordele ved at have et selskab er, at man l√łbende kun betaler 22 pct. i selskabsskat og dermed kan geninvestere sin gevinst. Hvis man investerer som privatperson og l√łbende betaler f.eks. 42 pct. i skat af sit overskud, s√• er forskellen p√• den kapital, man har mulighed for at geninvestere ganske stor, som henholdsvis privatperson og selskab. Og med renters rente vil der over en √•rr√¶kke hurtigt kunne blive tale om betydelige bel√łb. Dog vil man i sidste ende skulle beskattes privat, n√•r man tr√¶kker pengene ud af selskabet i form af udbytte eller l√łn. Og den l√łbende beskatning kan ogs√• v√¶re en fordel f.eks. hvis man handler kryptovaluta, hvor der ikke er symmetri mellem beskatningen af gevinster og fradrag for tab.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Kort sagt er der f√łlgende fordele og ulemper ved at trade gennem et selskab:

Fordele:

 • Billigt at stifte, hvis man selv kan klare det (670 kr. via¬†virk.dk. Man kan oprette sit¬†selskab her)
 • Selskabsskatten blev fra og med 2016 sat ned, og der betales i dag 22% i selskabsskat
 • Der stilles ikke krav om revision¬†for mindre selskaber
 • Mulighed for selv at bestemme hvorn√•r personlig beskatning skal ske, hvilket g√łr det muligt at optimere ens skattem√¶ssige situation
 • Mulighed for i et vist omfang at fratr√¶kke relaterede udgifter for eksempel til computer, sk√¶rme og andre udgifter, som er relateret til trading
 • Afkast af investeringer beskattes ensartet efter lagerprincippet (kan dog ogs√• siges at v√¶re en ulempe, da man s√• ikke kan udskyde beskatningen) – men beskatningen er i visse tilf√¶lde knap s√• kompliceret, som hvis man er privatperson

Ulemper

 • Kapitalindskud min. 50.000 kr. i et ApS
 • Stiftelsesomkostninger (hvis man har brug for hj√¶lp til stiftelsesdokumenter mv.)
 • Revision (hvis man har brug for dette)
 • Regnskab og bogf√łring (is√¶r hvis man har brug for hj√¶lp til dette)
 • Eventuelle gebyrer til ens bank
 • Et vist tidsforbrug p√• administration, herunder p√• forskellige former for dokumentation, m√• forventes
 • Fra 1. januar 2018 skal alle virksomheder som handler v√¶rdipapirer have en s√•kaldt LEI-kode, som √•rligt koster penge
 • Man bliver typisk lagerbeskattet af eventuelle urealiserede gevinster (som ved pensionsordninger)
 • Gearede investeringer¬†kan hos visse udbydere typisk de traditionelle banker¬†kr√¶ve personlig h√¶ftelse fra ejeren af selskabet
Kan det betale sig at investere igennem et selskab
Kan det betale sig at investere igennem et selskab?

Selv om der umiddelbart er mange v√¶sentlige fordele ved at stifte et selskab, s√• er skattereglerne for investering via et selskab de senere √•r blevet strammet, s√• der ikke l√¶ngere er nogen ekstraordin√¶r skattem√¶ssig fordel. Tidligere kunne man for eksempel s√¶lge b√łrsnoterede aktier skattefrit efter 3 √•rs ejerskab, men det er nu blevet √¶ndret. Omvendt er mulighederne for udnyttelse af tab generelt forbedret, selskabsskatten er fra og med indkomst√•ret 2016 nedsat til 22%, kravet til kapitalindskud er blevet sat ned, selskabsloven er blevet lempet med f√¶rre krav til for eksempel ledelse og indretning af selskabet, og kravet til revision af mindre selskaber er fjernet under visse betingelser.

Som udgangspunkt beskattes afkast af investeringer i et selskab ensartet – ¬†uanset type af investeringsprodukt – efter lagerprincippet. Tab kan fradages i anden selskabsindkomst eller overf√łres til modregning i fremtidig gevinst. Udgifter til l√łn og visse relaterede udgifter kan ogs√•¬†fratr√¶kkes.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forl√łb. Online kurser i trading

 

Valg af selskabsform
Der stilles f√¶rrest krav til stiftelsesdokument, ledelse, revision mv. ved stiftelse af et anpartsselskab (ApS). Et ApS skal have en selskabskapital p√• min. 50.000 kr. (evt. indbetalt i form af et aktiv, som skydes ind i selskabet). Selskabet skal dog herefter opbygge kapitalen ved at selskabet skal spare 25% af det √•rlige overskud op, indtil selskabskapitalen og en s√¶rlig reserve til det opsparede overskud samlet udg√łr 50.000 kr. Derefter kan iv√¶rks√¶tterselskabet, hvis ejerne √łnsker det, omregistreres til et ApS.

 

skat3
Skattereglerne for investering via et selskab de senere år blevet strammet.

Beskatning af udbetalinger fra selskabet
Udbetalinger fra selskabet vil enten blive betragtet som l√łn, og dermed blive beskattet som personlig indkomst – eller som udbytte, og dermed blive beskattet som aktieindkomst.

Udbetaling som l√łn beskattes som n√¶vnt som personlig indkomst, og derfor skal man¬†betale 8% arbejdsmarkedsbidrag, men samtidig kan man f√• besk√¶ftigelsesfradrag p√• 10,1% for indkomst op til ca. 368.000 kr., det vil sige maksimalt fradrag p√• op til 37.200 kr. i 2019.

Marginalskatten op til topskattegr√¶nsen p√• 513.400 kr. er ca. 40,1% i en gennemsnitskommune i 2019. I visse kommuner er marginalskatten ca. 39%. Har man anden l√łnindt√¶gt eller andet, der beskattes som personlig indkomst, vil man skulle l√¶gge dette oveni den udbetaling man foretager fra selskabet.

Beskatningen som personlig indkomst vil i de tilfælde hvor man havner over topskattegrænsen være ca. 56,4% i en gennemsnitskommune i 2019.

L√łnudbetalingen vil kunne fratr√¶kkes i selskabet p√• linje med andre relevante udgifter.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets Se mere

Læs eventuelt mere om marginalskatter hos Skatteministeriet:

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/marginalskatten-for-samtlige-skattepligtige-i-2016

V√¶lger man at udbetale udbytte fra sit selskab, vil dette i 2019 blive beskattet som aktieindkomst med 27% op til 54.000 kr. (dobbelt op for √¶gtef√¶ller) og 42% over dette bel√łb. Her skal man s√• l√¶gge selskabsskatten oveni p√• 22% for at beregne den samlede skat.

 

Mulighed for at trække udgifter fra i selskabet
SKAT vil naturligvis ikke godkende, at man tr√¶kker hvad som helst fra i et selskab, der udelukkende benyttes til investering. Udgangspunktet er, at udgifter erhvervsm√¶ssigt skal v√¶re relaterede til driften i selskabet. Det m√• antages, at SKAT for eksempel vil godkende fradrag for udgifter til computer med s√¶dvanligt tilbeh√łr, sk√¶rme, internetforbindelse og mobiltelefon. En mobil¬†vil dog h√łjst sandsynligt udl√łse en multimediebeskatning p√• 2.800 kr. √•rligt. L√¶s mere hos SKAT om dette: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1872145. SKAT godkender for tiden software, printer og computersk√¶rme op til 26‚ÄĚ som v√¶rende s√¶dvanligt tilbeh√łr, og dermed ikke selvst√¶ndigt skattepligtigt ud over multimediabeskatningen.

handel med aktier
Skat og investering?

Det burde ogs√• v√¶re muligt at fratr√¶kke relevant litteratur, aviser, nyhedsbreve og visse kurser. Mulighederne for fradrag vil givetvis ogs√• v√¶re afh√¶ngig af handelsomfang, tidsforbrug og opn√•et √łkonomisk resultat i selskabet, set i forhold til anden besk√¶ftigelse som l√łnmodtager eller andet. Anvender man ogs√•¬†sit selskab til andre aktiviteter, vil der sandsynligvis¬†v√¶re endnu bedre muligheder for at tr√¶kke¬†forskellige former udgifter fra.

Anvender man et lokale, der indg√•r som en del af sin private bolig, m√• man ikke kunne bruge disse lokaler privat, hvis man √łnsker at tr√¶kke udgifterne til dette fra. Det er ikke nok, at lokalerne rent faktisk ikke bliver brugt privat. Et rum, der er indrettet til kontor, vil if√łlge SKAT for eksempel n√¶sten altid kunne bruges privat og kan derfor ikke tr√¶kkes fra. Se evt. mere p√• SKAT’s hjemmeside, om hvorn√•r det er muligt at tr√¶kke udgiften til et arbejdsv√¶relse i hjemmet fra: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2083512

Skrivebord, skab og √łvrigt kontorinventar kan man dog f√• helt eller delvis fradrag for, hvis man kan dokumentere eller sandsynligg√łre, at man bruger udstyret i selskabet/virksomheden. Bruger man for eksempel inventaret halvdelen af tiden i sin virksomhed og halvdelen af tiden privat, kan man tr√¶kke 50 procent fra i sit selskabs √•rsregnskab.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forl√łb. Online kurser i trading

S√•fremt man har fravalgt revision, m√• det antages, at man i h√łjere grad vil skulle kunne dokumentere n√łdvendigheden i, at selskabet skal b√¶re konkrete udgifter i stedet for en selv i privat regi. Alternativt at SKAT vil lade selskabsejeren blive beskattet af i hvert fald dele af goderne. Har man ikke helt styr p√• sine bilag, sin bogf√łring og sit regnskab, vil det n√¶ppe heller gavne.

Læs mere om muligheder for fradrag for en virksomheds udgifter: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1648476&vId=0)

Og om regnskab og bogf√łring: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1788410

 

Hvordan stifter jeg et selskab?
Man skal udarbejde og underskrive et stiftelsesdokument og lade det registrere hos Erhvervsstyrelsen. Det koster 670 kr. via virk.dk. Man kan oprette sin virksomhed her. Herudover skal en selskabskapital indbetales, hvis man opretter et ApS.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet nogle gode vejledninger til stiftelse af et selskab mv.

S√•fremt man ikke har mod p√• at g√łre det selv, er det muligt at k√łbe billige standardl√łsninger, for eksempel via de mange udbydere i form af advokater og andre p√• internettet.

 

Fravalg af revision
Et kapitalselskab, anpartsselskab/aktieselskab eller iv√¶rks√¶tterselskab, kan frav√¶lge revision n√•r¬†selskabet to regnskabs√•r i tr√¶k ikke overskrider to af f√łlgende tre gr√¶nser p√• balancedagen:

 • en balancesum p√• 4 mio. kr.
 • en nettooms√¶tning p√• 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbesk√¶ftigede p√• 12 i l√łbet af regnskabs√•ret.

Indgår et holdingselskab i en selskabskonstruktion, vil det ligeledes være muligt at fravælge revision, hvis ovenstående betingelser er opfyldt.

 

Fra 1. januar 2018 skal alle selskaber mv. besidde en LEI-kode for at kunne handle værdipapirer
Nye EU-regler betyder, at alle selskaber og virksomheder, der handler med værdipapirer, skal have en global identificeringskode (Legal Entity Identifier, LEI). Formålet er generelt at forbedre beskyttelsen af dem, som investerer i værdipapirer. En LEI kode kan bl.a. bestilles her https://da.nordlei.org/ og er forbundet med både et opstartsgebyr og et årligt gebyr.

Læs mere om LEI-koder hos GLEIF Рden officielle LEI-hjemmeside: https://www.gleif.org/en/.

 

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat -
Futures og optioner

>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsbeviser
>>> Skat - Udenlandske fonde, herunder Exchange Traded Funds (ETF)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede sp√łrgsm√•l om skat for tradere


Er du seri√łs med din trading, b√łr du l√¶se vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourf√łrt december 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenst√•ende artikler er ikke en udt√łmmende beskrivelse af skattereglerne p√• omr√•det, og skal ikke betragtes som individuel skatter√•dgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan √¶ndre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden v√¶re afg√łrende, hvorfor der opfordres til at s√łge individuel r√•dgivning hos en skatter√•dgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker p√• eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

 

image_pdfimage_print
Del denne artikel
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  10
  Shares

Kommentarer

 • Relateret
 • Seneste
 • POPUL√ÜRE