Skat – obligationer

Udgivet: 1. januar 2024

Beskatningsreglerne for handel direkte i obligationer er i hovedtræk gennemgået nedenfor.

euro

Beskatning for privatpersoner
Gevinst og tab på obligationer (uanset valuta) medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, dog kun såfremt årets nettogevinst eller nettotab (sammenlagt med nettogevinst og nettotab på obligationsbaserede investeringsforeninger) overstiger den såkaldte bagatelgrænse på 2.000 kr.

Årsopgørelsens rubrik 32 skal anvendes, hvis der er tale om børsnoterede obligationer, og ellers rubrik 40.

Tab kan dog ikke fradrages på obligationer, hvor Danmark i henhold til en dobbeltbeskatnings-aftale ikke kan beskatte renter eller kursgevinst.

Besidder man obligationer, som er købt før 27. januar 2010, er gevinster som hovedregel skattefrie mens tab ikke kan trækkes fra.

Renteafkast beskattes i alle tilfælde som kapitalindkomst og påføres som udgangspunkt automatisk på selvangivelsen på samme måde som bankrenter, hvis man handler igennem en dansk bank. Handler man via en udenlandsk bank, som ikke indberetter til Skat, skal man selv forestå indberetningen på sin årsopgørelse.

Læs mere om indberetning af afkast fra obligationer hos SKAT her.

Prøv vores gratis handelssignaler i aktier og valuta – LIVE Via Messenger-app

Beskatning for selskaber
Gevinst medregnes i selskabsindkomsten.

Tab fratrækkes som udgangspunkt i selskabsindkomsten.

Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab.

Oversigt over samtlige artikler i “Skatteregler for tradere”:

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Årsopgørelsen for tradere for 2023
>>> Skat – CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat – Certifikater/ETN
>>> Skat – Futures og optioner
>>> Skat – Valutahandel
>>> Skat – Aktier
>>> Skat – Investeringsforeninger
>>> Skat – Investereringsselskaber, herunder udenlandske fonde fx Exchange Traded Funds (ETF’er)
>>> Skat – Obligationer
>>> Skat – Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere

>>> Årets relevante skattegrænser
Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført i løbet af 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

image_pdfimage_print
Del denne artikel