Skat – investeringsforeninger

Udgivet : 09 March 2019

Arendt-daxBeskatning af investeringsbeviser eller mere præcist andele i investeringsforeninger, som overvejende investere i aktier, beskattes til en vis grad på samme måde som aktier efter realisationsprincippet medmindre der er tale om akkumulerende investeringsforeninger (og kan defineres som et investeringsselskab), som i stedet beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Fra og med 2020 vil en del af sidstnævnte muligvis i stedet skulle beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet. Obligationsforeninger og blandede foreninger beskattes altid som kapitalindkomst.

 

Beskatning for privatpersoner
Beskatningen af investeringsbeviser dvs. andele i investeringsforeninger afhænger af, om investeringsforeningen er aktie- eller obligationsbaseret eller er en akkumulerende investeringsforening. Udenlandske investeringsforeninger, der typisk bare benævnes som fonde, beskattes oftest som en akkumulerende investeringsforening, der er defineret som et investeringsselskab.

 

Aktiebaserede investeringsbeviser (typisk med udbyttebetaling)
Gevinst og tab på investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger (med såkaldt minimumsbeskatning, hvilket betyder, at foreningen er forpligtet til at udlodde en nærmere fastsat andel af årets resultat som udbytte) beskattes på samme måde som gevinst og tab på børsnoterede aktier. Dette gælder uanset, om investeringsforeningen er børsnoteret eller ej.

Gevinster og tab opgøres og beskattes efter realisationsprincippet som aktieindkomst og påføres årsopgørelsens rubrik 66. Udbytter beskattes ligeledes som aktieindkomst og er typisk allerede indberettet i rubrik 61, hvis der er fratrukket 27% udbytteskat. Hvis ikke skal rubrik 62 anvendes.

Tab kan modregnes i gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier og i gevinster samt udbytter fra andre aktiebaserede investeringsforeninger og fra 2020 visse fonde og ETF´er, der beskattes som aktieindkomst. Et overskydende tab overføres til modregning i en eventuel ægtefælles gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og i gevinster og udbytter fra aktiebaserede investeringsforeninger, der beskattes som aktieindkomst.

Tab herudover fratrækkes i en eventuel ægtefælles gevinster på tilsvarende værdipapirer eller fremføres til modregning i tilsvarende gevinster og udbytter i efterfølgende år uden tidsbegrænsning.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets til aktiv trading Se mere

Obligationsbaserede investeringsbeviser
Gevinst på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger beskattes som kapitalindkomst som hovedregel efter realisationsprincippet, hvis foreningen udbetaler udbytte.

Det er muligt at fradrage realiserede kurstab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger i anden kapitalindkomst.

Gevinst og tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger, skal alene medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis årets nettogevinst eller –tab sammenlagt med nettogevinst og -tab på visse fordringer og på fordringer og gæld i fremmed valuta overstiger 2.000 kroner. Overskrides bagatelgrænsen, er hele gevinsten skattepligtig og hele tabet fradragsberettiget. Bagatelgrænsen gælder for hver ægtefælle, dog hver for sig. Beløb skal påføres rubrik 30.

 

Akkumulerende investeringsbeviser (i investeringsselskaber)
Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger og udenlandske fonde, som falder ind under betegnelsen investeringsselskab, beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst. Det betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang og påføres selvangivelsens rubrik 38.

Tab kan fratrækkes i anden kapitalindkomst.

Fra og med 2019 vil en del af denne type værdipapirer blive beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet.

 

Udenlandske investeringsbeviser
De fleste udenlandske investeringsbeviser beskattes efter samme regler som akkumulerende investeringsbeviser, jf. ovenfor.

 

Indberetning til SKAT
Handler man sine investeringsbeviser hos en dansk bank eller værdipapirhandler, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skattestyrelsen om indberetning, har denne pligt til at indberette alle køb og salg til SKAT. De enkelte handler vil i de fleste tilfælde fremgå af SKATs Tast Selv beregningssystem, ”Aktier og Investeringsbeviser”, som derved vil kunne beregne et samlet nettoresultat.

Har man handlet via en udenlandsk bank eller broker, vil denne typisk ikke have indberettet ens handler. I den forbindelse skal man anvende de rubrikker, som omhandler udenlandsk indkomst, og som fremgår af oplysningsskemaet i tilknytning til årsopgørelsen. Se mere om dette under afsnittet Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af årsopgørelse.

I begge tilfælde skal man selv sørge for at udregne og godkende/indberette et samlet nettoresultat.

Læs mere om indberetning til SKAT for både udenlandske og danske brokere i artiklen Generelt om skat for tradere.

Du kan læse mere om specifik indberetning i forhold til investeringsforeninger hos SKAT her.
Beskatning for selskaber
Gevinst og tab indgår i selskabsindkomsten og beskattes som udgangspunkt efter lagerprincippet uanset type af investeringsforening på samme måde som fx aktier.

Et tab kan trækkes fra direkte i selskabsindkomsten.

Beskatning af udbytte indgår ligeledes i selskabsindkomsten.

 

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for tradere":

>>> Forstå skat for tradere på 5 minutter
>>> Generelt om skat for tradere
>>> Skat - CFD og spreadbetting kontrakter
>>> Skat - Certifikater/ETN
>>> Skat -
Futures og optioner

>>> Skat - Valutahandel
>>> Skat - Aktier
>>> Skat - Investeringsbeviser
>>> Skat - Udenlandske fonde, herunder Exchange Traded Funds (ETF)
>>> Skat - Obligationer
>>> Skat - Bitcoins & kryptovaluta
>>> Optimer din skat ved CFD- og aktiehandel
>>> Ofte stillede spørgsmål om skat for tradere


Er du seriøs med din trading, bør du læse vores artikel om fordele ved at handle gennem et selskab

Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordbog for tradere.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og er senest ajourført april 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysninger i artiklerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets til aktiv trading Se mere
image_pdfimage_print
Del denne artikel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE