Skat – valutahandel

Udgivet : 02 December 2019

Skat på handel med valutaBeskatning af privatpersoner
Beskatning af valutahandel afhænger for privatpersoner af, om man handler valuta spot eller handler valuta som et finansielt produkt. Den type kontrakter, der typisk handles via handelsplatforme med gearing, kan afsluttes med en differenceafregning, og er derfor en finansiel kontrakt. Ofte handles valutaen i form af en CFD-kontrakt eller noget tilsvarende.

 

Beskatning af valutakonti ol.
Er der derimod tale om valutalån eller indestående på en valutakonto, betragtes det ikke som en finansiel kontrakt. Kursgevinster i den forbindelse er skattepligtige som kapitalindkomst, mens kurstab er fradragsberettiget. På et lån opgøres kursgevinst eller -tab ved afdrag eller indfrielse. På en valutakonto anses valutaen for solgt, når beløbet hæves på kontoen. Er der tale om valutalån eller indestående på en valutakonto gælder den såkaldte bagatelgrænse på 2.000 kr. for privatpersoner. Det vil sige, at har man en gevinst, som er mindre end 2.000 kroner, så skal man ikke beskattes af den. Tilsvarende er et tab på mindre end 2.000 kroner ikke fradragsberettiget. Overskrider man grænsen på 2.000 kr. er hele gevinsten skattepligtig og hele tabet fradragsberettiget. I så fald skal beløbet påføres i rubrik 39 på årsopgørelsen.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets til aktiv trading Se mere

Beskatning som finansielle kontrakter
Gevinst af valutahandel i form af investeringsprodukter betragtes som finansielle kontrakter, og beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst. Nettogevinst skal medregnes i kapitalindkomsten og angives i rubrik 346 på årsopgørelsen. Som udgangspunkt skal tab modregnes i årets gevinster på andre finansielle kontrakter.

Tab herudover kan dog trækkes fra direkte i kapitalindkomsten, hvis tabet ikke overstiger tidligere års skattepligtige nettogevinster på andre finansielle kontrakter. Gevinster fra indkomstår, der ligger forud for 2002 tæller ikke med. Fradrag efter den såkaldte carry-back regel foretages i det indkomstår tabet vedrører, og derfor skal der ikke skal foretages en regulering af indkomstopgørelsen for tidligere indkomstår. Et tab, som skal modregnes i tidligere års gevinster, skal oplyses i rubrik 346 på årsopgørelsen og angives med et minus.

Uudnyttede tab, kan benyttes til modregning i senere indkomstår i gevinster på finansielle kontrakter.

Er man gift, har man desuden mulighed for at kunne fratrække tabet i sin ægtefælles eventuelle gevinster på tilsvarende vis.

 

Opgørelse af gevinst og tab
Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet, hvilket betyder, at man også bliver beskattet, selv om man ikke har solgt sine kontrakter. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet).

Der sker altså en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår.

Det er kun det samlede nettoresultat af alle realiserede og urealiserede finansielle kontrakter, der skal oplyses til SKAT. Har man haft omkostninger i forbindelse med købet af sine finansielle kontrakter, skal man lægge omkostningerne til købssummen. Eventuelle omkostninger i forbindelse med salget trækker man fra i salgssummen, herunder for eksempel de finansieringsomkostninger, der opstår ved at beholde en kontrakt ”over natten”.

Har man haft et tab, skal det angives i rubrik 85. Ud over det skal man i rubrik 87 tage stilling til, hvordan man vil benytte tabet. SKAT har udarbejdet en udmærket vejledning til udfyldelse af rubrik 85-87, og om hvordan man oplyser sine gevinster og tab på finansielle kontrakter.

Vejledningen indeholder desuden eksempler på, hvordan man holder regnskab med sin saldo for overført tab. Det kan bemærkes, at man alene kan fratrække tab på valutakontrakter i gevinster på andre finansielle kontrakter. Tab som ikke kan udnyttes kan fremføres til modregning i eventuelle fremtidige gevinster på finansielle kontrakter.

 

Indberetning til SKAT
Handler man valuta i form af finansielle kontrakter via en dansk finansiel institution, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skat om indberetning, har denne pligt til at indberette ens handel. Er der tale om f.eks. børsnoterede certifikater vil de enkelte handler fremgå af detailoplysningerne i Tast Selv systemet.

Har man handlet via en udenlandsk finansiel institution, bliver ens handel typisk ikke indberettet. Man skal i den forbindelse endvidere udfylde et oplysningsskema i tilknytning til årsopgørelsen, hvor den udenlandske indkomst og kontoindestående skal indberettes.

I begge tilfælde skal man selv sørge for at beregne og indberette et samlet nettoresultat. Indberetter man ikke et tab (opstået via en udenlandsk broker) til fremførsel i rette tid, dvs. inden udløbet af fristen for at selvangive for det pågældende år, mister man retten til at kunne udnytte tabet i eventuel fremtidig gevinst.

Læs mere om indberetning til Skat i artiklen Generelt om skat for tradere.

 

Beskatning af selskaber
Gevinst på valutahandel medregnes i selskabsindkomsten. Tab kan fratrækkes i selskabsindkomsten.

Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet, hvorved der sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker altså en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår.

 

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat -
Futures og optioner

>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsbeviser
>>> Skat - Udenlandske fonde, herunder Exchange Traded Funds (ETF)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere


Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført december 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets til aktiv trading Se mere

 

image_pdfimage_print
Del denne artikel
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Kommentarer

 • Relateret
 • Seneste
 • POPULÆRE